Forskning - musikkteknologi

Institutt for musikk

Forskning - musikkteknologi


Konsert med artist, musikkteknologi.
Skjermdump: video, Stein Roar Leite/NTNU

Forskinga innan musikkteknologi kan beskrivast som eit langsiktig strev etter produktive kryssingar mellom musikalsk framføring og teknologisk innovasjon.

Hovudtråden er å utforske samspel og kommunikasjon mellom digitale og akustiske musikarar, primært i ein improvisasjonskontekst.

Forskinga vår produserer nye praksisar for framføring, avanserte verktøy for lydbehandling og akademiske analysar av relasjonar mellom utøvarar og publikum.

Forskingsgruppa inkluderer utøvande musikarar, teknologar og musikologar ved Institutt for musikk, men strekkjer seg også ut til eit veksande nettverk av samarbeidande forskarar og institusjonar i USA, England og Irland.

Musikkteknologi har eige lydstudio og andre lydlaboratorium.

 


Luft

Programrådet for musikkteknologi

Instrument og utstyr

Instrument og utstyr


Instrument og utstyr som blir brukt ved instituttet.

Musikkbiblioteket er tett knytta til instituttet.

Universitetsbiblioteket si fagside for musikk.

Forskningsrelatert: 
NordForskNOTAMAECNorges Forskningsråd

Constellation Stories

Constellation Stories

Constellation Stories (by Luminarium Dance), Rider University world premiere 4. mars, 2022. Koreografi: Merli V. Guerra Musikk: Madeleine Shapiro (cello) og Andreas Bergsland.


Nancarrow Biotope

Nancarrow Biotope

Conlon Nancarrow's Piano Studies orchestrated for Pipe Organ and electronics. Nidaros Cathedral 31. oktober 2019. Øyvind Brandtsegg, Thomas Henriksen m. fl.

 


Magnify The Sound

Magnify The Sound

Magnify The Sound concert at NowNetArts 2020
Live networked performance from four different locations in Norway - exploring interplay between drums/percussion, live processing, electric guitar and live visuals. Trond Engum m. fl.