Fremtidens boliger og bomiljø

Fremtidens boliger og bomiljø

Urbanisering, vekst i antallet personer i aldersgruppen 70+ og miljø- og klimautfordringer er blant de fremste megatrendene i vår tid. Hvordan vi skal få til et bærekraftig boligmarked hvor vi bygger boliger som er med på å løse utfordringene som ligger innbakt i megatrendene er en av vår tids store utfordringer. Sentrale temaer kan være helse- og velferdsteknologi, utforming og bolig og bomiljø, hvordan vi skal bo sammen, hva vi kan og vil dele, om man kan legge til ekstratjenester som for eksempel helsetjenester eller leksehjelp til boligen, varme- og energiproduksjon, utveksling og sparing, og mye mer.

Ønsket fagkompetanse

Problemstillingene knyttet til fremtidens bolig og bomiljø krever godt samarbeid mellom tverrfaglige disipliner. Vi ønsker derfor studenter fra alle fagområder velkommen.

14 sep 2020

Fakta om landsbyen - BEIT4013

Emnekode: BEIT4013
Landsby: Fremtidens boliger og bomiljø
Type: Intensiv
Språk: Norsk
LandsbylederAras Khazal
Semester: Vår 2021

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.