Digital formidling av fortiden

Digital formidling av fortiden

Vi trenger kunnskap om fortiden for å lære om oss selv og vår historie. Vi har ansvar for framtiden ved å bevare materiale for nye generasjoner fram i tid som kan gi ny viten, samtidig som vi har mulighet til å bruke innovativ teknologi for å informere og belyse fortiden.
Teknologien beveger seg fort. Internett, sosiale medier og mobiltelefoner har blitt en del av vår hverdag - men kan vi bruke dette til å fortelle om historie fra fortiden, spre kunnskap om menneskene på jorda, og å bidra til refleksjon av fortid og nåtid? Kan teknologi også være en trussel? Skal vi ta vare på kulturarv for framtidige generasjoner trenger vi kunnskap om teknologi og dens muligheter, og en strategi om bevaring. Dette er for å kunne fremme kunnskap om verdenshistorie, fremme demokrati og læring for alle.

I denne landsbyen vi skal jobbe med bruken av AR og VR, og annet type teknologi som metode for å skape aktiv formidling omkring kultur og arv fra fortid og nåtid. Vi skal også tenke nytt omkring bevaring av kunnskapen fra samlinger i arkiv, biblioteker og museer for fremtiden.

Vi får besøk av fagfolk fra museum-arkiv sektor som vil presentere sine problemstillinger. De kan også brukes som eksperter og samtalepartnere.

Vi søker etter folk som er nysgjerrige på tverrfaglighet, trives med utfordringer og letter etter nye ideer.

Landsbyen kjøres på norsk av IDI ved NTNU i samarbeid med NTNU UB og prosjektet mubil.no.
Se: https://www.ntnu.no/blogger/ub-ark4/ 

Bilde av en kvinne som bruker AR og VR teknologi


Relevant kompetanse

IT, Data teknologi, arkeologi, historie, museology, teater, pedagogikk, kjemi, fysikk, matematikk, geografi, kybernetikk, lærerutdannelse, pedagogikk.


Fakta om landsbyen - TDT4858

Emnekode: TDT4858
Landsbytittel: Digital formidling av fortiden
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Alexandra Angeletaki, co-landsbyleder Evelyn Thor
Kontaktinformasjon: alexandra.angeletaki@ntnu.no, evelyn.thor@ntnu.no
Undervises: Våren 2020
Undervisningssted: Trondheim

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.