Kjell Oversand

Institutt for musikk
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 2 * 2412

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Kunstneriske produksjoner

 • Oversand, Kjell. (2012) Trondheim World Music Ensemble. Fendika Sessions vol. 1. Trondheim World Music Ensemble. Fendika Sessions vol. 1
 • Oversand, Kjell. (2011) Fendika sessions vol.1 (CD). Fendika sessions vol. 1

Bøker

 • Oversand, Kjell; Dybo, Tor. (2012) Musikk, politikk og globalisering. Akademika forlag. 2012. ISBN 978-82-321-0146-7.
 • Jonsson, Leif; Oversand, Kjell; Breivik, Magnar. (2000) Musikklidenskapelig årbok 2000. 2000.

Del av bok/rapport

 • Oversand, Kjell. (2012) Afrikansk musikkdiskurs på det globale universitet. Musikk, politikk og globalisering.
 • Oversand, Kjell. (2012) Globaliseringsteori og musikk - globaliseringsteoretiske perspektiver i musikologi. Musikk, politikk og globalisering.
 • Oversand, Kjell. (2012) Refleksjoner over globale improvisasjonsestetikker. Musikk, politikk og globalisering.
 • Oversand, Kjell; Dybo, Tor. (2012) Innledning. Musikk, politikk og globalisering.

Rapport/avhandling

 • Alterhaug, Bjørn; Dybo, Tor; Oversand, Kjell. (2002) Challenges in Norwegian Jazz Research : a report from the conference. 2002. ISBN 82-92267-07-7. Skrifter fra Institutt for musikk NTNU Trondheim (4).
 • Alterhaug, Bjørn; Dybo, Tor; Oversand, Kjell. (2002) Challenges in Norwegian Jazz Research : a report from the conference. 2002. ISBN 8292267077.
 • Oversand, Kjell. (1998) Materiale til forelesninger i etnomusikk. 1998.
 • Oversand, Kjell; Paulsen, Nikolai. (1996) Etnomusikk 2. 1996.