Forskning

Institutt for musikk

Forskning

Cellist marrianne LIe holder foredrag på forskningskonsert

Ved Institutt for musikk er vi omlag 80 forskere og utøvende kunstnere, herunder fast ansatte, emeriti og midlertidige eller gjesteforskere.

Vår forskning foregår innen fire fagområder og fagmiljøer. Vi deltar også i det tverrfaglige forskningsnettverket "Musikkpedagogikk i utvikling", som er et samarbeid mellom Nord universitet, ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) og ved Institutt for lærerutdanning og Institutt for musikk ved NTNU.


Kontakt

Kontakt

Kunstnerisk utviklingsarbeid

Kunstnerisk utviklingsarbeid

Mini calevent portlet

Kalender

Musikkvitenskap - forskning

Musikkvitenskap

Ved musikkvitenskap forskes det både på det musikkhistoriske og etnomusikologiske feltet, på populærmusikk, filmmusikk, opera, vokaltradisjoner og musikk i ulike tverrfaglige perspektiver.


Musikkteknologi - forskning

Musikkteknologi

Forskningsaktiviteten innen musikkteknologi kan beskrives som langsiktig streben etter produktive krysninger mellom musikalsk framføring og teknologisk innovasjon.


Dansevitenskap - forskning

Dansevitenskap

Forskningen innen dansevitenskap favner bredt og inkluderer historiske studier av norsk og internasjonal dans, analyse av bevegelse og dans, sosiokulturelle aspekter, antropologiske og etnologiske studier, filosofiske og fenomenologiske innfallsvinkler samt helsemessige og pedagogisk aspekter.


Utøvende - forskning

Kunstnerisk utviklingsarbeid

Kunstnerisk fagansatte ved Institutt for musikk driver utøvende og skapende virksomhet. Både i kvalitet og kvantitet gjør instituttet seg gjeldende i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Brorparten av den kunstneriske virksomheten er knyttet til fagområdet utøvende musikk, men også ansatte ved områdene musikkteknologi og musikkvitenskap driver utøvende og skapende kunstnerisk virksomhet.