Dansevitenskap

Dansevitenskap

Fagområde forskning Institutt for musikk

Moderne dans

Forskningen innen dansevitenskap favner bredt og inkluderer historiske studier av norsk og internasjonal dans, analyse av bevegelse og dans, sosiokulturelle aspekter, antropologiske og etnologiske studier, filosofiske og fenomenologiske innfallsvinkler samt helsemessige og pedagogisk aspekter. Forskningen er sterkt inspirert og informert av danserisk praksis og målet er å undersøke de ulike sidene av dansen med et åpent og forskende blikk. Dansens rolle og betydning både som sosialt og estetisk uttrykk er i fokus, i tillegg har dansevitenskap en sterk bevissthet om og interesse av og omkring dansens helsemessige gevinster.

Dansevitenskap på NTNU har tatt på seg et særlig ansvar for å ivareta forskning på norsk dans – dette gjelder både den sosiale/folkelige og den sceniske. Dansevitenskap har hatt, og fortsetter å ha, et tett samarbeid med Sff – Stiftinga for folkemusikk og folkedans. Sambruk av og forskning på arkivmateriale innenfor norsk folkedans har vært et særlig prioritert område.

Dansevitenskap arbeider tett sammen med ulike norske og nordiske forskergrupper, blant annet ”Dance in Nordic Spaces” og ”Performance between Dilettantism and Performing Arts” (pAarts). Dansevitenskap samarbeider med musikkteknologi ved NTNU og UiO om teknologiske nyvinninger innenfor bevegelsesanalyse, særlig ut fra et program som kalles ”Motion Capture,”. Vi har programvare for teknologiske bevegelsesanalyser i vårt dansestudio.

Kontakt

Kontakt

Programrådet for dansevitenskap

Utgivelser og publikasjoner

Utgivelser og publikasjoner

Søk i forskningsdatabasen Cristin.

Instituttets egne utgivelser og publikasjoner omfatter bøker, artikler og kronikker, CD-utgivelser og noter.

Masteroppgavene ved Institutt for musikk.