Masteroppgaver ved institutt for musikk

 

Masteroppgaver, institutt for musikk. Foto.

Titler på nye masteroppgaver legges ut etter hvert semesters sensurfrister. Velg fagområdet du vil se oppgavetitler fra. Flere av de senere års masteroppgaver kan leses i fulltekst i NTNU Open.

Musikkvitenskap

 1. Welle, Cesilie: SYNGER DU I KOR? SÅ HYGGELIG. MEN HVA GJØR DU EGENTLIG? OM DEN KLASSISKE SANGUTDANNINGENS RELEVANS TIL ET ØKENDE ARBEIDSMARKED FOR KOR OG VOKALENSEMBLER. EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE. NTNU, høst 2017
 2. Khalil, Thamer Abdulkarem: THE EUROPEAN-STYLISTIC ORCHESTRAL MUSIC IN IRAQ BY FOCUSING UPON MUSICAL CAREER AND MAJOR WORKS BY THE IRAQI COMPOSER KHALIL ISMAIL HAKKI. NTNU, høst 2017
 3. Blok, Sampath Chandrakumara Johannes: COMPOSITION. NTNU, vår 2017
 4. Hansen, Karina Valnumsen: MOZARTS DIE ZAUBERFLÖTE - ET SPEILBILDE AV POLITISKE, SOSIALE OG KULTURELLE STRØMNINGER I HABSBURG-MONARKIETS WIEN. NTNU, vår 2017
 5. Netland, Håvard Flatjord: KEITH EMERSON - DEN ENDELØSE GÅTEN. EN STUDIE AV "THE ENDLESS ENIGMA", OG ET INNBLIKK I ANDRE KOMPOSISJONER AV EMERSON. NTNU, vår 2017
 6. Vesje, Uno Alexander: HARPEN - FRA SOLO TIL STORT FORMAT. NTNU, vår 2017
 7. Andersen, Thomas: VIRTUELL POLYFONI. FENOMENET LIVELOOPING OG JARLE BERNHOFTS FREMFØRINGSPRAKSIS. NTNU, vår 2016
 8. Herjuaune, Lise Waet: BLIR PRAKTISKE DISIPLINER SOM HØRELÆRE, GEHØR OG PRIMAVISTA INTEGRERT I SANGOPPLÆRINGEN? NTNU, vår 2016
 9. Jordbrekk, Anders: THE INFLUENCE OF THE PAST. A STUDY OF RETROMANIA AND TECHNOSTALGIA IN CONTEMPORARY POPULAR MUSIC. NTNU, vår 2016
 10. Leite, Magnus: KOMPONISTEN SIGURD ISLANDSMOEN (1881–1964) OG HANS REQUIEM OP. 42. NTNU, vår 2016
 11. Nguyen, Thomas: KONTRAST OG VARIASJON. NTNU, vår 2016
 12. Opedal, Åsmund Hjorthol: MOTORPSYCHO PÅ MUSEUM. EIN STUDIE AV ROCKHEIM SOM FORMIDLAR AV POPULÆRMUSIKKENS HISTORIE. NTNU, vår 2016
 13. Selfjord, Audun Berg: SUITE FOR STRYKEORKESTER OG ANDRE VERKER. NTNU, vår 2016
 14. Schanke, Janne Kristin: DEN AUTENTISKE SANGEREN. SANGERE ER LYTTERE I EN UNDERSØKELSE AV DET AUTENTISKE VOKALUTTRYKKET I POPULÆRMUSIKK. NTNU, vår 2016
 15. Størvold, Tore: BEATS, STRINGS AND VOLCANIC THINGS. CROSS-GENRE MUSICAL PRACTICES IN THE INDEPENDENT MUSIC SCENE IN REYKJAVIK, ICELAND. NTNU, vår 2016
 16. Østrem, Mathias: MUSIKK I SKYEN. VIRTUELL PROSESS OG SAMARBEID I OHM STUDIO. NTNU, vår 2016
 17. Warholm, Heidi Synnøve: NADISHANA – EN MULTIINSTRUMENTALIST, KOMPONIST OG INSTRUMENTINNOVATØR. NTNU, høst 2015
