Utgivelser og publikasjoner der Institutt for musikk medvirker

Samtlige Institutt for musikks registrerte publikasjoner finner du i Cristin (Current Research Information System in Norway). Søket du får ved å trykke denne lenken returnerer kun de 1000 siste registreringene. Snevre inn søk selv gjennom søkefunksjonen i Cristin. Søk på enkeltpersoner i BIBSYS/Oria utfyller det som er registrert av instituttets virksomhet i Cristin.

På denne nettsiden finner du et utvalg utgivelser og publikasjoner Institutt for musikk har medvirket i de siste årene.

Oversikt over masteroppgaver innen musikkvitenskap, musikkteknologi og dansevitenskap.

Gå direkte til årstall:
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

2019

Mona Spigseth, Piano

Sommerro, Henning og Bertil Palmar Johansen: Mona Spigseth - Piano: Øra Fonogram, 2019

""Nyskrevne verk for piano solo og piano med strykeorkester av Henning Sommerro og Beril Palmar Johansen. Blant annet et variasjonsverk over «E Slåttåtæja».

Mona E. Spigseth framfører med TrondheimSolistene.

Henning Sommerro og Bertil Palmar Johansen har skrevet verkene.

Øyvind Gimse har vært produsent for utgivelsen.

Du kan høre musikken på spotify.com


Do You Believe in Heather

– Chamber Music by Ståle Kleiberg

Kleiberg, Ståle: Do You Believe in Heather - Chamber Music by Ståle Kleiberg: 2L (Lindberg Lyd AS), 2019

""«Some of the most beautifully played and appealing contemporary chamber and piano pieces you’re likely to hear», sa American Record Guide om albumet Mezzotints – Chamber Music by Ståle Kleiberg. Her kommer oppfølgeren: En ny strykekvartett, to triokonstellasjoner og sangsyklusen Trur du på lyng?, som har gitt albumet tittel.

Moderne romantiker er en betegnelse som ofte brukes om Kleiberg, og det med rette. Det er en særegen og høyst personlig legering av romantiske og moderne elementer vi møter i hans musikk, enten den beveger seg i det stille, meditative og lyriske hjørnet eller er fylt av energisk vitalitet. Strykekvartett nr. 3 dekker hele spennet. Dette er sommerlig, livsbejaende musikk, virtuost skrevet for en av kammermusikkens vanligste ensembletyper.

Ståle Kleiberg har komponert musikken.

Utgivelsen kan skaffes fysisk fra amazon.com

Samleside for digital distribusjon


Lux

Nidarosdomens jentekor og TrondheimSolistene: Lux: 2L (Lindberg Lyd AS), 2019

""Jentekoret handler om å samle skatter til livets krukke, om livsmestring i en utfordrende og skjør fase i livet, om tro og tvil, om å høre til, kjenne seg sett og inkludert, erfare fellesskap og knytte vennskap for livet.

Klangpaletten utvides med TrondheimSolistene i Ståle Kleibergs Hymn to Love og The Light (med Petra Bjørkhaug, orgel). Tekstene som Kleiberg så mesterlig har satt musikk til, fungerer som et slags ekko til Requiem, og bringer inn viktige dimensjoner som tro, håp og kjærlighet. Og lys også, når alt kjennes som mørkest. I livet finnes utfordringer som må mestres, men det byr også på rike skatter. Sagt med Helge Torvund: «Lyset du treng finst.»

Ståle Kleiberg har komponert stykket «Hymn to Love og The Light» som fremføres på albumet.

Utgivelsen kan skaffes fysisk fra amazon.com

Samleside for digital distribusjon


Trachea

Schola Cantorum: Trachea: 2L (Lindberg Lyd AS), 2019

""Trachea, luftrøret. En kilde til en forvandling der selve pusten til et menneske kan foredles til den vakreste, råeste, skjøreste kunst. Sangen er menneskets urinstrument og lodder de store dybdene i vårt følelsesregister. Schola Cantorum tar oss gjennom seks unike musikalske landskap som deler et felles fundament: Dette er musikk som feirer det fysiske, åndelige, tenkende og følende mennesket — og samtidig utfordrer. Hvem er vi?

Ståle Kleiberg har komponert stykket «Alt i universet» som fremføres på albumet.

Utgivelsen kan skaffes fysisk fra platekompaniet.no

Samleside for digital distribusjon


Lutherske perspektiver på liturgisk musikk

Rise, Harald (red.): Lutherske perspektiver på liturgisk musikk: Novus forlag, 2019

""500-årsjubileet for den lutherske reformasjon ble behørig feiret i 2017. Denne antologien har sitt utgangspunkt i en konferanse samme år, der den lutherske reformasjonens betydning for utviklingen av kirkens liturgi og musikkliv var tema. Konferansen ble arrangert i Trondheim og var et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole, Institutt for musikk NTNU og Kirkerådet. Under hovedtittelen «Lutherske perspektiver på liturgisk musikk» foreleste en internasjonalt sammensatt gruppe om ulike emner innen temaområdet. De fleste artiklene i boka er bearbeidede versjoner av innlegg i konferansen.

Artiklene beveger seg fra hovedlinjer i det lutherske syn på kunst og musikk, via utmyntingen av dette i musikalsk praksis i gudstjenesten, til analyse og fortolkning av orgelverker i lys av reformasjonen. To artikler om trekk ved kirkemusikk og liturgi i vår egen tid, sett i luthersk perspektiv, avslutter boka.

Harald Rise har vært redaktør for boka, og bidrar med artiklene:

 • «Reformasjon og transformasjon: Orgelkulturen etter Luther»
 • «Utdatert eller uunnværlig?: Om orgelets status i kult og kultur»

Boka kan skaffes gjennom Novus forlag.


Organ miniatures II

Rise, Harald: Organ miniatures II: Sonor, 2019

""Mange av komponistene som har skrevet verker i det symfoniske format har også levert musikalske miniatyrer – fortettede og komprimerte stemningsstykker som også kan gi et hint mot den store form. På disse platene presenteres miniatyrer for orgel, komponert av Edward Elgar, Max Reger, Louis Vierne og Percy Whitlock, som på ulik måte viser suveren beherskelse av sjangeren. Det sentrale verket er Viernes Pièces en style libre (op 31), som er en samling av 24 stykker i alle tonearter. Professor dr.art. Harald Rise framfører musikken på det fransk-romantiske konsertorgelet ved Institutt for musikk NTNU i Trondheim.

Musikken framføres av Harald Rise.

Musikken kan skaffes fra platekompaniet.no

2018

Trur du på lyng?

– For mezzo/baryton og piano

Kleiberg, Ståle: Trur du på lyng? Norsk musikkforlag A/S, 2018

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Ståle Kleiberg har komponert stykket for mezzo/baryton og piano.

Noten kan skaffes fra musikkforlagene.no


Rooms & Rituals

Trondheim Voices og Asle Karstad: Rooms & Rituals: Grappa Musikkforlag, 2018

""Clouds of sound, pools of glowing light
«These voices are like no choir you ever heard.» Richard Williams writes in his liner notes for Rooms & Rituals. «They can form pale clouds of sound, or pools of glowing light, or bright shafts of pure sound.»
Trondheim Voices draw from a pool of up to 10 female singers.

Fra Institutt for musikk medvirker Tone Åse og Heidi Skjerve. Flere av aktørene underviser også i hovedinstrument ved Institutt for musikk og har selv sin utdanning fra instituttet.

Musikken kan skaffes fra grappa.no


Ujamaa

Sommerro, Henning: Ujamaa, SACD-Hybrid + Pure Audio Blu-ray: Øra Fonogram, 2018

""Med raske bevegelser forflytter komponisten Henning Sommerro seg i akser på kryss og tvers. Rommet har blitt usedvanlig stort: «Verden er en scene». Med en ærbødig hilsen forføres vi inn med løfte om noe større; UJAMAA! Klinger lekent, litt mystisk – trigger helst nysgjerrigheten, men er hentet fra Sawhili og betyr Forbrødring!

Henning Sommerro har komponert stykkene.

Musikken framføres av Trondheim Symfoniorkester og kor.

Utgivelsen kan skaffes fra platekompaniet.no


The Wind

– For mixed choir, SSAATB

Sommerro, Henning: The Wind: Norsk musikkforlag A/S, 2018

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Henning Sommerro har komponert stykket for blandet kor.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Trio Luna

– For fløyte, bratsj og harpe

Kleiberg, Ståle: Trio Luna. 1: Norsk musikkforlag A/S, 2018

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Ståle Kleiberg har komponert stykket for fløyte, bratsj og harpe.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


The Light

– For damekor, orgel og strykere
Kleiberg, Ståle: The Light: Norsk musikkforlag A/S, 2018

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Ståle Kleiberg har komponert stykket for damekor, orgel og strykere.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


String Quartet No. 3

– For strykekvartett
Kleiberg, Ståle: String Quartet No. 3: Norsk musikkforlag A/S, 2018

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Ståle Kleiberg har komponert stykket for strykekvartett.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Piano trio no. 1

– For piano, cello og fiolin

Kleiberg, Ståle: Piano trio no. 1: Norsk musikkforlag A/S, 2018

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Ståle Kleiberg har komponert stykket for piano, cello og fiolin.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Varanger museum skriftserie nr. 7

Ei Sole Sorrakieli

– Kvensk/norskfinsk muntlig tradisjon i Varanger

Bakke, Reidar, Trygg Jakola og Kaisa Malineimi (redaktører): Ei Sole Sorrakieli. Kvensk/norskfinsk muntlig tradisjon i Varanger: Varanger museum, 2018

Antologien Ei sole sorrakieli. Kvensk/norskfinsk muntlig tradisjon i Varanger Kvääniitten/norjansuomalaisten suulinen perine Varenkissa er basert på innsamlingsarbeidet på Varanger halvøya i årene 2015-16. Musikkviter Reidar Bakke har samlet inn en omfattende mengde av muntlig tradisjon i forbindelse med prosjektet «kvensk/norskfinsk immateriell kulturarv i Varanger». Hensikten med prosjektet har vært å samle inn, dokumentere og formidle nyere informasjon om den kvenske/norskfinske immaterielle kulturarven, slik den gjenspeiles og kommer til uttrykk i dag. I det foreliggende materialet finner vi rim og regler, historier og fortellinger, sanger og musikkstykker fra den kvenske/norskfinske kulturen i Vadsø, Kirkenes, Svanvik, Neiden, Bugøynes, Vestre Jakobselv, Kariel, Vadsø, Skallelv og Kiberg. Boka inneholder også en stor mengde historiske bilder fra ulike steder omkring Varangerfjordområdet og mennesker der.

Reidar Bakke har vært en av redaktørene for boka.

Boken kan skaffes fra Varanger museum.


Din musikalske kapital

Kulset, Nora Bilalovic: Din musikalske kapital, Oslo: Universitetsforlaget, 2018

""Hva vil det egentlig si å være musikalsk? Er du musikalsk? Kan det testes og øves?
Det er for lite fokus på hvilken betydning sang og musisering egentlig har for mennesket. «Din musikalske kapital» er skrevet til alle som elsker musikk, og til alle som er nysgjerrige på musikkens plass i livene våre. Boka er også skrevet med tanke på musikkfaget i utdanningen av nye pedagoger.

