Utgivelser og publikasjoner der Institutt for musikk medvirker

Utgivelser og publikasjoner der Institutt for musikk medvirker

Samtlige Institutt for musikks registrerte publikasjoner finner du i Cristin (Current Research Information System in Norway). Søket du får ved å trykke denne lenken returnerer kun de 1000 siste registreringene. Snevre inn søk selv gjennom søkefunksjonen i Cristin. Søk på enkeltpersoner i BIBSYS/Oria utfyller det som er registrert av instituttets virksomhet i Cristin.

På denne nettsiden finner du et utvalg utgivelser og publikasjoner Institutt for musikk har medvirket i de siste årene.

Oversikt over masteroppgaver innen musikkvitenskap, musikkteknologi og dansevitenskap.

Gå direkte til årstall:

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

2020

2020

Organ Portraits

Organ Portraits

Rise, Harald: Organ Portraits: Sonor Records, 2020

Helt siden Nidarosdomen fikk Norges første orgel på 1300-tallet og fram til i dag har Trondheim vært et tyngdepunkt i den norske orgelkulturen. Innen et begrenset område i byens kjerne finnes en rekke historiske orgler fra ulike perioder og med forskjellig stilistisk forankring – instrumenter som er bygd av noen av de aller fremste orgelbyggerne i den europeiske og norske orgelhistorien. Men byen huser også nybygde orgler som på en utmerket måte kompletterer bildet. Denne CD portretterer åtte av disse orglene. Gjennom et utvalg av verker som relaterer seg nært til de respektive instrumentenes stil og klang blir mangfoldet og kvaliteten i Trondheims orgelbeholdning dokumentert. Produksjonen er knyttet til boka Orgelportretter fra Trondheim (Novus forlag 2019), som presenterer de samme orglene i tekst og bilder.

Harald Rise fremfører verker av J.S. Bach, M.A. Udbye, J.R. Lindeman, Chr. Cappelen, S. Karg-Elert, E.H. Lemare, M. Dupré.

Musikken kan skaffes fra platekompaniet.no


Handbook of the Mathematics of the Arts and Sciences

Handbook of the Mathematics of the Arts and Sciences

Bharath Sriraman (ed.): Handbook of the Mathematics of the Arts and Sciences, 2020

The goal of this Handbook is to become an authoritative source with chapters that show the origins, unification, and points of similarity between different disciplines and mathematics. Some chapters will also show bifurcations and the development of disciplines which grow to take on a life of their own. Science and Art are used as umbrella terms to encompass the physical, natural and geological sciences, as well as the visual and performing arts.

Carl Haakon Waadeland har skrevet kapittelet «Groovy Mathematics: Toward a Theoretical Model of Rhythm».

Artikkelen kan leses hos Springer Nature med abonnement.


Violin Concerto No. 1

Violin Concerto No. 1

– For fiolin og orkester

Kleiberg, Ståle: Violin Concerto No. 1 Norsk musikkforlag A/S, 2020

Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Ståle Kleiberg har komponert stykket for fiolin og orkester.

Noten kan skaffes fra musikkforlagene.no


Double Bass Concerto

Double Bass Concerto

– For kontrabass og orkester

Kleiberg, Ståle: Double Bass Concerto Norsk musikkforlag A/S, 2020

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Ståle Kleiberg har komponert stykket for kontrabass og orkester.

Noten kan skaffes fra musikkforlagene.no

2019

2019

Musik och politik

Musik och politik

Palm, Anders og Stenström, Johan (redaktører): Musik och politik, Sverige: Makadam Förlag, 2019

I antologin Musik och politik speglas musikens politiska kraft i femton studier, från antik till nutid. Här åskådliggörs hur en enskild musiker agerade i det nazistiska Tyskland eller hur underhållningsindustrin i Hollywood med raffinerade musikaliska medel kunde anlägga moteld mot nazismen. I andra fall belyses hur den östtyska kommunistdiktaturen använde musiken i propagandasyfte eller vilken sorts musik som favoriserades under den kinesiska kulturrevolutionens år.

Magnar Breivik har bidratt med artikkelen: «Musikk og politikk i film: Perspektiver på The Adventures of Robin Hood (1938)»

Boken kan skaffes fra bl.a. Bokus i Sverige.


Orgelportretter fra Trondheim

Orgelportretter fra Trondheim

Rise, Harald: Orgelportretter fra Trondheim: Novus forlag, 2019

""Trøndelag har vært et sentralt område gjennom hele den norske orgelhistorien. Til en viss grad kan dette tilskrives Trondheims rolle som vertsby for Nidarosdomen, Norges nasjonalhelligdom, som fikk landets første orgel på 1300-tallet. Denne boken portretterer åtte av de store orgelene i Trondheim i tekst, bilder og ved musikk som er innspilt på instrumentene. Orglene settes inn i en stilhistorisk, sosial og kulturell kontekst, som tidsbilder for sin samtid og kultur, samtidig som klingende eksempler og et fyldig bildemateriale supplerer og kompletterer framstillingen.

Med disse instrumentene som prismer får vi et innblikk i orgelkulturens særpreg og historie, og samtidig en bredere forståelse for de konkrete instrumentene som presenteres, deres tekniske og klanglige karakteristika, design og arkitektur, og deres plass i det kirkelige og kulturelle livet.

Harald Rise har skrevet boka.

Boka kan skaffes gjennom Novus forlag.


Mona Spigseth, Piano

Mona Spigseth, Piano

Sommerro, Henning og Bertil Palmar Johansen: Mona Spigseth - Piano: Øra Fonogram, 2019

""Nyskrevne verk for piano solo og piano med strykeorkester av Henning Sommerro og Beril Palmar Johansen. Blant annet et variasjonsverk over «E Slåttåtæja».

Mona E. Spigseth framfører med TrondheimSolistene.

Henning Sommerro og Bertil Palmar Johansen har skrevet verkene.

Øyvind Gimse har vært produsent for utgivelsen.

Du kan høre musikken på spotify.com


Do You Believe in Heather

Do You Believe in Heather

– Chamber Music by Ståle Kleiberg

Kleiberg, Ståle: Do You Believe in Heather - Chamber Music by Ståle Kleiberg: 2L (Lindberg Lyd AS), 2019

""«Some of the most beautifully played and appealing contemporary chamber and piano pieces you’re likely to hear», sa American Record Guide om albumet Mezzotints – Chamber Music by Ståle Kleiberg. Her kommer oppfølgeren: En ny strykekvartett, to triokonstellasjoner og sangsyklusen Trur du på lyng?, som har gitt albumet tittel.

Moderne romantiker er en betegnelse som ofte brukes om Kleiberg, og det med rette. Det er en særegen og høyst personlig legering av romantiske og moderne elementer vi møter i hans musikk, enten den beveger seg i det stille, meditative og lyriske hjørnet eller er fylt av energisk vitalitet. Strykekvartett nr. 3 dekker hele spennet. Dette er sommerlig, livsbejaende musikk, virtuost skrevet for en av kammermusikkens vanligste ensembletyper.

Ståle Kleiberg har komponert musikken.

Utgivelsen kan skaffes fysisk fra amazon.com

Samleside for digital distribusjon


Lux

Lux

Nidarosdomens jentekor og TrondheimSolistene: Lux: 2L (Lindberg Lyd AS), 2019

""Jentekoret handler om å samle skatter til livets krukke, om livsmestring i en utfordrende og skjør fase i livet, om tro og tvil, om å høre til, kjenne seg sett og inkludert, erfare fellesskap og knytte vennskap for livet.

Klangpaletten utvides med TrondheimSolistene i Ståle Kleibergs Hymn to Love og The Light (med Petra Bjørkhaug, orgel). Tekstene som Kleiberg så mesterlig har satt musikk til, fungerer som et slags ekko til Requiem, og bringer inn viktige dimensjoner som tro, håp og kjærlighet. Og lys også, når alt kjennes som mørkest. I livet finnes utfordringer som må mestres, men det byr også på rike skatter. Sagt med Helge Torvund: «Lyset du treng finst.»

Ståle Kleiberg har komponert stykket «Hymn to Love og The Light» som fremføres på albumet.

Utgivelsen kan skaffes fysisk fra amazon.com

Samleside for digital distribusjon


Trachea

Trachea

Schola Cantorum: Trachea: 2L (Lindberg Lyd AS), 2019

""Trachea, luftrøret. En kilde til en forvandling der selve pusten til et menneske kan foredles til den vakreste, råeste, skjøreste kunst. Sangen er menneskets urinstrument og lodder de store dybdene i vårt følelsesregister. Schola Cantorum tar oss gjennom seks unike musikalske landskap som deler et felles fundament: Dette er musikk som feirer det fysiske, åndelige, tenkende og følende mennesket — og samtidig utfordrer. Hvem er vi?

Ståle Kleiberg har komponert stykket «Alt i universet» som fremføres på albumet.

Utgivelsen kan skaffes fysisk fra platekompaniet.no

Samleside for digital distribusjon


Lutherske perspektiver på liturgisk musikk

Lutherske perspektiver på liturgisk musikk

Rise, Harald (red.): Lutherske perspektiver på liturgisk musikk: Novus forlag, 2019

""500-årsjubileet for den lutherske reformasjon ble behørig feiret i 2017. Denne antologien har sitt utgangspunkt i en konferanse samme år, der den lutherske reformasjonens betydning for utviklingen av kirkens liturgi og musikkliv var tema. Konferansen ble arrangert i Trondheim og var et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole, Institutt for musikk NTNU og Kirkerådet. Under hovedtittelen «Lutherske perspektiver på liturgisk musikk» foreleste en internasjonalt sammensatt gruppe om ulike emner innen temaområdet. De fleste artiklene i boka er bearbeidede versjoner av innlegg i konferansen.

Artiklene beveger seg fra hovedlinjer i det lutherske syn på kunst og musikk, via utmyntingen av dette i musikalsk praksis i gudstjenesten, til analyse og fortolkning av orgelverker i lys av reformasjonen. To artikler om trekk ved kirkemusikk og liturgi i vår egen tid, sett i luthersk perspektiv, avslutter boka.

Harald Rise har vært redaktør for boka, og bidrar med artiklene:

 • «Reformasjon og transformasjon: Orgelkulturen etter Luther»
 • «Utdatert eller uunnværlig?: Om orgelets status i kult og kultur»

Boka kan skaffes gjennom Novus forlag.


Organ miniatures II

Organ miniatures II

Rise, Harald: Organ miniatures II: Sonor, 2019

""Mange av komponistene som har skrevet verker i det symfoniske format har også levert musikalske miniatyrer – fortettede og komprimerte stemningsstykker som også kan gi et hint mot den store form. På disse platene presenteres miniatyrer for orgel, komponert av Edward Elgar, Max Reger, Louis Vierne og Percy Whitlock, som på ulik måte viser suveren beherskelse av sjangeren. Det sentrale verket er Viernes Pièces en style libre (op 31), som er en samling av 24 stykker i alle tonearter. Professor dr.art. Harald Rise framfører musikken på det fransk-romantiske konsertorgelet ved Institutt for musikk NTNU i Trondheim.

Musikken framføres av Harald Rise.

Musikken kan skaffes fra platekompaniet.no

2018

2018

Music Technology with Swing

Music Technology with Swing

Mitsuko AramakiMatthew E. P. Davies Richard Kronland-MartinetSølvi Ystad (eds): Music Technology with Swing, 2018

13th International Symposium, CMMR 2017, Matosinhos, Portugal, September 25-28, 2017, Revised Selected Papers. Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11265).

 

Carl Haakon Waadeland og Sigurd Saue har skrevet kapittelet «Modulated Swing: Dynamic Rhythm Synthesis by Means of Frequency Modulation» .

 

Artikkelen kan leses hos Springer Nature med abonnement/NTNU-IP.


Trur du på lyng?

Trur du på lyng?

– For mezzo/baryton og piano

Kleiberg, Ståle: Trur du på lyng? Norsk musikkforlag A/S, 2018

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Ståle Kleiberg har komponert stykket for mezzo/baryton og piano.

Noten kan skaffes fra musikkforlagene.no


Rooms & Rituals

Rooms & Rituals

Trondheim Voices og Asle Karstad: Rooms & Rituals: Grappa Musikkforlag, 2018

""Clouds of sound, pools of glowing light
«These voices are like no choir you ever heard.» Richard Williams writes in his liner notes for Rooms & Rituals. «They can form pale clouds of sound, or pools of glowing light, or bright shafts of pure sound.»
Trondheim Voices draw from a pool of up to 10 female singers.

Fra Institutt for musikk medvirker Tone Åse og Heidi Skjerve. Flere av aktørene underviser også i hovedinstrument ved Institutt for musikk og har selv sin utdanning fra instituttet.

Musikken kan skaffes fra grappa.no


Ujamaa

Ujamaa

Sommerro, Henning: Ujamaa, SACD-Hybrid + Pure Audio Blu-ray: Øra Fonogram, 2018

""Med raske bevegelser forflytter komponisten Henning Sommerro seg i akser på kryss og tvers. Rommet har blitt usedvanlig stort: «Verden er en scene». Med en ærbødig hilsen forføres vi inn med løfte om noe større; UJAMAA! Klinger lekent, litt mystisk – trigger helst nysgjerrigheten, men er hentet fra Sawhili og betyr Forbrødring!

Henning Sommerro har komponert stykkene.

Musikken framføres av Trondheim Symfoniorkester og kor.

Utgivelsen kan skaffes fra platekompaniet.no


The Wind

The Wind

– For mixed choir, SSAATB

Sommerro, Henning: The Wind: Norsk musikkforlag A/S, 2018

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Henning Sommerro har komponert stykket for blandet kor.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Trio Luna

Trio Luna

– For fløyte, bratsj og harpe

Kleiberg, Ståle: Trio Luna. 1: Norsk musikkforlag A/S, 2018

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Ståle Kleiberg har komponert stykket for fløyte, bratsj og harpe.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


The Light

The Light

– For damekor, orgel og strykere
Kleiberg, Ståle: The Light: Norsk musikkforlag A/S, 2018

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Ståle Kleiberg har komponert stykket for damekor, orgel og strykere.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


String Quartet No. 3

String Quartet No. 3

– For strykekvartett
Kleiberg, Ståle: String Quartet No. 3: Norsk musikkforlag A/S, 2018

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Ståle Kleiberg har komponert stykket for strykekvartett.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Piano trio no. 1

Piano trio no. 1

– For piano, cello og fiolin

Kleiberg, Ståle: Piano trio no. 1: Norsk musikkforlag A/S, 2018

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Ståle Kleiberg har komponert stykket for piano, cello og fiolin.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Ei Sole Sorrakieli

Varanger museum skriftserie nr. 7

Ei Sole Sorrakieli

– Kvensk/norskfinsk muntlig tradisjon i Varanger

Bakke, Reidar, Trygg Jakola og Kaisa Malineimi (redaktører): Ei Sole Sorrakieli. Kvensk/norskfinsk muntlig tradisjon i Varanger: Varanger museum, 2018

Antologien Ei sole sorrakieli. Kvensk/norskfinsk muntlig tradisjon i Varanger Kvääniitten/norjansuomalaisten suulinen perine Varenkissa er basert på innsamlingsarbeidet på Varanger halvøya i årene 2015-16. Musikkviter Reidar Bakke har samlet inn en omfattende mengde av muntlig tradisjon i forbindelse med prosjektet «kvensk/norskfinsk immateriell kulturarv i Varanger». Hensikten med prosjektet har vært å samle inn, dokumentere og formidle nyere informasjon om den kvenske/norskfinske immaterielle kulturarven, slik den gjenspeiles og kommer til uttrykk i dag. I det foreliggende materialet finner vi rim og regler, historier og fortellinger, sanger og musikkstykker fra den kvenske/norskfinske kulturen i Vadsø, Kirkenes, Svanvik, Neiden, Bugøynes, Vestre Jakobselv, Kariel, Vadsø, Skallelv og Kiberg. Boka inneholder også en stor mengde historiske bilder fra ulike steder omkring Varangerfjordområdet og mennesker der.

Reidar Bakke har vært en av redaktørene for boka.

Boken kan skaffes fra Varanger museum.


Din musikalske kapital

Din musikalske kapital

Kulset, Nora Bilalovic: Din musikalske kapital, Oslo: Universitetsforlaget, 2018

""Hva vil det egentlig si å være musikalsk? Er du musikalsk? Kan det testes og øves?
Det er for lite fokus på hvilken betydning sang og musisering egentlig har for mennesket. «Din musikalske kapital» er skrevet til alle som elsker musikk, og til alle som er nysgjerrige på musikkens plass i livene våre. Boka er også skrevet med tanke på musikkfaget i utdanningen av nye pedagoger.

Nora Bilalovic Kulset har skrevet boka.

Boken kan skaffes fra Universitetsforlaget.


Birgit Nilsson: från Västra Karup till Metropolitan

Birgit Nilsson: från Västra Karup till Metropolitan

Meyer-Topsøe, Elisabeth: Birgit Nilsson: från Västra Karup till Metropolitan: Bonnier Fakta, 2018

""Birgit Nilsson var en av 1900-talets mest uppburna operasångerskor. Hon hade en unik röst, var omskriven, omsusad och världsvan. Född i ett hörn av Skåne, mjölkade tio kor kvällen innan hon åkte till inträdesproven i Stockholm, och gift med samma man hela sitt liv. Varm och generös, men ekonomiskt sinnad, och i många år sin egen agent. Verbal och snabbtänkt serverade hon inte sällan svar på tal med en stor portion drastisk humor. Hon var en världsstjärna men också folkkär.

Elisabeth Meyer-Topsøe har skrevet boken.

Boken kan skaffes fra Bonier Fakta.


Veier til språk i barnehagen

Veier til språk i barnehagen

Kibsgaard, Sonja (red.): Veier til språk i barnehagen: Universitetsforlaget, 2018

""Forfatterne av Veier til språk i barnehagen har en helhetlig tilnærming til språklæring. Boka tar for seg verbalspråk, kroppsspråk, sang, musikk, bevegelse og bruk av litteratur som mulige veier til språktilegnelse hos barn. Barnehagepersonalets rolle i barnets språklæring står sentralt i boka, samtidig løftes barnas egen kompetanse frem. Barna er språklige forbilder og viktige kommunikasjonspartnere for hverandre.

Nora Bilalovic Kulset har skrevet kapittelet «Språk via sang».

Boka kan skaffes gjennom Universitetsforlaget.


