Grønne bygg

Grønne bygg

Fremtidens bygg må være grønne! De fleste av oss benytter svært mye av tiden vår inne i bygg, enten i boligen vår eller i bygg knyttet til jobb eller utdanning. I tillegg har bygg og byggeprosesser betydelige utslipp til miljøet. Grønne bygg er bygg designet for å være miljøvennlige, bærekraftige og gode å oppholde seg i. Fokuset er gjerne knyttet til effektiv bruk av areal, energi, vann og byggematerialer, men det kan også handle om utforming, type byggematerialer, håndtering av overvann og selve opplevelsen av et bygg og at det skal være godt å oppholde seg i.  Konseptet fokuserer på effektiv bruk av energi, vann og bygningsmaterialer.

I denne landsbyen utfordres studentene fra ulike fagområder til å gjennomføre prosjekter relatert til et bredt spekter av ulike tema, og dermed bidra til fremtidens grønne bygg.

Eksempler på problemstillinger

 • Oppvarming
 • Energisparing
 • Energiproduksjon
 • Overvannsproblematikk
 • Grønn konstruksjon og fasader
 • Karbonutslipp
 • Forbedret innendørs luftkvalitet
 • Miljøvennlige byggematerialer
 • Miljøvennlig håndtering av byggematerialer

 

Konseptet om grønne bygg er bredt og sammensatt, og ikke begrenset til eksemplene nevnt ovenfor. Studentene er derfor også frie til å velge andre prosjekter som er relevante.

Ønsket fagkompetanse

Prosjektene knyttet til Grønne bygg krever et godt fungerende samarbeid av studenter fra forskjellige disipliner, og vi ønsker derfor studenter fra alle fagområder velkommen.


Fakta om landsbyen - BEIT4014

Emnekode: BEIT4014
Landsby: Grønne bygg
Type: Langsgående
Språk: Norsk
LandsbylederAras Khazal
Semester: Vår 2020

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.