Forskning - utøvande musikk

Institutt for musikk

Forskning - utøvande musikk


""
Foto: Arild Schei

Om

Dei kunstnariske fagtilsette ved Institutt for musikk driv primært med utøvande og skapande verksemd. Både i kvalitet og kvantitet gjer instituttet seg gjeldande i nasjonal og internasjonal samanheng.

Brorparten av det kunstnariske utviklingsarbeidet er knytt til framføringsrelaterte problemstillingar. Det omhandlar både raffinering av eksisterande praksis og utvikling av nye former for musikalsk framføring. Dels kan desse vera relaterte til utvikling av nye instrument og teknologiar, men også innanfor meir tradisjonelt sjangerbaserte uttrykk. Arbeidet inneber ofte tverrfaglege spørsmål som naturleg knyter opp mot andre disiplinar både innanfor humaniora og NTNUs meir teknisk relaterte fagfelt.

Fleire tilsette ved utøvande musikk har i tillegg verv innan ulike festivalar, ensemble og plateselskap, gjerne som kunstnariske leiarar. Det kunstnariske utviklingsarbeidet og utøvarpraksisen er ofte i samarbeid med eksterne nasjonale og internasjonale komponistar og utøvarar.

Trondheim Jazz Orchestra

Trondheim Jazz Orchestra

YouTube: Trondheim Jazz Orchestra, Eirik Hegdal og Joshua Redman, Live in Sevilla 29. mars 2016.


Eldbjørg Raknes

Eldbjørg Raknes & Oscar Grönberg

YouTube: Eldbjørg Raknes og Oscar Grönberg, JazzExpo på Dokkhuset, Trondheim 18. november 2015.


TrondheimSolistene

TrondheimSolistene

YouTube: Øyvind Gimse og TrondheimSolistenes innspilling av REFLECTIONS sommeren 2015.


Heidi Skjerve og Daniel Buner Formo

Heidi Skjerve og Daniel Buner Formo

YouTube: Fremmed fugl med Heidi Skjerve og Daniel Buner Formo, Oppdal 14. februar 2016.


T-EMP

Ensemblet T-EMP

Vimeo: T-EMP med gjester, Rockheim i Trondheim 29. august 2012.


Jon M. Skogstad

Jon M. Skogstad

YouTube: J.S. Bach, Jon M. Skogstad på Wagner-orgelet (1741) i Nidarosdomen 21. mars 2009.


Trygve Brøske

Oslo Kammerakademi

Vimeo: Oslo Kammerakademi med Trygve Brøskes politiske satire «G8», 2016.


Nash Ensemble

Nash Ensemble

YouTube: Brahms med Marianne Thorsen og Nash Ensemble, Trondheim 25. september 2015.


M.F. Duch, M.B. Lie, L. Grenager

M.F. Duch, M.B. Lie og L. Grenager

YouTube: Nonfigurativ musikk. Michael Francis Duch, Marianne Baudouin Lie og Lene Grenager, Veierland 29. april 2016.