Bakgrunn og aktiviteter

Carl Haakon Waadeland (f.1952):

Trommeslager og perkusjonist, professor i utøvende musikk, med fokus på jazzfag og musikkteknologi, doktorgrad i musikk (dr.art) med avhandlingen "Rhythmic Movements and Moveable Rhythms – Syntheses of Expressive Timing by Means of Rhythmic Frequency Modulation" (NTNU, 2000), cand.real med matematikk hovedfag (Univ. i Trondheim, 1977).

Studieleder for Studieprogram i musikkteknologi, 2003-2011, seksjonsleder for jazzseksjonen, 2006-2007.

Underviser i trommesett, rytmikk og musikkteknologi. Veileder for flere PhD-studenter og stipendiater ved Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. Forskningsprosjekter knyttet til empiriske undersøkelser av rytmeframføring med spesiell fokus på relasjoner mellom rytme og bevegelse samt timing og sound, - er også opptatt av modeller som lager synteser av rytmeutøvelse. Involvert i et utøvende forskningsprosjekt med basis i musikkteknologi: T-EMP: Trondheim Electroacoustic Music Performance.

Medvirket på en lang rekke plateinnspillinger og turnéer i inn- og utland med bl.a. T-EMP, Dadafon, Anne-Lise Berntsen, Trygve Brøske, Andreas Aase, Rasmus og Verdens Beste Band, Hulder Bulder, Siris Svale Band, Åge Aleksandersen & Sambandet, Halvdan Sivertsen, Terje Tysland, Warne Marsh, Kenny Wheeler, Gary Holton & Casino Steel, Annbjørg Lien, Henning Sommerro, Bjørn Alterhaug, John Pål Inderberg, Knutsen & Ludvigsen, Mikis Theodorakis og Arja Saijonmaa. Vært engasjert gjentatte ganger ved Molde internasjonale jazzfestival, Jazzfestivalen i Kongsberg, Festspillene i Bergen, Festspillene i Nord-Norge, Trondheim jazzfestival og Olavsfestdagene i Trondheim. Har også en lang rekke engasjement ved Trøndelag Teater og Rikskonsertene.

Gitt ut bok og CD med norske trommeslåtter: "Trommeslåtter – en trommeslagers skattekiste" (Norsk Musikforlag AS). Ga i 2008 ut CD, "Din råta tjuv", i eget navn, der trommeslåtter brukes som utgangspunkt for groover og improvisasjoner (Heilo/Grappa).

Lenker:

Bok og CD: "Trommeslåtter - en trommeslagers skattekiste":

http://www.musikkforlagene.no/Product/Details/210318

CD: Din råta tjuv

CHW i Rockipedia

T-EMP: Trondheim Electroacoustic Music Performance:

