Universell utforming for mangfoldig deltakelse

Universell utforming for mangfoldig deltakelse

I Norge er det en politisk målsetting å sikre lik deltakelse for alle mennesker i samfunnet, uavhengig av funksjonsevne. Det betyr å utforme omgivelsene på en måte som tar hensyn til mangfoldet i befolkningen, inkludert mangfold i funksjonsevne. Dette kalles gjerne universell utforming eller universell design. Allikevel opplever funksjonshemmede at det eksisterer barrierer for deltakelse på ulike livsområder som i høyere utdanning, i arbeidslivet, på boligmarkedet, i fritidsaktiviteter og i nære relasjoner. 

I denne landsbyen ser vi nærmere på hva som kan gjøres for å skape bedre universelle løsninger og for å bygge ned funksjonshemmende barrierer.

Relevant kompetanse 

Studenter fra alle fagmiljø er velkommen, men den er særlig aktuell for studenter med bakgrunn i helse- og sosialfag, medisin, samfunnsvitenskapelige fag og teknologiske fag som tematiserer eller kan bidra til universell utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester.

Om landsbyen

Universelt utformede løsninger er løsninger treffer det brede lag av befolkningen, det vil si løsninger som vil komme de fleste av oss til gode. Samtidig er det noen mennesker som står i større fare for å ikke kunne delta i samfunnet på lik linje med andre, og hvor universelt utformede løsninger blir spesielt viktige. Den internasjonale definisjonen på universell utforming er som følger: «Med 'UU' menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.» Universell utforming handler om å fjerne eller redusere barrierer gjennom utforming av politikk, politiske, sosiale og kulturelle institusjoner, bygde omgivelser og IKT. Særlig viktig er tilgjengelighet til utdannelse, arbeid, kultur og offentlige rom. 

I landsbyen vil vi jobbe med å bli kjent med innholdet i begrepet universell utforming, og å identifisere områder hvor et tverrfaglig samarbeid kan bidra til mer universelle løsninger som kan komme hele befolkningen til gode. 

Nærbilde av en dråpe. Foto.
Foto: iStock/LightFieldStudios

 

Fakta

 • Emnekode: ISA3801
 • Landsbytittel: Universell utforming for mangfoldig deltakelse
 • Type: Intensiv
 • Språk: Norsk
 • Landsbyleder: Heidi Pedersen 
 • Kontakt: heidi.pedersen@ntnu.no 
 • Undervises: Vår 2024
 • Undervisningssted: Trondheim
 • Vertsfakultet: SU

Hvordan melder jeg meg opp i EiT?

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.