Seen Through Different Eyes: A Portrait of Ståle Kleiberg

Seen Through Different Eyes: A Portrait of Ståle Kleiberg

Novosad-Mæhlum, Inna (red.): Seen Through Different Eyes: A Portrait of Ståle Kleiberg: Norsk Musikkforlag A/S, 2018

""Seen Through Different Eyes: A Portrait of Ståle Kleiberg er et festskrift i anledning Ståle Kleibergs 60-årsjubileum. Boka har et variert innhold som omhandler Ståle Kleiberg både som komponist og person. Skrevet av personer som har til felles at de har en relasjon til Kleiberg. Boka er skrevet på norsk, men har også innhold på engelsk.

 

 

Forfatterne: Malcolm Bruno, Sven Hroar Klempe, Bjørn Kruse, Eirik Lodén, Jim Samson, Marcus Paus, Olaf Eggestad, Anne Jorunn Kydland, Petter Myhr, Vivianne Sydnes, Helge Torvund.

Festskriftet kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Violin Concerto No. 2

Violin Concerto No. 2

– For fiolin og strykere
Kleiberg, Ståle: Violin Concerto No. 2: Norsk Musikkforlag A/S, 2018

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S

Ståle Kleiberg har komponert stykket for orkester.


Lyssmeden

Lyssmeden

– For mezzosopran, klarinett og piano
Kleiberg, Ståle: Lyssmeden: Norsk Musikkforlag A/S, 2018

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S

Ståle Kleiberg har komponert stykket for orkester.


Alt i universet

Alt i universet

– For blandet kor a cappella
Kleiberg, Ståle: Alt i universet: Norsk Musikkforlag A/S, 2018

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S

Ståle Kleiberg har komponert stykket for orkester.

2017

2017

Human Movement Science

Human Movement Science

Williams, Mark (ed.): Human Movement Science, 2017

Human Movement Science provides a medium for publishing disciplinary and multidisciplinary studies on human movement. It brings together psychological, biomechanical and neurophysiological research on the control, organization and learning of human movement, including the perceptual support of movement. The overarching goal of the journal is to publish articles that help advance theoretical understanding of the control and organization of human movement, as well as changes therein as a function of development, learning and rehabilitation.

Carl Haakon Waadeland har skrevet kapittelet «Synthesis of asymmetric movement trajectories in timed rhythmic behaviour by means of frequency modulation» .

Artikkelen kan leses hos sciencedirect.


Swinging with FM: Synthesis of Swing by Means of Frequency Modulation

Swinging with FM: Synthesis of Swing by Means of Frequency Modulation

Waadeland, Carl Haakon og Saue, Sigurd: « Swinging with FM: Synthesis of Swing by Means of Frequency Modulation», artikkel, 13th International Symposium on CMMR, 2017

CMMR has moved towards more interdisciplinary aspects related to the role of human interaction in musical practice, perceptual and cognitive aspects linked to sound modelling and how sense or meaning can be transmitted either from isolated sounds or musical structure as a whole. During CMMR 2012 the steering committee therefore decided to slightly change the significance of the acronym from Computer Music Modelling and Retrieval to Computer Music Multidisciplinary Research.

Carl Haakon Waadeland og Sigurd Saue har skrevet artikkelen «Swinging with FM: Synthesis of Swing by Means of Frequency Modulation» til det trettende International Symposium on CMMR, Matosinhos, Portugal, Sept. 25-28, 2017.

Artikkelen kan leses hos CMMR (pdf).


Brimi

Brimi

– For solo violin and strings (harpsichord ad lib.)

Sommerro, Henning: Brimi: Norsk musikkforlag A/S, 2017

""Brimi er ein liten hyldest til spelemannen Hans W. Brimi (1917–1999).
Første og siste sats bygger på slåttekomponisten Brimi. Dei andre tre på tradisjonsbæraren.

 1. Hyljarliv (Hans W. Brimi)
 2. Prillar-Guri (trad. etter Ola Moløkken)
 3. Lyrisk masurka (trad. etter Sjugurd Garmo)
 4. Gjermundhallingen (trad. etter Ola Eide)
 5. Lomsbrura (Hans W. Brimi)

Henning Sommerro har komponert stykket for solo fiolin og strykeorkester (Harpiskord ad lib).

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Hå va hå hå va

Hå va hå hå va

– Wind Quintet

Sommerro, Henning: Hå va hå hå va: Norsk musikkforlag A/S, 2018

""Hå va hå hå va (wind quintet no. 1) was commissioned by the Trondheim blåsekvintett (Trondheim Wind Quintet).
The work is inspired by «håvamål», a part of «den eldre edda» (an ancient Scandinavian poem), written down in the thirteenth century.

Henning Sommerro har komponert stykket for blåsekvintett.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Tracing Operatic Performances in the Long Nineteenth Century

Tracing Operatic Performances in the Long Nineteenth Century

– Practices, Performers, Peripheries

Kauppala, Anne, Ulla-Britta Broman-Kananen og Jens Hesselager (red.) Tracing Operatic Performances in the Long Nineteenth Century, Helsinki: DocMus Research Publications 9, 2017

""

Randi M. Selvik har skrevet «Høstgildet by J. P. A. Schulz: A national Singspiel?»


Lamento til Cissi Kleins Minne

For orkester

Lamento til Cissi Kleins Minne

Kleiberg, Ståle: Lamento til Cissi Kleins Minne: Norsk Musikkforlag A/S, 2017

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S

Ståle Kleiberg har komponert stykket for orkester.


Mass for Modern Man

Mass for Modern Man

– Komplett partitur for soloister, kor og orkester

Kleiberg, Ståle: Mass for Modern Man: Norsk Musikkforlag A/S, 2017

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S

Ståle Kleiberg har komponert stykket for solister, kor (SATB) og orkester.

Klaveruttog/vokalpartitur kan også skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Duke Ellington Studies

Duke Ellington Studies

Howland, John (ed.) Duke Ellington Studies: Cambridge University Press, 2017

""Duke Ellington (1899–1974) is widely considered the jazz tradition's most celebrated composer. This engaging yet scholarly volume explores his long career and his rich cultural legacy from a broad range of in-depth perspectives, from the musical and historical to the political and international. World-renowned scholars and musicians examine Ellington's influence on jazz music, its criticism, and its historiography.

John Howland har redigert boka, samt skrevet kapittelet "Marketing to the Middlebrow: Reconsidering Ellingtonia, the Legacy of Early Ellington Criticism, and the Idea of a 'Serious' Jazz Composer".

Boka kan skaffes gjennom Cambridge University Press


To Wergeland-dikt

To Wergeland-dikt

– For vokaloktett eller blandet kor a cappella

Kleiberg, Ståle: To Wergeland-dikt: Norsk Musikkforlag A/S, 2017

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Ståle Kleiberg har komponert stykkene for vokaloktett eller blandet kor a cappella.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Piano trio no. 2

Piano trio no. 2

– For piano, fiolin og cello

Kleiberg, Ståle: Piano trio no. 2: Norsk musikkforlag A/S, 2017

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Ståle Kleiberg har komponert stykket for piano, fiolin og cello.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Ståle Kleiberg: Mass for Modern Man

Ståle Kleiberg: Mass for Modern Man

Kleiberg, Ståle: Ståle Kleiberg: Mass for Modern Man, SACD og Blu-ray: 2L (Lindberg Lyd AS), 2017

""Ståle Kleibergs Messe for det moderne menneske handler om tap av eksistensiell mening som motsetningen til håp og tro. Verket pendler mellom disse to ytterpunktene og stiller følgende underliggende spørsmål: Er tro mulig for det moderne mennesket? I dette verket er svaret «ja». Ikke et rungende «ja», men et «ja» på tross av alt. Verket er en stort anlagt konsertmesse for to solister, kor og orkester hvor Kleibergs neoromantiske musikk veksler mellom det intime og det storslåtte.

Ståle Kleiberg har komponert musikken.

Utgivelsen kan skaffes fysisk og digitalt fra 2L og fysisk fra platekompaniet

Samleside for digital distribusjon

2016

2016

Partisan Requiem

Partisan Requiem

Sommerro, Henning: Partisan Requiem: Cantando musikkforlag, 2016

""PARTIZAN REQUIEM was commissioned by Music in Finnmark, with financial assistance from the Norwegian Culture Council. The work is dedicated to Ragnar Rasmussen who had the idea of composing a piece honouring the memory of the partisans of Finnmark whose struggle against Nazism undoubtedly contributed to the liberation of their fatherland, but at great personal cost: They suffered for many years under accusations of Communist treachery. Half a century passed before the Norwegian government recognised their heroic efforts for what they were

Henning Sommerro har komponert syv pedagogiske stykker for orgel.

Noten kan skaffes fra Cantando musikkforlag


Håpet er ei stjerne

Håpet er ei stjerne

– For sang og piano

Sommerro, Henning: Håpet er ei stjerne: Norsk musikkforlag A/S, 2016

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Henning Sommerro har komponert stykket for sang og piano.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Solhverv

Solhverv

– For munnspill og orkester

Sommerro, Henning: Solhverv: Norsk musikkforlag A/S, 2016

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Henning Sommerro har komponert stykket for munnspill og orkester.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Ruf und Nachklang

Ruf und Nachklang

– For solo piano
Kleiberg, Ståle: Ruf und Nachklang. For solo piano. Norsk Musikkforlag A/S, 2016
Noteomslag - Ruf und Nachklang av Ståle Kleiberg

Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Ståle Kleiberg har komponert stykket.

Notene kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Requiem

Requiem

– For the Victims of Nazi Persecution

Kleiberg, Ståle: Requiem – For the Victims of Nazi Persecution: Norsk Musikkforlag A/S, 2016

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister. De skriver bla annet dette om utgivelsen: "Kleiberg's music is characterized by a highly distinctive form of extended tonality and by meticulous attention to coloristic details. Beside recently published pieces such as Aske (violin solo, inspired by Edvard Munch´s painting Ashes), String Quartet no. 2 and Sonata for Violin and Cello, we are now also publishing his Requiem – for the Victims of Nazi Persecution (text: Edwin Morgan) which is one of his most performed works. The work was premiered at Washington National Cathedral on 11 September 2004, i.e. on the Memorial Day for the terrorist attacks on Manhattan and Washington DC with the Washington National Cathedral choir and chamber orchestra, and has since been given many international performances."

Ståle Kleiberg har komponert stykket.

Partituret kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S

Klaveruttog kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


MEZZOTINTS

MEZZOTINTS

– chamber music by Ståle Kleiberg

Kleiberg, Ståle: MEZZOTINTS – chamber music by Ståle Kleiberg, SACD og bluray: 2L (Lindberg Lyd AS), 2016

""Fra det tidlige tjuende århundret og fremover har vi sett en radikal fornyelse av nedarvede kammermusikalske genre. Tenk bare på Debussys sene sonater, Bartoks strykekvartetter og, for å ta et høymodernistisk eksempel, duetter og kvartetter av Elliott Carter; eller for å bevege oss inn i et mindre normativt rom som noen liker å kalle postmoderne, Ståle Kleiberg i vår egen tid. I solo- og kammerverkene som er innspilt her, gjenvinner Kleiberg noe av den private musikksfærens kvaliteter. Soloverkene har en innoverskuende, ikke-eksponerende karakter, mens kammerverkene gjeninnfører klassisismens gjennombrutte arbeid og instrumentale karakterisering. I begge tilfeller gjøres det på en ikke-formalistisk måte, med skepsis til systemer og varsom bruk av retorikk.

Ståle Kleiberg har komponert musikken.

Marianne Thorsen, Øyvind Gimse, Jørgen Larsen, Bård Monsen og Ole Wuttudal framfører musikken.

Utgivelsen kan skaffes fra platekompaniet.no

Digital tilgang til albumet


Ship O'hoi

Ship O'hoi

Hulder Bulder: Ship O'hoi, CD: Øra Fonogram, 2015

""Hulder Bulder er en trio som siden 2004 har presentert egen trollmusikk for små og store. Den norske folketrua med tusser og troll, huldre og annet skrømt har vært inspirasjonskilde til mye av musikken.

Nå er Hulder Bulder klar for nye eventyr. Denne gang finner gruppa inspirasjon i gresk mytologi. Skuta heter Havets hulder, og Huldra Moll og Myr blir med Sjørøverdronninga Staselig og Suveren og Styrmann Bulder på sjørøvertokt.

Hulder Bulder består av Anne-Lise Heide, Berit Lillevold og Carl Haakon Waadeland (trommer/perk./klokkespill).

CD-en kan skaffes fra platekompaniet.no


Of Chronicles and Kings

Of Chronicles and Kings

– National Saints and the Emergence of Nation States in the High Middle Ages

Bergsagel, John; David Hiley; Thomas Riis (eds.): Of Chronicles and Kings: National Saints and the Emergence of Nation States in the High Middle Ages, Copenhagen: The Royal Library, Museum Tusculanum Press, 2016

""This volume collects the proceedings of a symposium on the manuscript Kiel, University Library S. H. 8 A. 80, which contains the earliest copy of the so-called “Roskilde Chronicle” as well as the complete monastic Offices and Masses of the Danish saint Knud Lavard. Thirteen scholars offer a variety of analyses of the manuscript, including studies of the crusades and crusaders in the liturgy, kingship and sanctity in the lives of British and Scandinavian saints, and the writing of patriotic history.

Roman Hankeln har skrevet «Kingship and Sanctity in the Historia in Honour of St Canutus Rex»

Boka kan skaffes fra Amazon.com

2015

2015

Edda

Edda

Sommerro, Henning: Edda, CD: Øra Fonogram, 2015

""Komponisten Henning Sommerro har vært fasinert og inspirert av Edda siden 70-tallet – spesielt av diktet Håvamål, tilegnet Odin, som presenterer livsvisdom. Alle stykkene på denne CD-en er knyttet til disse diktene på forskjellige måter.

Henning Sommerro har komponert stykkene.

Musikken framføres av TrondheimSolistene, Trondheim Wind Quintet og Chris Herstad Carney.

CD kan skaffes fra platekompaniet.no


Vebju - Juletonar Frå Nordmøre

Vebju - Juletonar Frå Nordmøre

Sommerro, Henning og Anders Larsen: Vebju - Juletonar Frå Nordmøre, CD: Øra Fonogram, 2015

""Fra omtale på folkemusikk.no
Henning Sommerro er en av våre mest folkekjære musikere og komponister. Han har et ben i flere ulike musikksjangre, men folkemusikken og spesielt den lokale folkemusikktradisjonen på Nordmøre har alltid stått hans hjerte nær. Nå har han fått med seg Anders Larsen, til daglig fiolinist i Trondheim symfoniorkester og TrondheimSolistene, og laget en juleplate med folkemusikk fra Nordmørsbygdene. Platen har fått tittelen Vebju, et nordmørsuttrykk for greiner som er bøyd under vekten av snø – for mange den klassiske julekortstemningen.

Vebju inneholder et utvalg religiøse folketoner som alle har tilknytning til julehøytiden. Anders Larsen framfører folketonene på fiolin, mens Henning Sommerro trakterer henholdsvis kirkeorgel, flygel og trøorgel. Ti av sporene på platen er tradisjonelle melodier. I tillegg er det funnet plass til to nyere komposisjoner: «Julpols» laget av Henning Sommerro til en juleforestilling på Teatret Vårt i Molde i 1978, og «Juldans – O jul med din glede», som nordmøringen Trygve Brøske skrev til forestillingen «Et juleeventyr» på Trøndelag Teater i 2007. Bortsett fra sistnevnte spor, er all musikk på platen arrangert av Henning Sommerro.

Henning Sommerro står for flygel, harmonium og orgel.

CD kan skaffes fra platekompaniet.no


Sociocultural crossings and borders: musical microhistories

Sociocultural crossings and borders: musical microhistories

Staneviciute, Ruta and Rima Povilioniene (ed.): Sociocultural crossings and borders: musical microhistories, Vilnius: International Musicological Society, 2015

""In the current global world the interaction of cultures penetrates into musical practices and discourses, radically affecting the sociocultural imagination and altering the established shapes of cultural territories. Yet the history of music demonstrates that the dynamics of cultural encounters and segregations have always been a key factor in the formation of individual and collective identities and the understanding of other cultures. Musicologists of neighbouring regions – the Baltic States, Central and Eastern Europe and Russia – are initiating an international transregional musicological conference, devoted to the critical review of cultural interactions and reactions from the microhistorical perspective.

Roman Hankeln har skrevet «Modes of articulating identity in medieval saints' offices»


Beiträge zur Gregorianik 59/60

Tidsskrift

Beiträge zur Gregorianik 59/60

Beiträge zur Gregorianik 59/60, Regensburg: ConBrio Verlag, 2015

""Testimonia tua meditatio mea. Festschrift zum 80. Geburtstag von Heinrich Rumphorst.

Die Beiträge wurden 1985 ins Leben gerufen und erscheinen halbjährlich. Sie wollen neben der Dokumentation des Forschungsstandes im Bereich des Gregorianischen Chorlas (v.a. im Hinblick auf die Gregorianische Semiologie) auch Hinweise für die Praxis von Scholasänger/innen und -leiter/innen geben.

Roman Hankeln har skrevet «Ein Ebstorfer Mauritiusfragment (14. Jahrhundert)»

Tisskriftet kan skaffes fra forlaget ConBrio


Team Hegdal «Vol 3»

Team Hegdal «Vol 3»

Hegdal, Eirik, André Roligheten, Ole Morten Vågan, Gard Nilsen og Oscar Grönberg: Team Hegdal «Vol 3», CD: Particular Recordings/MusikkLosen, 2015

""Titlene på «Vol 3» levner ingen tvil om at man her henter inspirasjon fra den amerikanske jazzpianisten Thelonius Monk. «More Monk Measurements», «State of Monk», samt en blanding av Monk og øysamfunnet utenfor Trondheim i låta «Monkholmen». Med Monk som sin Muse, bryter et team av ubestridte jazztrottere seg løs på 9 skreddersydde komposisjoner, som i takt med trenden slippes både på CD og LP. Team Hegdal byr opp til rørende samspill og virtuos individualisme, fra et boblende tospann; Ole Morten Vågan (kontrabass) og Gard Nilssen (trommer), to våpenbrødre; André Roligheten og Eirik Hegdal (saxofoner og klarinetter), samt et svensk klavérfunn; Oscar Grönberg. Dette er en upolitisk åpen høring. De musikalske konfrontasjonene og fusjonene på dette albumet kan også oppleves på scener rundt om. Lån dem ditt øre!

Eirik Hegdal spiller alt- og barytonsaksofon og klarinett. Samtlige er tidligere studenter ved NTNU/Jazzlinja.

CD kan skaffes fra platekompaniet.


