Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid

Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er en parallell til forskerutdanningene organisert som doktorgradsprogrammer. Programmet skal sikre kunstnerisk utviklingsarbeid på høyeste nivå og skal føre fram til kompetanse som førsteamanuensis. Stipendprogrammet er blant de første innen dette feltet i Europa.

Stipendprogrammet tilbyr kandidater som har avsluttet den høyeste kunstutdanningen innen sitt fagfelt mulighet for tilstetting i treårig stipendiatstilling. Stipendiaten må være knyttet til en av de norske institusjonene som tilbyr én eller flere skapende og/eller utøvende kunstutdanninger. Stipendiatene vil samtidig inngå i et interdisiplinært faglig fellesskap på tvers av eget kunstneriske ståsted og faglig spesialisering.

Fristen for å søke til en institusjon er 1. desember hvert år. Institusjonen skal på selvstendig grunnlag vurdere hvilke søkere de vil fremme for programstyret.

Søknader sendes via https://www.hf.ntnu.no/pku-opptak/?lang=no.

Kontaktperson ved NTNU Institutt for musikk er Tone Åse.
Kontaktperson ved Det humanistiske fakultet er Vemund Warud, tlf. 73 59 67 01.

Les mer her:
artistic-research.no

For tiden har Institutt for musikk følgende inne på stipendiatprogrammet:
Daniel Formo, Hilmar Thordarson, Marianne Baudouin Lie, Stian Voldseth Westerhus og Espen Aalberg.

Gjennomførte stipendiater ved Institutt for musikk:
Øyvind Brandsegg, Andreas Aase, Michael Duch, Trond Engum, Tone Åse og Mattis Kleppen


Kontakt

Kontakt for Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid er Tone Åse.

Søknad om opptak 2017

Søknad om opptak på kunststipendiatprogrammet 2017 sendes via https://www.hf.ntnu.no/pku-opptak/?lang=no.

Søknadsfrist er 1. desember 2016.