Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Bergheim, Irene. (2011) Where are we goingin our hymn singing? Some thoughts from the Church of Norway. IAH-Bulletin.
 • Bergheim, Irene. (2009) Nye toner i salmesangen? – Aspekter ved forslaget til ny norsk salmebok. Studia Musicologica Norvegica.
 • Bergheim, Irene. (2005) Kingo's Graduale and Hymn Book, and Folk Song Style in an Norwegian Rural District. IAH-Bulletin.
 • Bergheim, Irene. (2005) Singing Prayers – prayed Songs. A presentation of restored office hours for the church year in Norway. IAH-Bulletin.
 • Bergheim, Irene. (2003) Salmetoner i folketradisjonen. Hymnologiske meddelelser.
 • Bergheim, Irene. (2001) Salmer og nasjonal identitet. Hymnologikonferanse i Ljubliana august 2001". Norsk Kirkemusikk. vol. nr. 8.
 • Bergheim, Irene. (2000) Varianter eller nye melodier? Analyse av en samling Kingo-melodier fra Sunnmøre. Studia Musicologica Norvegica. vol. 26.

Bøker

 • Bergheim, Irene. (2013) Døren høy og porten vid. Salmetoner i norske salme-og koralbøker fra reformasjonen til forslag til ny salmebok 2013. Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0051-4.
 • Bergheim, Irene. (2007) VOKAL FOLKEMUSIKK VERDEN RUNDT. STUDIES IN GLOBAL VOCAL TRADITIONS. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-22-678.
 • Bergheim, Irene; Abildsnes, Margot. (2007) Tidebønner fra Nidaros. Kirkeåret. Laudes/morgensang og vesper/aftensang for kirkeåret og completorium. 2007. ISBN 978-82-543-1087-8.
 • Bergheim, Irene; Abildsnes, Margot. (2007) Tidebønner fra Nidaros. Olsok. Tidebønner for olsokdøgnet 28.–29. juli. 2007. ISBN 978-82-5431086-1.
 • Bergheim, Irene. (2005) Vesper og Laudes for olsok. Hefte 1 i serien Tidebønner i Nidarosdomen. Revidert 2005 Medforfatter: Margot Abildsnes. 2005. ISBN 82-995602-6-8. Tidebønner i Nidarosdomen (1 rev.).
 • Bergheim, Irene. (2004) Matutin, Non og Completorium. Hefte 2 i serien Tidebønner i Nidarosdomen. Medforfatter: Margot Abildsnes Kvadratnotasjon (musikk). 2004. ISBN 82-995602-3-3.
 • Bergheim, Irene. (2004) Vesper/Aftensang og Completorium. Hefte 3 i serien Tidebønner i Nidarosdomen. Medforfatter: Margot Abildsnes. Kvadratnotasjon (musikk). 2004. ISBN 82-995602-4-1. Tidebønner i Nidarosdomen (3).

Del av bok/rapport

 • Bergheim, Irene; Ramsfjell, Astri. (2018) Edvard Hoems salmar og dei 5 komponistane til Hoems salmar, 11 artiklar. Nytt norsk salmeleksikon Bind IV.
 • Bergheim, Irene. (2015) «Til megen glede og stort besvær»? Ny salmebok for Den norske kyrkja. Gudstjeneste à la carte : liturgireformen i Den norske kirke.
 • Bergheim, Irene. (2007) Samme melodi – forskjellig tone. Varianter av salmetonen «Et lidet Barn saa lystelig». VOKAL FOLKEMUSIKK VERDEN RUNDT. STUDIES IN GLOBAL VOCAL TRADITIONS.
 • Bergheim, Irene. (2006) Hymn Tunes and Folk Song Tradition in a Rural District of Norway. Spiritual Folk Singing. Nordic and Baltic Protestant Traditions.
 • Bergheim, Irene. (2005) Salmens rytmer i tid og rom. Kunstens rytmer i tid og rom.
 • Bergheim, Irene. (2002) Landstad, Magnus Brostrup. RGG-4, Religion in Geschichte und Gegenwart, 4. utgave.