Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Ledang, Ola Kai. (2005) Applied Organology or Pastime Fascination? Restoring the Viking Lur and Refining the Langleik. Studia Instrumentorum Musicae Popularis. vol. XV.
  • Ledang, Ola Kai. (2005) “Etter gammal sed og skipnad” — Lur og lurblåster på kong Sverres tid. Skrifter från Institutionen för musikvetenskap, Göteborgs Universitet. vol. 80.
  • Ledang, Ola Kai. (2005) Langspellet i Hemne. Årbok for Fosen. vol. 44.
  • Ledang, Ola Kai. (1998) From Galdr to Paternoster�Norse and Christian Music Practices in Snorri�s Heimskringla. Skrifter - NTNU, Senter for middelalderstudier.

Bøker

  • Ledang, Ola Kai; Dybdahl, Audun; Petersen, Nils Holger; Ledang, Ola Kai. (1998) Gregorian Chant and Medieval Music. Proceedings from The Nordic Festival and Conference of Gregorian Chant, Trondheim, St. Olavs Wake 1997. Tapir Akademisk Forlag. 1998. ISBN 82-519-1306-3. Skrifter - NTNU, Senter for middelalderstudier.
  • Ledang, Ola Kai; Bergsagel, John; Nilsson, Ann-Marie; Østrem, Eyolf; Edwards, Owain Tudor; Servatius, Viveca; Rungwald, Eva; Albarosa, Nino; Dybdahl, Audun; Ledang, Ola Kai; Petersen, Nils Holger. (1998) Gregorian Chant and Medieval Music. Proceedings from The Nordic Festival and Conference of Gregorian Chant. Trondheim, St. Olavs Wake 1997. Tapir Akademisk Forlag. 1998. ISBN 82-519-1306-3. Skrifter - NTNU, Senter for middelalderstudier.

Del av bok/rapport

  • Ledang, Ola Kai. (2014) Ei reise til Tanzania 1977/78 - og eit tilbakeblikk. (Re)Searching the Field. Festschrift in Honour of Egil Bakka.
  • Ledang, Ola Kai. (2012) Afrikanske musikk- og kulturimpulsar i det tidlige Europa. Musikk, politikk og globalisering.