 18. Pedersen, Ann Britt: THE STORY ABOUT A STORY ABOUT NOBODY. EN PRAKTISK-TEORETISK OPPGAVE OM FILMMUSIKK. NTNU, høst 2015
 19. Hammer, Håkon: MUSIKK I BUTIKK. EN STUDIE AV HVORDAN «BAKGRUNNSMUSIKK» BRUKES I KLESBUTIKK. NTNU, høst 2015
 20. Aas, Ranveig: O CHE NUOVO MIRACOLO! -EN STUDIE AV DET POLITISKE ASPEKTET TIL TEKST OG MUSIKK I LA PELLEGRINAS INTERMEDIER. NTNU, vår 2015
 21. Stokkeland, Sølvi: «WE'RE GONNA NEED BIGGER GUNS» EN ANALYTISK TILNÆRMING TIL LYD I DATASPILL. NTNU, vår 2015
 22. Krokan, Eva Lise Haaland: SANGEREN I VOKALENSEMBLET. OM MUSIKALSKE OG SOSIALE DIMENSJONER I SANGERKOLLEKTIVET. NTNU, vår 2015
 23. Hofgaard, Nicoline Strandskogen: TRADISJON OG FORANDRING I NYERE NORSK FOLKEMUSIKKPRAKSIS. NTNU, vår 2015
 24. Bakken, Kjersti Anderdal: MUSIKK I EIN NY MEDIESITUASJON. EIN STUDIE AV MUSIKK OG MÅLGRUPPE I NRK P13. NTNU, vår 2015
 25. Svanholm, Arnstein Dahle: MUSIKKOPPLEVELSEN OG KUNNSKAPSLØFTET. NTNU, høst 2014
 26. Rånes, Brian Christer Nebb: CHOCOLATE, MUSTARD AND A FOX. NTNU, høst 2014
 27. Moe, Eva Synnøve Ødmann: TIL KJÆRLIGHETENS PRIS, P1+ JINGLER OG THE UGLY DUCKLING. NTNU, høst 2014
 28. Burdal, Kristin Johnsrud: LYDEN AV DE MØRKE SJELER. NTNU, høst 2014
 29. Bergendahl, Marit Arnesen: HAYDNS KANONER. NTNU, høst 2014
 30. Werness, Annette Vangen: FRA IDÉ TIL MUSIKK. ET STUDIUM I KOMPOSISJON. NTNU, vår 2014
 31. Langøygjelten, Siri: DIFFERENT TIMELINES. NTNU, vår 2014
 32. Huseby, Henning: «HERSKERNES MUSIKALSKE BILDE». OM TEKST OG MUSIKK I OFFISIET TIL ST. OSWALD AV NORTHUMBRIA. NTNU, vår 2014
 33. Nybrott, Lisa Gabrielsen: «ER DU MOTIVERT?» EN INTERVJUUNDERSØKELSE OM MOTIVASJON I HØRELÆREFAGET PÅ UTØVENDE MUSIKKUTDANNING. NTNU, vår 2014
 34. Fors, Elisabeth Steen: «JEG SKAL ALDRI SLUTTE!»  EN UNDERSØKELSE AV PROSJEKTET UNGDOM OG MEDBESTEMMELSE, MESTRING OG MOTIVASJON - ET NASJONALT SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM NORGES MUSIKKORPS FORBUND OG NORSK KULTURSKOLERÅD. NTNU, vår 2014
 35. Dyrseth, Åshild Rørvik: VURDERING I HOVEDINSTRUMENT. EN KVALITATIV UNDERSØKELSE AV MUSIKKPEDAGOGERS VURDERINGSPRAKSIS. NTNU, vår 2014
 36. Reistadbakk, Egil Furu: BONDS, BEATS & BELIEFS. OM BEATPRODUKSJON I HIPHOP. NTNU, høst 2013
 37. Gudmundset, Lars- Andrè: SKOLEKORPSDIRIGENTEN. PEDAGOG OG TILRETTELEGGER. NTNU, høst 2013
 38. Fostad, Ingrid: KUNSTEN Å KOMMUNISERE SANGTEKNIKK TIL KOR. EN KASUSSTUDIE AV TRE DIRIGENTERS PRAKSIS. NTNU, høst 2013
 39. Fjellseth, Martin: MUSIKKUNDERVISNING I UNGDOMSSKOLEN -EN ANALYSE AV KUNNSKAPSLØFTET. NTNU, høst 2013