https://www.researchcatalogue.net/view/48123/48124

http://www.cdbaby.com/cd/temptrondheimelectroacou

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

 • Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Henriksen, Thomas. (2020) Magnify the sound concert at NowNet Arts series. Magnify the Sound concert at NowNet Arts series
 • Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Henriksen, Thomas; Elvemo, Johan-Magnus; Wittner, Otto Jonassen. (2020) Concert at NowNet Arts Conference 2020. Magnify the Sound concert at NowNet Arts conference
 • Engum, Trond; Brandtsegg, Øyvind; Xambó, Anna; Waadeland, Carl Haakon; Bergsland, Andreas. (2019) Trondheim EMP Repository processing. Trondheim EMP Repository processing
 • Waadeland, Carl Haakon; Gellein, Siri; Inderberg, John Pål; Alterhaug, Bjørn; Barros, Celio. (2019) Siri´s Svale Band_Aprilturné. Siri´s Svale Band_Aprilturné
 • Waadeland, Carl Haakon; Gellein, Siri; Inderberg, John Pål; Alterhaug, Bjørn; Barros, Celio. (2019) Siri´s Svale Band_Septemberturné. Siri´s Svale Band_Septemberturné
 • Waadeland, Carl Haakon; Sommerro, Henning. (2019) An-Magritt_Konsertversjon, Røros Kirke. An-Magritt_Konsertversjon, Røros Kirke
 • Brandtsegg, Øyvind; Engum, Trond; Ratkje, Maja Solveig Kjelstrup; Waadeland, Carl Haakon; Åse, Tone; Duch, Michael Francis; Ortveit, Kim Henry; Hoel, Ada Mathea. (2018) Å gripe inn i en annens lyd. Å gripe inn i en annens lyd
 • Waadeland, Carl Haakon; Gellein, Siri; Inderberg, John Pål; Alterhaug, Bjørn; Barros, Celio. (2018) Konsert på Trondheim Jazzfestival - Jazzfest 2018. Konsert på Dokkhuset - Jazzfest 2018
 • Brandtsegg, Øyvind; Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Åse, Tone. (2017) Kryssadaptiv konsert for NTNU kveld. null
 • Brandtsegg, Øyvind; Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Åse, Tone. (2017) TEMP Crossadaptive at CMMR. TEMP Crossadaptive at CMMR
 • Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Åse, Tone. (2017) Musikalsk fremføring under faglig seminar "Cross adaptive processing as musical intervention" 2. og 3. November. Improvisasjon med kryss adaptive teknikker
 • Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Åse, Tone. (2016) Konsert Raflost Icelandic Festival of Electronic Arts. T-EMP
 • Heide, Anne-Lise; Waadeland, Carl Haakon; Lillevold, Berit. (2016) Konserter med Hulder Bulder, 2016. null
 • Waadeland, Carl Haakon. (2016) Konserter med Rasmus & Verdens Beste Band 2016 (flere enkeltstående). null
 • Waadeland, Carl Haakon; Bjørkhaug, Petra; Larsen, Gjermund; Larsen, Einar Olav. (2016) Musical performance at Opening Prayer for World Council of Churches. null
 • Waadeland, Carl Haakon; Heide, Anne-Lise; Lillevold, Berit Johanne Grønning. (2016) Hulder Bulder Ship O´hoi. Hulder Bulder Ship O´hoi
 • Heide, Anne-Lise; Waadeland, Carl Haakon; Lillevold, Berit. (2015) Konserter med Hulder Bulder 2015 (flere enkeltstående). Barnekonserter
 • Sommerro, Henning; Inderberg, John Pål; Waadeland, Carl Haakon. (2015) Vindens hjul - gammeldansmesse. null
 • Waadeland, Carl Haakon. (2015) Framføring av trommeslåtter ved NTNUs immatrikuleringhshøytidelighet. null
 • Waadeland, Carl Haakon. (2015) Konserter med Rasmus & Verdens Beste Band 2015 (flere enkeltstående). null
 • Waadeland, Carl Haakon. (2015) Rasmus og Verdens Beste Jul - turné 2015. null
 • Åse, Tone; Brandtsegg, Øyvind; Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Wærstad, Bernt Isak. (2015) Kunstnerisk presentasjon DafX 2016. Improvisasjon
 • Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Åse, Tone. (2014) Konsert Art of Record Production. null
 • Waadeland, Carl Haakon. (2014) Konsert under Kongsberg Jazzfestival med Rasmus og Verdens Beste Band. null
 • Waadeland, Carl Haakon. (2014) Konsert under Olavsfestdagene med Bom Basker. null
 • Waadeland, Carl Haakon. (2014) Konsert under Olavsfestdagene med Rasmus og Verdens Beste Band. null
 • Brandtsegg, Øyvind; Engum, Trond; Wærstad, Bernt Isak; Åse, Tone; Waadeland, Carl Haakon; Killingtveit, Arnfinn; Moss, David. (2013) T-EMP at Rockheim, 2013. null
 • Brandtsegg, Øyvind; Åse, Tone; Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Wærstad, Bernt Isak. (2013) Konsert, NYMUS. null
 • Brandtsegg, Øyvind; Åse, Tone; Engum, Trond; Wærstad, Bernt Isak; Waadeland, Carl Haakon; Qvenild, Morten. (2013) T-EMP Dokkhuset 2013. T-EMP
 • Sommerro, Henning; Waadeland, Carl Haakon; Hemsing, Eldbjørg; Hemsing, Ragnhild; Rysstad, Kim Andre; Solli, Gro Kjelleberg. (2013) Kjærlighet er lysets kilde - Stangvik. Kjærlighet er lysets kilde
 • Brandtsegg, Øyvind; Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Wærstad, Bernt Isak; Åse, Tone; Lode, Ingrid; McGlynn, Patrick; Quigley, Bryan. (2012) Konsert med T-EMP. Konsert / The Joinery
 • Brandtsegg, Øyvind; Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Wærstad, Bernt Isak; Åse, Tone; Lode, Ingrid; McGlynn, Patrick; Quigley, Bryan. (2012) Konsert, Notam Aug 2012. Konsert, Notam Aug 2012
 • Brandtsegg, Øyvind; Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Wærstad, Bernt Isak; Åse, Tone; Lode, Ingrid; McGlynn, Patrick; Quigley, Bryan. (2012) Konsert, Rockheim August 2012. Konsert, Rockheim Aug 2012
 • Sommerro, Henning; Waadeland, Carl Haakon. (2010) Rex Olavus, Olavsfestdagene. Rex Olavus
 • Waadeland, Carl Haakon; Engum, Trond; Andersen, Claus Sohn. (2010) Magnify the sound - overlevering av "Talerøret", NTNU 100 år. null
 • Brandtsegg, Øyvind; Waadeland, Carl Haakon; Lode, Ingrid. (2006) Konsert : musikk og matematikk. Risør Konsertforening, Risør Kirke. 2006.