Nora Bilalovic Kulset har skrevet boka.

Boken kan skaffes fra Universitetsforlaget.


Birgit Nilsson: från Västra Karup till Metropolitan

Meyer-Topsøe, Elisabeth: Birgit Nilsson: från Västra Karup till Metropolitan: Bonnier Fakta, 2018

""Birgit Nilsson var en av 1900-talets mest uppburna operasångerskor. Hon hade en unik röst, var omskriven, omsusad och världsvan. Född i ett hörn av Skåne, mjölkade tio kor kvällen innan hon åkte till inträdesproven i Stockholm, och gift med samma man hela sitt liv. Varm och generös, men ekonomiskt sinnad, och i många år sin egen agent. Verbal och snabbtänkt serverade hon inte sällan svar på tal med en stor portion drastisk humor. Hon var en världsstjärna men också folkkär.

Elisabeth Meyer-Topsøe har skrevet boken.

Boken kan skaffes fra Bonier Fakta.


Veier til språk i barnehagen

Kibsgaard, Sonja (red.): Veier til språk i barnehagen: Universitetsforlaget, 2018

""Forfatterne av Veier til språk i barnehagen har en helhetlig tilnærming til språklæring. Boka tar for seg verbalspråk, kroppsspråk, sang, musikk, bevegelse og bruk av litteratur som mulige veier til språktilegnelse hos barn. Barnehagepersonalets rolle i barnets språklæring står sentralt i boka, samtidig løftes barnas egen kompetanse frem. Barna er språklige forbilder og viktige kommunikasjonspartnere for hverandre.

Nora Bilalovic Kulset har skrevet kapittelet «Språk via sang».

Boka kan skaffes gjennom Universitetsforlaget.


Seen Through Different Eyes: A Portrait of Ståle Kleiberg

Novosad-Mæhlum, Inna (red.): Seen Through Different Eyes: A Portrait of Ståle Kleiberg: Norsk Musikkforlag A/S, 2018

""Seen Through Different Eyes: A Portrait of Ståle Kleiberg er et festskrift i anledning Ståle Kleibergs 60-årsjubileum. Boka har et variert innhold som omhandler Ståle Kleiberg både som komponist og person. Skrevet av personer som har til felles at de har en relasjon til Kleiberg. Boka er skrevet på norsk, men har også innhold på engelsk.

 

 

Forfatterne: Malcolm Bruno, Sven Hroar Klempe, Bjørn Kruse, Eirik Lodén, Jim Samson, Marcus Paus, Olaf Eggestad, Anne Jorunn Kydland, Petter Myhr, Vivianne Sydnes, Helge Torvund.

Festskriftet kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Violin Concerto No. 2

– For fiolin og strykere
Kleiberg, Ståle: Violin Concerto No. 2: Norsk Musikkforlag A/S, 2018

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S

Ståle Kleiberg har komponert stykket for orkester.


Lyssmeden

– For mezzosopran, klarinett og piano
Kleiberg, Ståle: Lyssmeden: Norsk Musikkforlag A/S, 2018

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S

Ståle Kleiberg har komponert stykket for orkester.


Alt i universet

– For blandet kor a cappella
Kleiberg, Ståle: Alt i universet: Norsk Musikkforlag A/S, 2018

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S

Ståle Kleiberg har komponert stykket for orkester.

2017

Brimi

– For solo violin and strings (harpsichord ad lib.)

Sommerro, Henning: Brimi: Norsk musikkforlag A/S, 2017

""Brimi er ein liten hyldest til spelemannen Hans W. Brimi (1917–1999).
Første og siste sats bygger på slåttekomponisten Brimi. Dei andre tre på tradisjonsbæraren.

 1. Hyljarliv (Hans W. Brimi)
 2. Prillar-Guri (trad. etter Ola Moløkken)
 3. Lyrisk masurka (trad. etter Sjugurd Garmo)
 4. Gjermundhallingen (trad. etter Ola Eide)
 5. Lomsbrura (Hans W. Brimi)

Henning Sommerro har komponert stykket for solo fiolin og strykeorkester (Harpiskord ad lib).

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Hå va hå hå va

– Wind Quintet

Sommerro, Henning: Hå va hå hå va: Norsk musikkforlag A/S, 2018

""Hå va hå hå va (wind quintet no. 1) was commissioned by the Trondheim blåsekvintett (Trondheim Wind Quintet).
The work is inspired by «håvamål», a part of «den eldre edda» (an ancient Scandinavian poem), written down in the thirteenth century.

Henning Sommerro har komponert stykket for blåsekvintett.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Tracing Operatic Performances in the Long Nineteenth Century

– Practices, Performers, Peripheries

Kauppala, Anne, Ulla-Britta Broman-Kananen og Jens Hesselager (red.) Tracing Operatic Performances in the Long Nineteenth Century, Helsinki: DocMus Research Publications 9, 2017

""

Randi M. Selvik har skrevet «Høstgildet by J. P. A. Schulz: A national Singspiel?»


Lamento til Cissi Kleins Minne

– For orkester

Kleiberg, Ståle: Lamento til Cissi Kleins Minne: Norsk Musikkforlag A/S, 2017

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S

Ståle Kleiberg har komponert stykket for orkester.


Mass for Modern Man

– Komplett partitur for soloister, kor og orkester

Kleiberg, Ståle: Mass for Modern Man: Norsk Musikkforlag A/S, 2017

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S

Ståle Kleiberg har komponert stykket for solister, kor (SATB) og orkester.

Klaveruttog/vokalpartitur kan også skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Duke Ellington Studies

Howland, John (ed.) Duke Ellington Studies: Cambridge University Press, 2017

""Duke Ellington (1899–1974) is widely considered the jazz tradition's most celebrated composer. This engaging yet scholarly volume explores his long career and his rich cultural legacy from a broad range of in-depth perspectives, from the musical and historical to the political and international. World-renowned scholars and musicians examine Ellington's influence on jazz music, its criticism, and its historiography.

John Howland har redigert boka, samt skrevet kapittelet "Marketing to the Middlebrow: Reconsidering Ellingtonia, the Legacy of Early Ellington Criticism, and the Idea of a 'Serious' Jazz Composer".

Boka kan skaffes gjennom Cambridge University Press


To Wergeland-dikt

– For vokaloktett eller blandet kor a cappella
Kleiberg, Ståle: To Wergeland-dikt: Norsk Musikkforlag A/S, 2017

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Ståle Kleiberg har komponert stykkene for vokaloktett eller blandet kor a cappella.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Piano trio no. 2

– For piano, fiolin og cello
Kleiberg, Ståle: Piano trio no. 2: Norsk musikkforlag A/S, 2017

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Ståle Kleiberg har komponert stykket for piano, fiolin og cello.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Ståle Kleiberg: Mass for Modern Man

Kleiberg, Ståle: Ståle Kleiberg: Mass for Modern Man, SACD og Blu-ray: 2L (Lindberg Lyd AS), 2017

""Ståle Kleibergs Messe for det moderne menneske handler om tap av eksistensiell mening som motsetningen til håp og tro. Verket pendler mellom disse to ytterpunktene og stiller følgende underliggende spørsmål: Er tro mulig for det moderne mennesket? I dette verket er svaret «ja». Ikke et rungende «ja», men et «ja» på tross av alt. Verket er en stort anlagt konsertmesse for to solister, kor og orkester hvor Kleibergs neoromantiske musikk veksler mellom det intime og det storslåtte.

Ståle Kleiberg har komponert musikken.

Utgivelsen kan skaffes fysisk og digitalt fra 2L og fysisk fra platekompaniet

Samleside for digital distribusjon

2016

Partisan Requiem

Sommerro, Henning: Partisan Requiem: Cantando musikkforlag, 2016

""PARTIZAN REQUIEM was commissioned by Music in Finnmark, with financial assistance from the Norwegian Culture Council. The work is dedicated to Ragnar Rasmussen who had the idea of composing a piece honouring the memory of the partisans of Finnmark whose struggle against Nazism undoubtedly contributed to the liberation of their fatherland, but at great personal cost: They suffered for many years under accusations of Communist treachery. Half a century passed before the Norwegian government recognised their heroic efforts for what they were

Henning Sommerro har komponert syv pedagogiske stykker for orgel.

Noten kan skaffes fra Cantando musikkforlag


Håpet er ei stjerne

– For sang og piano

Sommerro, Henning: Håpet er ei stjerne: Norsk musikkforlag A/S, 2016

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Henning Sommerro har komponert stykket for sang og piano.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Solhverv

– For munnspill og orkester

Sommerro, Henning: Solhverv: Norsk musikkforlag A/S, 2016

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Henning Sommerro har komponert stykket for munnspill og orkester.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Ruf und Nachklang

– For solo piano
Kleiberg, Ståle: Ruf und Nachklang. For solo piano. Norsk Musikkforlag A/S, 2016
Noteomslag - Ruf und Nachklang av Ståle Kleiberg

Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Ståle Kleiberg har komponert stykket.

Notene kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Requiem

– For the Victims of Nazi Persecution
Kleiberg, Ståle: Requiem – For the Victims of Nazi Persecution: Norsk Musikkforlag A/S, 2016

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister. De skriver bla annet dette om utgivelsen: "Kleiberg's music is characterized by a highly distinctive form of extended tonality and by meticulous attention to coloristic details. Beside recently published pieces such as Aske (violin solo, inspired by Edvard Munch´s painting Ashes), String Quartet no. 2 and Sonata for Violin and Cello, we are now also publishing his Requiem – for the Victims of Nazi Persecution (text: Edwin Morgan) which is one of his most performed works. The work was premiered at Washington National Cathedral on 11 September 2004, i.e. on the Memorial Day for the terrorist attacks on Manhattan and Washington DC with the Washington National Cathedral choir and chamber orchestra, and has since been given many international performances."

Ståle Kleiberg har komponert stykket.

Partituret kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S

Klaveruttog kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


MEZZOTINTS

– chamber music by Ståle Kleiberg

Kleiberg, Ståle: MEZZOTINTS – chamber music by Ståle Kleiberg, SACD og bluray: 2L (Lindberg Lyd AS), 2016

""Fra det tidlige tjuende århundret og fremover har vi sett en radikal fornyelse av nedarvede kammermusikalske genre. Tenk bare på Debussys sene sonater, Bartoks strykekvartetter og, for å ta et høymodernistisk eksempel, duetter og kvartetter av Elliott Carter; eller for å bevege oss inn i et mindre normativt rom som noen liker å kalle postmoderne, Ståle Kleiberg i vår egen tid. I solo- og kammerverkene som er innspilt her, gjenvinner Kleiberg noe av den private musikksfærens kvaliteter. Soloverkene har en innoverskuende, ikke-eksponerende karakter, mens kammerverkene gjeninnfører klassisismens gjennombrutte arbeid og instrumentale karakterisering. I begge tilfeller gjøres det på en ikke-formalistisk måte, med skepsis til systemer og varsom bruk av retorikk.

Ståle Kleiberg har komponert musikken.