 40. Breistrand, Kim Olve: COUNTRY I NORGE - MUSIKK FRA OG PÅ BYGDA? EN STUDIE I SJANGRE, RESEPSJON OG GRÅSONER. NTNU høst 2013
 41. Aasheim, Marte Annesdatter: "MUSIKK KAN IKKE LÆRES!" FORVENTNINGER OG KRAV TIL GRUNNSKOLENS MUSIKKLÆRER. NTNU vår 2013
 42. Østgårdsgjelten, Lisbeth Bækken: LYDEN AV LIVET. MUSIKKENS ROLLE OG FUNKSJON I EN KRISESITUASJON. NTNU vår 2013
 43. Novosad-Maehlum, Inna: COMPOSING: SELF-EXPRESSION AND SELF-ACTUALIZATION THROUGH COMMUNICATION. STÅLE KLEIBERG AND MISHA ALPERIN AS REPRESENTATIVES OF CONTRASTING CULTURAL CLIMATES. NTNU vår 2013
 44. Moen, Erlend Furholt: ET STUDIE I KOMPOSISJON. NTNU vår 2013
 45. Hosar, Halvor: A FAITH THAT FITS THE FORMS? FORMENLEHRE REVIVED AND THE KYRIE MOVEMENTS OF THE FIRST VIENNESE MODERNISM. NTNU vår 2013
 46. Bang, Jon: THE PRINCIPLES OF ORCHESTRATION. ANALYSIS, THEORY AND PRACTICE. NTNU vår 2013
 47. Skalmeraas, Nina: SKOLEKORPSET – ET ATTRAKTIVT TILBUD FOR DAGENS 8-ÅRINGER, ELLER EN FRITDISAKTIVITET PÅ TUR UT? NTNU høst 2012
 48. Harneshaug, Kari: EARLY MORNING MEMORIES. EI PLATEUTGIVING, EIN UTØVAR OG EIN PROSESS. NTNU høst 2012
 49. Håkestad, Andreas: FRA MESTER TIL MASTER. ET STUDIUM I KOMPOSISJON. NTNU vår 2012
 50. Skogstad, Torid: SØR-VARANGER KULTURSKOLE. INSTRUMENTALPEDAGOGERS UTFORDRINGER I ET SAMISK-NORSK SAMFUNN. NTNU vår 2012
 51. Nyhaug, Anne-Grethe: «OM POPULÆRMUSIKKPRAKSIS OG KJØNNSROLLER». NTNU vår 2012
 52. Kulset, Nora: MUSIKK OG ANDRESPRÅK. OM MUSIKK SOM VERKTØY I NORSKOPPLÆRINGEN AV MINORITETSSPRÅKLIGE FØRSKOLEBARN. NTNU vår 2012
 53. Kines, Ørjan Breivik: KULTURSKOLEN I INTERNETTALDEREN - STREAMINGMEDIER SOM PEDAGOGISK VERKTØY I INSTRUMENTUNDERVISNING. NTNU vår 2012
 54. Johnsrud, Stian Burheim: BLOW BY BLOW. GITARISTEN JEFF BECK I PERIODEN 1975-2003. NTNU vår 2012
 55. Grønbeck, Erlend: UTØVEREN OG MUSIKKEN. EN BELYSNING AV SIDER VED DET Å UTØVE MUSIKK. NTNU vår 2012
 56. Eilertsen, Agnete: FRA BIKINI KILL TIL RIOT GRRRL - PERSPEKTIVER PÅ PUNKROCK OG FEMINISME. NTNU vår 2012
 57. Sylthe, Judit Toth: FREMMER DANNELSE MUSIKALSK OPPLEVELSE? BLANT ANNET BASERT PÅ EN SPØRREUNDERSØKELSE I FIRE UNGDOMSKOLEKLASSER I SKOLEÅRET 2008-2011. NTNU høst 2011
 58. Skrede, Geir Marius: STUDIOPRODUKSJON OG LIVEFRAMFØRELSE. FREMFØRINGSPRAKSIS I LYS AV MICHAEL JACKSONS «BILLIE JEAN». NTNU høst 2011
 59. Sjelmo, Vigdis: KAN STRIKKEMØNSTER VÆRE MUSIKK? METAMUSIKALSKE TILBLIVELSER. NTNU høst 2011
 60. Koren, Martin Eikeset: RACHMANINOVS OPUS 37 VESPER. ANALYSE SOM GRUNNLAG FOR EGEN KOMPOSITORISK PRAKSIS. NTNU høst 2011
