Bakgrunn og aktiviteter

Tone Åse er improvisasjonsmusiker med vokal og sanntids- elektronikk som hovedprosjekt, men også med stort fokus på a capella ensemble-improvisasjon. I sitt stipendiatprosjekt ved NTNU, tilknyttet den Nasjonale Stipendordningen for Kunstnerisk Utviklingsarbeid, forsket hun på den improviserende vokalistens nye muligheter i møtet med det elektroniske instrumentarium. Dette prosjektet ble avsluttet i september 2012. ( Se www.toneaase.no)

Ved Institutt for Musikk har hun , i tilllegg til å undervise i hovedinstrument, i en årrekke undervist i improvisasjon både for klassiske musikere og for studenter ved Musikkvitenskap . Dette er fortsatt hennes faglige hovedområder ved instituttet. I 2007 leverte hun sin hovedoppgave ”Improvisasjon i undervisningen- forskning på egen praksis” , skrevet på bakgrunn av egne erfaringer med dette arbeidet. Improvisasjon er stadig et prioritert fagområde der hun søker å  trekke tråder mellom praktisk erfaring , teoretisk kunnskap  og kritisk refleksjon.

Som utøver har Åse  blant annet jobbet med gruppene BOL, Kvitretten, Marilyn Mazur Future song,  Åse/Strønen duo, Trondheim Voices  (leder 2006-2011) med flere . Hun har en rekke turneer og utgivelser bak seg  med disse prosjektene. Hun er også involvert i det kunstneriske forskningsprosjektet T-EMP, tilknyttet avdeling for Musikkteknologi ved Institutt for musikk,  og ledet av professor Øyvind Brandsegg. I tillegg har Åse jobbet som utøver for barn , bla. har hun turnert for Rikskonsertene med flere produksjoner for skole og barnehage. Som komponist har Åse laget musikk både til egne band, til barnehageproduksjoner, og også til film. Som pedagog og instruktør har Åse tidligere erfaring fra de fleste skoleslag , i tillegg til mange år som dirigent for amatørkor.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

 • Brandtsegg, Øyvind; Engum, Trond; Ratkje, Maja Solveig Kjelstrup; Waadeland, Carl Haakon; Åse, Tone; Duch, Michael Francis; Ortveit, Kim Henry; Hoel, Ada Mathea. (2018) Å gripe inn i en annens lyd. Å gripe inn i en annens lyd
 • Brandtsegg, Øyvind; Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Åse, Tone. (2018) Joining the Bots. null
 • Brandtsegg, Øyvind; Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Åse, Tone. (2018) Synchronize Your Dogmas. null
 • Brandtsegg, Øyvind; Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Åse, Tone. (2018) Tactical Grace. null
 • Brandtsegg, Øyvind; Engum, Trond; Åse, Tone; Waadeland, Carl Haakon. (2018) Echo System. Echo System
 • Brandtsegg, Øyvind; Åse, Tone; Pettersen, Sissel Vera. (2018) Vision Of Hope Surpassed. null
 • Kaasbøll, Anita; Åse, Tone; Pettersen, Sissel Vera; Abrahamsen Garner, Natali; Skjerve, Heidi; Sævik, Torunn; Lode, Ingrid; Eskild Havenstrøm, Kari; Gjære, Siri; Sten, Helge; Storløkken, Ståle. (2018) Konsert med Trondheim Voices på Molde Jazzfestival: Folklore. Folklore
 • Kaasbøll, Anita; Åse, Tone; Skjerve, Heidi; Pettersen, Sissel Vera; Sævik, Torunn; Karstad, Asle. (2018) Konsert med Trondheim Voices & Asle Karstad på Jazzkaar Festival, Tallinn: Rooms & Rituals. Rooms & Rituals
 • Kaasbøll, Anita; Åse, Tone; Skjerve, Heidi; Sævik, Torunn; Pettersen, Sissel Vera; Karstad, Asle. (2018) Konsert med Trondheim Voices & Asle Karstad på Jazzkaar Festival, Pärnu: Rooms & Rituals. Rooms & Rituals
 • Karstad, Asle; Sævik, Torunn; Pettersen, Sissel Vera; Åse, Tone; Skjerve, Heidi; Kaasbøll, Anita. (2018) Konsert med Trondheim Voices & Asle Karstad på Festival Veus i Olot, Spania: "Rooms & Rituals". Rooms & Rituals
 • Sten, Helge; Storløkken, Ståle; Åse, Tone; Skjerve, Heidi; Lode, Ingrid; Eskild Havenstrøm, Kari; Abrahamsen Garner, Natali; Sævik, Torunn; Pettersen, Sissel Vera; Kaasbøll, Anita. (2018) Konsert med Trondheim Voices på Skopje Jazz Festival: Folklore. Folklore
 • Storløkken, Ståle; Sten, Helge; Åse, Tone; Skjerve, Heidi; Pettersen, Sissel Vera; Abrahamsen Garner, Natali; Eskild Havenstrøm, Kari; Lode, Ingrid; Sævik, Torunn; Kaasbøll, Anita. (2018) Konsert med Trondheim Voices på Dokkhuset: Folklore. Folklore
 • Åse, Tone. (2018) Snakke om det, komposisjon for Trondheim Jazzorkester. Snakke om det
 • Åse, Tone. (2018) Solo og duokonsert på Other Minds Festival, San Fransisco. Solo og duokonsert på Other Minds Festival
 • Åse, Tone. (2018) Ut =Inn. Ut =Inn
 • Åse, Tone; Haugerud, Tor. (2018) Konsert med BOL&SNAH. Konsert med Bol&Snah
 • Åse, Tone; Haugerud, Tor. (2018) Konsert med Bol&Snah på Sojo, Leuven, Belgia. Konsert med Bol&Snah
 • Åse, Tone; Haugerud, Tor; Hegdal, Eirik; Hulbækmo, Alf; Pettersen, Sissel Vera; Vågan, Ole Morten; Vågan, Petter. (2018) Konsert med Trondheim Jazzorkester Røstad Scene, Levanger. Composer's workshop
 • Åse, Tone; Haugerud, Tor; Hegdal, Eirik; Hulbækmo, Alf; Pettersen, Sissel Vera; Vågan, Ole Morten; Vågan, Petter. (2018) Konsert med Trondheim Jazzorkester på Rødbrygga, Inderøy. Composers Workshop med TJO