Marianne Thorsen, Øyvind Gimse, Jørgen Larsen, Bård Monsen og Ole Wuttudal framfører musikken.

Utgivelsen kan skaffes fra platekompaniet.no

Digital tilgang til albumet


Ship O'hoi

Hulder Bulder: Ship O'hoi, CD: Øra Fonogram, 2015

""Hulder Bulder er en trio som siden 2004 har presentert egen trollmusikk for små og store. Den norske folketrua med tusser og troll, huldre og annet skrømt har vært inspirasjonskilde til mye av musikken.

Nå er Hulder Bulder klar for nye eventyr. Denne gang finner gruppa inspirasjon i gresk mytologi. Skuta heter Havets hulder, og Huldra Moll og Myr blir med Sjørøverdronninga Staselig og Suveren og Styrmann Bulder på sjørøvertokt.

Hulder Bulder består av Anne-Lise Heide, Berit Lillevold og Carl Haakon Waadeland (trommer/perk./klokkespill).

CD-en kan skaffes fra platekompaniet.no


Of Chronicles and Kings

– National Saints and the Emergence of Nation States in the High Middle Ages
Bergsagel, John; David Hiley; Thomas Riis (eds.): Of Chronicles and Kings: National Saints and the Emergence of Nation States in the High Middle Ages, Copenhagen: The Royal Library, Museum Tusculanum Press, 2016

""This volume collects the proceedings of a symposium on the manuscript Kiel, University Library S. H. 8 A. 80, which contains the earliest copy of the so-called “Roskilde Chronicle” as well as the complete monastic Offices and Masses of the Danish saint Knud Lavard. Thirteen scholars offer a variety of analyses of the manuscript, including studies of the crusades and crusaders in the liturgy, kingship and sanctity in the lives of British and Scandinavian saints, and the writing of patriotic history.

Roman Hankeln har skrevet «Kingship and Sanctity in the Historia in Honour of St Canutus Rex»

Boka kan skaffes fra Amazon.com

2015

Edda

Sommerro, Henning: Edda, CD: Øra Fonogram, 2015

""Komponisten Henning Sommerro har vært fasinert og inspirert av Edda siden 70-tallet – spesielt av diktet Håvamål, tilegnet Odin, som presenterer livsvisdom. Alle stykkene på denne CD-en er knyttet til disse diktene på forskjellige måter.

Henning Sommerro har komponert stykkene.

Musikken framføres av TrondheimSolistene, Trondheim Wind Quintet og Chris Herstad Carney.

CD kan skaffes fra platekompaniet.no


Vebju - Juletonar Frå Nordmøre

Sommerro, Henning og Anders Larsen: Vebju - Juletonar Frå Nordmøre, CD: Øra Fonogram, 2015

""Fra omtale på folkemusikk.no
Henning Sommerro er en av våre mest folkekjære musikere og komponister. Han har et ben i flere ulike musikksjangre, men folkemusikken og spesielt den lokale folkemusikktradisjonen på Nordmøre har alltid stått hans hjerte nær. Nå har han fått med seg Anders Larsen, til daglig fiolinist i Trondheim symfoniorkester og TrondheimSolistene, og laget en juleplate med folkemusikk fra Nordmørsbygdene. Platen har fått tittelen Vebju, et nordmørsuttrykk for greiner som er bøyd under vekten av snø – for mange den klassiske julekortstemningen.

Vebju inneholder et utvalg religiøse folketoner som alle har tilknytning til julehøytiden. Anders Larsen framfører folketonene på fiolin, mens Henning Sommerro trakterer henholdsvis kirkeorgel, flygel og trøorgel. Ti av sporene på platen er tradisjonelle melodier. I tillegg er det funnet plass til to nyere komposisjoner: «Julpols» laget av Henning Sommerro til en juleforestilling på Teatret Vårt i Molde i 1978, og «Juldans – O jul med din glede», som nordmøringen Trygve Brøske skrev til forestillingen «Et juleeventyr» på Trøndelag Teater i 2007. Bortsett fra sistnevnte spor, er all musikk på platen arrangert av Henning Sommerro.

Henning Sommerro står for flygel, harmonium og orgel.

CD kan skaffes fra platekompaniet.no


Sociocultural crossings and borders: musical microhistories

Staneviciute, Ruta and Rima Povilioniene (ed.): Sociocultural crossings and borders: musical microhistories, Vilnius: International Musicological Society, 2015

""In the current global world the interaction of cultures penetrates into musical practices and discourses, radically affecting the sociocultural imagination and altering the established shapes of cultural territories. Yet the history of music demonstrates that the dynamics of cultural encounters and segregations have always been a key factor in the formation of individual and collective identities and the understanding of other cultures. Musicologists of neighbouring regions – the Baltic States, Central and Eastern Europe and Russia – are initiating an international transregional musicological conference, devoted to the critical review of cultural interactions and reactions from the microhistorical perspective.

Roman Hankeln har skrevet «Modes of articulating identity in medieval saints' offices»


Tidsskrift

Beiträge zur Gregorianik 59/60

Beiträge zur Gregorianik 59/60, Regensburg: ConBrio Verlag, 2015

""Testimonia tua meditatio mea. Festschrift zum 80. Geburtstag von Heinrich Rumphorst.

Die Beiträge wurden 1985 ins Leben gerufen und erscheinen halbjährlich. Sie wollen neben der Dokumentation des Forschungsstandes im Bereich des Gregorianischen Chorlas (v.a. im Hinblick auf die Gregorianische Semiologie) auch Hinweise für die Praxis von Scholasänger/innen und -leiter/innen geben.

Roman Hankeln har skrevet «Ein Ebstorfer Mauritiusfragment (14. Jahrhundert)»

Tisskriftet kan skaffes fra forlaget ConBrio


Team Hegdal «Vol 3»

Hegdal, Eirik, André Roligheten, Ole Morten Vågan, Gard Nilsen og Oscar Grönberg: Team Hegdal «Vol 3», CD: Particular Recordings/MusikkLosen, 2015

""Titlene på «Vol 3» levner ingen tvil om at man her henter inspirasjon fra den amerikanske jazzpianisten Thelonius Monk. «More Monk Measurements», «State of Monk», samt en blanding av Monk og øysamfunnet utenfor Trondheim i låta «Monkholmen». Med Monk som sin Muse, bryter et team av ubestridte jazztrottere seg løs på 9 skreddersydde komposisjoner, som i takt med trenden slippes både på CD og LP. Team Hegdal byr opp til rørende samspill og virtuos individualisme, fra et boblende tospann; Ole Morten Vågan (kontrabass) og Gard Nilssen (trommer), to våpenbrødre; André Roligheten og Eirik Hegdal (saxofoner og klarinetter), samt et svensk klavérfunn; Oscar Grönberg. Dette er en upolitisk åpen høring. De musikalske konfrontasjonene og fusjonene på dette albumet kan også oppleves på scener rundt om. Lån dem ditt øre!

Eirik Hegdal spiller alt- og barytonsaksofon og klarinett. Samtlige er tidligere studenter ved NTNU/Jazzlinja.

CD kan skaffes fra platekompaniet.


Evil Stone Circle

T-EMP: Evil Stone Circle, Digital utgivelse: T-EMP (Trondheim Electroacoustic Music Performance), 2015

""T-EMP (Trondheim Electroacoustic Music Performance) was started as part of the performance explorations around music technology at NTNU, investigating how technology makes us play differently, how it enables new modes of communication within the ensemble, and new creative improvisation methods inspired by the sonic sculpting enabled by custom made audio processing software and instruments. The band started in 2011. Some tracks on this album were made in sessions with Bent Sæther and David Moss. Sæther as a mentor/producer (track 2 and 4 on this album), and Moss as mentor and collaborating musician (mentor on tracks 6 and 8 and musician on 9-13). During the early period of T-EMP, collaborations were also made with Partick McGlynn, Bryan Quigley, John Lato and Michael Duch, although none of those productions ended up on this album. The album was realized with support from Trondheim Kommune and the Norwegian Artistic Research Programme.

Øyvind Brandtsegg, electronics, live processing
Trond Engum, guitar and electronics
Bernt Isak Wærstad, guitar and electronics
Carl Haakon Waadeland, drums and percussion
Tone Åse, vocal and electronics

Musikken kan skaffes fra cdbaby.com


Weltbild und Lebenswirklichkeit in den Lüneburger Klöstern

– IX. Ebstorfer Kolloquiumvom 23. bis 26. März 2011
Brandis, Wolfgang og Hans-Walter Stork (red.): Weltbild und Lebenswirklichkeit in den Lüneburger Klöstern. IX. Ebstorfer Kolloquiumvom 23. bis 26. März 2011, Berlin: Lukas Verlag, 2015

Bokomslag. Weltbilt und Lebenswirklichkeit.Im Gebiet der Lüneburger Heide bestehen sechs evangelische Frauenklöster, die auf Benediktinerinnen- und Zisterzienserinnenklöster zurückgehen. Sie bieten Einmaliges, allein schon aufgrund ihrer Tradition vom Mittelalter bis heute, über Reformen, Reformation und Säkularisation hinweg. Bis zum heutigen Tag sind sie mit ihrem Reichtum an Architektur und Ausstattung eine noch längst nicht ausgeschöpfte Quelle. Seit 1987 veranstaltet das Kloster Ebstorf wissenschaftliche Kolloquien unter wechselnden Themenstellungen.

Roman Hankeln har skrevet artikkelen «Die Offiziumsrepertoires am Fest des Patrons Mauritius».

Boken kan skaffes fra Lukas Verlag.


Fingergull. In festo susceptionis sanguinis Domini.

Kleivset, Anne, Schola Sanctae Sunnivae: Fingergull. In festo susceptionis sanguinis Domini, SACD: 2L (Lindberg Lyd AS), 2015

Forside CD: Fingergull«Blóð várs herra Jesv Christi kom til Niðar ós» – med disse ord noterer de islandske Annales regii for året 1165 ankomsten til en dråpe av Kristi blod i Nidaros, og hvis informasjonen er korrekt, er byen blant de tidligste steder med en slik prominent relikvie. Syklusen for tidebønnene har overlevd i bare én håndskrift. Den består av kun ti pergamentblader og er restene av en sangbok for tidebønnene. Dette antifonariet ble skrevet mellom 1250–1275 trolig for Nidarosdomen. Schola Sanctae Sunnivae og dirigenten Anne Kleivset har i mange år arbeidet med dette materialet, og gir her den første komplette innspillingen av Fingergull-officiet.

Roman Hankeln har stått for Liner Notes.


Volume 138 Number 4

Journal of the Acoustical Society of America

Acoustical Society of America (ed.): Journal of the Acoustical Society of America. Volume 138 Number 4, 2015

""Fra omtalen
Since 1929, The Journal of the Acoustical Society of America (JASA) has been the leading source of theoretical and experimental research results in the broad interdisciplinary subject of sound.

The Journal serves physical scientists, life scientists, engineers, psychologists, physiologists, architects, musicians, and speech communication specialists.