Evil Stone Circle

Evil Stone Circle

T-EMP: Evil Stone Circle, Digital utgivelse: T-EMP (Trondheim Electroacoustic Music Performance), 2015

""T-EMP (Trondheim Electroacoustic Music Performance) was started as part of the performance explorations around music technology at NTNU, investigating how technology makes us play differently, how it enables new modes of communication within the ensemble, and new creative improvisation methods inspired by the sonic sculpting enabled by custom made audio processing software and instruments. The band started in 2011. Some tracks on this album were made in sessions with Bent Sæther and David Moss. Sæther as a mentor/producer (track 2 and 4 on this album), and Moss as mentor and collaborating musician (mentor on tracks 6 and 8 and musician on 9-13). During the early period of T-EMP, collaborations were also made with Partick McGlynn, Bryan Quigley, John Lato and Michael Duch, although none of those productions ended up on this album. The album was realized with support from Trondheim Kommune and the Norwegian Artistic Research Programme.

Øyvind Brandtsegg, electronics, live processing
Trond Engum, guitar and electronics
Bernt Isak Wærstad, guitar and electronics
Carl Haakon Waadeland, drums and percussion
Tone Åse, vocal and electronics

Musikken kan skaffes fra cdbaby.com


Weltbild und Lebenswirklichkeit in den Lüneburger Klöstern

Weltbild und Lebenswirklichkeit in den Lüneburger Klöstern

– IX. Ebstorfer Kolloquiumvom 23. bis 26. März 2011

Brandis, Wolfgang og Hans-Walter Stork (red.): Weltbild und Lebenswirklichkeit in den Lüneburger Klöstern. IX. Ebstorfer Kolloquiumvom 23. bis 26. März 2011, Berlin: Lukas Verlag, 2015

Bokomslag. Weltbilt und Lebenswirklichkeit.Im Gebiet der Lüneburger Heide bestehen sechs evangelische Frauenklöster, die auf Benediktinerinnen- und Zisterzienserinnenklöster zurückgehen. Sie bieten Einmaliges, allein schon aufgrund ihrer Tradition vom Mittelalter bis heute, über Reformen, Reformation und Säkularisation hinweg. Bis zum heutigen Tag sind sie mit ihrem Reichtum an Architektur und Ausstattung eine noch längst nicht ausgeschöpfte Quelle. Seit 1987 veranstaltet das Kloster Ebstorf wissenschaftliche Kolloquien unter wechselnden Themenstellungen.

Roman Hankeln har skrevet artikkelen «Die Offiziumsrepertoires am Fest des Patrons Mauritius».

Boken kan skaffes fra Lukas Verlag.


Fingergull. In festo susceptionis sanguinis Domini.

Fingergull. In festo susceptionis sanguinis Domini.

Kleivset, Anne, Schola Sanctae Sunnivae: Fingergull. In festo susceptionis sanguinis Domini, SACD: 2L (Lindberg Lyd AS), 2015

Forside CD: Fingergull«Blóð várs herra Jesv Christi kom til Niðar ós» – med disse ord noterer de islandske Annales regii for året 1165 ankomsten til en dråpe av Kristi blod i Nidaros, og hvis informasjonen er korrekt, er byen blant de tidligste steder med en slik prominent relikvie. Syklusen for tidebønnene har overlevd i bare én håndskrift. Den består av kun ti pergamentblader og er restene av en sangbok for tidebønnene. Dette antifonariet ble skrevet mellom 1250–1275 trolig for Nidarosdomen. Schola Sanctae Sunnivae og dirigenten Anne Kleivset har i mange år arbeidet med dette materialet, og gir her den første komplette innspillingen av Fingergull-officiet.

Roman Hankeln har stått for Liner Notes.


Journal of the Acoustical Society of America

Volume 138 Number 4

Journal of the Acoustical Society of America

Acoustical Society of America (ed.): Journal of the Acoustical Society of America. Volume 138 Number 4, 2015

""Fra omtalen
Since 1929, The Journal of the Acoustical Society of America (JASA) has been the leading source of theoretical and experimental research results in the broad interdisciplinary subject of sound.

The Journal serves physical scientists, life scientists, engineers, psychologists, physiologists, architects, musicians, and speech communication specialists.

Subject coverage includes: Linear and Nonlinear Acoustics; Aeroacoustics, Underwater Sound and Acoustical Oceanography; Ultrasonics and Quantum Acoustics; Architectural and Structural Acoustics and Vibration; Speech, Music and Noise; Psychology and Physiology of Hearing; Engineering Acoustics, Sound Transducers and Measurements; Bioacoustics, Animal Bioacoustics and Bioresponse to Vibration.

Carl Haakon Waadeland har i samarbeid med Anne Danielsen ved UiO levert artikkelen «Effects of instructed timing and tempo on snare drum sound in drum kit performance»

Artikkelen kan leses gjennom universitetsbibliotekets abonnement.


Studia Musicologica Norvegica 41

Studia Musicologica Norvegica 41

– Norsk årsskrift for musikkforskning

Mattes, Arnulf Christian (red.): Studia Musicologica Norvegica. Norsk årsskrift for musikkforskning. 41, Oslo: Universitetsforlaget, 2015

""Fra lederen:
Cecilie Louise Macé Stensrud tar utgangspunkt i sitt doktorgradsarbeid, der hun har bekreftet at syngespillet var en uhyre populær sjanger også i Norge og at den langt på vei overskygget operaen på denne tiden. Som en sjanger bestående hovedsakelig av danske, tyske og franske produksjoner framført på norske scener, ble syngespillsjangeren vurdert som «ikke norsk nok», og dermed utelukket av den «nasjonale bevissthetsprosessen som ledet opp til 1814», ifølge Stensrud. Som et «importert», og populærkulturelt fenomen med tilsynelatende svake bånd til nasjonal historiedannelse, har den lenge falt utenfor de tradisjonelle kvalitets- og vurderingskriteriene i norsk musikkhistorieskriving. Det er på høy tid at miljøet anerkjenner syngespillenes betydning og verdi som del av den norske musikkarven. Stensrud trekker videre fram flere eksempler på norske bidrag til syngespillsjangeren og bidrar dermed også til den økende bevisstheten rundt «kosmopolitiske» sjangere i den norske musikkhistorien.

Cecilie Louise Macé Stensrud bidrar med artikkelen «Syngespillet i nytt lys – opera i Norge fra 1790 til 1825»

Artikkelen kan leses i sin helhet på nett.


På spissen

På spissen

Iversen, Anette Sture (red.): På spissen. nr 3, 2015, Oslo:  Norske Dansekunstnere, forbundet for dansere, koreografer og pedagoger, 2015

""På Spissen er Norske Dansekunstneres medlemsblad og inneholder aktuelt forbundsstoff, artikler, intervjuer, foto, debattsider m.m. Bladet tar mål av seg å speile aktiviteten i norsk dansemiljø, i all sin bredde og utgis 3 ganger i året.

Anne Fiskvik bidrar med artikkelen «Itinerant Challenges and Newspaper support: The Johannesénske Balletselskab’s Norwegian Tour 1878-1879»


Harmonien i fire satser

Harmonien i fire satser

– Bergen Filharmoniske Orkester 1765-2015

Reitan, Lorentz (red.), Randi M. Selvik, Arvid O. Vollsnes og Reidar Storaas: Harmonien i fire satser. Bergen Filharmoniske Orkester 1765–2015, Bergen: Bodoni forlag, 2015

Bokomslag: Harmonien i fire satser.Bergen Filharmoniske Orkester, et av verdens eldste, feirer i 2015 sitt 250-årsjubileum. I 1765 fremførte et «lite, harmonisk ensemble» for første gang musikk i Hr. Peter Greves hus. Dagens orkester samlet i 2015 mer enn 6000 mennesker i Londons musikalske storstue, Royal Albert Hall.
Fire spesialister har ført i pennen dette jubileumsskriftet som er gaven til 250-årsfeiringen fra Harmoniens Venner. Her møter man musikken som kjærlig ble fremført, og mange av de personene som har vært med på å bygge institusjonen på podiet så vel som i selskapets styre og stell.


Randi M. Selvik har skrevet om borgerskapets orkester 1765–1880.


Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv

Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv

Kibsgaard, Sonja og Marit Kanstad (red.): Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv: Fagbokforlaget, 2015

Forside av boken Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv Forfatterne beskriver hvordan personalet i barnehagen kan forholde seg i lek og samspill i barnegrupper preget av mangfold. Det er lagt særlig vekt på hvordan en kan imøtekomme barn som skal utvikle et nytt språk og en ny kultur i barnehagen. Forfatterne representerer ulike faglige ståsteder som pedagogikk, norsk, drama og musikk og vil dekke flere kunnskapsområder i den nye barnehagelærerutdanningen.

Nora Bilalovic Kulset har bidratt med kapitlet: «Sang som sosial handlingsberedskap for andrespråkslæringen i barnehagen. 'Det doble dilemma' i lys av Bourdieu»

Boka kan skaffes fra Fagbokforlaget.


La Scène de musique dans le roman du XVIIIe siècle

La Scène de musique dans le roman du XVIIIe siècle

Wåhlberg, Martin: La Scène de musique dans le roman du XVIIIe siècle: Classiques Garnier, 2015

Bokomslag: La Scene de musique dansle roman du XVIIIe siecleFra bokomtalen:
Boken tar for seg musikkscenen i et hundretalls franske romaner skrevet mellom 1700 og 1800. Musikken hadde en betydelig plass i romaner i hele denne perioden og boken gir nyttige bidrag både til forståelsen av romanens historie som genre og til musikkens plass i litteratur- og idéhistorien på 1700-tallet. Brorparten av disse musikkscene har ikke blitt studert tidligere. Det gis særlig oppmerksomhet til et bestemt type fenomen som ble stadig mer populært i andre halvdel av 1700-tallet, nemlig romaner med tilhørende musikkstykker. Boken gir den første brede gjennomgangen av denne typen musikk skrevet spesielt for litterære verker.

Martin Wåhlberg har skrevet boka.

Boka kan skaffes fra Classiques Garnier.


Solkongens opera

Solkongens opera

– Den franske tragédie en musique 1673-86

Aarset, Hans Erik, Selvik, Randi M.: Solkongens opera. Den franske tragédie en musique 1673–86, Bergen: Fagbokforlaget, 2015

Omslag for boka "Solkongens opera". Foto.Denne studien tar for seg den tidligste franske operakunsten – musikkdramatikken under solkongen Ludvig XIVs enevelde. Med ståsted innenfor henholdsvis litteraturvitenskap og musikkvitenskap gir bokens forfattere en tverrestetisk analyse av Philippe Quinault og Jean-Baptiste Lullys operakunst mellom 1673 og 1686, som etter den franske revolusjon langt på vei var glemt i 200 år. Den musikkdramatiske sjangerdannelsen og -utviklingen er også vektlagt.

Boken kaster lys over en litterær og musikalsk tradisjon som det er en økende interesse for, men som er så godt som ukjent i Norge. Studien er enestående i sitt slag innenfor den norske og skandinaviske litteraturen på operafeltet.

Randi M. Selvik og Hans Erik Aarset har skrevet boka.

Boka kan skaffes fra Fagbokforlaget.


Musikk og andrespråk

Musikk og andrespråk

– Norsktilegnelse for små barn med et annet morsmål

Kulset, Nora Bilalovic: Musikk og andrespråk. Norsktilegnelse for små barn med et annet morsmål, Oslo: Universitetsforlaget, 2015

Bokomslag for boken "Musikk og andrespråk ". Foto.Kan små barn, med et annet morsmål enn norsk, tilegne seg norsk språk ved hjelp av musikk?
Fra 2000 til 2013 har antallet minoritetsspråklige barn i norske barnehager økt sterkt. Nora B. Kulset skriver om hvordan og hvorfor musikk kan hjelpe disse barna med å tilegne seg norsk, både lettere og raskere.

Musikk og andrespråk handler om hvordan musikk og språk er knyttet sammen, og om hvordan musikk kan være et godt hjelpemiddel for den som skal lære seg et nytt språk. Forfatteren tar utgangspunkt i minoritetsspråklige barnehagebarn som er mellom tre og fem år. Disse barna har et etablert morsmål, men snakker ikke norsk når de starter i barnehagen. Norsk blir deres andrespråk. I løpet av barnehageårene skal de tilegne seg tilstrekkelig norsk til å starte på skolen som seksåringer.

Nora Bilalovic Kulset har skrevet boka.

Boka kan skaffes fra Universitetsforlaget.


Lidenskap eller levebrød?

Lidenskap eller levebrød?

– Utøvende kunst i endring rundt 1800

Selvik, Randi M., Ellen Karoline Gjervan & Svein Gladsø (red.): Lidenskap eller levebrød? Utøvende kunst i endring rundt 1800, Bergen: Fagbokforlaget, 2015

Forside av boka Lidenskap eller levebrødFra bokomslaget:
Denne boken kaster nytt lys over en periode i norsk kunstliv som lenge har vært ignorert. I tiårene rundt 1800 var det bare noen av aktørene innen de utøvende kunstartene opera, teater og dans som hadde kunsten som yrke. Dette var dilettantenes store periode, men deres prestasjoner har lenge vært sett ned på. Et klart skille mellom amatør og profesjonell var heller ikke etablert – det skjedde nettopp i denne overgangsperioden.

Med profesjonaliseringen av kunstfeltet utover 1800-tallet gikk dilettantbegrepet fra å være en hedersbetegnelse til å bli et skjellsord, og det til tross for at dilettantenes virksomhet var selve grunnlaget for den profesjonelle kunsten slik vi kjenner den.

Gradvis utviklet det seg en ny kunstforståelse og nye kriterier for hva kunst skulle være. Utviklingen gikk ikke i samme takt på de ulike kunstfeltene, og konsekvensene av profesjonaliseringen var også ulike. Denne boken tar opp en rekke problemstillinger rundt forholdet mellom dilettantvirksomhet og profesjonell kunstutøvelse som i svært liten grad har vært behandlet innen norsk danse-, teater- og musikkvitenskap tidligere.

Randi M. Selvik har bidratt med artikkelen: «'Syngestykker' i Bergen og Trondheim på tidlig 1800-tall – utøvere, repertoar og publikum»

Anne Margrete Fiskvik har bidratt med artikkelen: «Information uti Dands i Christiania 1769–1773»

Martin Wåhlberg har bidratt med artikkelen: «Opéra-comique blant amatører og profesjonelle»

Boka kan skaffes fra Fagbokforlaget.


Ballade.no

Ballade.no

Ballade.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for og om norsk musikkliv. Siden 2000 har Ballade publisert egenproduserte artikler og lagt til rette for debatt om en lang rekke spørsmål knyttet til artister, musikkbransje og organisasjonsliv.

2014

2014

Aperire

Aperire

– Concertino for violincello and strings

Sommerro, Henning: Aperire: Norsk musikkforlag A/S, 2014

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Henning Sommerro har komponert stykket for cello og strykere.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Songs

Songs

– 11 Pieces for Equal Voices

Sommerro, Henning: The Wind: Norsk musikkforlag A/S, 2014

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Henning Sommerro har komponert stykkene for like stemmer.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Musikkpedagogen

Musikkpedagogen

– Nr. 4, 2014
Knoff, Rune (red.) Musikkpedagogen, nr. 4, 2014

Forside av Musikkpedagogen,nr. 4 i 2014. Faximile.Musikkpedagogen er et medlemstidsskrift for de to fagorganisasjonene Musikkpedagogene i Norge og Musikkpedagogene i Oslo. Bladet kommer ut fire ganger i året.

Kåre Bjørkøy bidrar med fagartikkelen «Vibrato i klassisk sang», hovedsakelig basert på forskning fra ledende forskere i fagfeltet, samt en pedagogisk og metodisk del han selv har sammenstilt.

 


Sonata

Sonata

Kleiberg, Ståle: Sonata: Norsk Musikkforlag A/S, 2014

Forside av noteheftetNorsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

 

 

Ståle Kleiberg har komponert stykket for fiolin og cello.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


String Quartet No 2

String Quartet No 2

Kleiberg, Ståle: String Quartet No 2: Norsk Musikkforlag A/S, 2014

Forside av noteheftetNorsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

 

 

Ståle Kleiberg har komponert stykket for strykekvartett.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Aske

Aske

Kleiberg, Ståle: Aske: Norsk Musikkforlag A/S, 2014

Forside av noteheftetNorsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Ståle Kleiberg har komponert stykket for solo fiolin.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Cantare amantis est - Festschrift zum 60. Geburtstag von Franz Karl Praßl

Cantare amantis est - Festschrift zum 60. Geburtstag von Franz Karl Praßl

Klugseder, Robert: Cantare amantis est - Festschrift zum 60. Geburtstag von Franz Karl Praßl, Purkersdorf: Verlag Brüder Hollinek, 2014

Forside på festskrift for Franz Karl PraßlUtgivelsen av festskriftet ble gjort på oppdrag fra den østeriske Kirchenmusikkommission og Universität für Musik und darstellende Kunst Graz i samarbeid med Dirk van Betteray, Stefan Engels, David Hiley og Alexander Rausch.

Roman Hankeln bidrar med artikkelen «Sense structures sound? Analysing facets of text-music-interrelation in three chant cycles for St. Maurice and the Theban legion (11th–14th century)»


Plainsong and Medieval Music 23,1, 2014

Plainsong and Medieval Music 23,1, 2014

Borders, James og Christian Leitmeir (red.): Plainsong and Medieval Music volume 23, issue 1: Cambridge University Press, 2014

Forsiden av Plainsong & Medieval MusicFra beskrivelsen av journalen:
Published twice a year, this journal covers the entire field of plainchant and medieval music. It encompasses Eastern and Western chant, secular lyric, music theory and paleography, performance practice, as well as medieval polyphony, sacred and secular. The chronological scope extends from late antiquity to the early Renaissance and to the present day in the case of chant. In addition to articles embodying original research, the journal publishes book reviews, a list of important recent publications, an annual bibliography of chant research and an annual discography of chant recordings.

Roman Hankeln bidrar til forordet, og med artikkelen «Reflections of war and violence in early and high medieval saints' offices»

Se også de andre artikler i dette spesielle heftet som gjengir utvalgte bidrag av symposiet «Music of War» som fant sted i Trondheim i 2012.


Raw: Architectural Engagements with Nature

Raw: Architectural Engagements with Nature

Bøe, Solveig, Hege Charlotte Faber og Brit Strandhagen (red.): Raw: Architectural Engagements with Nature, UK: Ashgate Publishing Company, 2014

Forside av boken "Raw"Fra bokomslaget:
Through cross-disciplinary explorations of and engagements with nature as a forming part of architecture, this volume sheds light on the concepts of both nature and architecture.