Bøker

 • Waadeland, Carl Haakon. (2008) Trommeslåtter - en trommeslagers skattekiste, m/CD. 2008. ISBN 979-0-065-11684-6.

Del av bok/rapport

 • Waadeland, Carl Haakon. (2020) Groovy Mathematics: Toward a Theoretical Model of Rhythm. Handbook of the Mathematics of the Arts and Sciences.
 • Waadeland, Carl Haakon; Saue, Sigurd. (2018) Modulated swing: Dynamic rhythm synthesis by means of frequency Modulation. Music Technology With swing, 2017, 13th International Symposium, CMMR 2017, Matosinhos, Portugal, September 25-28,2017 Revised Selected Papers.
 • Waadeland, Carl Haakon; Saue, Sigurd. (2017) Swinging with FM: Synthesis of Swing by Means of Frequency Modulation. Proceedings of the 13th International Symposium on Computer Music Multidisciplinary Research.
 • Danielsen, Anne; Waadeland, Carl Haakon; Sundt, Henrik G.. (2008) Identifying Timing by Sound: Timbral Qualities of Micro-Rhythm. Proceedings of the 10th International Conference on Music Perception and Cognition.
 • Waadeland, Carl Haakon. (2006) The influence of tempo on movement and timing in rhythm performance. Proceedings of 9th international conference on music perception and cognition.
 • Waadeland, Carl Haakon. (2005) "Just give that rhythm ev'ry thing you got". Om swingende avvik og bevegelige rytmer i musikk. Kunstens rytmer i tid og rom.
 • Waadeland, Carl Haakon. (2002) Movements in rhythmic performance of swing in jazz: report from an empirical investigation. Musikklidenskapelig årbok 2002.
 • Toussaint, Gerthory; Pedersen, Atle; Oterhals, Geir; Fiskvik, Anne Margrete; Ettema, Gerardus Johannes C; Bongaardt, Robert; Bakka, Egil; Audsen, Kjetil; Vereijken, Beatrix; Hokland, Jørn; Waadeland, Carl Haakon. (2002) La det swinge! Om kropp og bevegelse. Forskning på tvers: tverrfaglige forskningsprosjekter ved NTNU.

