Bakgrunn og aktiviteter

Svein Gladsø er professor ved Institutt for kunst- og medievitenskap

Prosjekter

- "Performing arts between dilettantism and professionalism. Music, theatre and dance in the Norwegian public sphere 1770–1850". En studie av profesjonaliseringen av teater, dans og musikk i Norge i tiårene rundt 1800. Prosjektet tar sikte på å beskrive og analysere de tre kunstartenes utvikling ut fra et profesjonaliseringsperspektiv i de formative tiårene rundt 1800. I samarbeid med Randi M. Selvik, Anne Margrethe Fiskvik og Annabella Skagen (alle NTNU) samt Ellen Gjervan og Elisabeth Svarstad.
- Kommentert utgivelse av Johan Leberecht Hornemanns (1846-1928) utkast til en Trondheims teater-og musikkhistorie

Forskningsinteresser

Teaterhistorie, historiografi, teatervitenskapelig faghistorie, dramaturgi, teater- og kulturpolitikk

Undervisning

Bachelor: Forestillingsanalyse, norsk teater/teaterpolitikk, dramaturgi
Master: Vitenskapsteori og -metode, dramaturgi

Verv/Oppdrag

- Ordfører i Foreningen Nordiske Teaterforskere 2009-2011
- Studierådgiver Institutt for kunst- og medievitenskap
- Tilsynssensor for Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, seksjon for teatervitenskap, UIB (2006-)
- Leder av HF-fakultetets utredningsgruppe for femårig lærerutdannig i estetiske fag
- Leder for nasjonalt fagråd i drama- og teaterfag (2005-2007)
- Seksjonsleder for drama/teater flere perioder, seinest 2009
- Medlem av NTNUs arbeidsgruppe for læringsmiljøundersøkelsen 2009

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Gladsø, Svein; Gjervan, Ellen Karoline; Hovik, Lise; Skagen, Annabella. (2015) Dramaturgi : forestillinger om teater. Universitetsforlaget. 2015. ISBN 9788215025155.
 • Selvik, Randi Margrete; Gjervan, Ellen Karoline; Gladsø, Svein. (2015) Lidenskap eller levebrød. Utøvende kunst i endring rundt 1800. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 978-82-321-0458-1.
 • Gladsø, Svein; Gjervan, Ellen Karoline; Hovik, Lise; Skagen, Annabella. (2005) DRAMATURGI : forestillinger om teater. Universitetsforlaget. 2005. ISBN 8215006167.
 • Gladsø, Svein. (2004) Teater mellom jus og politikk. Studier i norsk teater fra 1700-tallet til 1940. Unipub forlag. 2004. ISBN 82-92625-01-1.

Del av bok/rapport

 • Gladsø, Svein. (2015) Das Kind der Liebe - en fabel for opprørske piker eller angrende menn?. Lidenskap eller levebrød. Utøvende kunst i endring rundt 1800.
 • Gladsø, Svein; Gjervan, Ellen Karoline; Selvik, Randi Margrete. (2015) Leve av lidenskap - skape et levebrød. Lidenskap eller levebrød. Utøvende kunst i endring rundt 1800.
 • Gladsø, Svein. (2012) Kunstfagenes kilder: Status og utfordringer. Kunstfagenes kilder : Åpen fagkonferanse om status og utfordringer for arkiv og samlinger innen dans, teater og musikk i Norge og Skandianavia. 10.-11. november 2011, Arkivsenteret Dora, Trondheim. Rapport.
 • Gladsø, Svein. (2011) Dilettantismen på teatret - privat mani eller kulturell mulighet?. Mellom pasjon og profesjonalisme. Dilettantkulturer i skandinavisk kunst og vitenskap.
 • Gladsø, Svein. (2009) Mangfoldets avantgarde. Avant Garden 1984 - 2009.
 • Gladsø, Svein. (2007) Mangfold i teaterpolitikken - hvor går Nord-Trøndelag?. Drama Boreale 2006 Aktuell forskning i drama og teater.

Rapport/avhandling

 • Gladsø, Svein. (2015) Trøndelags utdanningstilbud innen kulturnæringer. En utredning av næringspotensialet innen utdanninger i film, teater og musikk i regionen. 2015.
 • Berg, Thoralf; Fiskvik, Anne Margrete; Gjervan, Ellen Karoline; Gladsø, Svein; Selvik, Randi Margrete; Skagen, Annabella. (2012) Kunstfagenes kilder : Åpen fagkonferanse om status og utfordringer for arkiv og samlinger innen dans, teater og musikk i Norge og Skandianavia. 10.-11. november 2011, Arkivsenteret Dora, Trondheim. Rapport. 2012.
 • Gladsø, Svein; Saur, Ellen; Øien, Marit. (1996) "Ska du bygg et teater ..." : en evaluering av produksjonen "Ska du bygg en by ..." som grunnlag for et fastere musikkteater i Namsos. 1996.
 • Berg, Thoralf; Gladsø, Svein; Rasmussen, Bjørn. (1992) Ny teaterformidling i klasserommet. 1992. ISBN 82-7630-006-5.