Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Kunstneriske produksjoner

  • Topsøe, Elisabeth Meyer. (2015) Operaperler i Knutzonlunden, med musik fra Purcell til Britten. null
  • Topsøe, Elisabeth Meyer. (2014) Bertil Palmar Johansen/ Vilhelm Topsøe"Pappapermisjon", gæstespil Kristiansund 2014. Pappapermisjon