 61. Koren, Marièl Eikeset: NIELS JESPERSSØNS GRADUALE 1573 - PLASSERING I EUROPEISK KYRKJEMUSIKALSK TRADISJON OG NYSKAPING. NTNU høst 2011
 62. Aune, Marte Elnan: DE UUNNVÆRLIGE JENTESANGERNE – EN UNDERSØKELSE AV DEN UNGE JENTESTEMMENS VILKÅR. NTNU høst 2011
 63. Øksnes, Ingunn Sørli: TRADISJON OG TRANSE. I LYS AV FOLKEMUSIKEREN HALLVARD TORLEIVSSON BJØRGUMS FILOSOFI OG PRAKSIS. NTNU vår 2011
 64. Tafjord, Tonje E.: NY MUSIKK I HISTORIE OG ENDRING. SAMTIDSMUSIKKEN SITT LIV I NOREG FRÅ PAULINE HALL TIL GRØNLAND KAMMERMUSIKKFESTIVAL. NTNU vår 2011
 65. Stebergløkken, Ken R.: FRA BLUEGRASS TIL NEWGRASS. KONSTRUKSJON AV AUTENTISITET OG UTVIKLING AV NYE SJANGERDEFINISJONER. NTNU vår 2011
 66. Schrøder, Morten: UTØVER OG VITENSKAP. VITENSKAPELIG REFLEKSJON OVER EGEN PRAKSIS. NTNU vår 2011
 67. Schiøtt, Arne: MUSIKK I DATASPILL. EN FREMSTILLING OM MUSIKKENS UTVIKLING, PROSESS OG FUNKSJON. NTNU vår 2011
 68. Naustdal, Vegard: MUSIKKPRODUKSJON PÅ ISAK. EN STUDIE AV UNGDOMS MUSIKALSKE PRAKSIS VED DET KOMMUNALE KULTURSENTERET ISAK. NTNU vår 2011.
 69. Alstad, Marit: BLÅSETEKNIKK I KULTURSKOLEN. FOKUS PÅ LUFTBRUK I MESSINGOPPLÆRINGEN. NTNU vår 2011
 70. Werstad, Svein Tore: IMPROVISASJON I JAZZ OG FOTBALL. NTNU høst 2010
 71. Mikkelsen, Steinar: TEKST OG MUSIKK I STRAVINSKIJS LATINSKE VOKALVERK. «IN THE BEGINNING WAS THE WORD...». NTNU høst 2010
 72. Skjær, Gudmund Bolstad: BILL FRISELL OG DET RURALE AMERIKANSKE IDEALET I JAZZ. NTNU vår 2010
 73. Rabben, Astrid: ERSTATNINGSJAZZ OG PROPAGANDASWING. KULTURPOLITIKK, KRINGKASTING OG JAZZ I DET TREDJE RIKET. NTNU vår 2010
 74. Netland, Torbjørn: JAZZGITAR: LÆRINGSTEORETISKE UTFORDRINGER. DOKUMENTASJON AV EN LÆRINGSPROSESS. NTNU vår 2010
 75. Karlsen, Roger: MUNTLIGE OG SKRIFTLIGE KULTURTRADISJONER PERSPEKTIVERT GJENNOM UTVIKLINGEN AV BLUESROCK. NTNU vår 2010
 76. Østvang, Ingrid Synnøve Røste: MILLA' STEN OG MÅSSÅ OPPI ØSTERDAL'N. DOKUMENTASJON, BESKRIVELSE OG ANALYSE AV VOKAL FOLKEMUSIKK FRA OS I ØSTERDALEN. NTNU høst 2009
 77. Vinge, Anders: IN SEARCH OF A HISTORICALLY INFORMED APPROACH TO IMITATIONS: CLEMENTI'S MUSICAL CHARACTERISTICS (1787) IN THE LIGHT OF CONTEMPORARY SOURCES. NTNU høst 2009
 78. Lorentzen, Siv Anette: PAUL HINDEMITH OG ORGELET - EN GJENNOMGANG AV HANS TRE ORGELSONATER. NTNU høst 2009
 79. Hasund, Gunnhild: TRØNDERRAP - OM DEN GLOBALISERTE FORMA AV HIPHOP I TRONDHEIM. NTNU høst 2009
 80. Velle, Ingrid: UNG LÅT. EIN STUDIE AV LÆRINGSPROSESSAR, IDENTITET OG UTVIKLING HOS DELTAKARANE PÅ TKMK SITT LÅTSKRIVINGSKURS 2007/2008. NTNU vår 2009
