Bakgrunn og aktiviteter

Om Magnar Breivik:

– Klaverutdanning fra Norges musikkhøgskole og musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Trondheim/NTNU. Div. master classes, kortere forskningsopphold på Yale University, Kurt Weill Foundation for Music, New York,  Deutsche Filminstitut, Frankfurt am Main og Deutsche Kinemathek, Berlin. 

– Undervisning hovedsakelig innenfor området musikkhistorie, filmmusikk, estetikk og analyse. Særlig fokus på perioden fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag, med vekt på første halvdel av det 20. århundre.

– Forskningsinteressene omfatter bl.a. Kurt Weill, Erich Wolfgang Korngold, musikk fra perioden 1890 til første verdenskrig, musikken i Weimarrepublikken og i Det tredje rike, musikk i eksil,  musikkteater og filmmusikk.

– Gjesteforelesninger og egne seminarer ved bl.a. Universität Erlangen-Nürnberg, Universidad de Valladolid og Universidad Complutense de Madrid.

– Ulike faglige og organisatoriske verv både i og utenfor NTNU. I perioden 2005–2009 leder for Institutt for musikk.

 Utvalgte publikasjoner:

"Musikk og politikk i film. Perspektiver på The Adventures of Robin Hood (1938)", Musik och politik, Göteborg etc.: Makadam förlag, 2019.

"Opfer und Einverständnis. Religiøse perspektiver på Brecht og Weills skoleopera Der Jasager", (GEN)KLANGE, Essays tilegnet Nils Holger Petersen, Københavns Universitet, 2016.

"Hindemith: From Vision to Form", Hindemith-Jahrbuch. Annales Hindemith 2013/XLII. Mainz etc.: Schott, 2014.
 
"From Surabaya to Ellis Island. On two versions of Kurt Weill's 'Surabaya-Johnny', The Impact of Nazism on Twentieth-Century Music, Wien etc.: Böhlau Verlag, 2014.
 
"Den umulige og opprørende dissonans: En siesta med Alexander Kielland og musikken", Studia Musicologica Norvegica 37, Oslo: Universitetsforlaget, 2011.
 
Musical Functionalism: The Musical Thoughts of Arnold Schoenberg and Paul Hindemith, Hillsdale, NY: Pendragon Press, 2011.
 
"‘The Lord enlighten our children that they may know the Way that leads to Prosperity': The Seven Deadly Sins AD 1933", Negotiating Heritage: Memories of the Middle Ages, Turnhout/Belgia: Brepols Publishers, 2008.
 
 "'Driven out of Paradise': Schoenberg on Creation and Construction", Creations: Medieval Rituals, the Arts, and the Concept of Creation, Rites et Artes: Traditions and Transformations, Turnhout/Belgia: Brepols Publishers, 2007.
 
 "From Operatic ‘Urform' to a ‘New Opera': On Kurt Weill and Musical Theatre", Changing Borders: Contemporary Positions in Intermediality. Lund: Intermedia Studies Press, 2007.
 
 "'Ein heaven mit Stars statt richtiger Sterne': Paul Hindemith i USA", La livets kilde rinne, Oslo: Norsk Musikforlag A/S, 2007
 
  "Weill and Brecht's Das Berliner Requiem: A Secular Work in a Sacred Tradition" i The Cultural Heritage of Medieval Rituals: Genre and Ritual, Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2005.
 
 "A Twentieth-Century musica instrumentalis: Boethius and Augustine in the Musical Thought of Paul Hindemith", Signs of Change: Transformations of Christian Traditions and their Representation in the Arts, 1000-2000, Amsterdam/New York: Editions Rodopi, 2004.
 
 "Musikk og fabrikk", Fabrikken, Oslo: Scandinavian Academy Press/Spartacus Forlag AS, 2004.
 
 "Contexts of Hindemith's Frau Musica", The Arts and the Cultural Heritage of Martin Luther, Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2003.
 
"The Medievalism of Paul Hindemith", Medievalism: The Year's Work for 2001, Bozeman/Montana: Studies in Medievalism, 2002.
 
 "'Die Oper: Wohin?': On Kurt Weill's Contributions to a New Opera", Musikklidenskapelig: Årbok 2001, Trondheim: NTNU, Musikkvitenskapelig institutt, 2002.
 
 "A Sermon for Fishes in a Secular Age: On the Scherzo Movement of Mahler's Second Symphony", Voicing the Ineffable: Musical Representations of Religious Experience, New York: Pendragon Press, 2002.
 
 "Fra Jonny til Jeremia: Ernst Krenek, språket og tidens gang", Studia Musicologica Norvegica 26, Oslo: Scandinavian University Press, 2000.
 
 "Materiale, form og funksjon: Perspektiver på musikken i det 20. århundre", Og bakom larmer fabrikkene: Nr. 2 i Skriftserie fra forskningsprosjektet "Fabrikken", Trondheim: NTNU, 2000.
 
 "The Representation of Sleep and Death in Berg's Piano Songs, op. 2",  Encrypted Messages in Alban Berg's Music, New York/London: Garland Publishing, Inc., 1998.
 
 "Arnold Schönberg og Paul Hindemith: Individualister på funksjonalistisk grunn", Svenskt tidskrift för musikforskning 78, Göteborg: Svenska samfundet för musikforskning, 1996.
 
 "'Besser als Musik hören ist Musik machen': Fra 'hören' til 'machen' i Paul Hindemiths musikktenkning", Studia musicologia Norvegica 21, Oslo: Scandinavian University Press, 1995.

 

 

Lenker: