Bakgrunn og aktiviteter

Utdannet musiker og musikkpedagog, med tilleggsutdanning i skoleutvikling, kollegabasert veiledning og vitenskapsteori med vekt på profesjoner. Fagansvarlig for Instrumentaldidaktikk ved Institutt for musikk.

Merittert underviser 2018.

 

Undervisning og veiledning

Underviser på PPU og FPPU i Musikkdidaktikk med vekt på instrumentalopplæring.

Veileder masteroppgaver med musikkpedagogisk profil, og veileder på masterprogram i Skoleledelse ved Program for lærerutdanning.

 

Forsknings- og utviklingsområder

Særlig interesse for Kulturskolen som skoleslag, samfunnsmandatet, lærerprofesjonen, estetiske læringsprosesser og læringsstrategier, kunnskapsbegrepet, vurdering for læring.

Rammeplanutvikling: Faglig hovedansvarlig for nasjonal rammeplan for kulturskolene; Mangfold og fordypning, 2016. Medlem av rammeplanutvalg for musikk: Reform 94, K06 og På veg til mangfold, 2003.

Omfattende aktivitet som foredragsholder på konferanser og interkommunale planleggingsdager for kulturskolene.

 

Verv

Medlem av Brukerutvalg TKK, representant for Institutt for musikk

Styremedlem i DansiT, 2014-2016

IMs representant i Norsk Nettverk for Kulturskolerelatert Forskning (NNKF) 

 

Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 17 2016, 227-242.

Kulturskolelæreres kunnskapsgrunnlag, illustrert ved instrumentallærerne

(høst 2016)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Waagen, Wenche. (2016) Kulturskolelæreres kunnskapsgrunnlag, illustrert ved instrumentallærerne. The different types of knowledge included in the professional practice of instrumental teachers in the School of arts. Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok.

Bøker

 • Angelo, Elin; Knigge, Jens; Sæther, Morten; Waagen, Wenche. (2021) Higher Education as Context for Music Pedagogy Research. Cappelen Damm Akademisk. 2021. ISBN 9788202696979. MusPed:Research (2).
 • Waagen, Wenche. (2012) Musikkopplæring i 100! Hundre år med musikkundervisning i Trondheim. 2012. ISBN 978-82-998679-6-2.
 • Waagen, Wenche. (2011) KULTURSKOLE - profesjon og bærekraft. Gyldendal Akademisk. 2011. ISBN 978-82-05-40342-0.
 • Waagen, Wenche; Pettersen, Trond Arne; Yttredal, Tor. (2000) Musikkformidling. 2000. ISBN 82-05-26660-3.
 • Waagen, Wenche; Bakka, Egil; Gravesen, Finn; Høgset, Carl; Nedberg, Nina; Rygg, Maja Lise Rønneberg; Dahl, Tor Edvin. (1994) Musikk dans drama:Grunnkurs. 1994. ISBN 82-05-22101-4.

Del av bok/rapport

 • Angelo, Elin; Knigge, Jens; Sæther, Morten; Waagen, Wenche. (2021) Higher Education as Context for Music Pedagogy Research. Higher Education as Context for Music Pedagogy Research.
 • Angelo, Elin; Knigge, Jens; Sæther, Morten; Waagen, Wenche. (2021) The Discursive Terms of Music/Teacher Education at Four Higher Educational Institutions. Higher Education as Context for Music Pedagogy Research.
 • Waagen, Wenche. (2015) Kulturskolens samfunnsoppdrag som ledelsesutfordring. Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling..
 • Waagen, Wenche. (2013) Kunstfaglige læringsprosesser. Barn, kunst og kultur.

Rapport/avhandling

 • Waagen, Wenche. (2016) Rammeplan for kulturskolen - mangfold og fordypning. 2016.
 • Waagen, Wenche. (2007) Handlingsplan for kultur. 2007.
 • Waagen, Wenche. (2006) Læreplan i felles og valgfrie programfag i utdanningsprogram for Musikk, Dans, Drama. Kunnskapsløftet. 2006.
 • Waagen, Wenche. (2003) På vei til mangfold. 2003.
 • Waagen, Wenche. (2002) Estetikk som kulturell nistepakke?. 2002. ISBN 82-7923-020-3. PPU serien (Nr. 15).
 • Waagen, Wenche. (1996) Kompendium "Problembasert læring" : en læringsmodell der prinsipper, oppgavetyper, organisering og vurderingsformer blir belyst. 1996.