 81. Torvik, Arne: INTERAKSJON OG IMPROVISASJON I BOBO STENSON TRIO. NTNU vår 2009
 82. Pedersen, Rainer Andre Svartrapmo: STANTON MOORE – EN ANALYSE AV SPILLESTIL. NTNU vår 2009
 83. Lillegård, Eva: EKSTREM METAL FRA 1990-TALLET OG FREM TIL I DAG: EN UTVIKLINGSSTUDIE. NTNU vår 2009
 84. Håpnes, Odd S.: ET SKAPENDE FRIROM – PERSPEKTIVER PÅ KORSANG, LIVSVERDEN OG HELSE. NTNU vår 2009
 85. Hämäläinen, Soile Päivikki: I SKJÆRINGSPUNKTET MELLOM MUSIKK, SPIRITUALITET OG HELSE – WERBECKSANGEN MELLOM MUSIKK, MEDITASJON OG HOLISTISKE TERAPIER. NTNU vår 2009
 86. Grønbech, Stian: THE LONER. EN STUDIE I NEIL YOUNGS MUSIKK. NTNU vår 2009
 87. Grendahl, Laila: MUSIKKPEDAGOGISK IDEOLOGI OG PRAKSIS I DET POSTMODERNE – EN KVALITATIV STUDIE. NTNU vår 2009
 88. Gjelstenli, Kjetil: «MUSIC IS A DROP IN THE OCEAN OF LIFE» SAMMENHENG MELLOM MUSIKALSKE OG PERSONLIGE ENDRINGSPROSESSER? EN STUDIE AV WAYNE SHORTERS MUSIKK I 1988 OG 2005. NTNU vår 2009
 89. Dolmen, Bjørn David: ROCK OG KOMPOSISJONSMUSIKK: DEN FINSKE KOMPONISTEN PEKKA POHJOLA OG HANS MUSIKALSKE PRAKSIS. NTNU vår 2009
 90. Brun, Ingeborg: POPULÆRMUSIKK FRA ADDIS ABEBA: REDEFINERING AV LOKAL TRADISJON. NTNU vår 2009
 91. Bogstrand, Gøran Ove: OM POPULÆRMUSIKKDISKURS. NTNU vår 2009
 92. Jensen, Rannveig Eikrem: KRISTIAN HALSE «EIN NORDMØRSK TONESKALD». NTNU høst 2008
 93. Vaagan, Bjørn-Thore Hønstad: RESONANS – ET STUDIE AV STEMMEN. NTNU vår 2008
 94. Sørum, Mattis: PREMIATA FORNERIA MARCONI – FRA INNOVASJON TIL PROSTITUSJON... OG TILBAKE IGJEN. NTNU vår 2008
 95. Sørtømme, Anne: LONG LIVE THE LONG SONG MUSIKK OG IDENTITETSBYGGING I DET POST-KOMMUNISTISKE MONGOLIA. NTNU vår 2008
 96. Smidt, Kristina Olsen: VOKAL BALANSEKUNST - EN SANGERS REFLEKSJONER RUNDT GJENSKAPING OG NYSKAPING AV TIDLIGMUSIKK. NTNU vår 2008
 97. Pettersen, Mari Ann Lervåg: OM KUNNSKAP OG MUSIKK I KUNNSKAPSLØFTET - EN BESKRIVELSE OG VURDERING AV TRE OFFENTLIGE DOKUMENTER. NTNU vår 2008
 98. Olsen, Terje: ROCKESPIRER EN UNDERSØKELSE OM HVORDAN UNGDOM ØVER I BAND. NTNU vår 2008
 99. Johansen, Maria Kaggerud: PIRATES OF THE CARIBBEAN: EN STUDIE I HANS ZIMMERS FILMMUSIKK. NTNU vår 2008
 100. Eidsvaag, Fritz Flåmo: THE SOUND OF EARTH - ANALYTISK BLIKK PÅ CHARLIE HADENS BASSPILL OG VIRKE SOM JAZZMUSIKER. NTNU vår 2008
 101. Dvali, Ekaterine: STATISK SONORISK KONSEPT I GYÖRGY LIGETIS ORKESTERVERKER APPARITIONS OG ATMOSPHÈRES. NTNU vår 2008