Subject coverage includes: Linear and Nonlinear Acoustics; Aeroacoustics, Underwater Sound and Acoustical Oceanography; Ultrasonics and Quantum Acoustics; Architectural and Structural Acoustics and Vibration; Speech, Music and Noise; Psychology and Physiology of Hearing; Engineering Acoustics, Sound Transducers and Measurements; Bioacoustics, Animal Bioacoustics and Bioresponse to Vibration.

Carl Haakon Waadeland har i samarbeid med Anne Danielsen ved UiO levert artikkelen «Effects of instructed timing and tempo on snare drum sound in drum kit performance»

Artikkelen kan leses gjennom universitetsbibliotekets abonnement.


Studia Musicologica Norvegica 41

– Norsk årsskrift for musikkforskning
Mattes, Arnulf Christian (red.): Studia Musicologica Norvegica. Norsk årsskrift for musikkforskning. 41, Oslo: Universitetsforlaget, 2015

""Fra lederen:
Cecilie Louise Macé Stensrud tar utgangspunkt i sitt doktorgradsarbeid, der hun har bekreftet at syngespillet var en uhyre populær sjanger også i Norge og at den langt på vei overskygget operaen på denne tiden. Som en sjanger bestående hovedsakelig av danske, tyske og franske produksjoner framført på norske scener, ble syngespillsjangeren vurdert som «ikke norsk nok», og dermed utelukket av den «nasjonale bevissthetsprosessen som ledet opp til 1814», ifølge Stensrud. Som et «importert», og populærkulturelt fenomen med tilsynelatende svake bånd til nasjonal historiedannelse, har den lenge falt utenfor de tradisjonelle kvalitets- og vurderingskriteriene i norsk musikkhistorieskriving. Det er på høy tid at miljøet anerkjenner syngespillenes betydning og verdi som del av den norske musikkarven. Stensrud trekker videre fram flere eksempler på norske bidrag til syngespillsjangeren og bidrar dermed også til den økende bevisstheten rundt «kosmopolitiske» sjangere i den norske musikkhistorien.

Cecilie Louise Macé Stensrud bidrar med artikkelen «Syngespillet i nytt lys – opera i Norge fra 1790 til 1825»

Artikkelen kan leses i sin helhet på nett.


På spissen

Iversen, Anette Sture (red.): På spissen. nr 3, 2015, Oslo:  Norske Dansekunstnere, forbundet for dansere, koreografer og pedagoger, 2015

""På Spissen er Norske Dansekunstneres medlemsblad og inneholder aktuelt forbundsstoff, artikler, intervjuer, foto, debattsider m.m. Bladet tar mål av seg å speile aktiviteten i norsk dansemiljø, i all sin bredde og utgis 3 ganger i året.

Anne Fiskvik bidrar med artikkelen «Itinerant Challenges and Newspaper support: The Johannesénske Balletselskab’s Norwegian Tour 1878-1879»


Harmonien i fire satser

– Bergen Filharmoniske Orkester 1765-2015

Reitan, Lorentz (red.), Randi M. Selvik, Arvid O. Vollsnes og Reidar Storaas: Harmonien i fire satser. Bergen Filharmoniske Orkester 1765–2015, Bergen: Bodoni forlag, 2015

Bokomslag: Harmonien i fire satser.Bergen Filharmoniske Orkester, et av verdens eldste, feirer i 2015 sitt 250-årsjubileum. I 1765 fremførte et «lite, harmonisk ensemble» for første gang musikk i Hr. Peter Greves hus. Dagens orkester samlet i 2015 mer enn 6000 mennesker i Londons musikalske storstue, Royal Albert Hall.
Fire spesialister har ført i pennen dette jubileumsskriftet som er gaven til 250-årsfeiringen fra Harmoniens Venner. Her møter man musikken som kjærlig ble fremført, og mange av de personene som har vært med på å bygge institusjonen på podiet så vel som i selskapets styre og stell.


Randi M. Selvik har skrevet om borgerskapets orkester 1765–1880.


Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv

Kibsgaard, Sonja og Marit Kanstad (red.): Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv: Fagbokforlaget, 2015

Forside av boken Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv Forfatterne beskriver hvordan personalet i barnehagen kan forholde seg i lek og samspill i barnegrupper preget av mangfold. Det er lagt særlig vekt på hvordan en kan imøtekomme barn som skal utvikle et nytt språk og en ny kultur i barnehagen. Forfatterne representerer ulike faglige ståsteder som pedagogikk, norsk, drama og musikk og vil dekke flere kunnskapsområder i den nye barnehagelærerutdanningen.

Nora Bilalovic Kulset har bidratt med kapitlet: «Sang som sosial handlingsberedskap for andrespråkslæringen i barnehagen. 'Det doble dilemma' i lys av Bourdieu»

Boka kan skaffes fra Fagbokforlaget.


La Scène de musique dans le roman du XVIIIe siècle

Wåhlberg, Martin: La Scène de musique dans le roman du XVIIIe siècle: Classiques Garnier, 2015

Bokomslag: La Scene de musique dansle roman du XVIIIe siecleFra bokomtalen:
Boken tar for seg musikkscenen i et hundretalls franske romaner skrevet mellom 1700 og 1800. Musikken hadde en betydelig plass i romaner i hele denne perioden og boken gir nyttige bidrag både til forståelsen av romanens historie som genre og til musikkens plass i litteratur- og idéhistorien på 1700-tallet. Brorparten av disse musikkscene har ikke blitt studert tidligere. Det gis særlig oppmerksomhet til et bestemt type fenomen som ble stadig mer populært i andre halvdel av 1700-tallet, nemlig romaner med tilhørende musikkstykker. Boken gir den første brede gjennomgangen av denne typen musikk skrevet spesielt for litterære verker.

Martin Wåhlberg har skrevet boka.

Boka kan skaffes fra Classiques Garnier.


Solkongens opera

– Den franske tragédie en musique 1673-86
Aarset, Hans Erik, Selvik, Randi M.: Solkongens opera. Den franske tragédie en musique 1673–86, Bergen: Fagbokforlaget, 2015

Omslag for boka "Solkongens opera". Foto.Denne studien tar for seg den tidligste franske operakunsten – musikkdramatikken under solkongen Ludvig XIVs enevelde. Med ståsted innenfor henholdsvis litteraturvitenskap og musikkvitenskap gir bokens forfattere en tverrestetisk analyse av Philippe Quinault og Jean-Baptiste Lullys operakunst mellom 1673 og 1686, som etter den franske revolusjon langt på vei var glemt i 200 år. Den musikkdramatiske sjangerdannelsen og -utviklingen er også vektlagt.

Boken kaster lys over en litterær og musikalsk tradisjon som det er en økende interesse for, men som er så godt som ukjent i Norge. Studien er enestående i sitt slag innenfor den norske og skandinaviske litteraturen på operafeltet.

Randi M. Selvik og Hans Erik Aarset har skrevet boka.

Boka kan skaffes fra Fagbokforlaget.


Musikk og andrespråk

– Norsktilegnelse for små barn med et annet morsmål
Kulset, Nora Bilalovic: Musikk og andrespråk. Norsktilegnelse for små barn med et annet morsmål, Oslo: Universitetsforlaget, 2015

Bokomslag for boken "Musikk og andrespråk ". Foto.Kan små barn, med et annet morsmål enn norsk, tilegne seg norsk språk ved hjelp av musikk?
Fra 2000 til 2013 har antallet minoritetsspråklige barn i norske barnehager økt sterkt. Nora B. Kulset skriver om hvordan og hvorfor musikk kan hjelpe disse barna med å tilegne seg norsk, både lettere og raskere.

Musikk og andrespråk handler om hvordan musikk og språk er knyttet sammen, og om hvordan musikk kan være et godt hjelpemiddel for den som skal lære seg et nytt språk. Forfatteren tar utgangspunkt i minoritetsspråklige barnehagebarn som er mellom tre og fem år. Disse barna har et etablert morsmål, men snakker ikke norsk når de starter i barnehagen. Norsk blir deres andrespråk. I løpet av barnehageårene skal de tilegne seg tilstrekkelig norsk til å starte på skolen som seksåringer.

Nora Bilalovic Kulset har skrevet boka.

Boka kan skaffes fra Universitetsforlaget.


Lidenskap eller levebrød?

– Utøvende kunst i endring rundt 1800
Selvik, Randi M., Ellen Karoline Gjervan & Svein Gladsø (red.): Lidenskap eller levebrød? Utøvende kunst i endring rundt 1800, Bergen: Fagbokforlaget, 2015

Forside av boka Lidenskap eller levebrødFra bokomslaget:
Denne boken kaster nytt lys over en periode i norsk kunstliv som lenge har vært ignorert. I tiårene rundt 1800 var det bare noen av aktørene innen de utøvende kunstartene opera, teater og dans som hadde kunsten som yrke. Dette var dilettantenes store periode, men deres prestasjoner har lenge vært sett ned på. Et klart skille mellom amatør og profesjonell var heller ikke etablert – det skjedde nettopp i denne overgangsperioden.

Med profesjonaliseringen av kunstfeltet utover 1800-tallet gikk dilettantbegrepet fra å være en hedersbetegnelse til å bli et skjellsord, og det til tross for at dilettantenes virksomhet var selve grunnlaget for den profesjonelle kunsten slik vi kjenner den.

Gradvis utviklet det seg en ny kunstforståelse og nye kriterier for hva kunst skulle være. Utviklingen gikk ikke i samme takt på de ulike kunstfeltene, og konsekvensene av profesjonaliseringen var også ulike. Denne boken tar opp en rekke problemstillinger rundt forholdet mellom dilettantvirksomhet og profesjonell kunstutøvelse som i svært liten grad har vært behandlet innen norsk danse-, teater- og musikkvitenskap tidligere.

Randi M. Selvik har bidratt med artikkelen: «'Syngestykker' i Bergen og Trondheim på tidlig 1800-tall – utøvere, repertoar og publikum»

Anne Margrete Fiskvik har bidratt med artikkelen: «Information uti Dands i Christiania 1769–1773»

Martin Wåhlberg har bidratt med artikkelen: «Opéra-comique blant amatører og profesjonelle»

Boka kan skaffes fra Fagbokforlaget.


Ballade.no

Ballade.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for og om norsk musikkliv. Siden 2000 har Ballade publisert egenproduserte artikler og lagt til rette for debatt om en lang rekke spørsmål knyttet til artister, musikkbransje og organisasjonsliv.
2014

Aperire

– Concertino for violincello and strings

Sommerro, Henning: Aperire: Norsk musikkforlag A/S, 2014

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Henning Sommerro har komponert stykket for cello og strykere.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Songs

– 11 Pieces for Equal Voices

Sommerro, Henning: The Wind: Norsk musikkforlag A/S, 2014

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Henning Sommerro har komponert stykkene for like stemmer.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Musikkpedagogen

– Nr. 4, 2014
Knoff, Rune (red.) Musikkpedagogen, nr. 4, 2014

Forside av Musikkpedagogen,nr. 4 i 2014. Faximile.Musikkpedagogen er et medlemstidsskrift for de to fagorganisasjonene Musikkpedagogene i Norge og Musikkpedagogene i Oslo. Bladet kommer ut fire ganger i året.

