Eksperter i team (EiT)

Eksperter i team (EiT)

Studenter sitter rundt et bord, to av dem smiler. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

I Eksperter i team møtes master- og profesjonsstudenter fra ulike fagområder for å jobbe sammen i tverrfaglige grupper. Sammen skal dere bryne dere på et prosjekt knyttet til reelle samfunnsutfordringer. Samtidig skal du aktivt reflektere over samarbeidet i gruppen.

Gjennom EiT utvikler du samarbeidskompetanse.

Web-innholdvisning

Praktisk informasjon (Innsida)

Eksperter i team
Viktige datoer, kontaktinformasjon

Studenter
Læringsmateriell, oppmøteregler, oppmelding til EiT, bytte av landsbytype, fritak, tildeling av plass i landsby

Landsbyledere
Ansvar, oppgaver, referansegruppe, emnerapport, opplæringstilbud, landsbypresentasjon på nett

Læringsassistenter
Stillingsutlysninger, arbeidsoppgaver, opplæring, fravær, IØ3000 mm.

Undervisningsassistenter
Informasjon om stillingen som undervisningsassistent

Hva er EiT?

Landsbyer