 102. Bjørseth, Pål Selsjord: SAMSPILL MELLOM MUSIKK OG FORVALTNING – EN FORSØMT DISIPLIN? OM MUSIKKFORVALTNINGENS ENDREDE RAMMEFAKTORER. NTNU vår 2008
 103. Solli-Mork, Anniken: SÆRTREKK VED DREVJAS SANGTRADISJON. NTNU høst 2007
 104. Nyseter, Anne Grete: VOKAL FOLKEMUSIKK FRA OPPDAL. NTNU høst 2007
 105. Eiksund, Øyvind Johan: «DER GESTISCHE CHARAKTER DER MUSIK». EI KONTEKSTUELL DRØFTING AV KURT WEILLS TANKAR OM SCENISK MUSIKK. NTNU høst 2007
 106. Stamnsve, Ann Helen: KELTISK MODERNITET: KELTIFISERING AV IRSK TRADISJONSMUSIKK GJENNOM GLOBALISERTE MUSIKKSCENER. NTNU vår 2007
 107. Sirnes, Åsta Willumsen: MUSIKK OG KONTEKST. EN STUDIE AV VICTOR JARAS MUSIKK I EN CHILENSK KONTEKST. NTNU vår 2007
 108. Siem, Kristoff: MAGNOLIA JAZZBAND. ET MØTE MELLOM FOLKETONER OG NEW ORLEANS JAZZ. NTNU vår 2007
 109. Schei, Liv Mari: DER STIGER ET LAND. LONGYEARBYENS MUSIKKHISTORIE 1906 - 2006. NTNU vår 2007
 110. Petersen, Anne Karin: KAMMERMUSIKK I MUSIKK- OG KULTURSKOLEN. ER DET VIKTIG? NTNU vår 2007
 111. Løvaas, Nadja Johansen: JAZZ, BLUES OG KJØNN. NTNU vår 2007
 112. Hårklau, Eli: LEGGE PUSLESPILL MED BRAHMS. NTNU vår 2007
 113. Åse, Tone: IMPROVISASJON I UNDERVISNINGEN - FORSKNING PÅ EGEN PRAKSIS. NTNU vår 2007
 114. Øien, Ola Buan: INTERNETT-BASERT GITARUNDERVISNING VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE: ET VERDIG SUPPLEMENT I DEN EKSISTERENDE KOMMUNALE KULTURSKOLE: FORSKNING PÅ EGEN PRAKSIS. NTNU vår 2007
 115. Sæther, Gunn: «ESTETISKE DIMENSJONER» I NORSK GRUNNSKOLE. NTNU vår 2007
 116. Solem, Arnstein: BRANFORD MARSALIS, FOOTSTEPS OF OUR FATHERS. NTNU vår 2007
 117. Snustad, Rolf Martin: Joshua Redman: SAXOFONSOUND, HELHETLIG SOUND OG STEMME. NTNU vår 2007
 118. Ramlo, Tove: KOR I UTVIKLING. NTNU vår 2007
 119. Mogstad, Ivar: FOLKEMUSIKALSKE SPELETEKNIKKAR PÅ VANLEG FELE. NTNU vår 2007
 120. Merakerås, Hege Aalberg: ERIK BLOMBERG – FRA TEKST TIL KONTEKST. NTNU vår 2007
 121. Laitinen, Inkeri: INSTRUMENTALUNDERVISNING I INDIA OG NORGE I ET KULTURELT PERSPEKTIV. NTNU vår 2007
 122. Følstad, Arild: SALSAPIANO – OM KLAVERETS ROLLE I CUBANSK POPULÆR- OG TRADISJONSMUSIKK. NTNU vår 2007
 123. Dahl, Tone: KORPSMUSIKK PÅ BYNESET 1889 – 2007. NTNU vår 2007
 124. Bjørkøy, Erlend Olav: KRYDDER, KRIMSKRAMS OG GAMMELGUBBSVIBRATO. NTNU vår 2007
 125. Kolstø, Linda: SEKS JENTER OM ELGITARISTROLLEN. FORTELJINGAR OM MUSIKK, IDENTITET OG KJØNN. NTNU høst 2006
 126. Berg, Øivind: DEN NORSKE SANGSKATTEN? NTNU høst 2006
 127. Bandlien, Bjørn Terje: HAN LA I MIN MUNN EN NY SANG. REPERTOARUTVIKLING OG IDEOLOGISKE STRØMNINGER I INDREMISJONEN FRA 1945 TIL 2000. NTNU høst 2006
