Bakgrunn og aktiviteter

Tone Åse er improvisasjonsmusiker med vokal og sanntids- elektronikk som hovedprosjekt, men også med stort fokus på a capella ensemble-improvisasjon. I sitt stipendiatprosjekt ved NTNU, tilknyttet den Nasjonale Stipendordningen for Kunstnerisk Utviklingsarbeid, forsket hun på den improviserende vokalistens nye muligheter i møtet med det elektroniske instrumentarium. Dette prosjektet ble avsluttet i september 2012. ( Se www.toneaase.no)

Ved Institutt for Musikk har hun , i tilllegg til å undervise i hovedinstrument, i en årrekke undervist i improvisasjon både for klassiske musikere og for studenter ved Musikkvitenskap . Dette er fortsatt hennes faglige hovedområder ved instituttet. I 2007 leverte hun sin hovedoppgave ”Improvisasjon i undervisningen- forskning på egen praksis” , skrevet på bakgrunn av egne erfaringer med dette arbeidet. Improvisasjon er stadig et prioritert fagområde der hun søker å  trekke tråder mellom praktisk erfaring , teoretisk kunnskap  og kritisk refleksjon.

Som utøver har Åse  blant annet jobbet med gruppene BOL, Kvitretten, Marilyn Mazur Future song,  Åse/Strønen duo, Trondheim Voices  (leder 2006-2011) med flere . Hun har en rekke turneer og utgivelser bak seg  med disse prosjektene. Hun er også involvert i det kunstneriske forskningsprosjektet T-EMP, tilknyttet avdeling for Musikkteknologi ved Institutt for musikk,  og ledet av professor Øyvind Brandsegg. I tillegg har Åse jobbet som utøver for barn , bla. har hun turnert for Rikskonsertene med flere produksjoner for skole og barnehage. Som komponist har Åse laget musikk både til egne band, til barnehageproduksjoner, og også til film. Som pedagog og instruktør har Åse tidligere erfaring fra de fleste skoleslag , i tillegg til mange år som dirigent for amatørkor.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

 • Brandtsegg, Øyvind; Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Åse, Tone. (2017) Kryssadaptiv konsert for NTNU kveld. null
 • Brandtsegg, Øyvind; Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Åse, Tone. (2017) TEMP Crossadaptive at CMMR. TEMP Crossadaptive at CMMR
 • Duch, Michael Francis; Hegdal, Eirik; Haugerud, Tor; Åse, Tone. (2017) enenen og ei til. Walking on the moon
 • Duch, Michael Francis; Welsh, Jeremy; Saue, Sigurd; Åse, Tone; Vange, Arild. (2017) Det Umulige Rom. Det Umulige Rom
 • Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Åse, Tone. (2017) Musikalsk fremføring under faglig seminar "Cross adaptive processing as musical intervention" 2. og 3. November. Improvisasjon med kryss adaptive teknikker
 • Åse, Tone. (2017) Konsert på Klubb Kanin jubileumsfestival. Improvisert konsert på Klubb Kanina Jubileumsfestival m/Øystein K Fjeldbo
 • Åse, Tone. (2017) Solist v/Duke Ellingtons Sacred Concert. Sacred Concert
 • Åse, Tone; Formo, Daniel Buner; Lie, Marianne Baudouin. (2017) Forskningskosert Dokkhuset. null
 • Åse, Tone; Gjære, Siri; Pettersen, Sissel Vera; Lode, Ingrid. (2017) Konsertinnslag med Trondheim Voices i Nidarosdomen, "The virtuoso listener, lyttesymposium". Improvisasjon og bruk av rommet
 • Åse, Tone; Huke, Kirsti; Skaslien, Bergmund. (2017) Gullfrosk - en interaktiv teaterforestilling for barn. Gullfrosk
 • Åse, Tone; Kaasbøll, Anita; Roggen, Live Maria; Skjerve, Heidi; Pettersen, Sissel Vera; Sævik, Torunn. (2017) Konsert med Trondheim Voices på Starmus Club. null
 • Åse, Tone; Kaasbøll, Anita; Roggen, Live Maria; Skjerve, Heidi; Sævik, Torunn. (2017) Konsert med Trondheim Voices på Kongsberg Jazzfestival. Trodheim Voices og Pekka Stokke, Kongsberg Jazzfestival
 • Åse, Tone; Kaasbøll, Anita; Skjerve, Heidi; Pettersen, Sissel Vera; Sævik, Torunn. (2017) Konsert med Young Voices/Trondheim Voices. Young Voices/Trondheim Voices
 • Åse, Tone; Roggen, Live Maria. (2017) Konsert med Ylajali. Imprajali
 • Åse, Tone; Roggen, Live Maria; Kaasbøll, Anita; Skjerve, Heidi; Pettersen, Sissel Vera. (2017) Konsert Berliner Festspiele. Trondheim Voices og Asle Karstad Rooms and Rituals
 • Åse, Tone; Roggen, Live Maria; Skjerve, Heidi; Kaasbøll, Anita; Pettersen, Sissel Vera. (2017) Konsert med Trondheim Voices og Asle Karstad i KoncertKirken, København. Rooms and Rituals, Improvisasjon med stemme og live elektronikk
 • Åse, Tone; Roggen, Live Maria; Skjerve, Heidi; Kaasbøll, Anita; Pettersen, Sissel Vera. (2017) Turne med Trondheim Voices. Trondheim Voices og Asle Karstad Rooms and Rituals
 • Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Åse, Tone. (2016) Konsert Raflost Icelandic Festival of Electronic Arts. T-EMP
 • Engum, Trond; Åse, Tone; Hoemsnes, Rune; Formo, Daniel Buner. (2016) Konsert med The Soundbyte Festival Internacional Chihuahua 2016 (Mexico). The Soundbyte at FICH 2016