Eksperter i team (EiT)

EiT-gruppe som samarbeider

Gjennom Eksperter i team utvikler studentene samarbeidskompetanse i tverrfaglig teamarbeid.


For deg som underviser eller er student i Eksperter i team

Studenter - for deg som skal ta, eller tar, Eksperter i team

Landsbyledere - for deg som er landsbyleder i Eksperter i team

Læringsassistenter - for deg som vil bli, eller er, læringsassistent i Eksperter i team

Om emnet, emnebeskrivelsen og kontaktpersoner