Forskning - musikkteknologi

Institutt for musikk

Forskning - musikkteknologi


Konsert med artist, musikkteknologi.
Skjermdump: video, Stein Roar Leite/NTNU

Forskinga innan musikkteknologi kan beskrivast som eit langsiktig strev etter produktive kryssingar mellom musikalsk framføring og teknologisk innovasjon.

Hovudtråden er å utforske samspel og kommunikasjon mellom digitale og akustiske musikarar, primært i ein improvisasjonskontekst.

Forskinga vår produserer nye praksisar for framføring, avanserte verktøy for lydbehandling og akademiske analysar av relasjonar mellom utøvarar og publikum.

Forskingsgruppa inkluderer utøvande musikarar, teknologar og musikologar ved Institutt for musikk, men strekkjer seg også ut til eit veksande nettverk av samarbeidande forskarar og institusjonar i USA, England og Irland.

Musikkteknologi har eige lydstudio og andre lydlaboratorium.

 


Luft

Programrådet for musikkteknologi

Instrument og utstyr

Instrument og utstyr


Instrument og utstyr som blir brukt ved instituttet.

Musikkbiblioteket er tett knytta til instituttet.

Universitetsbiblioteket si fagside for musikk.

Forskningsrelatert: 
NordForskNOTAMAECNorges Forskningsråd

NTNU Jazzensemble og Espen Berg

NTNU Jazzensemble og Espen Berg

YouTube: NTNU Jazzensemble og Espen Berg på Dokkhuset, Trondheim, desember 2015.


Angelina Yershova og Øyvind Brandtsegg

Angelina Yershova og Øyvind Brandtsegg

YouTube: Composing while improvising. Angelina Yershova, Øyvind Brandtsegg og studentar, Trondheim 17. mars 2016.


Trond Engum

Trond Engum

YouTube: Bringing the studio to the stage. Trond Engum på TEDx, Trondheim 1. april 2014.