Kåre Bjørkøy bidrar med fagartikkelen «Vibrato i klassisk sang», hovedsakelig basert på forskning fra ledende forskere i fagfeltet, samt en pedagogisk og metodisk del han selv har sammenstilt.

 


Sonata

Kleiberg, Ståle: Sonata: Norsk Musikkforlag A/S, 2014

Forside av noteheftetNorsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

 

 

Ståle Kleiberg har komponert stykket for fiolin og cello.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


String Quartet No 2

Kleiberg, Ståle: String Quartet No 2: Norsk Musikkforlag A/S, 2014

Forside av noteheftetNorsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

 

 

Ståle Kleiberg har komponert stykket for strykekvartett.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Aske

Kleiberg, Ståle: Aske: Norsk Musikkforlag A/S, 2014

Forside av noteheftetNorsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Ståle Kleiberg har komponert stykket for solo fiolin.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Cantare amantis est - Festschrift zum 60. Geburtstag von Franz Karl Praßl

Klugseder, Robert: Cantare amantis est - Festschrift zum 60. Geburtstag von Franz Karl Praßl, Purkersdorf: Verlag Brüder Hollinek, 2014

Forside på festskrift for Franz Karl PraßlUtgivelsen av festskriftet ble gjort på oppdrag fra den østeriske Kirchenmusikkommission og Universität für Musik und darstellende Kunst Graz i samarbeid med Dirk van Betteray, Stefan Engels, David Hiley og Alexander Rausch.

Roman Hankeln bidrar med artikkelen «Sense structures sound? Analysing facets of text-music-interrelation in three chant cycles for St. Maurice and the Theban legion (11th–14th century)»


Plainsong and Medieval Music 23,1, 2014

Borders, James og Christian Leitmeir (red.): Plainsong and Medieval Music volume 23, issue 1: Cambridge University Press, 2014

Forsiden av Plainsong & Medieval MusicFra beskrivelsen av journalen:
Published twice a year, this journal covers the entire field of plainchant and medieval music. It encompasses Eastern and Western chant, secular lyric, music theory and paleography, performance practice, as well as medieval polyphony, sacred and secular. The chronological scope extends from late antiquity to the early Renaissance and to the present day in the case of chant. In addition to articles embodying original research, the journal publishes book reviews, a list of important recent publications, an annual bibliography of chant research and an annual discography of chant recordings.

Roman Hankeln bidrar til forordet, og med artikkelen «Reflections of war and violence in early and high medieval saints' offices»

Se også de andre artikler i dette spesielle heftet som gjengir utvalgte bidrag av symposiet «Music of War» som fant sted i Trondheim i 2012.


Raw: Architectural Engagements with Nature

Bøe, Solveig, Hege Charlotte Faber og Brit Strandhagen (red.): Raw: Architectural Engagements with Nature, UK: Ashgate Publishing Company, 2014

Forside av boken "Raw"Fra bokomslaget:
Through cross-disciplinary explorations of and engagements with nature as a forming part of architecture, this volume sheds light on the concepts of both nature and architecture.

Nature is examined in a raw intermediary state, where it is noticeable as nature, despite, but at the same time through, man's effort at creating form. This is done by approaching nature from the perspective of architecture, understood, not only as concrete buildings, but as a fundamental human way both of being in, and relating to, the world. Man finds and forms places where life may take place. Consequently, architecture may be understood as ranging from the simple mark on the ground and primitive enclosure, to the contemporary megalopolis. Nature inheres in many aesthetic forms of expression. In architecture, however, nature emerges with a particular power and clarity, which makes architecture a raw kind of art. Even though other forms of art, as well as aesthetic phenomena outside the arts, are addressed, the analogy to architecture will be evident and important.

Thus, by using the concept of ‘raw' as a focal point, this book provides new approaches to architecture in a broad sense, as well as other aesthetic and artistic practices, and will be of interest to readers from different fields of the arts and humanities, spanning from philosophy and theology to history of art, architecture and music.

 

Reidar Bakke bidrar med artikkelen «Impressions of Nature in Rautavaara's Music»


Ostsee - church music by Bertouch, Theile and Vierdanck

Trondheim Barokk: Ostsee - church music by Bertouch, Theile and Vierdanck, CD: SIMAX classics, 2014

Platen OstseeFra pressemeldingen:
Det spennende unge ensemblet Trondheim Barokk henter frem vakre og ukjente verker fra Østersjøens musikkhistorie. Sammen med fremragende norske sangere presenterer de kirkekantater og sonater fra rundt 1700-tallet, blant annet skrevet av den profilerte kommandant Georg von Bertouch på Akershus festning. 17. august var det lanseringskonsert under Oslo Kammermusikkfestival - nettopp på Akershus festning!

Østersjøen kalles gjerne 'Nord-Europas middelhav', og i de senere tiår har man kartlagt hvordan notemateriale og musikalske stilretninger beveget seg i denne regionen. Komponistene Vierdanck, Theile og Bertouch hadde alle tre sin musikalske bakgrunn fra byer i Sachsen, og tilbrakte store deler av sitt yrkesaktive liv i bevegelse rundt i Østersjøområdet.

Dette er Martin Wåhlbergs CD-prosjekt "Ostsee" med Trondheim Barokk.

CD-en kan skaffes fra grappa.no


Hindemith-Jahrbuch. Annales Hindemith

– 2013/XLII

Winkler, Heinz-Jürgen (red.): Hindemith-Jahrbuch. Annales Hindemith 2013/XLII, Tyskland: Schott forlag, 2014

Forside av Hindemith-årbokFra forordet:
Magnar Breiviks ausführliche Studie zu Hindemiths musikalischer Poetik unterzieht Hindemiths einschlägige ästhetische Schriften einer detaillierten Untersuchung, dabei immer wieder mit Seitenblick auf Arnold Schönbergs musikästhetische Ideen. Wie Hindemith sich zeitgenössischer Musizierformen annimmt und Elemente daraus in eigene Sprache »übersetzt«, demonstriert Breivik an dem Modetanz »Shimmy« aus Hindemiths Suite 1922 für Klavier op. 26.

Magnar Breivik har bidratt med artikkelen: «Hindemith: From Vision to Form»


Kritikk før 1814

– 1700-tallets politiske og litterære offentlighet

Tjønneland, Eivind (red.): Kritikk før 1814. 1700-tallets politiske og litterære offentlighet, Oslo: Dreyers forlag, 2014

Bokomslag "Kritikk før 1814"Fra bokomslaget:
Immanuel Kant beskrev opplysningstiden som kritikkens tidsalder. Denne antologien er den mest omfattende publikasjonen om kritikk i opplysningstiden som foreligger i Norge. I 34 bidrag skrevet av 26 forfattere tematiseres ikke bare litteraturkritikk i snever forstand, men også de juridiske, filosofiske og idéhistoriske rammene for den gradvise fremveksten av en litterær og politisk offentlighet i det 18. århundre. Bidragene er lite opptatt av å sortere ut en spesifikk norsk, nasjonal kritikk, noe som har vært vanlig i vår litteraturhistorieskrivning. I stedet behandles Helstatens tidsskrifter og øvrige publikasjoner som deler av en felleskultur. Omfanget og viktigheten av kritikken var langt større den gang enn nå.

 

Randi M. Selvik bidrar med de tre artiklene:

 • «Tanker om musikken – et stykke norsk musikkritikk fra 1770-årenes Bergen»
 • «Rahbeks kritikk av Sanders Odeum og Sanders svar tikl Rahbek»
 • «Tonens skjulte fornuft – H.C. Ørsteds dialog om musikken»

Boka kan skaffes fra Akademika


The Impact of Nazism on Twentieth-Century Music

Levi, Erik (ed.): The Impact of Nazism on Twentieth-Century Music, Wien: Böhlau Verlag Ges.m.b.H & Co, 2014

Forside på boken "The Impact of Nazism on Twentieth-Century Music"Fra bokomslaget:
The impact of Nazism on twentieth-century music was immense as evidenced by this volume featuring seventeen essays by a group of internationally recognised scholars. The range of enquiry is extraordinarily wide, covering the issue of Inner Emigration during the Third Reich and remigration in the Netherlands after the Second World War, as well as the work of exiled composers such as Korngold, Weill, Weigl, Ullmann, Eisler, Achron, Goldschmidt and Gál. In addition, there are penetrating discussions of the employment of Handels music in the Jewish Cultural League, Nazi musical censorship in occupied Poland and the fate of émigré musicians and musicologists in wartime Britain. Three chapters detail the musical relationship between Francos Spain and the Third Reich.

 

Magnar Breivik bidrar med artikkelen «From Surabaya to Ellis Island. On two versions of Kurt Weill's 'Surabaya-Johnny'»

Boka kan skaffes gjennom amazon.de


Musicology Now

– lively facts and opinions from American music scholars

Musicology Now is a blog from the American Musicological Society, written by its members for the general public. It seeks to promote the results of recent research and discovery in the field of music history, foster colloquy, and generate enthusiasm for the subject matter. Using links, images, and sound, it references conversations within and around the academy and in the principal institutions of music making around the world.

Musicology Now

John Howland hadde 8. mars 2014 innlegget «Reflections on Contemporary Ellingtonia». Innlegget kan leses på bloggen.

2013

Three Songs about Water

– For choir, SSAA

Sommerro, Henning: Three Songs about Water: Norsk musikkforlag A/S, 2013

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Henning Sommerro har komponert stykket for kor SSAA.

Noten kan skaffes fra Norsk Musikkforlag A/S


Allehelgensdag

– Fire folketoner og Sorgsalme

Sommerro, Henning: The Wind: Norsk musikkforlag A/S, 2013

""Norsk Musikkforlag A/S er en av Skandinavias fremste uavhengige forleggere av musikknoter. I tillegg til å tilby musikk av Norges ledende komponister gjennom et århundre, inneholder katalogen et stadig voksende antall verk av utenlandske internasjonalt anerkjente komponister.

Henning Sommerro har komponert stykket for fiolin, blandet kor SATB og orgel.

Noten kan skaffes fra korsenteret.no


Lussi Langnatt

Sommerro, Henning: Lussi Langnatt, CD: Øra Fonogram, 2013

""Alternativ juleplate fra Henning Sommerro.

På den tiden da den julianske kalenderen var i bruk, kom vintersolverv (solsnu) på årets mørkeste natt 13. desember. Denne uhyggelige natten snakket dyrene i fjøset til hverandre, kua rautet og væren breket. Og så kom trollkvinnen Lussi sammen med Guro Rysserove ridende fremst i Oskarsreia. Var ikke alt klart og gjort ferdig til jul, satte Lussi seg på taket, tok armen ned i skorsteinen, blåste ut lysene og det som verre var.

Folketroa omkring Lussi Langnatt resulterte i mange folkelige viser og fortellinger. Her tolkes noen av dem av Sommerro og hans medmusikanter: Benedicte Maurseth, John Pål Inderberg og Carl Haakon Waadeland. Albumet er innspilt i Øra studio med Henning Sommerro og Jostein Ansnes som produsenter.

