Forskergruppe for hovedinstrument og ensembler i opplæringsløpet

Forskergruppe for hovedinstrument og ensembler i opplæringsløpet

Forskergruppen for hovedinstrument og ensembler i opplæringsløpet (HEI) setter søkelys på instrumentalopplæring fra begynneropplæring i kulturskolen og til høyere utdanning. Dette søkelyset handler om individuelle og kollektive prosesser, og om ulike institusjoners og fags betydning i utvikling av sterke instrumentalutøvere. Arbeidet i gruppen omfatter blant annet om å undersøke og dokumentere instrumentalutdanningspraksiser gjennom artikler og i kunstnerisk utviklingsarbeid. Pr. i dag har gruppa medlemmer fra NTNU Institutt for musikk, NTNU Institutt for lærerutdanning, Trondheim Kulturskole, og Trondheim Sinfonietta. Forskergruppa ledes av førstelektor Wenche Waagen og førsteamanuensis Trine Knutsen, begge fra Institutt for musikk ved NTNU. Forskergruppen er knyttet til universitetskuturskoleprosjektet (UniKuP).

Medlemmer i forskningsgruppa HEI
 
Medlemmer i forskergruppen (pr 18 mai):

 • Professor i musikkpedagogikk Elin Angelo, ILU, NTNU
 • Førsteamanuensis i klaver Trygve Brøske, IMU /TK
 • Hornpedagog Reidun Gran, TK /horndidaktikk IMU
 • Universitetslektor og kantor David Scott Hamnes, orgeldidaktikk ved IMU/TK
 • Dirigent og korpsleder Ingrid Lauten, messingdidaktikk ved IMU 
 • Universitetslektor Marianne Baudouin Lie, IMU
 • Professor i strykefag Øyvind Gimse, IMU
 • Universitetslektor klarinett Stig Førde Aarskog
 • Førsteamanuensis gitar Jarl Strømdal, IMU
 • Sangpedagog Mona Skjeldal, TK
 • Førsteamanuensis og sangpedagog Hilde Gjermundsen IMU/Katedralskolen
 • Førsteamanuensis i blåsefag Trine Knutsen, IMU
 • Førsteamanuensis i gehør/satslære Odd Johan Overøye
 • Universitetslektor klaver Knut Erik Jensen, IMU/TK 
 • Førstelektor i musikkdidaktikk Wenche Waagen, IMU

Gruppeledere

Gruppeledere


person-portlet

Wenche Waagen
Dosent i musikkdidaktikk
wenche.waagen@ntnu.no
73597309
+4791897514

person-portlet

Trine Knutsen
Førsteamanuensis fløyte. Studieprogramleder for klassisk.
trine.knutsen@ntnu.no
+4745281513