Forskergruppe musikkteknologi

Forskergruppe musikkteknologi

Forskningsgruppen musikkteknologi består av Andreas Bergsland, Øyvind Brandtsegg, Trond Engum, Daniel Formo og Heather Frasch.

Gruppen har fokus på det kunstneriske potensiale i:

  • Genreoverskridende musikkuttrykk, lydkunst, nye musikkinstrumenter og annen fremføringsteknologi
  • Nye interaksjons og samhandlingsformer for musikk og kunst utøvelse

person-portlet

Medlemmer

Andreas Bergsland
Professor
andreas.bergsland@ntnu.no
+4745663316
Øyvind Brandtsegg
Professor
oyvind.brandtsegg@ntnu.no
73590095
+4792203205
Trond Engum
Professor
trond.engum@ntnu.no
73590092
+4792094516
Daniel Buner Formo
Førsteamanuensis
daniel.formo@ntnu.no
73590097
Heather Frasch
Førsteamanuensis
heather.frasch@ntnu.no