Nature is examined in a raw intermediary state, where it is noticeable as nature, despite, but at the same time through, man's effort at creating form. This is done by approaching nature from the perspective of architecture, understood, not only as concrete buildings, but as a fundamental human way both of being in, and relating to, the world. Man finds and forms places where life may take place. Consequently, architecture may be understood as ranging from the simple mark on the ground and primitive enclosure, to the contemporary megalopolis. Nature inheres in many aesthetic forms of expression. In architecture, however, nature emerges with a particular power and clarity, which makes architecture a raw kind of art. Even though other forms of art, as well as aesthetic phenomena outside the arts, are addressed, the analogy to architecture will be evident and important.

Thus, by using the concept of ‘raw' as a focal point, this book provides new approaches to architecture in a broad sense, as well as other aesthetic and artistic practices, and will be of interest to readers from different fields of the arts and humanities, spanning from philosophy and theology to history of art, architecture and music.

 

Reidar Bakke bidrar med artikkelen «Impressions of Nature in Rautavaara's Music»


Ostsee - church music by Bertouch, Theile and Vierdanck

Ostsee - church music by Bertouch, Theile and Vierdanck

Trondheim Barokk: Ostsee - church music by Bertouch, Theile and Vierdanck, CD: SIMAX classics, 2014

Platen OstseeFra pressemeldingen:
Det spennende unge ensemblet Trondheim Barokk henter frem vakre og ukjente verker fra Østersjøens musikkhistorie. Sammen med fremragende norske sangere presenterer de kirkekantater og sonater fra rundt 1700-tallet, blant annet skrevet av den profilerte kommandant Georg von Bertouch på Akershus festning. 17. august var det lanseringskonsert under Oslo Kammermusikkfestival - nettopp på Akershus festning!

Østersjøen kalles gjerne 'Nord-Europas middelhav', og i de senere tiår har man kartlagt hvordan notemateriale og musikalske stilretninger beveget seg i denne regionen. Komponistene Vierdanck, Theile og Bertouch hadde alle tre sin musikalske bakgrunn fra byer i Sachsen, og tilbrakte store deler av sitt yrkesaktive liv i bevegelse rundt i Østersjøområdet.

Dette er Martin Wåhlbergs CD-prosjekt "Ostsee" med Trondheim Barokk.

CD-en kan skaffes fra grappa.no


Hindemith-Jahrbuch. Annales Hindemith

Hindemith-Jahrbuch. Annales Hindemith

– 2013/XLII

Winkler, Heinz-Jürgen (red.): Hindemith-Jahrbuch. Annales Hindemith 2013/XLII, Tyskland: Schott forlag, 2014

Forside av Hindemith-årbokFra forordet:
Magnar Breiviks ausführliche Studie zu Hindemiths musikalischer Poetik unterzieht Hindemiths einschlägige ästhetische Schriften einer detaillierten Untersuchung, dabei immer wieder mit Seitenblick auf Arnold Schönbergs musikästhetische Ideen. Wie Hindemith sich zeitgenössischer Musizierformen annimmt und Elemente daraus in eigene Sprache »übersetzt«, demonstriert Breivik an dem Modetanz »Shimmy« aus Hindemiths Suite 1922 für Klavier op. 26.

Magnar Breivik har bidratt med artikkelen: «Hindemith: From Vision to Form»


Kritikk før 1814

Kritikk før 1814

– 1700-tallets politiske og litterære offentlighet

Tjønneland, Eivind (red.): Kritikk før 1814. 1700-tallets politiske og litterære offentlighet, Oslo: Dreyers forlag, 2014

Bokomslag "Kritikk før 1814"Fra bokomslaget:
Immanuel Kant beskrev opplysningstiden som kritikkens tidsalder. Denne antologien er den mest omfattende publikasjonen om kritikk i opplysningstiden som foreligger i Norge. I 34 bidrag skrevet av 26 forfattere tematiseres ikke bare litteraturkritikk i snever forstand, men også de juridiske, filosofiske og idéhistoriske rammene for den gradvise fremveksten av en litterær og politisk offentlighet i det 18. århundre. Bidragene er lite opptatt av å sortere ut en spesifikk norsk, nasjonal kritikk, noe som har vært vanlig i vår litteraturhistorieskrivning. I stedet behandles Helstatens tidsskrifter og øvrige publikasjoner som deler av en felleskultur. Omfanget og viktigheten av kritikken var langt større den gang enn nå.

 

Randi M. Selvik bidrar med de tre artiklene:

 • «Tanker om musikken – et stykke norsk musikkritikk fra 1770-årenes Bergen»
 • «Rahbeks kritikk av Sanders Odeum og Sanders svar tikl Rahbek»
 • «Tonens skjulte fornuft – H.C. Ørsteds dialog om musikken»

Boka kan skaffes fra Akademika


The Impact of Nazism on Twentieth-Century Music

The Impact of Nazism on Twentieth-Century Music

Levi, Erik (ed.): The Impact of Nazism on Twentieth-Century Music, Wien: Böhlau Verlag Ges.m.b.H & Co, 2014

Forside på boken "The Impact of Nazism on Twentieth-Century Music"Fra bokomslaget:
The impact of Nazism on twentieth-century music was immense as evidenced by this volume featuring seventeen essays by a group of internationally recognised scholars. The range of enquiry is extraordinarily wide, covering the issue of Inner Emigration during the Third Reich and remigration in the Netherlands after the Second World War, as well as the work of exiled composers such as Korngold, Weill, Weigl, Ullmann, Eisler, Achron, Goldschmidt and Gál. In addition, there are penetrating discussions of the employment of Handels music in the Jewish Cultural League, Nazi musical censorship in occupied Poland and the fate of émigré musicians and musicologists in wartime Britain. Three chapters detail the musical relationship between Francos Spain and the Third Reich.

 

Magnar Breivik bidrar med artikkelen «From Surabaya to Ellis Island. On two versions of Kurt Weill's 'Surabaya-Johnny'»

Boka kan skaffes gjennom amazon.de


Musicology Now

Musicology Now

– lively facts and opinions from American music scholars

Musicology Now is a blog from the American Musicological Society, written by its members for the general public. It seeks to promote the results of recent research and discovery in the field of music history, foster colloquy, and generate enthusiasm for the subject matter. Using links, images, and sound, it references conversations within and around the academy and in the principal institutions of music making around the world.

Musicology Now

John Howland hadde 8. mars 2014 innlegget «Reflections on Contemporary Ellingtonia». Innlegget kan leses på bloggen.

2013

2013

Three Songs about Water

Three Songs about Water

– For choir, SSAA

Sommerro, Henning: Three Songs about Water: Norsk musikkforlag A/S, 2013

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Henning Sommerro har komponert stykket for kor SSAA.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Allehelgensdag

Allehelgensdag

– Fire folketoner og Sorgsalme

Sommerro, Henning: The Wind: Norsk musikkforlag A/S, 2013

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Henning Sommerro har komponert stykket for fiolin, blandet kor SATB og orgel.

Noten kan skaffes fra korsenteret.no


Lussi Langnatt

Lussi Langnatt

Sommerro, Henning: Lussi Langnatt, CD: Øra Fonogram, 2013

""Alternativ juleplate fra Henning Sommerro.

På den tiden da den julianske kalenderen var i bruk, kom vintersolverv (solsnu) på årets mørkeste natt 13. desember. Denne uhyggelige natten snakket dyrene i fjøset til hverandre, kua rautet og væren breket. Og så kom trollkvinnen Lussi sammen med Guro Rysserove ridende fremst i Oskarsreia. Var ikke alt klart og gjort ferdig til jul, satte Lussi seg på taket, tok armen ned i skorsteinen, blåste ut lysene og det som verre var.

Folketroa omkring Lussi Langnatt resulterte i mange folkelige viser og fortellinger. Her tolkes noen av dem av Sommerro og hans medmusikanter: Benedicte Maurseth, John Pål Inderberg og Carl Haakon Waadeland. Albumet er innspilt i Øra studio med Henning Sommerro og Jostein Ansnes som produsenter.

Henning Sommerro står for sang og trekkspill

Carl Haakon Waadeland står for perkusjon

John Pål Inderberg står for sopran- og barytonsaksofon, sang og tale

CD kan skaffes fra platekompaniet.no


Vintereple

Vintereple

Sommerro, Henning: Vintereple, CD: Øra Fonogram, 2013

""Vintereple portretterer Henning Sommerro seks forfattere som han har hatt et forhold til fra tidlig ungdom fram til i dag.

Med en mor som sang tekster av Bjørnson og en far som siterte Hyldbakk, ble grunnlaget lagt for Sommerros lange virke som visekomponist. Den samfunnsengasjerte TV-personligheten Erik Bye og Sommerro samarbeidet på tre plateinnspillinger og en mengde konserter, mens Tor Jonssons korte dikt om ensomhet og knugende bygdemiljø var blant tekstene Sommerro tidlig tonesatte. Dikterne og debattantene Edvard Hoem og Ove Røsbak har sammen med Sommerro skapt sanger, salmer, teater og opera.

Vintereple medvirker TrondheimSolistene, i tillegg til et band bestående av noen av våre fremste musikere. Albumet er innspilt i Øra studio med Henning Sommerro og Jostein Ansnes som produsenter.

Henning Sommerro står for sang og tangenter

John Pål Inderberg står for saxofon og sang

CD-en kan skaffes fra platekompaniet.no


Sheva Contemporary SH 091

Sheva Contemporary SH 091

Mainzer Virtuosi: Sheva Contemporary SH 091, CD: Discovery Records, 2013

CD-omslag Shiva SH091Om Sheva Contemporary:
Here in Sheva Contemporary we plan to present a wide stylistic spectrum of work by composers of the 20th and 21st Centuries. The music of our own time is supremely important in expanding our horizons and allowing us to see the world anew. Sheva is proud to place this philosophy at the heart of its vision.

Ståle Kleibergs komposisjon «Aske/Ashes» er innspilt av fiolinisten Agnes Langer og utgitt på platemerket Sheva Recordings.

CD-en kan skaffes fra shevacollection.it


Edvard Munch Suite med Henning Kraggerud

Edvard Munch Suite med Henning Kraggerud

Henning Kraggerud: Edvard Munch Suite med Henning Kraggerud, CD: SIMAX classics, 2013

Plateomslag - Munch Suite med Henning KraggerudFra omtalen:
En unik praktutgivelse som feirer Munchs billedkunst i musikk! Henning Kraggerud fremfører 15 nye stykker for solo fiolin i en suite: musikk som er skrevet direkte til 15 av Edvard Munchs bilder fra Åsgårdstrand.

Ståle Kleibergs komposisjon «Aske/Ashes» er innspilt av fiolinisten Henning Kraggerud og utgitt på platemerket Simax.

CD-en kan skaffes fra grappa.no


De musica disserenda IX/1–2, 2013

De musica disserenda IX/1–2, 2013

Katarina Šter, Ljubliana: De musica disserenda IX/1–2, 2013: Musicological Institute, 2013

Fra beskrivelsen av journalen:
De musica disserenda is an international academic journal for musicology, which has been edited and published twice a year by the Institute of Musicology at the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU) since 2005. Each volume of the journal is edited by one of the members of the Editorial Board, in cooperation with the international Advisory Board. The contributions are published in Slovenian, English, German, French or Italian, with summaries in Slovenian or English language.

Roman Hankeln bidrar med artikkelen «Heilige Helden: Zu den Spielarten einer Metapher und ihrer musikalischen Artikulation in den Historiae des Mittelalters»


Arne Nordheim

Arne Nordheim

– Ingen -ismer for meg takk!

Finborud, Lars Mørch (red.): Arne Nordheim: Ingen -ismer for meg takk!, Oslo: Orfeus Publishing, 2013

Forside av boken "Ingen -ismer for meg, takk!"Fra bokomslaget:
Arne Nordheim (1931-2010) er Norges mest kjente komponist etter Edvard Grieg, men hans kunstnerskap strekker langt utenfor musikkens grenser. Hele sitt liv jobbet Nordheim med andre kunstarter som billedkunst, teater, ballett, film, litteratur, skulptur og lydkunst. Kanskje ikke så rart da han allerede i 1955 besvarte spørsmålet: «Hva med nåtiden, fremtiden og -ismene?» med det selvsikre utsagnet: «Ingen -ismer for meg, takk!» Denne boken viser hvordan Nordheim gjennom et over 50 år langt tverrfaglig kunstnerskap levde opp til dette mottoet, og plasserer ham som en sentral aktør i moderne norsk kunsthistorie. Boken inneholder et unikt, upublisert utvalg av fotografier og illustrasjoner, samt flere nyskrevne essays av forfattere, komponister, forskere og kuratorer som belyser nye sider ved Arne Nordheims kunstnerskap.

Ola Nordal har bidratt med artiklene «Ingen -ismer for meg takk. Portrett av komponisten som ung mann» og «Ode til lyset - en samtidsmusikkdetektivhistorie».

Nordal har også bidratt med tekster til utstillingen «Arne Nordheim i kunsten. Ingen -ismer for meg, takk!» ved Henie-Onstad Kunstsenter, 22. august 2013-12.januar 2014.

Boka kan skaffes fra Akademika


The Musical Quarterly

Volume 96, Numbers 3–4

The Musical Quarterly

Botstein, Leon et al. (ed.): The Musical Quarterly. Fall–Winter 2013 Volume 96, Numbers 3–4, Oxford University Press, 2013

Forside av journalen "The Musical Quarterly vol. 96"Om journalen:
The Musical Quarterly, founded in 1915 by Oscar Sonneck, has long been cited as the premier scholarly musical journal in the United States. Over the years it has published the writings of many important composers and musicologists, including Aaron Copland, Arnold Schoenberg, Marc Blitzstein, Henry Cowell, and Camille Saint-Saens. The journal focuses on the merging areas in scholarship where much of the challenging new work in the study of music is being produced.

John Howland var gjesteredaktør for denne doble spesialutgaven viet Duke Ellington. Han bidro også med artikkelen «Ellingtonia, Historically Speaking»

Journalen kan leses på nett (kan være noe ventetid).


Døren høy og porten vid

Døren høy og porten vid

– Salmetoner i norske salme- og koralbøker fra reformasjonen til forslag til ny salmebok 2013

Bergheim, Irene: Døren høy og porten vid. Salmetoner i norske salme- og koralbøker fra reformasjonen til forslag til ny salmebok 2013: Akademika forlag, 2013

Forside på boka "Døren høy og porten vid"Fra egenomtalen:
Døren høy og porten vid handler om salmer og salmesang. Salmetonene har gjennom hundreåra forandret seg i tråd med skiftende musikalske og estetiske idealer, og i kapittel 1–5 beskrives denne utviklingen. Framstillinga bygger på skriftlige kilder (salme- og koralbøker), og det er lagt vekt på å belegge historikken med noteeksempler. Eksempelsamlingen i kapittel 6 viser de fleste av salmemelodiene som er omtalt i de første fem kapitlene. Noteeksemplene fra de eldre koralbøkene er kopiert fra originalkildene, og slik gir de også et visuelt bilde av notasjonen gjennom tidene.

Første søndag i advent 2013 kan Den norske kirke ta i bruk ei ny salmebok, og den historiske framstillinga i
Døren høy og porten vid avsluttes med prosessen fram mot denne nye salmeboka. I ei tid der mange er opptatt av fornying og revisjon er det viktig med kunnskap om fortida.

Irene Bergheim har skrevet boka.

Boka kan skaffes fra Akademika forlag


Zweiter Teil der Clavierübung

Zweiter Teil der Clavierübung

Skogstad, Jon M.: Bach. Zweiter Teil der Clavierübung, CD 1 plate: Euridice, 2013

CD-cover Zweiter Teil der ClavierübungAv Bachs store produksjon ble svært lite utgitt i hans samtid. Det kan derfor være grunn til å tro at han la ekstra stor prestisje i det han fikk utgitt på eget initiativ. Blant disse verkene står Clavierübung i en særstilling.

Serien av fire store samlinger, den første kalt opus I, kan nærmest sees som ett leksikon over hans tids klavermusikk. For det første I bruken av de viktigste tasteinstrumenta: Ett- og to-manualig cembalo (del I, del 2 og del 4), og stort og lite orgel (uten pedal) I del 3. For det andre i framstillingen av de viktige nasjonsretningene italiensk og fransk, stylo antico eller prima prattica, tradisjonelle dansesatser, samt modern galanterier og omtrent alle tenkelige former for kontrapunkt, preludium, toccata, fantasia og fransk ouvertüre.

Nå er det altså Zweiter Teil der Clavierübung for cembalo som står for tur. Verket ble utgitt omkring påsketider 1735. Som Clavier-übung (I), de seks partitene, ble også denne en suksess. Ett nytt opplag ble trykt allerede i 1736. Det var første gang det ble utgitt musikk for cembalo med to manual. Dette ga instrumentet en fyldigere, mer orkestral klang med større dybde og bredde (gravitet) og samtidig større forskjeller i klang og dynamikk mellom de to manualene.

Jon M. Skogstad er ansatt som lærer i orgel, cembalo og improvisasjon ved NTNU Institutt for Musikk.


Aspekter ved norsk orgelkultur

Aspekter ved norsk orgelkultur

Rise, Harald (redaktør): Aspekter ved norsk orgelkultur: Akademika forlag, 2013

Bokforside: Aspekter ved norsk orgelkulturFra beskrivelsen:
Hva kjennetegner den norske historien om orglene, orgelmusikken, organistene og orgelspillet? Hvordan kan historien gi oss en plattform for bevaring og utvikling av den norske tradisjonen innen orgel og kirkemusikk? Dette og mange flere spørsmål var utgangspunkt under orgelsymposiet i Trondheim i november 2011. Målet var å bidra til kunnskapsproduksjon, forståelse og oppmerksomhet om orgelet, initiere forskning og forskningssamarbeid om orgelspørsmål, og styrke forbindelsen mellom det praktisk/utøvende og det teoretisk/vitenskapelige ved orgelkulturen.
 
I denne boka presenteres tolv av innleggene under symposiet. Ulike temaer innen norsk orgelkultur blir behandlet: Orgelbygging, orgelmusikk, orgelinterpretasjon, samt spørsmål om bevaring av gamle orgler.
 
Forfatterne er orgeleksperter og -forskere med tilknytning til universiteter, høgskoler og kirkelige fellesråd i Norge.