Henning Sommerro står for sang og trekkspill

Carl Haakon Waadeland står for perkusjon

John Pål Inderberg står for sopran- og barytonsaksofon, sang og tale

CD kan skaffes fra platekompaniet.no


Vintereple

Sommerro, Henning: Vintereple, CD: Øra Fonogram, 2013

""Vintereple portretterer Henning Sommerro seks forfattere som han har hatt et forhold til fra tidlig ungdom fram til i dag.

Med en mor som sang tekster av Bjørnson og en far som siterte Hyldbakk, ble grunnlaget lagt for Sommerros lange virke som visekomponist. Den samfunnsengasjerte TV-personligheten Erik Bye og Sommerro samarbeidet på tre plateinnspillinger og en mengde konserter, mens Tor Jonssons korte dikt om ensomhet og knugende bygdemiljø var blant tekstene Sommerro tidlig tonesatte. Dikterne og debattantene Edvard Hoem og Ove Røsbak har sammen med Sommerro skapt sanger, salmer, teater og opera.

Vintereple medvirker TrondheimSolistene, i tillegg til et band bestående av noen av våre fremste musikere. Albumet er innspilt i Øra studio med Henning Sommerro og Jostein Ansnes som produsenter.

Henning Sommerro står for sang og tangenter

John Pål Inderberg står for saxofon og sang

CD-en kan skaffes fra platekompaniet.no


Sheva Contemporary SH 091

Mainzer Virtuosi: Sheva Contemporary SH 091, CD: Discovery Records, 2013

CD-omslag Shiva SH091Om Sheva Contemporary:
Here in Sheva Contemporary we plan to present a wide stylistic spectrum of work by composers of the 20th and 21st Centuries. The music of our own time is supremely important in expanding our horizons and allowing us to see the world anew. Sheva is proud to place this philosophy at the heart of its vision.

Ståle Kleibergs komposisjon «Aske/Ashes» er innspilt av fiolinisten Agnes Langer og utgitt på platemerket Sheva Recordings.

CD-en kan skaffes fra shevacollection.it


Edvard Munch Suite med Henning Kraggerud

Henning Kraggerud: Edvard Munch Suite med Henning Kraggerud, CD: SIMAX classics, 2013

Plateomslag - Munch Suite med Henning KraggerudFra omtalen:
En unik praktutgivelse som feirer Munchs billedkunst i musikk! Henning Kraggerud fremfører 15 nye stykker for solo fiolin i en suite: musikk som er skrevet direkte til 15 av Edvard Munchs bilder fra Åsgårdstrand.

Ståle Kleibergs komposisjon «Aske/Ashes» er innspilt av fiolinisten Henning Kraggerud og utgitt på platemerket Simax.

CD-en kan skaffes fra grappa.no


De musica disserenda IX/1–2, 2013

Katarina Šter, Ljubliana: De musica disserenda IX/1–2, 2013: Musicological Institute, 2013

Fra beskrivelsen av journalen:
De musica disserenda is an international academic journal for musicology, which has been edited and published twice a year by the Institute of Musicology at the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU) since 2005. Each volume of the journal is edited by one of the members of the Editorial Board, in cooperation with the international Advisory Board. The contributions are published in Slovenian, English, German, French or Italian, with summaries in Slovenian or English language.

Roman Hankeln bidrar med artikkelen «Heilige Helden: Zu den Spielarten einer Metapher und ihrer musikalischen Artikulation in den Historiae des Mittelalters»


Arne Nordheim

– Ingen -ismer for meg takk!

Finborud, Lars Mørch (red.): Arne Nordheim: Ingen -ismer for meg takk!, Oslo: Orfeus Publishing, 2013

Forside av boken "Ingen -ismer for meg, takk!"Fra bokomslaget:
Arne Nordheim (1931-2010) er Norges mest kjente komponist etter Edvard Grieg, men hans kunstnerskap strekker langt utenfor musikkens grenser. Hele sitt liv jobbet Nordheim med andre kunstarter som billedkunst, teater, ballett, film, litteratur, skulptur og lydkunst. Kanskje ikke så rart da han allerede i 1955 besvarte spørsmålet: «Hva med nåtiden, fremtiden og -ismene?» med det selvsikre utsagnet: «Ingen -ismer for meg, takk!» Denne boken viser hvordan Nordheim gjennom et over 50 år langt tverrfaglig kunstnerskap levde opp til dette mottoet, og plasserer ham som en sentral aktør i moderne norsk kunsthistorie. Boken inneholder et unikt, upublisert utvalg av fotografier og illustrasjoner, samt flere nyskrevne essays av forfattere, komponister, forskere og kuratorer som belyser nye sider ved Arne Nordheims kunstnerskap.

Ola Nordal har bidratt med artiklene «Ingen -ismer for meg takk. Portrett av komponisten som ung mann» og «Ode til lyset - en samtidsmusikkdetektivhistorie».

Nordal har også bidratt med tekster til utstillingen «Arne Nordheim i kunsten. Ingen -ismer for meg, takk!» ved Henie-Onstad Kunstsenter, 22. august 2013-12.januar 2014.

Boka kan skaffes fra Akademika


Volume 96, Numbers 3–4

The Musical Quarterly

Botstein, Leon et al. (ed.): The Musical Quarterly. Fall–Winter 2013 Volume 96, Numbers 3–4, Oxford University Press, 2013

Forside av journalen "The Musical Quarterly vol. 96"Om journalen:
The Musical Quarterly, founded in 1915 by Oscar Sonneck, has long been cited as the premier scholarly musical journal in the United States. Over the years it has published the writings of many important composers and musicologists, including Aaron Copland, Arnold Schoenberg, Marc Blitzstein, Henry Cowell, and Camille Saint-Saens. The journal focuses on the merging areas in scholarship where much of the challenging new work in the study of music is being produced.

John Howland var gjesteredaktør for denne doble spesialutgaven viet Duke Ellington. Han bidro også med artikkelen «Ellingtonia, Historically Speaking»

Journalen kan leses på nett (kan være noe ventetid).


Døren høy og porten vid

– Salmetoner i norske salme- og koralbøker fra reformasjonen til forslag til ny salmebok 2013

Bergheim, Irene: Døren høy og porten vid. Salmetoner i norske salme- og koralbøker fra reformasjonen til forslag til ny salmebok 2013: Akademika forlag, 2013

Forside på boka "Døren høy og porten vid"Fra egenomtalen:
Døren høy og porten vid handler om salmer og salmesang. Salmetonene har gjennom hundreåra forandret seg i tråd med skiftende musikalske og estetiske idealer, og i kapittel 1–5 beskrives denne utviklingen. Framstillinga bygger på skriftlige kilder (salme- og koralbøker), og det er lagt vekt på å belegge historikken med noteeksempler. Eksempelsamlingen i kapittel 6 viser de fleste av salmemelodiene som er omtalt i de første fem kapitlene. Noteeksemplene fra de eldre koralbøkene er kopiert fra originalkildene, og slik gir de også et visuelt bilde av notasjonen gjennom tidene.

Første søndag i advent 2013 kan Den norske kirke ta i bruk ei ny salmebok, og den historiske framstillinga i
Døren høy og porten vid avsluttes med prosessen fram mot denne nye salmeboka. I ei tid der mange er opptatt av fornying og revisjon er det viktig med kunnskap om fortida.

Irene Bergheim har skrevet boka.

Boka kan skaffes fra Akademika forlag


Zweiter Teil der Clavierübung

Skogstad, Jon M.: Bach. Zweiter Teil der Clavierübung, CD 1 plate: Euridice, 2013

CD-cover Zweiter Teil der ClavierübungAv Bachs store produksjon ble svært lite utgitt i hans samtid. Det kan derfor være grunn til å tro at han la ekstra stor prestisje i det han fikk utgitt på eget initiativ. Blant disse verkene står Clavierübung i en særstilling.

Serien av fire store samlinger, den første kalt opus I, kan nærmest sees som ett leksikon over hans tids klavermusikk. For det første I bruken av de viktigste tasteinstrumenta: Ett- og to-manualig cembalo (del I, del 2 og del 4), og stort og lite orgel (uten pedal) I del 3. For det andre i framstillingen av de viktige nasjonsretningene italiensk og fransk, stylo antico eller prima prattica, tradisjonelle dansesatser, samt modern galanterier og omtrent alle tenkelige former for kontrapunkt, preludium, toccata, fantasia og fransk ouvertüre.

Nå er det altså Zweiter Teil der Clavierübung for cembalo som står for tur. Verket ble utgitt omkring påsketider 1735. Som Clavier-übung (I), de seks partitene, ble også denne en suksess. Ett nytt opplag ble trykt allerede i 1736. Det var første gang det ble utgitt musikk for cembalo med to manual. Dette ga instrumentet en fyldigere, mer orkestral klang med større dybde og bredde (gravitet) og samtidig større forskjeller i klang og dynamikk mellom de to manualene.

Jon M. Skogstad er ansatt som lærer i orgel, cembalo og improvisasjon ved NTNU Institutt for Musikk.


Aspekter ved norsk orgelkultur

Rise, Harald (redaktør): Aspekter ved norsk orgelkultur: Akademika forlag, 2013

Bokforside: Aspekter ved norsk orgelkulturFra beskrivelsen:
Hva kjennetegner den norske historien om orglene, orgelmusikken, organistene og orgelspillet? Hvordan kan historien gi oss en plattform for bevaring og utvikling av den norske tradisjonen innen orgel og kirkemusikk? Dette og mange flere spørsmål var utgangspunkt under orgelsymposiet i Trondheim i november 2011. Målet var å bidra til kunnskapsproduksjon, forståelse og oppmerksomhet om orgelet, initiere forskning og forskningssamarbeid om orgelspørsmål, og styrke forbindelsen mellom det praktisk/utøvende og det teoretisk/vitenskapelige ved orgelkulturen.
 
I denne boka presenteres tolv av innleggene under symposiet. Ulike temaer innen norsk orgelkultur blir behandlet: Orgelbygging, orgelmusikk, orgelinterpretasjon, samt spørsmål om bevaring av gamle orgler.
 
Forfatterne er orgeleksperter og -forskere med tilknytning til universiteter, høgskoler og kirkelige fellesråd i Norge.

