Infrastruktur i Arktis

Infrastruktur i Arktis

Det skal sees på utfordringer med å bygge og bo i arktis. Svalbard tilhører Norge, og vi har en bosetting der med ca 2300 innbyggere i Longyearbyen, og noen titall personer i forskningsbyen Ny-Ålesund. På Svalbard er det store utfordringer med frossen bakke året rundt (permafrost), is på havet og mørketid flere måneder om vinteren. All energi må framskaffes lokalt (kull eller olje), Svalbard har Norges eneste kullkraftverk, alle varer må transporteres med skip eller fly, og avfallet transporteres tilbake til fastlandet.

Klimaet er tøft, bygninger og infrastruktur er utsatt for klimapåkjenninger som is, jord- og snøras. Miljøavtrykket for en person som bor på Svalbard (i arktis) er om lag 7 ganger så stort som for en person på fastlandet. Det er mye å ta tak i når det gjelder miljøriktig bygging, reising, turisme, energibruk og vareforbruk, og det er mye å hente ved å tenke livsløpssyklus og miljøregnskap for alle aktiviteter og byggeprosjekter. Helhetstenking må inkludere elementer av energi, produksjon, økonomi, planlegging, design, robusthet, sikkerhet, og flere andre tema.

Bosetning i Arktis

Relevant kompetanse

Passer for studenter innen energi, miljø, vann, produktutvikling, sikkerhet, bygg, fysikk. Alle som har interesse for det bygde miljø, og virkninger av menneskers aktivitet 

Om Landsbyen

Vi samarbeider med Lokalstyret i Longyearbyen, Energiverket, Avinor, reiselivsnæringen og flere lokale bedrifter om relevante problemstillinger. Oppgaven vil bli en av de nyere problemstillingene som opptar lokalsamfunnet, fortrinnsvis mer energibesparende (og miljøriktige) bygg eller tiltak for mer grønn energi og effektiv energiutnyttelse.


Fakta om landsbyen

Fakta om landsbyen

Emnekode: TKT4855
Landsbytittel: Infrastruktur i Arktis
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Arne Aalberg
Kontakt: arne.aalberg@ntnu.no
Undervises: Våren 2021
Undervisningssted: Trondheim