Bakgrunn og aktiviteter

Underviser i kontrapunkt, orgelimprovisasjon og komposisjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Kunstneriske produksjoner

 • Sommerro, Henning. (2018) Three signal pieces. Three signal pieces
 • Sommerro, Henning. (2018) Vi gjør det ved å syng. Vi gjør det ved å syng
 • Sommerro, Henning. (2017) BRIMI og Fem nordiske portrett. BRIMI og Fem nordiske portrett
 • Sommerro, Henning. (2017) Chops, sausages and steak. Chops, sausages and steak
 • Sommerro, Henning. (2017) Chrysillis. Chrysillis
 • Sommerro, Henning. (2017) Dagny. Dagny
 • Sommerro, Henning. (2017) Det Umuliges Kunst. Det Umuliges Kunst
 • Sommerro, Henning. (2017) Divided into three. Divided into three
 • Sommerro, Henning. (2017) Prelude. Prelude
 • Sommerro, Henning. (2017) The Wind. The Wind
 • Sommerro, Henning. (2017) Tre sanger. Tre sanger
 • Sommerro, Henning. (2017) Violinconcerto (Borders). Violinconcerto
 • Sommerro, Henning. (2016) Awakening. Awakening
 • Sommerro, Henning. (2016) KriTry. KriTry
 • Sommerro, Henning. (2016) Legende Ohne Worte. Legende Ohne Worte
 • Sommerro, Henning. (2016) Nordmørsminne. Nordmørsminne
 • Sommerro, Henning. (2015) Beginning. Beginning
 • Sommerro, Henning. (2015) Carols song. Carols song
 • Sommerro, Henning. (2015) EDDA. EDDA
 • Sommerro, Henning. (2015) Einars forsvinningnummer. Einars forsvinningnummer