Harald Rise har vært redaktør for boka og skrevet innlegget «Referanse og symbol – et blikk på Kjell Habbestads orgelverker

Randi M. Selvik har skrevet innlegget «'... uden at spilde Tid og Andagt ved unyttig og utilladelig Spillen.' Organister i Bergen ca. 17501830»

Boka kan skaffes fra Akademika forlag


Musikk, politikk og globalisering

Oversand, Kjell og Tor Dybo (redaktører): Musikk, politikk og globalisering: Akademika forlag, 2013

Forsiden av boka "Musikk, politikk og globalisering"Fra omtalen:
Musikk, politikk og globalisering handler om globale endringsprosesser innen folkemusikk, kunstmusikk, jazz og populærmusikk. Målet med boka er å gi økt kunnskap om og innføring i det å bruke globaliseringsteorier i musikkvitenskapelig analyse. Her kan du lese om:

 • Folkrock som globalt populærmusikalsk fenomen
 • verdensmusikk fra Karelen
 • keltifisering av irsk tradisjonsmusikk gjennom globaliserte musikkscener
 • afrikansk musikkdiskurs på det globale universitet
 • globale improvisasjonsestetikker • improvisasjon som fenomen og handlingspotensial •afrikanske musikk- og kulturimpulser i det tidlige Europa
 • innvandring og musikkmakt i Norge •populærmusikalske nettverk og stedstilhørighet
 • rock som uttrykk for lokal tilhørighet
 • world music og den globale diskurs
 • musikk- og identitetsbygging i det postkommunistiske Mongolia
 • populærmusikk fra Addis-Abeba
 • musikalsk postmodernisme

Kjell Oversand har skrevet kapitlene «Globaliseringsteori og musikk - globaliseringsteoretiske perspektiver i musikologi», «Afrikansk musikkdiskurs på det globale universitet» og «Refleksjoner over globale improvisasjonsestetikker»

Bjørn Alterhaug har skrevet kapitlet «Improvisasjon som fenomen og handlingspotensial i en globalisert virkelighet»

Ola Kai Ledang har skrevet kapitlet «Afrikanske musikk- og kulturimpulsar i det tidlige Europa»

I tillegg bidrar Ann Helen Stamnsve, Svein-Halvard Jørgensen, Ove Larsen, Sunniva Hovde, Anne Skjøstad Sørtømme, Tor Dybo og Paal Fagerheim med kapitler.

Kjell Oversand og Tor Dybo har vært redaktører for boka og har skrevet innledningen.

Boka kan skaffes fra Akademika forlag


Ballade.no

Ballade.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for og om norsk musikkliv. Siden 2000 har Ballade publisert egenproduserte artikler og lagt til rette for debatt om en lang rekke spørsmål knyttet til artister, musikkbransje og organisasjonsliv.

Logo: Ballade.no

Frida Røsand hadde 27. september 2013 kronikken «Stilner musikken i norske bibliotek?» på ballade.no. Artikkelen kan leses i sin helhet på ballade.no.

2012

Fra pipe til pipe

Sommerro, Henning: Fra pipe til pipe. Med 7 orgelfabler av Marianne Meløy: Cantando musikkforlag, 2012

""Cantando Musikkforlag ble startet høsten 1986. Siden den gang har forlaget gjennomgått en unik utvikling. Fra å være basert på loftet i en prestebolig på Tjensvoll i Stavanger, er det nå et av Norges ledende musikkforlag. Forlaget har mottatt flere priser ved Musikkforleggerprisen de siste årene.

Henning Sommerro har komponert syv pedagogiske stykker for orgel.

Noten kan skaffes fra Cantando musikkforlag


Gul Snø

Rasmus & Verdens beste band: Gul Snø, CD: 1 plate: Øra Fonogram/Ess Engros AS, 2012

Plata Gul SnøCD-utgivelse med følgende spor:
«Hula Hula», «Barneskirenn», «Snøhula», «Josefine», «Lucia», «Nissen i bakgården», «Ka trur du læreran gjør», «Mjuke pakka», «Verdens fineste katt», «Inni der», «Gul snø», «Kakao»

Fra Institutt for musikk medvirker Carl Haakon Waadeland

CD-en kan skaffes fra platekompaniet.no


Jazz/Not Jazz: The Music and Its Boundaries

Ake David, Charles Hiroshi Garrett, Daniel Goldmark (Editors): Jazz/Not Jazz: The Music and Its Boundaries: University of California Press, 2012

Boka Jazz/not Jazz sin forsideFra beskrivelsen:
What is jazz? What is gained--and what is lost--when various communities close ranks around a particular definition of this quintessentially American music? Jazz/Not Jazz explores some of the musicians, concepts, places, and practices which, while deeply connected to established jazz institutions and aesthetics, have rarely appeared in traditional histories of the form. David Ake, Charles Hiroshi Garrett, and Daniel Goldmark have assembled a stellar group of writers to look beyond the canon of acknowledged jazz greats and address some of the big questions facing jazz today. More than just a history of jazz and its performers, this collections seeks out those people and pieces missing from the established narratives to explore what they can tell us about the way jazz has been defined and its history has been told.

John Howland har skrevet kapitlet «Jazz with Strings: Between Jazz and the Great American Songbook»

Boka kan skaffes gjennom amazon.com

 


David and Bathsheba

Kleiberg, Ståle: David and Bathsheba, Pure Audio Blu-ray og Hybrid SACD: 2L (Lindberg Lyd AS), 2012

Fra beskrivelsen:
The Biblical story of David and Bathsheba has a lot of present-day relevance. In this story, individual emotions interact with political actions and their consequences. Fundamental ethical questions are thus being raised, on the macro- as well as the microlevel. And not least, the story illustrates how these two levels may be connected.

This is certainly also the case in Ståle Kleiberg's opera-oratorio "David and Bathsheba", where form and content embody the multi-layered complexity that makes up a great work of art. Yet the music is highly communicative, speaking to a broad audience in a direct and immediate way.

Verket er komponert av Ståle Kleiberg.

Utgivelsen kan skaffes fra platekompaniet.no


Trondheim World Music Ensemble. Fendika Sessions vol. 1

Oversand, Kjell m.fl.: Trondheim World Music Ensemble. Fendika Sessions vol. 1, CD: Trondheim World Music Ensemble, 2012

CD med følgende spor:
«Bèlomi Benna», «Zena», «Awdamet», «Milènu», «Ambasel», «tezeta», «Jazznils», «Bemèn sèbèb letlash», «Oromo», «Derra»

Kjell Oversand er professor ved Institutt for musikk.


Studia Musicologica Norvegica 38

– Norsk årsskrift for musikkforskning

Stigar, Petter (red.): Studia Musicologica Norvegica. Norsk årsskrift for musikkforskning. 38, Oslo: Universitetsforlaget, 2012

Fra lederen:
Studio Musicologica Norvegica trykker denne gang minneord ved siden av artikler og anmeldelser. Dette skjer til ære for to musikkforskere som tidligere i år gikk bort med kort tids mellomrom: Nils Grinde og Finn Benestad. Begge er blitt betegnet som ruvende skikkelser. Dette er ingen overdrivelse. Selv en kursorisk oversikt er nok til å illustrere deres faglige firmat.

Ståle Kleiberg bidrar med artikkelen «Insular or Cosmopolitan: David Monrad Johansen and Paris»
Halvor Hosar, student ved masterprogram musikkvitenskap bidrar med artikkelen «Sjølvsitering som kommunikasjonsstrategi hjå Haydn - ei skisse»


Nine solos for nine violinists

Haugland, Glenn Erik m.fl.: Nine solos for nine violinists, CD: 1 plate: Aurora, 2012

Fra beskrivelsen:
En ny generasjon norske toppfiolinister er på vei opp og frem. Det kunstneriske og tekniske nivået på denne gjengen er kort og godt sensasjonelt! På denne utgivelsen har vi samlet 9 av dem, født mellom 1990 og -96, og de står frem i nyskrevne norske solostykker av fremtredende norske komponister.

Ideen om å bestille nye norske stykker til unge norske utøvere kom i 1990, inspirert av mangelen på nye stykker ved fiolinkonkurranser. Samarbeidet med Norsk Komponistforening gjorde prosjektet til en stor suksess, og da Menhuin-konkurransen avholdt i Oslo i 2010 var flere av de nye stykkene obligatoriske for alle deltakere.

Ståle Kleiberg har komponert «Aske» framført av Victoria Putterman.

CD-en kan kjøpes hos Grappa musikkforlag.


Musikkopplæring i 100!

– Hundre år med musikkundervisning i Trondheim

Waagen, Wenche (red.): Musikkopplæring i 100! Hundre år med musikkundervisning i Trondheim, Trondheim: Schrøderforlaget, 2012

Boka Musikkopplæring i 100!Fra bokomslaget:
Musikkopplæringa i Trondheim har et godt rykte, med Kulturskolen og Musikkonservatoriet/Institutt for musikk som ytterpunktene i elevers kunstneriske læringsløp. Men hvor startet egentlig den utviklinga som har brakt oss hit? Og hvordan har utviklinga vært gjennom de hundre årene med musikkopplæring som nå er gått? Denne boka tar oss med på en reise gjennom en hundreårig utvikling – fra en blind kirkeorganist og til dagens musikkteknologi, men også til en pensjonert jazzbassists humanistiske ettertanker om betydningen av det musiske i menneskers liv.

Wenche Waagen har vært redaktør for boka og har skrevet to av kapitlene i den.

Fra Institutt for musikk har Jon M. Skogstad, Randi M. Selvik, Odd Johan Overøye, Ståle Kleiberg, Kåre Bjørkøy, Terje Bjørklund, Erling Aksdal, Reidar Bakke, Egil Bakka, Sigurd Saue, Harald Rise, Trine Knutsen og Bjørn Alterhaug alle skrevet sine kapittel.

Frida Røsand har vært billedredaktør.


Thomas D. A. Tellefsen (1823–1874) Complete Piano Works

Larsen, Jørgen: Thomas D. A. Tellefsen (1823–1874) Complete Piano Works, Pure Audio Blu-ray (3 timer, 18 minutter): 2L (Lindberg Lyd AS), 2012

CD med følgende spor:
Four Mazurkas, op. 1CDen Jørgen Larsen: Thomas D.A. Tellefsen
«A major A minor», «E minor», «A major»

«Nocturne no. 1 in F major, op. 2»

Four Mazurkas, op. 3
«G minor», «G major», «B flat major», «F sharp minor»

Three Valses brillantes, op. 5
«A flat major 11», «G major», «E minor»

«Tarentelle in E flat major, op. 6», «Élégie in F minor, op. 7», «Huldredansen (Dance of the Hulders) in G minor, op. 9», «A dagio et Rondo in B minor, op. 10», «Nocturne no. 2 in E major, op. 11», «Thème original et Fantaisie in B flat minor, op. 12»

Sonata in C minor, op. 13
«Allegro moderato», «Adagio», «Rondo. Vivace»

Six Mazurkas, op. 14
«D minor», «G major», «F minor», «F major», «D major», «C minor»

Feuillets d'Album, op. 16
«Allegro moderato in B flat major», «Lento in A flat major», «Marche funèbre in C minor»

«Nocturne no. 3 in G minor, op. 17», «Grande Polonaise in C sharp minor, op. 18», «A llegretto in A major, op. 20», «Toccata in F major, op. 22», «La Petite Mendiante in E minor, op. 23», «G rande Mazurka in B flat major, op. 24», «Grande Étude in C sharp minor, op. 25», «Bruraslaatten (Bridal Tune) in D major, op. 26», «Valse in D flat major, op. 27», «Ballade in C minor, op. 28», «Marche Triomphale in E flat major, op. 29», «G rande Valse no. 5 in F major, op. 30 no. 1», «Grande Valse no. 6 in F minor, op. 30 no. 2», «Mazurka/Polskdans in A major, op. 33», «A u travers d'un songe in A flat major, op. 34», «Capriccio appassionato in B minor, op. 36», «Impromptu in G minor, op. 38», «N octurne no. 4 in G flat major, op. 39», «Walhallafesten (The Walhalla Feast) in G minor, op. 40», «Mélodies écossaises in A major, op. 42», «E xcercice en sixtes in E major, op. 43», «Pavane de la Reine Elisabeth in C sharp minor, op. 44», «Valse in A major without opus number»

Jørgen Larsen er førsteamanuensis ved Institutt for musikk

Blurayen kan skaffes gjennom 2L


Kjell Habbestad - Gaudeamus

Rise, Harald: Kjell Habbestad – Gaudeamus, CD (56 min), LAWO Classics, 2012

CD-omslag GaudemusCD med følgende spor:
«GAUDEAMUS, op. 79»
INTRODUCTION & PASSACAGLIA, op. 18
«I Introduction», «II Passacaglia», «III Thema fugatum», «IV Chorale»
«A SOLIS ORTUS CARDINE, op. 78»
«ORGELKORAL: Høyr kor kyrkjeklokka lokkar»
ORGELSUITE, op. 22b
«I Prologus», «II Paradisus», «III Apostasia», «IV Sofar», «V Elegia», «VI Promissio», «VII Yobel», «VIII Vigilatio», «IX Iubilatio16 IX Iubilatio»
«FANFARE OG BLUES»
«ALLMAKTS GUD OG KJÆRLEIKS FADER»

Musikken er framført av Harald Rise.