Rapport/avhandling

 • Brandtsegg, Øyvind; Waadeland, Carl Haakon; Saue, Sigurd; Engum, Trond; Wærstad, Bernt Isak; Åse, Tone; Bergsland, Andreas. (2013) T-EMP: Trondheim Electroacoustic Music Performance. Communication and interplay in an electronically based ensemble. 2013.
 • Waadeland, Carl Haakon. (2000) Rhythmic Movements and Moveable Rhythms. Syntheses of Expressive Timing by Means of Rhythmic Frequency Modulation. 2000. ISBN 82-471-5022-0.

Andre

 • Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon. (2020) Magnify The Sound. International Conference on Live Interfaces 2020 ; 2020-03-09 - 2020-03-11.
 • Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Elvemo, Johan-Magnus; Henriksen, Thomas; Wittner, Otto Jonassen. (2020) Social distance – artistic proximity. NowNet Arts Conference ; 2020-11-05 - 2020-11-08.
 • Brandtsegg, Øyvind; Bergsland, Andreas; Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon. (2019) Kryssadaptiv prosessering som musikalsk intervensjon. Digital kultur, estetiske praksiser . Kulturrådet; Trondheim. 2019-09-10 - 2019-09-11.
 • Brandtsegg, Øyvind; Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Duch, Michael Francis; Kaldestad, Gyrid Nordal; Puckette, Miller; Ratkje, Maja Solveig Kjelstrup; Wærstad, Bernt Isak; Åse, Tone; Sand, Jordan; Pettersen, Sissel Vera; Lode, Ingrid; Skjerve, Heidi; Leffue, Steven; Motl, Kyle; Moss, David; Habbestad, Bjørnar; Hoemsnes, Rune; Ortveit, Kim Henry. (2019) Poke it with a stick / Joining the bots. Crónica, Porto Portugal. 2019.
 • Waadeland, Carl Haakon. (2018) Tromming og rytmiske sirkler. Møte Heimdal Rotary . Heimdal Rotary; Heimdal. 2018-10-01 - 2018-10-01.
 • Waadeland, Carl Haakon; Gellein, Siri; Inderberg, John Pål; Alterhaug, Bjørn; Barros, Celio. (2018) Sval e Afinado - 30 Years with Siri´s Svale Band. Touchdown Music AS and Siri´s Svale Band. 2018.
 • Brandtsegg, Øyvind; Engum, Trond; Kjenstad, Siv Øyunn; Ratkje, Maja Solveig Kjelstrup; Saue, Sigurd; Waadeland, Carl Haakon; Wærstad, Bernt Isak; Åse, Tone; Bøe, Solveig; Emmerson, Simon; Lazzarini, Victor; Jordal, Iver; Bergsland, Andreas; Kaldestad, Gyrid Nordal; Claesson, Mats. (2016) BLOG: Cross adaptive processing as musical intervention - Exploring radically new modes of musical interaction in live performance. http://crossadaptive.hf.ntnu.no/ [Internett]. 2016-06-01.
 • Waadeland, Carl Haakon. (2016) Three against four or four against three, what is the difference? Analysis of movements in polyrhythmic performance. IMS Conference: Music as Art, Artefact and Fact . Universitetet i Stavanger; Stavanger. 2016-07-01 - 2016-07-06.
 • Waadeland, Carl Haakon; Naylor, Mike. (2016) Er musikk klingende matematikk?. Nettverkskonferanse for musikk i lærerutdanningene . Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen; NTNU, Fakultet for lærerutdanning. 2016-10-31 - 2016-11-01.
 • Åse, Tone; Waadeland, Carl Haakon; Engum, Trond. (2016) Workshop Live electronics. Workshop at Raflost 2016 Festival . Raflost 2016 Festival; Reykjavik. 2016-05-23 - 2016-05-25.
