Bakgrunn og aktiviteter

Svein Gladsø er professor og prodekan for utdanning ved Det humanistiske fakultet

Prosjekter

- "Performing arts between dilettantism and professionalism. Music, theatre and dance in the Norwegian public sphere 1770–1850". En studie av profesjonaliseringen av teater, dans og musikk i Norge i tiårene rundt 1800. Prosjektet tar sikte på å beskrive og analysere de tre kunstartenes utvikling ut fra et profesjonaliseringsperspektiv i de formative tiårene rundt 1800. I samarbeid med Randi M. Selvik, Anne Margrethe Fiskvik og Annabella Skagen (alle NTNU) samt Ellen Gjervan og Elisabeth Svarstad.
- Kommentert utgivelse av Johan Leberecht Hornemanns (1846-1928) utkast til en Trondheims teater-og musikkhistorie

Forskningsinteresser

Teaterhistorie, historiografi, teatervitenskapelig faghistorie, dramaturgi, teater- og kulturpolitikk

Undervisning

Bachelor: Forestillingsanalyse, norsk teater/teaterpolitikk, dramaturgi
Master: Vitenskapsteori og -metode, dramaturgi

Verv/Oppdrag

- Ordfører i Foreningen Nordiske Teaterforskere 2009-2011
- Studierådgiver Institutt for kunst- og medievitenskap
- Tilsynssensor for Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, seksjon for teatervitenskap, UIB (2006-)
- Leder av HF-fakultetets utredningsgruppe for femårig lærerutdannig i estetiske fag
- Leder for nasjonalt fagråd i drama- og teaterfag (2005-2007)
- Seksjonsleder for drama/teater flere perioder, seinest 2009
- Medlem av NTNUs arbeidsgruppe for læringsmiljøundersøkelsen 2009

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Gladsø, Svein. (2008) Another turn – cognitive science as a general theory for theatre historiography?. Nordic Theatre Studies. vol. 20.
 • Gladsø, Svein. (2002) Theatre With a Mission. Nordic Theatre Studies. vol. 14.
 • Gladsø, Svein. (2001) Kulturpolitikk - innsikten om den mulige frihetens avgrunn?. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. vol. 2.
 • Gladsø, Svein. (2001) Solveig for vår tid?. Adresseavisen.
 • Gladsø, Svein. (2000) Hjerter dame til Ringve - et ektefødt barn av 90-tallets prosjekttenkning. Ånd i hanske. vol. 18 (3).
 • Gladsø, Svein. (2000) Robert Lyons: "A study of the creative process resulting in Eva Bergman's 1989 production of A Midsummer Night's Dream at Backa Theatre, Göteborg, Sweden". Nordic Theatre Studies. vol. 13.

Bøker

 • Gladsø, Svein; Gjervan, Ellen Karoline; Hovik, Lise; Skagen, Annabella. (2005) DRAMATURGI : forestillinger om teater. Universitetsforlaget. 2005. ISBN 8215006167.
 • Gladsø, Svein. (2004) Teater mellom jus og politikk. Studier i norsk teater fra 1700-tallet til 1940. Unipub forlag. 2004. ISBN 82-92625-01-1.

Del av bok/rapport

 • Gladsø, Svein. (2012) Kunstfagenes kilder: Status og utfordringer. Kunstfagenes kilder : Åpen fagkonferanse om status og utfordringer for arkiv og samlinger innen dans, teater og musikk i Norge og Skandianavia. 10.-11. november 2011, Arkivsenteret Dora, Trondheim. Rapport.
 • Gladsø, Svein. (2011) Dilettantismen på teatret - privat mani eller kulturell mulighet?. Mellom pasjon og profesjonalisme. Dilettantkulturer i skandinavisk kunst og vitenskap.
 • Gladsø, Svein. (2007) Mangfold i teaterpolitikken - hvor går Nord-Trøndelag?. Drama Boreale 2006 Aktuell forskning i drama og teater.

Rapport/avhandling

 • Berg, Thoralf; Fiskvik, Anne Margrete; Gjervan, Ellen Karoline; Gladsø, Svein; Selvik, Randi Margrete; Skagen, Annabella. (2012) Kunstfagenes kilder : Åpen fagkonferanse om status og utfordringer for arkiv og samlinger innen dans, teater og musikk i Norge og Skandianavia. 10.-11. november 2011, Arkivsenteret Dora, Trondheim. Rapport. 2012.
 • Gladsø, Svein; Saur, Ellen; Øien, Marit. (1996) "Ska du bygg et teater ..." : en evaluering av produksjonen "Ska du bygg en by ..." som grunnlag for et fastere musikkteater i Namsos. 1996.

Andre

 • Gladsø, Svein. (2014) Teatrene på Kalvskinnet. Forskningsdagene 2014: 1800-1814: Nye arenaer for kunst og politikk . Kunnskapsbyen, Forskningsdagene 2014, NTNU, Trøndelag Teater; Trøndelag Teater, Trondheim. 2014-09-27 - 2014-09-27.
 • Gladsø, Svein. (2013) Conference introduction. Plays, Places and Participants. Light Opera, Dance and Theatre around 1800 . Performing arts between dilettantism and professionalism; Suhm-huset, Trondheim. 2013-11-04 - 2013-11-06.
 • Gladsø, Svein. (2013) Teaterhistorie uten et akademisk prosjekt?. Drypp til norsk teaterhistorie . Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier; Universitetet i Bergen. 2013-11-30 - 2013-11-30.
 • Gladsø, Svein. (2012) Innledning: Overgripende spørsmål og utfordringer. Lidenskap eller levebrød - dans, teater og musikk i tidlig norsk offentlighet . Performing arts between dilettantism and professionalism; Suhm-huset, Trondheim. 2012-11-26 - 2012-11-28.
 • Gladsø, Svein. (2011) August von Kotzebue : improper for home presentation?. What signifies a theatre? : private theatricals and amateur dramatics 1780 - 1900 . University of London; Egham. 2011-06-17 - 2011-06-18.
 • Gladsø, Svein. (2011) Dilettantism across cultures. International Federation of Theatre Research annual conference . FIRT/IFTR; Osaka. 2011-08-08 - 2011-08-12.
 • Gladsø, Svein. (2011) Kotzebue møter kaptein Hummel!. Fagkonferanse om teatervitenskap . Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier; Universitetet i Bergen. 2011-10-29 - 2011-10-30.
 • Gladsø, Svein. (2011) Kunstfagenes kilder: Status og utfordringer. Kunstfagenes kilder : konferanse om status og utfordringer for arkiv og samlinger innen dans, teater og musikk i Norge og Skandinavia . NTNU HF i samarbeid med Trondheim teaterhistoriske forening; Trondheim. 2011-11-10 - 2011-11-11.
 • Gladsø, Svein. (2011) Performativity and Historiography. International Performativity Seminar : The "Performance Turn" : Implications for Academic Research and Organization . Institutt for kunst- og medievitenskap; NTNU, Trondheim. 2011-04-12 - 2011-04-14.
 • Gladsø, Svein. (2010) The role of audience reception in the construction of historical narratives. World Congress of International Federation for Theatre Research (IFTR) . International Federation for Theatre Research; München. 2010-07-26 - 2010-07-31.