Harald Rise har vært redaktør for boka og skrevet innlegget «Referanse og symbol – et blikk på Kjell Habbestads orgelverker

Randi M. Selvik har skrevet innlegget «'... uden at spilde Tid og Andagt ved unyttig og utilladelig Spillen.' Organister i Bergen ca. 17501830»

Boka kan skaffes fra Akademika forlag


Musikk, politikk og globalisering

Musikk, politikk og globalisering

Oversand, Kjell og Tor Dybo (redaktører): Musikk, politikk og globalisering: Akademika forlag, 2013

Forsiden av boka "Musikk, politikk og globalisering"Fra omtalen:
Musikk, politikk og globalisering handler om globale endringsprosesser innen folkemusikk, kunstmusikk, jazz og populærmusikk. Målet med boka er å gi økt kunnskap om og innføring i det å bruke globaliseringsteorier i musikkvitenskapelig analyse. Her kan du lese om:

 • Folkrock som globalt populærmusikalsk fenomen
 • verdensmusikk fra Karelen
 • keltifisering av irsk tradisjonsmusikk gjennom globaliserte musikkscener
 • afrikansk musikkdiskurs på det globale universitet
 • globale improvisasjonsestetikker • improvisasjon som fenomen og handlingspotensial •afrikanske musikk- og kulturimpulser i det tidlige Europa
 • innvandring og musikkmakt i Norge •populærmusikalske nettverk og stedstilhørighet
 • rock som uttrykk for lokal tilhørighet
 • world music og den globale diskurs
 • musikk- og identitetsbygging i det postkommunistiske Mongolia
 • populærmusikk fra Addis-Abeba
 • musikalsk postmodernisme

Kjell Oversand har skrevet kapitlene «Globaliseringsteori og musikk - globaliseringsteoretiske perspektiver i musikologi», «Afrikansk musikkdiskurs på det globale universitet» og «Refleksjoner over globale improvisasjonsestetikker»

Bjørn Alterhaug har skrevet kapitlet «Improvisasjon som fenomen og handlingspotensial i en globalisert virkelighet»

Ola Kai Ledang har skrevet kapitlet «Afrikanske musikk- og kulturimpulsar i det tidlige Europa»

I tillegg bidrar Ann Helen Stamnsve, Svein-Halvard Jørgensen, Ove Larsen, Sunniva Hovde, Anne Skjøstad Sørtømme, Tor Dybo og Paal Fagerheim med kapitler.

Kjell Oversand og Tor Dybo har vært redaktører for boka og har skrevet innledningen.

Boka kan skaffes fra Akademika forlag


Ballade.no

Ballade.no

Ballade.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for og om norsk musikkliv. Siden 2000 har Ballade publisert egenproduserte artikler og lagt til rette for debatt om en lang rekke spørsmål knyttet til artister, musikkbransje og organisasjonsliv.

Logo: Ballade.no

Frida Røsand hadde 27. september 2013 kronikken «Stilner musikken i norske bibliotek?» på ballade.no. Artikkelen kan leses i sin helhet på ballade.no.

2012

2012

Fra pipe til pipe

Fra pipe til pipe

Sommerro, Henning: Fra pipe til pipe. Med 7 orgelfabler av Marianne Meløy: Cantando musikkforlag, 2012

""Cantando Musikkforlag ble startet høsten 1986. Siden den gang har forlaget gjennomgått en unik utvikling. Fra å være basert på loftet i en prestebolig på Tjensvoll i Stavanger, er det nå et av Norges ledende musikkforlag. Forlaget har mottatt flere priser ved Musikkforleggerprisen de siste årene.

Henning Sommerro har komponert syv pedagogiske stykker for orgel.

Noten kan skaffes fra Cantando musikkforlag


Gul Snø

Gul Snø

Rasmus & Verdens beste band: Gul Snø, CD: 1 plate: Øra Fonogram/Ess Engros AS, 2012

Plata Gul SnøCD-utgivelse med følgende spor:
«Hula Hula», «Barneskirenn», «Snøhula», «Josefine», «Lucia», «Nissen i bakgården», «Ka trur du læreran gjør», «Mjuke pakka», «Verdens fineste katt», «Inni der», «Gul snø», «Kakao»

Fra Institutt for musikk medvirker Carl Haakon Waadeland

CD-en kan skaffes fra platekompaniet.no


Jazz/Not Jazz: The Music and Its Boundaries

Jazz/Not Jazz: The Music and Its Boundaries

Ake David, Charles Hiroshi Garrett, Daniel Goldmark (Editors): Jazz/Not Jazz: The Music and Its Boundaries: University of California Press, 2012

Boka Jazz/not Jazz sin forsideFra beskrivelsen:
What is jazz? What is gained--and what is lost--when various communities close ranks around a particular definition of this quintessentially American music? Jazz/Not Jazz explores some of the musicians, concepts, places, and practices which, while deeply connected to established jazz institutions and aesthetics, have rarely appeared in traditional histories of the form. David Ake, Charles Hiroshi Garrett, and Daniel Goldmark have assembled a stellar group of writers to look beyond the canon of acknowledged jazz greats and address some of the big questions facing jazz today. More than just a history of jazz and its performers, this collections seeks out those people and pieces missing from the established narratives to explore what they can tell us about the way jazz has been defined and its history has been told.

John Howland har skrevet kapitlet «Jazz with Strings: Between Jazz and the Great American Songbook»

Boka kan skaffes gjennom amazon.com

 


David and Bathsheba

David and Bathsheba

Kleiberg, Ståle: David and Bathsheba, Pure Audio Blu-ray og Hybrid SACD: 2L (Lindberg Lyd AS), 2012

Fra beskrivelsen:
The Biblical story of David and Bathsheba has a lot of present-day relevance. In this story, individual emotions interact with political actions and their consequences. Fundamental ethical questions are thus being raised, on the macro- as well as the microlevel. And not least, the story illustrates how these two levels may be connected.

This is certainly also the case in Ståle Kleiberg's opera-oratorio "David and Bathsheba", where form and content embody the multi-layered complexity that makes up a great work of art. Yet the music is highly communicative, speaking to a broad audience in a direct and immediate way.

Verket er komponert av Ståle Kleiberg.

Utgivelsen kan skaffes fra platekompaniet.no


Trondheim World Music Ensemble. Fendika Sessions vol. 1

Trondheim World Music Ensemble. Fendika Sessions vol. 1

Oversand, Kjell m.fl.: Trondheim World Music Ensemble. Fendika Sessions vol. 1, CD: Trondheim World Music Ensemble, 2012

CD med følgende spor:
«Bèlomi Benna», «Zena», «Awdamet», «Milènu», «Ambasel», «tezeta», «Jazznils», «Bemèn sèbèb letlash», «Oromo», «Derra»

Kjell Oversand er professor ved Institutt for musikk.


Studia Musicologica Norvegica 38

Studia Musicologica Norvegica 38

– Norsk årsskrift for musikkforskning

Stigar, Petter (red.): Studia Musicologica Norvegica. Norsk årsskrift for musikkforskning. 38, Oslo: Universitetsforlaget, 2012

Fra lederen:
Studio Musicologica Norvegica trykker denne gang minneord ved siden av artikler og anmeldelser. Dette skjer til ære for to musikkforskere som tidligere i år gikk bort med kort tids mellomrom: Nils Grinde og Finn Benestad. Begge er blitt betegnet som ruvende skikkelser. Dette er ingen overdrivelse. Selv en kursorisk oversikt er nok til å illustrere deres faglige firmat.

Ståle Kleiberg bidrar med artikkelen «Insular or Cosmopolitan: David Monrad Johansen and Paris»
Halvor Hosar, student ved masterprogram musikkvitenskap bidrar med artikkelen «Sjølvsitering som kommunikasjonsstrategi hjå Haydn - ei skisse»


Nine solos for nine violinists

Nine solos for nine violinists

Haugland, Glenn Erik m.fl.: Nine solos for nine violinists, CD: 1 plate: Aurora, 2012

Fra beskrivelsen:
En ny generasjon norske toppfiolinister er på vei opp og frem. Det kunstneriske og tekniske nivået på denne gjengen er kort og godt sensasjonelt! På denne utgivelsen har vi samlet 9 av dem, født mellom 1990 og -96, og de står frem i nyskrevne norske solostykker av fremtredende norske komponister.

Ideen om å bestille nye norske stykker til unge norske utøvere kom i 1990, inspirert av mangelen på nye stykker ved fiolinkonkurranser. Samarbeidet med Norsk Komponistforening gjorde prosjektet til en stor suksess, og da Menhuin-konkurransen avholdt i Oslo i 2010 var flere av de nye stykkene obligatoriske for alle deltakere.

Ståle Kleiberg har komponert «Aske» framført av Victoria Putterman.

CD-en kan kjøpes hos Grappa musikkforlag.


Musikkopplæring i 100!

Musikkopplæring i 100!

– Hundre år med musikkundervisning i Trondheim

Waagen, Wenche (red.): Musikkopplæring i 100! Hundre år med musikkundervisning i Trondheim, Trondheim: Schrøderforlaget, 2012

Boka Musikkopplæring i 100!Fra bokomslaget:
Musikkopplæringa i Trondheim har et godt rykte, med Kulturskolen og Musikkonservatoriet/Institutt for musikk som ytterpunktene i elevers kunstneriske læringsløp. Men hvor startet egentlig den utviklinga som har brakt oss hit? Og hvordan har utviklinga vært gjennom de hundre årene med musikkopplæring som nå er gått? Denne boka tar oss med på en reise gjennom en hundreårig utvikling – fra en blind kirkeorganist og til dagens musikkteknologi, men også til en pensjonert jazzbassists humanistiske ettertanker om betydningen av det musiske i menneskers liv.

Wenche Waagen har vært redaktør for boka og har skrevet to av kapitlene i den.

Fra Institutt for musikk har Jon M. Skogstad, Randi M. Selvik, Odd Johan Overøye, Ståle Kleiberg, Kåre Bjørkøy, Terje Bjørklund, Erling Aksdal, Reidar Bakke, Egil Bakka, Sigurd Saue, Harald Rise, Trine Knutsen og Bjørn Alterhaug alle skrevet sine kapittel.

Frida Røsand har vært billedredaktør.


Thomas D. A. Tellefsen (1823–1874) Complete Piano Works

Thomas D. A. Tellefsen (1823–1874) Complete Piano Works

Larsen, Jørgen: Thomas D. A. Tellefsen (1823–1874) Complete Piano Works, Pure Audio Blu-ray (3 timer, 18 minutter): 2L (Lindberg Lyd AS), 2012

CD med følgende spor:
Four Mazurkas, op. 1CDen Jørgen Larsen: Thomas D.A. Tellefsen
«A major A minor», «E minor», «A major»

«Nocturne no. 1 in F major, op. 2»

Four Mazurkas, op. 3
«G minor», «G major», «B flat major», «F sharp minor»

Three Valses brillantes, op. 5
«A flat major 11», «G major», «E minor»

«Tarentelle in E flat major, op. 6», «Élégie in F minor, op. 7», «Huldredansen (Dance of the Hulders) in G minor, op. 9», «A dagio et Rondo in B minor, op. 10», «Nocturne no. 2 in E major, op. 11», «Thème original et Fantaisie in B flat minor, op. 12»

Sonata in C minor, op. 13
«Allegro moderato», «Adagio», «Rondo. Vivace»

Six Mazurkas, op. 14
«D minor», «G major», «F minor», «F major», «D major», «C minor»

Feuillets d'Album, op. 16
«Allegro moderato in B flat major», «Lento in A flat major», «Marche funèbre in C minor»

«Nocturne no. 3 in G minor, op. 17», «Grande Polonaise in C sharp minor, op. 18», «A llegretto in A major, op. 20», «Toccata in F major, op. 22», «La Petite Mendiante in E minor, op. 23», «G rande Mazurka in B flat major, op. 24», «Grande Étude in C sharp minor, op. 25», «Bruraslaatten (Bridal Tune) in D major, op. 26», «Valse in D flat major, op. 27», «Ballade in C minor, op. 28», «Marche Triomphale in E flat major, op. 29», «G rande Valse no. 5 in F major, op. 30 no. 1», «Grande Valse no. 6 in F minor, op. 30 no. 2», «Mazurka/Polskdans in A major, op. 33», «A u travers d'un songe in A flat major, op. 34», «Capriccio appassionato in B minor, op. 36», «Impromptu in G minor, op. 38», «N octurne no. 4 in G flat major, op. 39», «Walhallafesten (The Walhalla Feast) in G minor, op. 40», «Mélodies écossaises in A major, op. 42», «E xcercice en sixtes in E major, op. 43», «Pavane de la Reine Elisabeth in C sharp minor, op. 44», «Valse in A major without opus number»

Jørgen Larsen er førsteamanuensis ved Institutt for musikk

Blurayen kan skaffes gjennom 2L


Kjell Habbestad - Gaudeamus

Kjell Habbestad - Gaudeamus

Rise, Harald: Kjell Habbestad – Gaudeamus, CD (56 min), LAWO Classics, 2012

CD-omslag GaudemusCD med følgende spor:
«GAUDEAMUS, op. 79»
INTRODUCTION & PASSACAGLIA, op. 18
«I Introduction», «II Passacaglia», «III Thema fugatum», «IV Chorale»
«A SOLIS ORTUS CARDINE, op. 78»
«ORGELKORAL: Høyr kor kyrkjeklokka lokkar»
ORGELSUITE, op. 22b
«I Prologus», «II Paradisus», «III Apostasia», «IV Sofar», «V Elegia», «VI Promissio», «VII Yobel», «VIII Vigilatio», «IX Iubilatio16 IX Iubilatio»
«FANFARE OG BLUES»
«ALLMAKTS GUD OG KJÆRLEIKS FADER»

Musikken er framført av Harald Rise.

CD-en kan skaffes fra platekompaniet.no

2011

2011

Rhythm Performance from a Spec tral Point of View

Rhythm Performance from a Spec tral Point of View

Waadeland, Carl Haakon: «Rhythm Performance from a Spectral Point of View», artikkel, The International Conference on New Interfaces for Musical Expression, 2011

The International Conference on New Interfaces for Musical Expression gathers researchers and musicians from all over the world to share their knowledge and late-breaking work on new musical interface design. The conference started out as a workshop at the Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI) in 2001. Since then, an annual series of international conferences have been held around the world, hosted by research groups dedicated to interface design, human-computer interaction, and computer music.

Carl Haakon Waadeland har skrevet artikkelen «Rhythm Performance from a Spectral Point of View», til The International Conference on New Interfaces for Musical Expression i 2011.

Artikkelen kan leses hos semanticscholar (pdf).


NeuroImage

NeuroImage

– Volume 56, Issue 3, 1 June 2011

Petrini, Karin; Pollick, Frank E; Dahl, S; McAleer, P; McKay, L; Rocchesso, Davide; Waadeland, Carl Haakon; Love, Scott; Avanzini, Federico; Puce, Aina: «Action expertise reduces brain activity for audiovisual matching actions: An fMRI study with expert drummers», NeuroImage 2011 ;Volum 56. (3)

Forside av NeuroImageNeuroImage, a Journal of Brain Function provides a vehicle for communicating important advances in acquiring, analyzing, and modelling neuroimaging data and in applying these techniques to the study of structure-function and brain-behavior relationships. Though the emphasis is on the macroscopic level of human brain organization, meso-and microscopic neuroimaging across all species will be considered if informative for understanding the aforementioned relationships.

The main criterion on which papers are judged for NeuroImage is to what extent the scientific contribution advances our understanding of brain function, organization, and structure. NeuroImage also welcomes papers that explicitly address these questions in animal models or clinical populations.

Carl Haakon Waadeland er medforfatter til artikkelen «Action expertise reduces brain activity for audiovisual matching actions: An fMRI study with expert drummers» som kan leses her.


Hulderbuldersirkus

Hulderbuldersirkus

Hulder Bulder: Hulderbuldersirkus, CD 1 plate: Øra Fonogram/Musikkoperatørene, 2011

Hulder Bulder, HulderbuldersirkusCD-utgivelse med følgende spor:
«Bussemann», «Huldra blir sirkusdirektør», «Hulderbuldersirkus», «Trollkjerring til trollkatt», «Trollkatt», «Bråkjekk og farlig frekk», «Mister skrekk», «Høyt oppe i lufta», «Sirkusprinsessen», «Rundt og rundt», «Karusell karusell», «Kulekatta», «The coolest cat in town», «Kulekatta forteller», «Lillemusby», «Linedans», «Martna», «Sommer i Trondhjæm», «Fru olsen», «Hele byens kattemor»

Hulder bulder er en trio bestående av Anne-Lise Heide, Carl Haakon Waadeland og Berit Lillevold.

CD-en kan skaffes fra platekompaniet.no


Archbishop Eystein as Legislator. The European Connection

Archbishop Eystein as Legislator. The European Connection

Iversen, Tore (ed.) Archbishop Eystein as Legislator. The European Connection, Trondheim, Tapir Akademisk Forlag 2011.

Bokforside med bilde av Eystein Erlendsson på Nidarosdomens fasadeFra egenomtalen:
This book is the result of a workshop at NTNU, Trondheim (2008), which gathered a group of experts on mediaeval legal history in order to examine the legislative work of the Norwegian archbishop, Eystein Erlendsson, with major emphasis on European influences and connections. The focus on the European context offers a new approach to the study of Eystein's efforts. New structures of governance and emerging urbanization in Western Europe offered basic conditions for an expansion of new learning in the 12th Century, and initially the Church played a major role in the process, although, gradually, universities took over as scholarly centres.

Roman Hankeln bidrar med artikkelen «Eystein's liturgy and its European music»

Artikkelen finnes også på norsk som «Eysteins liturgi og dens europeiske musikk» i:
Bjørlykke, Kristin / Ekroll, Øystein / Gran, Birgitta Syrstad / Herman, Marianne (redaktører), Eystein Erlendsson – Erkebiskop, politiker og kirkebygger, Trondheim: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiders forlag, 2012


Norsk musikk for to klaver

Norsk musikk for to klaver

Alnæs, Eyvind m.fl. (musikk), Jorunn Marie Bratlie & Ivar Anton Waagaard (framføring): Norsk musikk for to klaver, CD: 1 plate: Bergen Digital Studio, 2011

Fra omtalen:
Norsk musikk for to klaver er sjelden å høre, selv om repertoaret finnes. Derfor er det svært verdifullt at Jorunn Marie Bratlie og Ivar Anton Waagaard presenterer en samling på fem komposisjoner som spenner over en periode på mer enn 100 år. Det finnes ingen tidligere innspillinger av disse. Samtidig som det gir anledning til gode musikkopplevelser, gir innspillingene også et nytt innblikk i deler av norsk musikkhistorie.

Edvard Grieg, Christian Sinding, Eyvind Alnæs, Eivind Groven og Ståle Kleiberg er alle kompositoriske personligheter der deres musikk gir innsyn i hva de representerer som kunstnere, men de avspeiler også den tid og kultur musikken ble til i.

Ståle Kleiberg har komponert «Vandring ved havet».


Nostalgi eller nyskaping?

Nostalgi eller nyskaping?

– Nasjonale spor i norsk musikk. Brustad, Egge og Groven.