 • Brandtsegg, Øyvind; Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Geyer, Benjamin. (2015) Creative use of cross-adaptive effects for live performance. Digital Audio Effects . DAFx / NTNU; Trondheim. 2015-11-30 - 2015-12-03.
 • Brandtsegg, Øyvind; Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Wærstad, Bernt Isak; Åse, Tone; Killingtveit, Arnfinn; Lode, Ingrid; Sæther, Bent; Moss, David. (2015) Evil Stone Circle. CD baby / T-EMP, CD baby. 2015.
 • Naylor, Michael Edward; Bones, Gerd Åsta; Waadeland, Carl Haakon. (2015) Presentasjoner: Matematikk og musikk. Haugalandsløftet . Haugalandsløftet; Haugesund. 2015-09-21 - 2015-09-21.
 • Waadeland, Carl Haakon; Naylor, Michael Edward. (2015) Groovy tall og klingende matematikk, 2015. Gjesteforelesning på HIST . HIST; Trondheim. 2015-03-10 - 2015-03-10.
 • Waadeland, Carl Haakon. (2014) Performance and perception of polyrhythms and polyrhythmic timelines. Rhythm workshop . Department of Musicology, UiO; Oslo. 2014-04-03 - 2014-04-03.
 • Sommerro, Henning; Waadeland, Carl Haakon; Inderberg, John Pål; Maurseth, Benedicte. (2013) Lussi Langnatt. Øra fonogram. 2013.
 • Waadeland, Carl Haakon. (2013) Synthesis of asymmetric movement trajectories by means of frequency modulation. 14th Rhythm Production and Perception Workshop (RPPW) ; Birmingham. 2013-09-11 - 2013-09-13.
 • Rohde, Rasmus; Waadeland, Carl Haakon; Pavlovic, Jovan; Smalås, Erlend. (2012) Gul Snø. Øra fonogram. 2012.
 • Heide, Anne-Lise; Lillevold, Berit; Waadeland, Carl Haakon. (2011) CD med Hulder Bulder: HulderBulderSirkus. Øra fonogram OF 023. 2011.
 • Berntsen, Anne Lise; Brøske, Trygve; Waadeland, Carl Haakon. (2010) Anne Lise Berntsen & Eisler Ensemble: Death. Øra Fonogram, Trondheim. 2010.
 • Rohde, Rasmus; Waadeland, Carl Haakon. (2010) Rasmus og verdens beste band: Puppan te pappa. mbn, Trondheim. 2010.
 • Waadeland, Carl Haakon. (2010) Norske trommeslåtter. Nordiske slagverkdager . Norges Musikkhøgskole; 2010-02-26 - 2010-02-26.
 • Aase, Andreas; Strøm, Jon Rune; Waadeland, Carl Haakon. (2009) Studioinnspilling med Andreas Aase "Liga". Andreas Aase. 2009.
 • Heide, Anne-Lise; Lillevold, Berit; Waadeland, Carl Haakon. (2009) Jul med Hulder Bulder. VIA MUSIC. 2009.
 • Berntsen, Anne-Lise; Brøske, Trygve; Waadeland, Carl Haakon. (2008) Ohne Sentimentalität. Øra Fonogram. 2008.
 • Danielsen, Anne; Waadeland, Carl Haakon; Sundt, Henrik. (2008) Identifying Timing by Sound? Timbral Qualities of Microrhythm. ICMPC Conference 2008 ; Sapporo. 2008-08-24 - 2008-08-29.
 • Heide, Anne-Lise; Lillevold, Berit; Waadeland, Carl Haakon. (2008) Hulder Bulder: Troller du meg, troller jeg deg. VIA MUSIC. 2008.
 • Waadeland, Carl Haakon. (2008) Din råta tjuv. Heilo/Grappa HCD7225. 2008.
 • Waadeland, Carl Haakon. (2006) The influence of tempo on movement and timing in rhythm performance. 9th International conference on music perception and cognition ; Bologna. 2006-08-22 - 2006-08-26.
 • Waadeland, Carl Haakon; Lode, Ingrid; Lønning, Eivind Nordseth. (2006) Rytmiske sirkler mot klingende mur. Olavsfestdagene i Trondheim. 2006.
