Framtidens folkehelsearbeid

Framtidens folkehelsearbeid

Klima, bosettingsmønsteret og befolkningens sammensetning er i endring. Kombinasjonen av disse faktorene vil også kunne påvirke folkehelsen globalt, nasjonalt og lokalt. Vi vet klimaet forandrer seg, men hvilke følger dette har for vårt samfunn. Hva betyr det for framtidens folkehelsearbeid?  Hvordan kan vi forberede oss på endringene?

Jordklode innrammet av flammer (grafikk)

 

  • Endringer som følge av klima, demografi og bosettingsmønstre vil utfordre dagens samfunn. Folkehelse er et bredt og sammensatt felt som også vil ha behov for små og store tiltak for å møte framtidens utfordringer. Det er derfor viktig at vi forbereder samfunnet på disse endringene.
  • Folkehelsearbeid dreier seg om små og store tiltak globalt, nasjonalt og lokalt. Det kan være alt fra planarbeid som krever kompetanse i planarbeid, VVS, bygg, vei, infrastruktur herunder også informasjonssikkerhet, landskap, vaksinearbeid og holdningsskapende arbeid. Det kan være arbeid direkte imot atferd og vaner, psykisk helse og sosialt utsatte grupper. Arbeid i skoler, barnehager, arbeidsplasser osv. Tverrfaglig kompetanse er særlig relevant i folkehelsearbeid fordi temaet omhandler livet vi lever og i hvilke omgivelser vi lever i.

Relevant kompetanse

Helsefaglig, pedagogisk, alle ingeniørfag, plankompetanse, kjennskap til offentlig forvaltning, økonomi, logistikk, informasjonssikkerhet, og ikke minst kompetanse og vilje til teamarbeid.

Trafikkskilt i vann og mann som ror på vei

Om landsbyen

Framtidens folkehelsearbeid baserer seg naturlig nok på usikker kunnskap. Vi vet ikke hvordan verden ser ut i 2030. Vi vet at klimaet, befolkningen og bosettingsmønsteret endrer seg, men ikke helt hvilke konsekvenser dette får for folkehelsen.

  • Vi ønsker å samarbeide med et par kommuner i Innlandet, da en distriktskommune og en bykommune. Konkret hvem det er kommer vi tilbake til. Det er også aktuelt å samarbeide med næringslivsaktører og frivillig sektor.
  • Mulighetene til å jobbe med spennende prosjekter.
  • Vi har forventninger om at studentene i landsbyen kan arbeide tverrfaglig og som et team.
  • Aktuelle problemstillinger kan være hvordan planlegge infrastruktur, f.eks. bomønster, næringsliv og helsetjenester for å ivareta befolkningens helse som følge av klimaendringer?

Faktaboks - MFEL4861

Emnekode: MFEL4861
Landsbytittel: Framtidens folkehelsearbeid 
Type: Langsgående 
Språk: Norsk
Landsbyleder: Geir V. Berg 
Kontaktinformasjon: geir.berg@ntnu.no
Undervises: Vår 2020
Undervisningssted: Gjøvik

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.