Dalaker, Ingrid Loe: Nasjonale spor i norsk musikk. Brustad, Egge og Groven: Tapir Akademisk Forlag, 2011

Bilde av boka Nostalgi eller nyskaping?Fra bokomtalen:
Denne boken tar for seg mellomkrigstidens ideer om å skape en ny norsk kunstmusikk. Ingrid Loe Dalaker forsøker å vise hvordan disse kom til uttrykk i klingende musikk ved en forening av elementer fra norsk folkemusikk og nyere komposisjonsteknikker. Eivind Groven, Bjarne Brustad og Klaus Egge var tre av de unge norske komponistene som skapte originale og individuelle verker der det norske ble satt inn i en ny ramme. Bokens analyseeksempler viser at tilknytningen til modernismens retninger er åpenbar. I etterkrigstiden er imidlertid interessen for det nasjonale hos den unge komponistgenerasjonen i mange sammenhenger fremstilt som del av en forlenget nasjonalromantisk linje. Ved å trekke forbindelseslinjer til ulike sider av norsk kultur og politikk forsøker boken å argumentere for at nye uttrykk for det nasjonale var noe som «lå i luften» som del av et mer omfattende fenomen og en ny tid.

Denne boka er et resultat av Ingrid Loe Dalakers postdoktor-prosjekt «Norsk musikk i mellomkrigstiden» ved NTNU.

Boka kan skaffes fra Akademika forlag


Studia Musicologica Norvegica 37

Studia Musicologica Norvegica 37

– Norsk årsskrift for musikkforskning

Stigar, Petter (red.): Studia Musicologica Norvegica. Norsk årsskrift for musikkforskning. 37, Oslo: Universitetsforlaget, 2011

Studia Musicologica Norvegica 37Fra lederen:
Så følger to artikler som handler om enkeltverk. Reidar Bakke viser seg nok en gang som en kyndig og entusiastisk formidler av Einojuhani Rautavaaras musikk, og gjennomgår operaen Rasputin (2003). /.../ Bidraget til årets essay-seksjon er signert Magnar Breivik, og består i en gjennomgang av Kiellands novelette «Siesta». /.../ Breivik krydrer sin underholdende gjennomgang med litteraturteoretiske og musikkestetiske betraktninger. Skulle det anbringes nok et motto, turde docere et delectare passe utmerket.

Reidar Bakke bidrar med artikkelen «Rautavaaras Rasputin –et spenningsfylt drama»
Magnar Breivik bidrar med artikkelen «Den umulige og opprørende dissonans: En siesta med Alexander Kielland og musikken»
Leif Jonsson bidrar med bokanmeldelse av Harald Herrenhals Ole Bull – en kunstner og hans tid
Ingrid Loe Dalaker bidrar med bokanmeldelse av Anne Marie Reynolds' Carl Nielsen's Voice
 


Musical Functionalism

Interplay Music in Interdisciplinary Dialogue No. 8

Musical Functionalism

– The Musical Thoughts of Arnold Schoenberg and Paul Hindemith

Breivik, Magnar: Musical Functionalism. The Musical Thoughts of Arnold Schoenberg and Paul Hindemith, Hillsdale, New York: Pendragon Press, 2011

Musical FunctionalismFra bokomslaget:
In this book the concept of functionalism, known from 20th-century architecture and design, is applied in an investigation into the musical thoughts of two of the leading composers at the time of the Bauhaus: Arnold Schoenberg and Paul Hindemith, who were contemporaries of Adolf Loos and Le Corbusier. Functionalism is characterized by a particular treatment of the chosen material, by aspects of design, and by focus on the work's intended purpose. /.../ Examined through the lens of musical functionalism, traits common to both composers become evident, despite all their individual characteristics as artists of noticeable integrity. Discussions of the musical material, of musical form, and of the function of music enable the author to reveal a shared epistemological base underlying the external dissimilarities of the two composers' styles and languages. Thus the book contributes not only to the understanding of Arnold Schoenberg and Paul Hindemith, but also to the history of 20th-century music and art.

Magnar Breivik har skrevet boka.

Boka kan skaffes gjennom amazon.com


Mangfold og vidsyn

Mangfold og vidsyn

– En musikkvitenskapelig antologi til Ola Kai Ledang ved fylte 70 år

Jonsson, Leif (red.): Mangfold og vidsyn. En musikkvitenskapelig antologi til Ola Kai Ledang ved fylte 70 år, Tapir akademisk forlag, 2011

Mangfold og vidsynFra bokomslaget:
Antologien Mangfold og vidsyn er en hyllest til Ola Kai Ledang, som i 2010 ble professor emeritus etter 40 års virke ved NTNU i Trondheim. Gjennom årene har han utfordret tradisjonell musikkvitenskap og gått nye veier. Han var tidlig ute med et globalt perspektiv på musikk. I særlig grad har han viet sin virksomhet til studier innen tradisjonsmusikk, både i og utenfor Norge. Flere av artiklene i antologien knytter an til Ledangs sentrale forskningsområder. Hit hører det etnomusikologiske feltet med bidrag om jazz, joik, munnharpe, «Folk og traditon» og trønderrock. videre kommer bidrag innen middelalderstudier, norsk musikkhistorie, utøvende musikk, musikkteknologi og organologi. Et særlig kapittel er viet Ledangs egne synspunkter på musikkvitenskap generelt, og spesielt hans egen forskning.

Kjell Oversand bidrar med artikkelen «Samtale om musikkvitenskap», en samtale mellom Kjell Oversand og Ola Kai Ledang.

Bjørn Alterhaug bidrar med artikkelen «Improvisation as a phenomenon and tool for communication, interactive action and learning»

Kåre Bjørkøy bidrar med artikkelen «Klassiske sangere og deres arbeidsmiljø»

Mats Krouthén og Leif Jonsson bidrar med artikkelen «Självspelande pianon på Ringve museum»

Audun Dybdahl, Tor Dybo, Olle Edström, Nils Grinde, Marit Johanne Høye, Erik Kjellberg, Kari Michelsen, Hans-Hirich Thedens og Hans Weisethaunet bidrar også med artikler.

Leif Jonsson har vært redaktør for boka.


Mellom pasjon og profesjonalisme

Mellom pasjon og profesjonalisme

– Dilettantkulturer i skandinavisk kunst og vitenskap

Federhofer, Marie-Theres og Hanna Hodacs (red.): Mellom pasjon og profesjonalisme. Dilettantkulturer i skandinavisk kunst og vitenskap, Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2011

Bilde av boken Mellom pasjon og profesjonalismeFra bokomslaget:
Med dilettant er et skjellsord i dag, var dilettantisme i tidligere tider forbundet med anerkjennelse og høy sosial status. Et hovedanliggende for denne tverrfaglige antologien er å få frem dilettantenes innovative rolle og sosiale funksjon innen vitenskap, museumsvirksomhet, musikk- og teaterliv. Nettopp ved å fokusere på dilettantkulturer belyser denne boka dilettantenes praksiser. /.../ Boka er et nybrottsarbeid som tar for seg et hittil underbelyst historisk forhold i Skandinavia. Den viser at de skandinaviske dilettantene ikke bare opererer innenfor et regionalt og nasjonalt handlingsrom – de fremstår også som transnasjonale nettverksbyggere og kommunikasjonspartnere i en europeisk kontekst.

Randi M. Selvik bidrar med artikkelen «'Concerterende Elskere' Musikkdilettanter i Bergen før og etter 1800»


Kompositionsproblem Klassik

Schriftenreihe der Hochschule für Musik Franz Liszt, Band 6

Kompositionsproblem Klassik

– Antikeorientierte Versmetren im Liedschaffen J. F. Reichardts und einiger Zeitgenossen

Hankeln, Roman: Kompositionsproblem Klassik. Antikeorientierte Versmetren im Liedschaffen J. F. Reichardts und einiger Zeitgenossen (Schriftenreihe der Hochschule für Musik Franz Liszt, Band 6), Köln: Böhlau Verlag, 2011

Forside, bok, Kompositionsproblem KlassikFra egenomtalen:
Das Liedoeuvre des Berliner Komponisten Johann Friedrich Reichardt (1752–1814) ist bekannt für sein innovatives Text-Musik-Verhältnis. Die Studie beschreibt dieses Verhältnis anhand von Reichardts Vertonungen deutschsprachiger Texte, die sich an Versmaßen der Antike orientieren und damit für die Liedkomposition um 1790 eine Reihe von Problemen aufwerfen. Autoren sind u.a. Herder, Goethe, Schiller, Voß oder Hölty. Das umfangreichste Kapitel gilt Reichardts zentraler Klopstock-Auseinandersetzung, die mit derjenigen Glucks und Neefes konfrontiert wird.
Reichardt nähert sich dem lieduntypischen Bau und Inhalt dieser Dichtungen durchaus konventionsgebunden. Ergebnis sind dadurch aber gerade überraschend experimentelle musikalische Problemlösungen mit stilhistorischer Brisanz in der wichtigen Phase kurz vor der Erfindung des romantischen Kunstlieds.

Roman Hankeln har skrevet boka.

Boka kan skaffes gjennom Böhlau Verlag


Kulturskole

Kulturskole

– profesjon og bærekraft

Waagen, Wenche: Kulturskole – profesjon og bærekraft, Gyldendal akademisk, 2011

Forsida av boka "Kulturskole"Fra egenomtalen:
Hvilken betydning har kulturskolen som skoleslag i opplæringssystemet?

Dette er ett av mange spørsmål forfatteren drøfter når hun setter kulturskolelærerens praksiserfaringer inn i en forståelsesramme. Fellesnevnere for alle fag i kulturskolen fremheves, profesjonen og lærerrollen synliggjøres, og kunstfaglige læringsprosesser presenteres.
Videre gjør forfatteren rede for moderne mesterlære og ekspertkunnskap, samt at hun setter ord på den tause kunnskapen. Ikke minst er læringsspørsmålet problematisert.
Boka inneholder studieoppgaver for studenter og lærere og har et eget kapittel om kollegabasert veiledning til praktisk bruk for lærere og ledelse.

Wenche Waagen har skrevet boka.

2010

2010

Bach

Bach

– Frå domsbasun til englesong

Skogstad, Jon M.: Bach. Frå domsbasun til englesong, CD: Euridice, 2010

Bilde av CD: Bach. Frå domsbasun til englesongDette er andre del av hans store prosjekt som går ut på å utgi hele Bachs Clavierübung på CD. Her spiller han på Torkildsen-orgelet i Steinkjer kirke. Omslaget er illustrert med Weidemanns glassmalerier fra kirka.

Musikken er framført av Jon M. Skogstad


Ungdomsmesse

Noteutgivelse

Ungdomsmesse

– for liturg/kor, menighet og piano/orgel

Overøye, Odd Johan: Ungdomsmesse – for liturg/kor, menighet og piano/orgel, Cantando Musikkforlag, 2010

Forside av heftet "Ungdomsmesse"Liturgimusikk bestilt av Kirkerådet som ledd i ny gudstjenestereform i Den norske kirke.

Satser:
Kyrie – Gloria – Laudamus – Sanctus – Agnus Dei

Odd Johan Overøye har skrevet musikken

Heftet kan skaffes gjennom Cantando Musikkforlag


En krans av gull

En krans av gull

– en musikalsk fortelling om sankt Hallvard

Skeie, Eyvind (libretto), Odd Johan Overøye (musikk): En krans av gull – en musikalsk fortelling om sankt Hallvard, CD: 1 plate: Pro Musica, 2010

Forside, CD: "En krans av gull"CD med følgende spor:
«Introduksjon», «Kom, la oss drømme», «Forteller - 1», «Sov søtt, min gutt», «Stjernene er der for alle», «Forteller - 2», «Kvite-krist på korsets tre», «Dine hender kan holde et sverd - I», «Forteller - 3», «Jeg ser en krans av gull», «Forteller - 4», «Jesu hjerte rommer alt», «Du som kalte oss til liv», «Forteller - 5», «Dine hender kan holde et sverd - II», «Forteller - 6», «Se, gjennom skogen langs fjorden et sted», «En fremmed er du», «Forteller - 7», «Å Gud kom til hjelp», «Forteller - 8», «Ingen av dem som er elsket av gud», «Forteller - 9», «Fra havets dyp», «Forteller - 10», «Hallvard fulgte hjertets stemme», «I Jesu navn»

Med Nils Ole Oftebro, Charlotte Fongen, Bård Bratlie, Yngve André Søberg, Magne Fremmerlid, Marianne Willumsen, Kari Reinemo, Randi Krogvold Lundquist, Andreas Bjørkås, Kenneth Ekornes, Anders Eidsten Dahl, Tim Blomberg og Bragernes kirkes ungdomskor ledet av Beate Strømme Fevang

Odd Johan Overøye har skrevet musikken.

CD-en kan skaffes fra cdon.com


Fenomener i faglig veiledning

Fenomener i faglig veiledning

Karlsson, Bengt og Frank Oterholt (red.): Fenomener i faglig veiledning, Oslo: Universitetsforlaget, 2010

Bokomslag "Fenomener i faglig veiledning"Fra egenomtalen:
Bokens hovedprosjekt er å beskrive faglig veiledning nedenifra. Dette gjør forfatterne ved å ta utgangspunkt i ulike fenomener som viser seg i veiledning; hva er det, hvordan kan de erfares og beskrives, og hvordan kan man samarbeide om disse fenomenene i veiledning? Det er forskjell på det å erfare og beskrive fenomenet anerkjennelse og på det å beskrive metoder for anerkjennelse som lytting, bekreftelse og forståelse. Det betyr ikke at forfatterne forkaster metodene, men målsettingen er ønsket om å gå den andre veien; fra beskrivelser av et fenomen i veiledningen (for eksempel anerkjennelse) og til mulige metoder som man kan benytte i veiledningsarbeidet.

Bjørn Alterhaug bidrar med artikkelen «Improvisasjon i veiledning»


Improvisation

Improvisation

– Between Technique and Spontaneity

Santi, Marina (Ed.): Improvisation. Between Technique and Spontaneity, Cambridge: Cambridge Scholar Publisher, 2010

 Forside på boka "Improvisation"Fra egenomtalen:
Underpinning this project is the attempt to grasp the notion behind improvisation and to understand what is actually meant by 'improvisation', its nature and its construct. At the same time this project aims to bestow on improvisation its legitimate role as a versatile, long-lasting creative process of knowledge and action. The word 'improvisation' is used to describe a host of very different things. It can be considered a collective, creative phenomenon, an individual skilled performance, an emerging act within a rooted practice, or as a set of generative techniques, yet there are a number of issues with its concept and practice. In improvisation, shared practices, steeped in culture and history, are intertwined, yet constantly exposed to the force of spontaneity and innovation. All the studies presented in the book contend that improvisation in artistic practices could hold the key to understanding the more unstructured, at times more unconscious, forms of improvisation that pervade different fields of knowledge and professions, as well as our everyday experiences.

Bjørn Alterhaug bidrar med artikkelen «Improvisation as Phenomenon and Tool for Communication, Interactive Action and Learning»

Boka kan skaffes gjennom amazon.com


Trondheim Voices

Trondheim Voices

– Improvoicing

Hegdal, Eirik, Joshua Redman og Trondheim Voices: Trondheim Voices Improvoicing, CD: 1 plate: MNJ Records, 2010

Forsidebilde av CDen Trondheim Voices ImprovoicingCD med følgende spor:
«Ecliptical», «Excerpt From Confabulation #1», «Excerpt From Confabulation», «Nakken», «Stær opp», «Fortelling», «Slipp», «Blikket», «Opp, opp», «Voice Rituals 1», «Voice Rituals 2», «Take 5»

Fra Institutt for musikk medvirker Tone Åse. Flere av aktørene underviser også i hovedinstrument ved Institutt for musikk og har selv sin utdanning fra instituttet.

CD-en kan skaffes fra platekompaniet.no


Bergen – Bull – Bergenserne

Bergen – Bull – Bergenserne

Johan Fredrik Kroepelien (red.): Bergen Bull Bergenserne, Bergen: Bergens historiske forening og Bodoni Forlag, 2010.

Bergen - Bull - BergenserneFra Forlagets omtale:

Ole Bull ble født i Bergen i 1810. Bergens Historiske Forening og Bodoni Forlag utgir i denne anledning en spesiell bok som tar sikte på å gi et bredt bilde av relasjonene mellom Bull, bergenserne, byen og Osterøy. Her blir det trukket frem mye stoff som hittil ikke har vært belyst.

Randi M. Selvik bidrar med artikkelen «Ole Bull. Barndom og ungdom i Bergen»


Harald Rise

Harald Rise

– plays the French romantic organ (Åkerman & Lund 2009) at the Music conservatory of Trondheim

Rise, Harald.: Harald Rise plays the French romantic organ (Åkerman & Lund 2009) at the Music conservatory of Trondheim, CD: 1 plate (63 min): Euridice, 2010

Illustrasjonsbilde/FOTO

CD med følgende spor:
Jehan Alain (1911–1940)
«Premiére Fantaisie»
«Deuxiéme Fantaisie»
Sigfrid Karg-Elert (1877–1933): Trois impressions op. 72
« I Harmonies du Soir»
«II Clair de Lune»
«III La Nuit»
Marco Enrico Bossi (1861–1925)
«Pièce héroïque op. 128»
«Ave Maria op. 104 no. 2»
Louis Vierne (1870–1937): Troisième Symphonie op. 28
«1. Allegro maëstoso»
«2. Cantilène»
«3. Intermezzo»
«4. Adagio»
«5. Final»

Musikken er framført av Harald Rise på Institutt for musikks fransk-symfoniske orgel.

2009

2009

Ioánnes

Ioánnes

– For mixed Choir

Sommerro, Henning: Ioánnes Norsk musikkforlag A/S, 2009

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Henning Sommerro har komponert stykket for blandet kor.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Ellington Uptown

Ellington Uptown

– Duke Ellington, James P. Johnson, and the Birth of Concert Jazz
Howland, John: Ellington Uptown. Duke Ellington, James P. Johnson, and the Birth of Concert Jazz, USA: University of Michigan Press, 2009

""The story of the African American contributions to the symphonic jazz vogue of the 1920s through the 1940s.

During the early decades of the twentieth century symphonic jazz involved an expansive family of music that emulated, paralleled, and intersected the jazz tradition. Though now largely forgotten, symphonic jazz was both a popular music—arranging tradition and a repertory of hybrid concert works, both of which reveled in the mildly irreverent interbreeding of white and black and high and low music. While the roots of symphonic jazz can be traced to certain black ragtime orchestras of the teens, the idiom came to maturation in the music of 1920s white dance bands.