 • Lorentzen, Lisa; Waadeland, Carl Haakon. (2005) Musikk og kjedebrøker: 5-toners, 12-toners og 41-toners skala. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab møte . Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab; Trondheim. 2005-12-12 - 2005-12-12.
 • Waadeland, Carl Haakon. (2005) Micro-rhythm and macro-movements in performance of swing grooves. Research seminar - Rhythm and Micro-rhythm: Investigating musical and cultural aspects of groove-oriented music . Dept. of Musicology, University of Oslo; 2005-09-23 - 2005-09-24.
 • Waadeland, Carl Haakon. (2005) Spectral properties of rhythm performance. 10th Rhythm Perception and Production Workshop (RPPW) . Dept. of Musicology, Ghent University; Landcommanderij Alden Biesen, Bilzen. 2005-07-02 - 2005-07-06.
 • Waadeland, Carl Haakon. (2004) Capturing Drumming Gestures. Musical Gestures Kick-Off Seminar . Universitetet i Oslo; 2004-05-14 - 2004-05-15.
 • Waadeland, Carl Haakon. (2004) To skritt fram og ett til siden - Om rytme og kroppslig matematikk. Nordisk konferanse i matematikkdidaktikk . [Mangler data]; NTNU, Trondheim. 2003-11-18.
 • Waadeland, Carl Haakon. (2003) Analyse av rytmiske forskyvninger ved trommespill. Norsk Akustisk Selskaps høstmøte, 2003 . [Mangler data]; Trondheim. 2003-10-25.
 • Waadeland, Carl Haakon. (2003) Analysis of jazz drummers' movements in performance of swing grooves - a preliminary report. Stockholm Music Acoustic Conference 2003 . [Mangler data]; Stockholm, Sverige. 2003-08-09.
 • Asbjørnsen, Kristin; Ansnes, Jostein; Engen, Øyvind; Smidt, Martin; Waadeland, Carl Haakon. (2002) CD-plate: Dadafon: Release Me. Dadafon/Via Music, vep 389. 2002.
 • Asbjørnsen, Kristin; Ansnes, Jostein; Engen, Øyvind; Smidt, Martin; Waadeland, Carl Haakon. (2002) CD-plate: Dadafon: Visitor. Dadafon/Via Music, vcd 389. 2002.
 • Waadeland, Carl Haakon. (2002) Framføring av trommeslåtter under prinsessebryllup. Statsministerens kontor. 2002.
 • Waadeland, Carl Haakon. (2002) Movements in rhythmic performance of swing in jazz. International Conference on Cognitive Aspects of Dance . [Mangler data]; Trondheim. 2002-01-13.
 • Waadeland, Carl Haakon. (2002) Swingende kurver og matematisk rytmikk. Utvikling av matematikkundervisningen i samspill mellom praksis og forskning: Nordisk konferanse i matematikkdidaktikk . [Mangler data]; Trondheim. 2002-11-19.
 • Sloboda, J.A.; Waadeland, Carl Haakon. (2000) Modulated Rhythms: A new model of rhythmic performance. Sixth International Conference on Music Perception and Cognition . [Mangler data]; Keele, England. 2000-08-10.
 • Waadeland, Carl Haakon. (1999) Rhythmic frequency modulation: A new synthesis of rhythmic expression in music. Diderot Forum on Mathematics and Music . [Mangler data]; Wien, Østerrike. 1999-12-04.
 • Waadeland, Carl Haakon; Saue, Sigurd. (1999) Computer Implementation of Rhythmic Frequency Modulation in Music. 99 Digital Audio Effects Workshop . [Mangler data]; Trondheim. 1999-12-11.