Digital formidling av fortiden

Digital formidling av fortiden

Vi trenger kunnskap om fortiden for å lære om oss selv i nåtiden. Vårt ansvar for framtiden er å bevare materiale som kan gi grunnlag for viten for nye generasjoner – det er vår plikt for nåtiden å bruke ny og innovativ teknologi for å undersøke, formidle og belyse fortiden. «Nå´et er svanger med fortiden og bærer fremtiden i seg.» (Reidar Myhre-professor i pedagogikk).

Teknologi utvikler seg fort. Internett, sosiale medier og mobiltelefoner har blitt en del av vår hverdag - men kan vi bruke dem til å fortelle om historie fra fortiden, spre kunnskap om menneskene på jorda, og bidra til refleksjon over fortid og nåtid? Kan teknologi også være en trussel? Dersom vi skal ta vare på kulturarv for framtidige generasjoner trenger vi også kunnskap om teknologi og dens muligheter, og en strategi om bevaring av objekter for å kunne fremme kunnskap om historie, demokrati gjennom læring for alle.

I denne landsbyen skal vi jobbe med hvordan teknologi kan skape formidling som aktiviserer i forståelse av kultur, arv i nåtid, fortid og fremtid. Vi skal også tenke nytt omkring bevaring av kunnskapen fra samlinger i arkiv, biblioteker og museer for en digital fremtid.

Vi vil besøke ulike museumsaktører i Trondheim, samt få besøk av fagfolk fra museer og arkiv som vil presentere problemstillinger som studenter kan utvikle i prosjekt. Disse kan også brukes som eksperter og samtalepartnere.

Vi søker etter studenter som er nysgjerrige på tverrfaglighet, trives med utfordringer og leter etter nye ideer i formidling av historie med bruk av digitale verktøy.

Landsbyen kjøres på norsk av IDI ved NTNU i samarbeid med NTNU Universitetsbiblioteket.
For litt bakgrunn, se https://www.ntnu.no/blogger/ub-ark4/

Bilde av en kvinne som bruker AR og VR teknologi


Relevant kompetanse

IT, Data teknologi, arkeologi, historie, museologi, teater, pedagogikk, kjemi, fysikk, matematikk, geografi, kybernetikk, lærerutdannelse, pedagogikk.


Fakta om landsbyen - TDT4858

Emnekode: TDT4858
Landsbytittel: Digital formidling av fortiden
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Evelyn Irene Thor, Alexander Lyngsnes
Kontaktinformasjon: evelyn.thor@ntnu.no, alexander.f.lyngsnes@ntnu.no
Undervises: Våren 2021
Undervisningssted: Trondheim

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.