CD-en kan skaffes fra platekompaniet.no

2011

Hulderbuldersirkus

Hulder Bulder: Hulderbuldersirkus, CD 1 plate: Øra Fonogram/Musikkoperatørene, 2011

Hulder Bulder, HulderbuldersirkusCD-utgivelse med følgende spor:
«Bussemann», «Huldra blir sirkusdirektør», «Hulderbuldersirkus», «Trollkjerring til trollkatt», «Trollkatt», «Bråkjekk og farlig frekk», «Mister skrekk», «Høyt oppe i lufta», «Sirkusprinsessen», «Rundt og rundt», «Karusell karusell», «Kulekatta», «The coolest cat in town», «Kulekatta forteller», «Lillemusby», «Linedans», «Martna», «Sommer i Trondhjæm», «Fru olsen», «Hele byens kattemor»

Hulder bulder er en trio bestående av Anne-Lise Heide, Carl Haakon Waadeland og Berit Lillevold.

CD-en kan skaffes fra platekompaniet.no


Studia Musicologica Norvegica 37

– Norsk årsskrift for musikkforskning

Stigar, Petter (red.): Studia Musicologica Norvegica. Norsk årsskrift for musikkforskning. 37, Oslo: Universitetsforlaget, 2011

Studia Musicologica Norvegica 37Fra lederen:
Så følger to artikler som handler om enkeltverk. Reidar Bakke viser seg nok en gang som en kyndig og entusiastisk formidler av Einojuhani Rautavaaras musikk, og gjennomgår operaen Rasputin (2003). /.../ Bidraget til årets essay-seksjon er signert Magnar Breivik, og består i en gjennomgang av Kiellands novelette «Siesta». /.../ Breivik krydrer sin underholdende gjennomgang med litteraturteoretiske og musikkestetiske betraktninger. Skulle det anbringes nok et motto, turde docere et delectare passe utmerket.

Reidar Bakke bidrar med artikkelen «Rautavaaras Rasputin –et spenningsfylt drama»
Magnar Breivik bidrar med artikkelen «Den umulige og opprørende dissonans: En siesta med Alexander Kielland og musikken»
Leif Jonsson bidrar med bokanmeldelse av Harald Herrenhals Ole Bull – en kunstner og hans tid
Ingrid Loe Dalaker bidrar med bokanmeldelse av Anne Marie Reynolds' Carl Nielsen's Voice
 


Bergen – Bull – Bergenserne

Johan Fredrik Kroepelien (red.): Bergen Bull Bergenserne, Bergen: Bergens historiske forening og Bodoni Forlag, 2010.

Bergen - Bull - BergenserneFra Forlagets omtale:

Ole Bull ble født i Bergen i 1810. Bergens Historiske Forening og Bodoni Forlag utgir i denne anledning en spesiell bok som tar sikte på å gi et bredt bilde av relasjonene mellom Bull, bergenserne, byen og Osterøy. Her blir det trukket frem mye stoff som hittil ikke har vært belyst.

Randi M. Selvik bidrar med artikkelen «Ole Bull. Barndom og ungdom i Bergen»


Ellington Uptown

– Duke Ellington, James P. Johnson, and the Birth of Concert Jazz
Howland, John: Ellington Uptown. Duke Ellington, James P. Johnson, and the Birth of Concert Jazz, USA: University of Michigan Press, 2009

""The story of the African American contributions to the symphonic jazz vogue of the 1920s through the 1940s.

During the early decades of the twentieth century symphonic jazz involved an expansive family of music that emulated, paralleled, and intersected the jazz tradition. Though now largely forgotten, symphonic jazz was both a popular music—arranging tradition and a repertory of hybrid concert works, both of which reveled in the mildly irreverent interbreeding of white and black and high and low music. While the roots of symphonic jazz can be traced to certain black ragtime orchestras of the teens, the idiom came to maturation in the music of 1920s white dance bands.

Through a close examination of the music of Duke Ellington and James P. Johnson, Ellington Uptown uncovers compositions that have usually fallen in the cracks between concert music, jazz, and popular music. It also places the concert works of these two iconic figures in context through an investigation both of related compositions by black and white peers and of symphonic jazz—style arrangements from a diverse number of early sound films, Broadway musicals, Harlem nightclub floor shows, and select interwar radio programs.

John Howland har skrevet boka.

Boka kan skaffes fra University of Michigan Press


Treble & Bass

Kleiberg, Ståle: Treble & bass, CD: 1 plate (51 min): 2L (Lindberg Lyd AS), 2009

Illustrasjonsbilde/FOTO

CD med følgende spor:
Concerto for Violin and Orchestra
«Introduzione – Allegro»
«Adagio»
«Finale: Allegro»
MARIANNE THORSEN

Concerto for Double Bass and Orchestra
«Andante»
«Adagio»
«Finale: Allegro»
GÖRAN SJÖLIN

Konserter komponert av Ståle Kleiberg.
Fra Institutt for musikk medvirker også Marianne Thorsen.

CD-en kan skaffes fra platekompaniet.no


Sommerro Magnificat

Tellefsen, Arve, Marita Sølberg, Nidarosdomens guttekor, Bjørn Moe: Sommerro Magnificat, CD 1 plate (53 min): Grappa Musikkforlag, 2008

Illustrasjonsbilde/FOTO

CD-utgivelse med følgende spor:
«Vivat», «Crescat», «Floreat», «Pilgrimssang», «Vårsøg»
Aljonushka
«I eventyr», «II Jeg Går Til Den Strie, Lille Elva», «III Vildanden», «IV Liten Flørt», «V Kraft Og Ynde», «Mi Sjel Er Tom», «Fader I Himmelen»
Magnificat
«Introduksjon», «Magnificat», «Quia Fecit», «Et Misericordia», «Fecit Potensiam», «Deposuit», «Gloria»

Bjørn Moe er dirigent for Nidarosdomens guttekor.
Henning Sommerro har komponert musikken og er solist på to av verkene.

CD-en kan skaffes fra platekompaniet.no


Orgel og teknologi

– Tradisjon – innovasjon

Rise, Harald (red.): Orgel og teknologi. Tradisjon – innovasjon, Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2008

Bilde av boken Orgel og teknologiFra innledningen:
Symposiet samlet ca. 25 deltakere, og bestod av innlegg ved inviterte forelesere, med påfølgende kommentarer og diskusjon. Med utgangspunkt i symposiets hovedtema, «Orgel og teknologi, tradisjon – innovasjon», foreleste PhD Paul Peeters, lektor/orgelforsker PhD Hans Jacob Tronshaug, prof. dr.art. Harald Rise, orgelbygger Jan Magne Fiskvik og Jan Ryde, samt musiker/orgelbygger Nils Günther Torkildsen. I etterkant har de fleste foreleserne bearbeidet sine innlegg til artikler som er samlet i dette skriftet.

Harald Rise bidrar med artikkelen «Refleksjoner over orgel og teknologi - med et sideblikk til Max Webers rasjonalitetsteori» og har vært redaktør for boka.


Runer

– For String Orchestra

Sommerro, Henning: Runer: Cantando musikkforlag, 2007

""Cantando Musikkforlag ble startet høsten 1986. Siden den gang har forlaget gjennomgått en unik utvikling. Fra å være basert på loftet i en prestebolig på Tjensvoll i Stavanger, er det nå et av Norges ledende musikkforlag. Forlaget har mottatt flere priser ved Musikkforleggerprisen de siste årene.

Henning Sommerro har komponert stykket for strykerorkester.

Noten kan skaffes fra Cantando musikkforlag


The offertory and its verses: research, past, present and future

– Proceedings of an international symposion at the Centre for Medieval Studies, Trondheim, 25 and 26 September 2004

Hankeln, Roman (ed.) The offertory and its verses: research, past, present and future. Proceedings of an international symposion at the Centre for Medieval Studies, Trondheim, 25 and 26 September 2004, Trondheim 2007 (Senter for middelalderstudier, Skrifter, 21): Tapir academic press, 2007

Forside "The offertory and its verses"Fra bokomtalen:
Proceedings of an International Symposium at the Centre for Medieval Studies, Trondheim, 25 and 26 September 2004. In the melodies of the Gregorian offertories the art of the solo singers in the medieval church reached its highpoint. As if to confirm this position of superiority, a distinct revival of interest in the offertory has been noticeable from the 19th century onwards, not only on the field of scholarly research but also in practical musical performances. The musical style of the Gregorian offertory inspires description in superlatives. Chant handbooks have always been unanimous about its climactic (but also exceptional) status because of its enormous length, its practically non-formulaic melodic elaboration, its high range -- often exceeding the limits of medieval modal theory -- its occasional chromaticism and its highly exceptional treatment of the text. All these features are extremely rare in other chants of the Roman Mass. In many ways the state of today's research stands in sharp contrast to the importance of the topic for our understanding of medieval musical culture.

Roman Hankeln har vært redaktør for boka.


Studies in Medieval Chant and Liturgy in Honour of David Hiley

Bailey, Terence and László Dobszay (ed.) Studies in Medieval Chant and Liturgy in Honour of David Hiley, Ottawa: The Institute of Mediaeval Music, 2007

Standard bokforsideRoman Hankeln bidrar med artikkelen «Texting Techniques in St Olav's Augustine-Responsories»

Boka kan skaffes gjennom amazon.com


Action Research

– A Nordic Perspective

Furu, Eli Moksnes, Torbjørn Lund and Tom Tiller (eds.): Action Research. A Nordic Perspective, Kristiansand: Høyskoleforlaget AS, 2007

Bilde av boken Action ResearchFra bokomslaget:
What does jazz improvisation have to do with action research? Can Sherlock Holmes bring new mysteries into action research? Which ethical questions are central to action research? And should all educational activity be based on action research? These are some of the questions discussed in this book, whose aim is to present action research's many interesting aspects.

Bjørn Alterhaug bidrar med artikkelen «Improvisation, Action Learning and Action Research»

Boka kan skaffes gjennom bokkilden.no