Through a close examination of the music of Duke Ellington and James P. Johnson, Ellington Uptown uncovers compositions that have usually fallen in the cracks between concert music, jazz, and popular music. It also places the concert works of these two iconic figures in context through an investigation both of related compositions by black and white peers and of symphonic jazz—style arrangements from a diverse number of early sound films, Broadway musicals, Harlem nightclub floor shows, and select interwar radio programs.

John Howland har skrevet boka.

Boka kan skaffes fra University of Michigan Press


Political plainchant?

Political plainchant?

– Music, text and historical context of medieval saints' offices

Hankeln, Roman (ed.), Political plainchant? Music, text and historical context of medieval saints' offices, Ottawa: Institute of Mediæval Music, 2009

BokforsideRoman Hankeln har vært redaktør for boka og bidrar med artiklene «A Blasphemous Paradox? Approaches to Socio-Political Aspects of Medieval Western Plainchant» og «St. Olav's Augustine-Responsories: Contrafactum Technique and Political Message»


Studia Musicologica Norvegica 35

Studia Musicologica Norvegica 35

– Norsk årsskrift for musikkforskning

Selvik, Randi M. (red.): Studia Musicologica Norvegica. Norsk årsskrift for musikkforskning. 35, Oslo: Universitetsforlaget, 2009

Illustrasjonsbilde/FOTO

Fra lederen:
Den 35. årgangen av Studia Musicologica Norvegica presenterer artikler innen et bredt forskningsfelt, selv om tendensen fra 2008, med tydelig konsentrasjon om kunstmusikalske tema, holder seg. Hverken jazz, populærmusikk, folkemusikk eller etnomusikk er representert. Artiklene spenner likevel vidt, fra middelaldere til nåtid, og de har god geografisk og institusjonsmessig spredning.

Randi M. Selvik har vært redaktør for tidsskriftet.
Reidar Bakke bidrar med artikkelen «Naturen i Rautavaaras musikk»
Irene Bergheim bidrar med artikkelen «Nye toner i salmesangen? – Aspekter ved forslaget til ny norsk salmebok»


Ave Maria

Ave Maria

Rise, Harald.: Ave Maria, CD: 1 plate (63 min): Euridice, 2009

Illustrasjonsbilde/FOTO

CD med følgende spor:
Edwin H. Lemare (1865-1934) Toccata and Fugue in d minor, opus 98
«Toccata»
«Fugue»

Max Reger (1873-1916)
«Dankpsalm, opus 145 No 2»
 «Ave Maria, opus 80 No 5»

Joseph Jongen (1873-1953)
«Sonata Eroica, op 94»

Arild Sandvold (1895-1984) Variasjoner over «Eg veit i himmerik ei borg»
«Tema», «Var. 1», «Var. 2», «Var. 3», «Var. 4», «Var. 5», «Var. 6», «Var. 7»

Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) Jesu, meine Freude, Symphonic Chorale, opus 87 No 2
«Introduzione (inferno)»
«II Canzone»
«III Fuga con Corale»

Musikken er framført av Harald Rise på det restaurerte orgelet i Vår Frue kirke i Trondheim.


Artikler og foredrag knyttet til Griegselskapets konferanse i Berlin 13. til 16. mai 2009

Elektronisk artikkel

Artikler og foredrag knyttet til Griegselskapets konferanse i Berlin 13. til 16. mai 2009

Logo - Edvard Grieg Society

Artikler og foredrag knyttet til Griegselskapets konferanse i Berlin 13. til 16. mai 2009 er lagt ut på nettsetdet Grieg society. Konferansens tema var «Grieg in the European context. Individual and common traits in the European artistic scene».

Reidar Bakke bidro med artikkelen: «GRIEG – A GREAT CHORAL COMPOSER»

Magnar Breivik bidro med artikkelen: «'Diese Musik ist weder für den Konzertsaal noch für Künstler geschrieben': On Hindemith and Hausmusik.»


Experimental Brain Research

Experimental Brain Research

Rothwell, John C. (Editor-in-Chief): Experimental Brain Research: Springer Berlin/Heidelberg, 2009

Bilde av journalen Experimental Brain Research

Om journalen:
Founded in 1966, Experimental Brain Research publishes original contributions on many aspects of experimental research of the central and peripheral nervous system. The focus is on molecular, physiology, behavior, neurochemistry, developmental, cellular and molecular neurobiology, and experimental pathology relevant to general problems of cerebral function. The journal offers full-length papers as well as short research notes.

Carl Haakon Waadeland er medforfatter av artikkelen «Multisensory integration of drumming actions: musical expertise affects perceived audiovisual asynchrony»

Artikkelen kan leses i sin helhet som pdf.


Treble & Bass

Treble & Bass

Kleiberg, Ståle: Treble & bass, CD: 1 plate (51 min): 2L (Lindberg Lyd AS), 2009

Illustrasjonsbilde/FOTO

CD med følgende spor:
Concerto for Violin and Orchestra
«Introduzione – Allegro»
«Adagio»
«Finale: Allegro»
MARIANNE THORSEN

Concerto for Double Bass and Orchestra
«Andante»
«Adagio»
«Finale: Allegro»
GÖRAN SJÖLIN

Konserter komponert av Ståle Kleiberg.
Fra Institutt for musikk medvirker også Marianne Thorsen.

CD-en kan skaffes fra platekompaniet.no


Bach

Bach

– Dritter Teil der Clavierübung

Skogstad, Jon M.: Bach. Dritter Teil der Clavierübung, CD: 2 plater (102 min): Euridice, 2009

Illustrasjonsbilde/FOTO

CD-utgivelse med følgende spor:
CD1: «Preludium pro Organo pleno Ess-dur BWV 552,1», «Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit BWV 669», «Christe, aller Welt Trost BWV 670», «Kyrie, Gott heiliger Geist BWV 671», «Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit BWV 672», «Christe, aller Welt Trost BWV 673», «Kyrie, Gott heiliger Geist BWV 674», «Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 675», «Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 676», «Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 677», «Dies sind die heilgen zehen Gebot BWV 678», «Dies sind die heilgen zehen Gebot BWV 679», «Wir glauben all an einen Gott BWV 680»

CD2: «Wir glauben all an einen Gott BWV 681», «Vater unser im Himmelreich BWV 682», «Vater unser im Himmelreich BWV 683», «Christ, unser Herr, zum Jordan kam BWV 684», «Christ, unser Herr, zum Jordan kam BWV 685», «Aus tiefer Not, schrei ich zu dir BWV 686», «Aus tiefer Not, schrei ich zu dir BWV 687», «Jesus Christus, unser Heiland, der von uns den Zorn Gottes wandt BWV 688», «Jesus Christus, unser Heiland BWV 689», «Duetto I e-moll BWV 802». «Duetto II F-dur BWV 803», «Duetto III G-dur BWV 804», «Duetto IV a-moll BWV 805», «Fuga a 5 con pedale pro Organo pleno BWV 522,2»

Musikken er framført av Jon M. Skogstad

CD-en er en del av serien Clavierübung. 4. del ble utgitt i 2006 og del 1 og 2 kommer i 2010 og 2011.


Adresseavisen 2009

Adresseavisen 2009

Adresseavisen er en dagsavis med fokus på Midt-Norge og Trondheim

Adresseavisa - logo

Wenche Waagen hadde sammen med Elin Angelo Aalberg 1. juli 2009 kronikken «Kulturskole for alle?» på trykk.
Artikkelen kan leses i sin helhet hos adressa.no

2008

2008

Julens hjerte

Julens hjerte

– 10 julesanger arrangert for like stemmer

Sommerro, Henning: Julens hjerte: Cantando musikkforlag, 2008

""Cantando Musikkforlag ble startet høsten 1986. Siden den gang har forlaget gjennomgått en unik utvikling. Fra å være basert på loftet i en prestebolig på Tjensvoll i Stavanger, er det nå et av Norges ledende musikkforlag. Forlaget har mottatt flere priser ved Musikkforleggerprisen de siste årene.

Henning Sommerro har arrangert 10 julesanger arrangert for like stemmer.

Noten kan skaffes fra Cantando musikkforlag


A due: Musical essays in honour of John D. Bergsagel & Heinrich W. Schwab

A due: Musical essays in honour of John D. Bergsagel & Heinrich W. Schwab

Kongsted, Ole / Krabbe, Niels / Kube, Michael / Michelsen, Morten / Larsen, Lisbeth (ed.) A due: Musical essays in honour of John D. Bergsagel & Heinrich W. Schwab, Copenhagen: Danish humanist texts and studies, 37, 2008

Forside av boken "a due"Fra bokomtalen:
On 19 April 2008, professor John D Bergsagel celebrated his 80th birthday, and three weeks later -- on 8 May -- Professor Heinrich W Schwab attained the age of 70. The Department of Musicology at the University of Copenhagen and The Royal Library have decided to acknowledge the excellence of these two scholars by a double Festschrift, "A due". Both have been working at the Music Department of the University of Copenhagen and have collaborated with The Royal Library on various projects. This publication contains contributions from 44 colleagues, who thus -- in topics covering the period from the Middle Ages to the present day -- give their voice in the honouring of the two scholars for their musical scholarship. As it may be seen from the table of contents, the publication covers a broad range both in time and in topics, which are all included in the scholarly sphere of Bergsagel and Schwab.

Roman Hankeln bidrar med artikkelen «Old and new in medieval chant: finding methods of investigating an unknown region»

Boka kan skaffes fra amazon.co.uk


Troller du meg, troller jeg deg

Troller du meg, troller jeg deg

Hulder Bulder: Troller du meg, troller jeg deg, CD 1 plate (29 min): Via Music, 2008

Bilde av CD-en Troller du meg, troller jeg deg

CD-utgivelse med følgende spor:
«Hulder bulder», «Troller du meg, troller jeg deg», «Tango med Tamango», «Trollregle», «Trollbrygg», «Trolla i trollriket», «Troll er lette å lure», «Fyk - fart - fort», «Trollkjerringdans», «Ned i seng», «Sove småtroll», «Hulder uten hale», «Det bor ei hulder i oss alle», «Huldra bergtar», «Huldreflamenco», «Huldra liker stjerner», «Stjernesang», «Troller du meg, troller jeg deg - hei»

Hulder bulder er en trio bestående av Anne-Lise Heide, Carl Haakon Waadeland og Berit Lillevold

CD-en kan skaffes fra platekompaniet.no


Alpaca Ensemble. Hvor i Rømmegrøten er Melkeveien?

Alpaca Ensemble. Hvor i Rømmegrøten er Melkeveien?

– et musikalsk hørespill for barn

Alpaca Ensemble: Hvor i Rømmegrøten er Melkeveien? Et musikalsk hørespill for barn, CD: 1 plate (53 min): Øra fonogram, 2008

Illustrasjonsbilde/FOTOCD-utgivelse med følgende spor:
«Det var en gang i verdensrommet», «Rømmegrøten», «Jeg er Ragnar Rex, en modig planet», «Vi har gått oss vill!», «Vitsepetterkloden», «Ragnar forteller om sin heltedåd og møter kometen Kaka», «Å lure på hva et sort hull er», «Prompeplaneten Lars Mars Metan, og romreise med fiolin», «Å gå i bane, helt konge!», «Planeten Hvaduvil Hansen», «Det sorte hullet», «Supernovaen Idolus Stjerneidol Superstar», «Ragnar Rex og Lille Måne finner sola si», «Stjernedryss», «Trio gått seg vill», «Romreise», «Sort hull», «Å finne sola si»

Hørespill av Marianne Meløy og Øyvind Brandtsegg.

CD-en kan skaffes fra platekompaniet.no


Trommeslåtter

Trommeslåtter

– En trommeslagers skattekiste

Waadeland, Carl Haakon: Trommeslåtter – En trommeslagers skattekiste, Oslo: Norsk Musikkforlag, 2008

Illustrasjonsbilde/FOTOFra omslaget:
Med et ønske om å levendegjøre og aktualisere en spennende og enestående norsk trommetradisjon, er 20 trommeslåtter fra Johannes Sundvors samlinger nøyaktig skrevet ut og tilrettelgt med historiske og pedagogiske kommentarer. For ytterligere å hjelpe innøvingen av disse, er samtlige slåtter som her belyses, innspill på tilhørende CD. Noen ideer til hvordan trommeslåtter kan utvikles og spilles på trommesett, blir også demonstrert.

Carl Haakon Waadeland har vært redaktør for boka.

Boka kan skaffes gjennom musikkforlagene.no


I Wish

I Wish

– 17 sanger til julen

Nidarosdomens guttekor: I Wish. 17 sanger til julen, CD 1 plate (64 min): Grappa Musikkforlag, 2008

Illustrasjonsbilde/FOTOCD-utgivelse med følgende spor:
«Stille natt», «Den store stjerna», «Noel!, «Noel Nouvelet», «Sonjas sang til julestjernen», «We Wish You A Merry Christmas», «Jingle, Bells», «Child In a Manger», «Midt i hårdest vinter», «Gjør døren høy», «En rose er utsprungen», «Sans Day Carol», «Mary's Magnificat», «Quem pastores laudavere», «Mary's Boy Child», «Kjem du med håpet julenatt», «Evening Hymn»

Bjørn Moe er dirigent for Nidarosdomens guttekor

CD-en kan skaffes fra platekompaniet.no


Læring ved universitetet Vol. 3 Nr. 1 - 2008

Elektronisk tidsskrift

Læring ved universitetet Vol. 3 Nr. 1 - 2008

– «Det skapende universitet» – gimmick eller realitet?

Gulbrandsen, Arild og Geir Halland (redaktører): Læring ved universitetet. «Det skapende universitet» – gimmick eller realitet?, Trondheim: Uniped, 2008

 

Fra forordet:
NTNU profilerer seg gjennom «Det skapende universitet». Hva ligger det i det? Spørsmålet er viktig for utviklingen ved NTNU og for det feltet vi selv representerer, nemlig universitetspedagogikken. For om NTNU som helhet skal bli mer skapende, må også undervisnings- og læringsprosessene som deler av denne helheten bli «mer skapende» – og det angår den universitetspedagogiske virksomheten direkte. For å belyse dette nærmere arrangerte vi i februar 2007 et seminar med inviterte deltakere fra ulike fagområder ved NTNU. [...] Seminaret hadde 13 deltakere, oss selv inklusive. Ni av disse har bidratt med tekster og de er samlet her.

Bjørn Alterhaug bidrar med artikkelen «What is really going on here?»


Ohne Sentimentalität

Ohne Sentimentalität

– Songs by Hanns Eisler and Bertolt Brecht

Berntsen, Anne-Lise og Trygve Brøske Ensemble: Ohne Sentimentalität – Songs by Hanns Eisler and Bertolt Brecht, CD: 1 plate (42 min): Øra fonogram, 2008

Bilde av CD-en Ohne Sentimentalität

CD-utgivelse med følgende spor:

Vier Wiegenlendier für Arbeitermütter
«Als ich dich in meinem Leib trug», «Als ich dich gebar», «Ich hab' dich ausgetragen», «Mein Sohn, was immer auch aus dir werden»
«Vom Sprengen des Gartens», «An den kleinen Radioapparat», «Marie weine nicht»

Four Childrens Songs
«Mutter Beimlein», «Bettellied», «Die haltbare Graugans», «Kinderhymne»
«Lied vom kleinen Wind», «Lied eines Freudenmädchens», «Spruch 1939», «Elegie 1939»

Four Marches
«Bei der Kanone dort», «Solidaritätslied», «Sklave, wer wird dich befreien?», Einheitsfrontlied»
«Und ich werde nicht mehr sehen», «Ändere die Welt»

Fra Institutt for musikk bidrar følgende utøvere:
Trygve Brøske
Carl Haakon Waadeland

CD-en kan skaffes fra platekompaniet.no


Stemmer som Stemmer

Stemmer som Stemmer

– Medlemsblad for Norsk Stemmepedagogisk Forum

Knapper, Rolf (red.): Stemmer som Stemmer. Medlemsblad for Norsk Stemmepedagogisk Forum 15. årgang nr 2/2008, Hamar: 2008

Bilde av medlemsbladet Stemmer som Stemmer

Fra egenomtalen:
Stemmer som Stemmer kommer ut med to nummer i året, i desember og mai / juni. Her finner du faglige artikler og informasjon om virksomheten, kurs, seminarer og litteratur.
Bladet gir deg:

 • Faglig utbytte
 • Artikler til inspirasjon
 • Kjennskap til andres erfaringer i arbeidet med stemme
 • Informasjon om kurs og seminarer
 • Bokomtaler
 • Adresseliste over medlemmene, og deres profesjoner
 • Et forum hvor du kan fortelle andre om noe som interesserer deg
 • En mulighet til å annonsere dine konserter, prosjekter eller utgivelser
 • Informasjon fra inn - og utland

Sissel Høyem Aune bidrar med artikkelen «Fenomenet Flagstad - en sangpedagog fabulerer»


Negotiating Heritage

Negotiating Heritage

– Memories of the Middle Ages

Bruun, Mette B. and Stephanie Glaser (eds.): Negotiating Heritage. Memories of the Middle Ages, Belgia: Brepols Publishers n.v., 2008

Bilde av boken Negotiating HeritageFra bokomslaget:
A key impulse of cultural transmission is engaging with the past for the benefit of the present. In seventeen essays on subjects that range from Paschasius Radbertus to Orhan Pamuk, the Regularis Concordia to Kurt Weill, and from Augustine to Adorno, Negotiating Heritage examines specific historical case-studies that reveal the appropriation, modification, or repudiation of a legacy. The overall focus of this interdisciplinary volume is memory: medieval conceptions of memory, resonances of the Middle Ages in later periods, and memory as a heuristic methodological device. [...] In its movement between medievalism and the medieval period, Negotiating Heritage is an important contribution to both established and emerging trends in critical thought.

Magnar Breivik bidrar med artikkelen «'The Lord enlighten our children that they may know the Way that leads to Prosperity': The Seven Deadly Sins, AD 1933»

Boka kan skaffes gjennom Amazon.com


Sommerro Magnificat

Sommerro Magnificat

Tellefsen, Arve, Marita Sølberg, Nidarosdomens guttekor, Bjørn Moe: Sommerro Magnificat, CD 1 plate (53 min): Grappa Musikkforlag, 2008

Illustrasjonsbilde/FOTO

CD-utgivelse med følgende spor:
«Vivat», «Crescat», «Floreat», «Pilgrimssang», «Vårsøg»
Aljonushka
«I eventyr», «II Jeg Går Til Den Strie, Lille Elva», «III Vildanden», «IV Liten Flørt», «V Kraft Og Ynde», «Mi Sjel Er Tom», «Fader I Himmelen»
Magnificat
«Introduksjon», «Magnificat», «Quia Fecit», «Et Misericordia», «Fecit Potensiam», «Deposuit», «Gloria»

Bjørn Moe er dirigent for Nidarosdomens guttekor.
Henning Sommerro har komponert musikken og er solist på to av verkene.

