Trond Engum

Professor Institutt for musikk
73590092 92094516
Fjordgata 1, Fjordgata 1 * 334

Bakgrunn og aktiviteter

 

Engum er gitarist, komponist og musikkteknolog, ansatt som professor ved musikkteknologiavdelingen ved Institutt for Musikk. Han har fagansvar, og underviser i emnene studioteknikk (MUST 1053), lyd for multimedia (MUST 2060) og studioproduksjon (MUST 3055).

Engum har mastergrad fra musikkteknologiprogrammet ved NTNU (2007), og gjennomførte stipendprogram for Kunstnerisk Utviklingsarbeid i 2012 med prosjektet ”Beat The Distance – musictechnological strategies for composition and production”

Forskningsaktiviteten er i hovedsak fokusert rundt komposisjon, utøvelse og produksjon av musikk ved bruk av musikkteknologiske verktøy.

Engum har medvirket som komponist og utøver på en rekke plateutgivelser som medlem i band som ”The 3rd and The Mortal”, ”The Soundbyte” og ”TEMP”.  Denne virksomheten har også innbefattet en rekke turneer og konsert på scener og festivaler i inn og utland. Han har også skrevet musikk for flere TV program og teaterforestillinger.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

 • Engum, Trond. (2016) Komposisjon av musikk til TV serie Eventyrjenter sesong 2 NRK 1. Eventyrjenter sesong 2
 • Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Åse, Tone. (2016) Konsert Raflost Icelandic Festival of Electronic Arts. T-EMP
 • Engum, Trond; Åse, Tone; Hoemsnes, Rune; Formo, Daniel Buner. (2016) Konsert med The Soundbyte Festival Internacional Chihuahua 2016 (Mexico). The Soundbyte at FICH 2016
 • Engum, Trond. (2015) Eventyrjentene - musikk komposisjon NRK TV - 4 episoder. Eventyrjentene
 • Åse, Tone; Brandtsegg, Øyvind; Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Wærstad, Bernt Isak. (2015) Kunstnerisk presentasjon DafX 2016. Improvisasjon
 • Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Åse, Tone. (2014) Konsert Art of Record Production. null
 • Brandtsegg, Øyvind; Engum, Trond; Wærstad, Bernt Isak; Åse, Tone; Waadeland, Carl Haakon; Killingtveit, Arnfinn; Moss, David. (2013) T-EMP at Rockheim, 2013. null
 • Brandtsegg, Øyvind; Åse, Tone; Engum, Trond; Wærstad, Bernt Isak; Waadeland, Carl Haakon; Qvenild, Morten. (2013) T-EMP Dokkhuset 2013. T-EMP
 • Engum, Trond. (2013) Urdyr i grenseland - musikk komposisjon NRK TV. Urdyr i grenseland
 • Brandtsegg, Øyvind; Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Wærstad, Bernt Isak; Lode, Ingrid. (2012) Konsertinnslag NTNU. T-EMP
 • Brandtsegg, Øyvind; Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Wærstad, Bernt Isak; Åse, Tone; Lode, Ingrid; McGlynn, Patrick; Quigley, Bryan. (2012) Konsert med T-EMP. Konsert / The Joinery
 • Brandtsegg, Øyvind; Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Wærstad, Bernt Isak; Åse, Tone; Lode, Ingrid; McGlynn, Patrick; Quigley, Bryan. (2012) Konsert, Notam Aug 2012. Konsert, Notam Aug 2012
 • Brandtsegg, Øyvind; Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Wærstad, Bernt Isak; Åse, Tone; Lode, Ingrid; McGlynn, Patrick; Quigley, Bryan. (2012) Konsert, Rockheim August 2012. Konsert, Rockheim Aug 2012
 • Engum, Trond; Hoemsnes, Rune. (2012) Kunstnerisk presentasjon musikkteknologidagene 2012. The Soundbyte
 • Engum, Trond; Åse, Tone; Stamnsve, Ann Helen; Hoemsnes, Rune. (2012) "8 årstider" musikk komposisjon NRK TV. "8 årstider" musikk komposisjon NRK TV
 • Engum, Trond. (2011) The Soundbyte "Trilogy". Trilogy
 • Waadeland, Carl Haakon; Engum, Trond; Andersen, Claus Sohn. (2010) Magnify the sound - overlevering av "Talerøret", NTNU 100 år. null

Rapport/avhandling

 • Brandtsegg, Øyvind; Waadeland, Carl Haakon; Saue, Sigurd; Engum, Trond; Wærstad, Bernt Isak; Åse, Tone; Bergsland, Andreas. (2013) T-EMP: Trondheim Electroacoustic Music Performance. Communication and interplay in an electronically based ensemble. 2013.
 • Engum, Trond. (2012) Beat The Distance - music technological strategies for composition and production. 2012.

Andre

 • Bergsland, Andreas; Engum, Trond. (2016) More Unheard Sounds - technique, creativity and application of transposed ultrasound. The 11th Art of Record Production Conference . Aalborg Universitet; Aalborg. 2016-12-02 - 2016-12-04.
 • Brandtsegg, Øyvind; Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Geyer, Benjamin. (2015) Creative use of cross-adaptive effects for live performance. Digital Audio Effects . DAFx / NTNU; Trondheim. 2015-11-30 - 2015-12-03.
 • Brandtsegg, Øyvind; Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Wærstad, Bernt Isak; Åse, Tone; Killingtveit, Arnfinn; Lode, Ingrid; Sæther, Bent; Moss, David. (2015) Evil Stone Circle. CD baby / T-EMP, CD baby. 2015.
 • Engum, Trond. (2014) BEAT THE DISTANCE - MUSICTECHNOLOGICAL STRATEGIES FOR COMPOSITION AND PRODUCTION. Research Catalogue. 2014.
 • Engum, Trond. (2014) Bringing the studio to the stage. TEDX . TEDX Trondheim; Trondheim. 2014-03-11 - 2014-03-11.
 • Engum, Trond. (2014) DIGITAL AUGMENTATION OF THE ELECTRIC GUITAR BASED ON EXTENDED PLAYING TECHNIQUES. 9th Conference on Interdiciplinary Musicology . Staatlichen Institut für Musikforschung; Berlin. 2014-12-04 - 2014-12-04.