CD-en kan skaffes fra platekompaniet.no


Opplysningens tidsskrifter

Opplysningens tidsskrifter

– Norske og danske periodiske publikasjoner på 1700-tallet

Tjønneland, Eivind (red.): Opplysningens tidsskrifter. Norske og danske periodiske publikasjoner på 1700-tallet, Bergen: Fagbokforlaget, 2008

Bilde av boken Opplysningens tidsskrifterFra bokomslaget:
1700-tallstidsskriftene er et lite utforsket område i norsk litteraturhistorie: De har kommet i skyggen av skjønnlitteraturen. Nå gjør den økende interessen for sakprosa at også denne delen får den oppmerksomheten den fortjener, og denne første antologien på norsk gir smakebiter av noen av de viktigste tidsskriftene i Danmark og Norge i opplysningstiden.

Randi M. Selvik bidrar med artikkelen «'Dem til Tieneste som ere Elskere af Musiken'. Musikksynet i lærebøker om musikk og dansk-norske tidsskrift på 1700-tallet»

 

 


Divertimenti

Divertimenti

Trondheimsolistene: Divertimenti, CD/Blu-ray: 1 plate: 2L (Lindberg Lyd AS), 2008

Illustrasjonsbilde/FOTOCD og Blu-rayutgivelse med følgende spor:
Benjamin Britten, Simple Symphony
«Boisterous Bourree», «Playful Pizzicato», «Sentimental Saraband», «Frolicsome Finale»
Grazyna Bacewicz, Concerto for String Orchestra
Allegro, Andante, Vivo
Terje Bjørklund, Carmina
Béla Bartók, Divertimento for Strings
Allegro non troppo, Molto adagio, Allegro assai

Øyvind Gimse er kunstnerisk leder for Trondheimsolistene.
Terje Bjørklund har komponert «Carmina»

Dette er verdens første musikk Blu-ray-utgivelse.

Blu-ray og Hybrid Super Audio CD kan skaffes fra platekompaniet.no
CD kan også skaffes fra platekompaniet.no


Studia Musicologica Norvegica 34

Studia Musicologica Norvegica 34

– Norsk årsskrift for musikkforskning

Selvik, Randi M. (red.): Studia Musicologica Norvegica. Norsk årsskrift for musikkforskning. 34, Oslo: Universitetsforlaget, 2008

Bilde av boken Studia Musicologica Norvegica 34Fra lederen:
Den 34. utgaven av Studia Musicologica Norwegica presenterer som vanlig et interessant tverrsnitt av en del sentrale forskningsfelt innen norsk musikkvitenskap i dag. Bidragsyterne representerer musikkvitenskapelige miljøer i ulike deler av landet, og én artikkel er et fellesarbeid mellom musikkforskere fra flere nordiske land. Generelt er de fleste av årets artikler knyttet opp mot kunstmusikk.

Randi M. Selvik har vært redaktør for tidsskriftet.
Anne Margrete Fiskvik bidrar med artikkelen «Ildfuglen i et koreomusikalsk lys»


Music read in teeth and claws

Music read in teeth and claws

Berg, Gunnar Andreas: Music read in teeth and claws, CD: 1 plate (47 min), Trondheim: Bergland Productions, 2008

Illustrasjonsbilde/FOTOCD-utgivelse med følgende spor:
«Dulce & Habana part I», «Noruba», «Ya Seguro», «Ratigolos», «In Cuba», «Cubway», «Thank you, Femminuta!», «Me han robado», «Dulce & Habana part II»

Musikken er komponert og produsert av Gunnar Andreas Berg.

Fra Institutt for musikk bidrar følgende utøvere:
Gunnar Andreas Berg
Trond Kopperud

CD-en kan skaffes fra cdon.com


Orgel og teknologi

Orgel og teknologi

– Tradisjon – innovasjon

Rise, Harald (red.): Orgel og teknologi. Tradisjon – innovasjon, Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2008

Bilde av boken Orgel og teknologiFra innledningen:
Symposiet samlet ca. 25 deltakere, og bestod av innlegg ved inviterte forelesere, med påfølgende kommentarer og diskusjon. Med utgangspunkt i symposiets hovedtema, «Orgel og teknologi, tradisjon – innovasjon», foreleste PhD Paul Peeters, lektor/orgelforsker PhD Hans Jacob Tronshaug, prof. dr.art. Harald Rise, orgelbygger Jan Magne Fiskvik og Jan Ryde, samt musiker/orgelbygger Nils Günther Torkildsen. I etterkant har de fleste foreleserne bearbeidet sine innlegg til artikler som er samlet i dette skriftet.

Harald Rise bidrar med artikkelen «Refleksjoner over orgel og teknologi - med et sideblikk til Max Webers rasjonalitetsteori» og har vært redaktør for boka.


Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

– Årbok 2007

Espmark, Yngve (red.): Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Årbok 2007, Trondheim: NTNU-trykk, 2008

Fra forordet:
Årbøkene (tidligere kalt Forhandlinger) til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab har helt fra begynnelsen i 1926 hatt til hensikt å gi en mest mulig dekkende redegjørelse for virksomheten i Selskabet for det aktuelle år. Dette har også vært ambisjonen bak foreliggende bind, som er det 79. i serien. DKNVS legger stor vekt på sin kunnskapsformidlende virksomhet. Dette synliggjøres først og fremst ved våre akademimøter, seminarer og ikke minst ved programmet Byen, bygdene og kunnskapen. Selv om innholdet i disse arrangementene favner vidt, er det vår ambisjon at de i størst mulig grad skal speile den aktuelle samfunnsdebatten, og markere store og betydningsfulle jubileer og hendelser.

Ola Kai Ledang bidrar med artikkelen «Seljefløyta: kompleks og primitiv. Sammendrag av foredrag i DKNVS Akademiet 21. mai 2007»


Adresseavisen 2008

Adresseavisen 2008

Adresseavisen er en dagsavis med fokus på Midt-Norge og Trondheim

Adresseavisa - logo

Bjørn Alterhaug hadde 27. oktober 2008 kronikken «Improvisasjon: Ugjennomtenkte handlinger?» på trykk.
Artikkelen kan leses i sin helhet hos adressa.no

2007

2007

Runer

Runer

– For String Orchestra

Sommerro, Henning: Runer: Cantando musikkforlag, 2007

""Cantando Musikkforlag ble startet høsten 1986. Siden den gang har forlaget gjennomgått en unik utvikling. Fra å være basert på loftet i en prestebolig på Tjensvoll i Stavanger, er det nå et av Norges ledende musikkforlag. Forlaget har mottatt flere priser ved Musikkforleggerprisen de siste årene.

Henning Sommerro har komponert stykket for strykerorkester.

Noten kan skaffes fra Cantando musikkforlag


E. I. M.

E. I. M.

– Tre bilete i moll

Sommerro, Henning: E. I. M.: Norsk musikkforlag A/S, 2007

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Henning Sommerro har komponert stykket for sopran, klavertrio og blåsekvintett.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


The offertory and its verses: research, past, present and future

The offertory and its verses: research, past, present and future

– Proceedings of an international symposion at the Centre for Medieval Studies, Trondheim, 25 and 26 September 2004

Hankeln, Roman (ed.) The offertory and its verses: research, past, present and future. Proceedings of an international symposion at the Centre for Medieval Studies, Trondheim, 25 and 26 September 2004, Trondheim 2007 (Senter for middelalderstudier, Skrifter, 21): Tapir academic press, 2007

Forside "The offertory and its verses"Fra bokomtalen:
Proceedings of an International Symposium at the Centre for Medieval Studies, Trondheim, 25 and 26 September 2004. In the melodies of the Gregorian offertories the art of the solo singers in the medieval church reached its highpoint. As if to confirm this position of superiority, a distinct revival of interest in the offertory has been noticeable from the 19th century onwards, not only on the field of scholarly research but also in practical musical performances. The musical style of the Gregorian offertory inspires description in superlatives. Chant handbooks have always been unanimous about its climactic (but also exceptional) status because of its enormous length, its practically non-formulaic melodic elaboration, its high range -- often exceeding the limits of medieval modal theory -- its occasional chromaticism and its highly exceptional treatment of the text. All these features are extremely rare in other chants of the Roman Mass. In many ways the state of today's research stands in sharp contrast to the importance of the topic for our understanding of medieval musical culture.

Roman Hankeln har vært redaktør for boka.


Studies in Medieval Chant and Liturgy in Honour of David Hiley

Studies in Medieval Chant and Liturgy in Honour of David Hiley

Bailey, Terence and László Dobszay (ed.) Studies in Medieval Chant and Liturgy in Honour of David Hiley, Ottawa: The Institute of Mediaeval Music, 2007

Standard bokforsideRoman Hankeln bidrar med artikkelen «Texting Techniques in St Olav's Augustine-Responsories»

Boka kan skaffes gjennom amazon.com


Artikler og foredrag knyttet til Griegselskapets konferanse i Bergen 2. juni 2007

Elektronisk artikkel

Artikler og foredrag knyttet til Griegselskapets konferanse i Bergen 2. juni 2007

Illustrasjonsbilde/FOTO

Artikler og foredrag knyttet til Griegselskapets konferanse i Bergen 2. juni 2007. Konferansens tema var «BEYOND GRIEG – Edvard Grieg and his Diverse Influences on Music of the 20th and 21st Centuries».

Reidar Bakke bidro med artikkelen: «GRIEG AND BARTÓK – SOME ASPECTS ON THEIR CHORAL COMPOSITIONS FOR CHILDREN»


Galskap og rettergang

Galskap og rettergang

– Landssviksaken mot Kirsten Flagstad og Henry Johansen

Solbrekken, Ingeborg: Galskap og rettergang. Landssviksaken mot Kirsten Flagstad og Henry Johansen, Oslo: Transit A/S, 2007

Bilde av boken Galskap og rettergangFra bokomslaget:
Landssviksaken som den norske stat anla mot Kirsen Flagstad og hennes mann, industrieieren og trelasthandleren Henry Johansen, i sin tid omtalt som Norges største profitørsak, skulle få uante konsekvenser. Grove beskyldninger, arrestasjoner, beslagleggelser, hets og utstøting var i mange år virkeligheten for vår største utøvende kunstner gjennom tidene. Her publiseres for første gang materiale som avslører hvordan sentrale maktpersoner i norsk offentlighet effektivt brukte presse, politi og rettsvesen i et oppgjør som ikke burde være en rettsstat verdig.

Sissel Høyem Aune bidrar med artikkelen «De stemmemessige omkostninger hetsen hadde for Kirsten Flagstad»

Boka kan skaffes gjennom Akademika


Kyssing e hæsli ...

Kyssing e hæsli ...

Rasmus & Verdens beste band: Kyssing e hæsli ..., CD: 1 plate (37 min): MBN, 2007

Bilde av CD-en Kyssing e hæsli

CD-utgivelse med følgende spor:
«Kyssing e hæsli», «Sommerferiyeah», «Tante på Tustna», «Magda Mikalsen», «Såpeboblesangen», «Bare se, men ikke røre», «Sovemedisin», «Farmor og mormor», «Sylfrekke Vibekke», «Bekken», «Svart og hvitt», «Tuba i nesen»

Fra Institutt for musikk medvirker Carl Haakon Waadeland

CD-en kan skaffes fra platekompaniet.no


Vokal folkemusikk verden rundt

Vokal folkemusikk verden rundt

– Studies in global vocal traditions

Bergheim, Irene (red.): Vokal folkemusikk verden rundt.Studies in global vocal traditions, Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2007

Bilde av boken Vokal folkemusikk verden rundt

Fra bokomslaget:
Seminaret Muntlig tradering i vokal folkemusikk som ble gjennomført 2. – 3. mars 2006 ved Institutt for musikk, NNTU, Trondheim, samlet ca. 30 deltakere fra Norge, Sverige, Finland, Irland og Tyskland [...] Deltakerne som hadde innlegg på seminaret ble invitert til å skrive artikler om sine emner, og vi er glade for å kunne presentere resultatet i Vokal folkemusikk verden rundt. Boka inneholder også ei omfattende litteraturliste – Selektiv biografi om norsk vokal folkemusikk – der både den musikalske og den litterære siden ved muntlig sangtradisjon er behandlet.

Reidar Bakke bidrar med artikkelen «En Regnart-melodi i Norden»
Irene Bergheim bidrar med artikkelen «Samme melodi – forskjellig tone. Varianter av salmetonen 'Et lidet Barn saa lystelig'» og «Selektiv bibliografi om norsk verbal folkemusikk (Selective bibliography on Norwegian Folk Song Tradition)» i samarbeid med Astrid Nora Ressem.

I tillegg utgjorde Reidar Bakke , Irene Bergheim og Kjell Oversand redaksjonskomité for boka.

Det følger CD med boka.


La livets kilde rinne

La livets kilde rinne

– Festskrift til Ove Kristian Sundberg på 75-årsdagen

Grinde, Nils, Erling E. Guldbrandsen, Kjell Mørk Karlsen, Magnar Mangersnes og Petter Stigar (redaktører): La livets kilde rinne. Festskrift til Ove Kristian Sundberg på 75-årsdagen, Oslo: Norsk Musikkforlag A/S, 2007

Bilde av boken La livets kilde rinne

Fra forordet:
Som et beskjedent uttrykk for dette vide spennet har vi samlet et knippe av nyskrevne artikler som dekker iallefall noen av de temakretser du har vært opptatt av. Samtidig ønsker vi at skriftet kan være til glede for en bredere krets av lesere.

Magnar Breivik bidrar med artikkelen: «'Ein heaven mit stars statt richtiger sterne': Paul Hindemith i USA».

Det følger CD med boka.

Boka kan skaffes fra Norsk Musikforlag A/S


Din Råta Tjuv

Din Råta Tjuv

– Groovy interactions with trommeslåtter

Waadeland, Carl Haakon: Din Råta Tjuv. Groovy interactions with trommeslåtter, CD: 1 plate (47 min), Oslo: Heilo, 2007

Illustrasjonsbilde/FOTO

CD-utgivelse med følgende spor:
«Dida», «Stå opp», «Ka si Anita?», «Din råta tjuv», «Tjuvgods», «Stein», «Mjuk», «Femgangen», «Hæng på», «Som en ravn»

Fra Institutt for musikk bidrar følgende utøvere:
Carl Haakon Waadeland
Gunnar Andreas Berg
Tone Åse

CD-en kan skaffes fra platekompaniet.no


Studia Musicologica Norvegica 33

Studia Musicologica Norvegica 33

– Norsk årsskrift for musikkforskning

Selvik, Randi M. (red.): Studia Musicologica Norvegica. Norsk årsskrift for musikkforskning. 33, Oslo: Universitetsforlaget, 2007

Bilde av boken Studia Musicologica Norvegica 33Fra lederen:
Årets utgave av Studia Musicologica Norvegica, den 33. i rekken, fortsetter tidligere års tradisjon ved at den inneholder et vidt spekter av artikler om ulike emner og viser på den måten noe av den store variasjon og spennvidde som preger den musikkvitenskapelige forskningen i Norge i dag. Samtidig inneholder tidsskriftet artikler av utenlandske forskere, som fra ulike synsvinkler setter nytt søkelys på et av norsk musikkforsknings fremste forskningsfelt gjennom tidene: Edvard Griegs musikk.

Randi M. Selvik har vært redaktør for tidsskriftet og bidrar med artikkelen «'Musikelskerinder' og kvinnelige musikere i Bergen ca. 1750 – 1830»
Ingrid Loe Dalaker bidrar med artikkelen «Thomas Tellefsen i Paris' musikkhistoriske miljø – kanondanning og fransk eklektisme»


Action Research

Action Research

– A Nordic Perspective

Furu, Eli Moksnes, Torbjørn Lund and Tom Tiller (eds.): Action Research. A Nordic Perspective, Kristiansand: Høyskoleforlaget AS, 2007

Bilde av boken Action ResearchFra bokomslaget:
What does jazz improvisation have to do with action research? Can Sherlock Holmes bring new mysteries into action research? Which ethical questions are central to action research? And should all educational activity be based on action research? These are some of the questions discussed in this book, whose aim is to present action research's many interesting aspects.

Bjørn Alterhaug bidrar med artikkelen «Improvisation, Action Learning and Action Research»

Boka kan skaffes gjennom bokkilden.no


Creations

Creations

– Medieval Rituals, the Arts, and the Concept of Creation

Havstein, Sven Rune, Nils Holger Petersen, Heinrich W. Schwab and Eyolf Østrem (eds.): Creations. Medieval Rituals, the Arts, and the Concept of Creation, Turnhout, Belgium: Brepols Publishers n.v., 2007

Bilde av boken CreationsFra bokomslaget:
This collection of thirteen essays, written by scholars of music, literature, the visual arts, and theology, explores the complicated relationship between medieval rituals and theology, and the development of an idea of human artistic creation, which came to the fore in the sixteenth century.

Magnar Breivik bidrar med artikkelen «'Driven out of Paradise': Schoenberg on Creation and Construction».

Boka kan skaffes gjennom amazon.com


Changing Borders

Changing Borders

– Contemporary Positions in Intermediality

Arvidson, Jens, Mikael Askander, Jørgen Bruhn and Heidrun Führer (eds.): Changing Borders. Contemproary Positions in Intermediality, Lund, Sweden: Intermedia Studies Press, 2007

Bilde av boken Changing BordersFra bokomslaget:
In Changing Borders. Contemporary Positions in Intermediality, 21 reputable scientists present new reflections in the field of intermediality. They investigate intermedial relations between arts and media in a number of forms, including illustrated books, ekphrastic literature, music-and-word relations, record sleeves, mathematics-and-aesthetics relations, architecture, film-and-literature relations, opera, theatre, and theoretical discussions on intermedia studies.

Magnar Breivik bidrar med artikkelen «From Operatic 'Urform' to a 'New Opera': On Kurt Weill and Musical Theatre».


Adresseavisen 2007

Adresseavisen 2007

Adresseavisen er en dagsavis med fokus på Midt-Norge og Trondheim

Adresseavisa - logo

Sissel Høyem Aune hadde 30. november 2007 kronikken «Opera og alternative uttrykk» på trykk.
Artikkelen kan leses i sin helhet hvis du befinner deg på NTNUs nettverk gjennom ATEKST

Wenche Waagen hadde 28. september 2007 kronikken «Effekter av kultur?» på trykk.
Artikkelen kan leses i sin helhet hvis du befinner deg på NTNUs nettverk gjennom ATEKST