 128. Paulsen, Jeanette: DADAFON - ET BAND I UTVIKLING. NTNU vår 2006
 129. Norbeck, Synne Teiseth: POPULÆRMUSIKKARENAER I TRONDHEIM - MELLOM ØVINGSLOKALER OG GRÅ KORRIDORER. UTFORDRINGER OG DEBATTER I MØTE MED KULTURPOLITIKKEN. NTNU vår 2006
 130. Hellem, Wenche: MUSIKKPEDAGOGIKK FOR BLINDE – TILRETTELEGGING AV MUSIKKFAGET I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE. NTNU vår 2006
 131. Aadland, Ragnhild: ÅÅÅÅÅÅH, LEVVA LIVET!: MUSIKK OG MUSIKALSK LIV PÅ TRØNDELAG TEATER HØSTEN 2004 OG VÅREN 2005 : HVORDAN FUNGERER MUSIKKEN I EN KULTURINSTITUSJON MED EN ANNEN KUNSTFORM I HOVEDFOKUS? NTNU høst 2005
 132. Olsen, Sissel Brean: OVERTONESANG. EN STRUKTURELL ANALYSE OG KULTURELL BESKRIVELSE AV KHÖÖMEI-MONGOLSK OVERTONESANG. NTNU høst 2005
 133. Moe, Frøydis: DE PEDAGOGISKE SIDENE VED BELA BARTOKS 44 DUO. HVORDAN ER DUETTENE PEDAGOGISKE OG HVORDAN VILLE DE FUNGERT I DAGENS UNDERVISNINGSSITUASJON? NTNU høst 2005
 134. Jaastad, Lise: MAFIGA «TRE STEINER» «KVINNE» «LIV». TERAPEUTISKE MUSIKKTRADISJONER BLANT GIRIAMA- OG KAMBAFOLKENE I KENYA. NTNU høst 2005
 135. Hovde, Sunniva Skjøstad: PASSENDE UNGE KVINNER. OM KJØNN OG IMPROVISASJON I TYRKISK MUSIKK OG JAZZ, PÅ BAKGRUNN AV FELTARBEID I ISTANBUL OG ETABLERING AV EN KRYSSKULTURELL DISKURS. NTNU høst 2005
 136. Tronvoll, Sølvi Dons: GÅTE – ET MØTE MELLOM ULIKE GENRE. NTNU vår 2005.
 137. Rimereit, Marit: NEW CONCEPTION OF JAZZ. BUGGE WESSELTOFT OG ELEKTRONISK JAZZ. NTNU vår 2005.
 138. Hesjedal, Ingrid M.Wold:ANALYSE AV MODEST P MUSSORGSKIJS SANGPRODUKSJON: - 'KUTSJKA' - NASJONALISME, FOLKEIDIOMER OG REALISME. NTNU vår 2005.
 139. Hagerup, Ragnhild Endseth: NORSK CELLOSKOLE. BLÅKOPI ELLER NYSKAPING? NTNU vår 2005.
 140. Boyd, Alice: VOCAL TRADITIONS IN SOUTHERN MOZAMBIQUE. NTNU vår 2005.
 141. Storheim, Jan Ragnar: BEETHOVENS CELLOSONATER OPUS 5 –  TILBLIVELSEN AV EN KAMMERMUSIKALSK SJANGER. NTNU høst 2004.
 142. Marcussen, Maja Lillian: MODAL CONCEPTS AND MELODIC LANGUAGE IN WEST FRANKISH INTROIT TROPE REPERTORIES. NTNU høst 2004.
 143. Husmoen, Turid Grøtting: PAUL OKKENHAUG. MENNESKET – ORGANISTEN – KOMPONISTEN. NTNU høst 2004.
 144. Solbakken, Line Anni:. DANSEREN SOM MUSIKER – SOM RYTMEKUNSTNER. NTNU vår 2004
 145. Korsbrekke; Anne Karin: DIE MUSIK MUSICS. EN REPERTOARUNDERSØKELSE AV KONSERTER ARRANGERT AV RIKSKONSERTENE OG MUSIKKENS VENNER I MOLDE 1993/1994 – 2003/2004. NTNU vår 2004
 146. Kleven, Kjellrun Åsgard: MEDIEVALISM OG RESTAURERING AV MIDDELALDERENS ENSTEMMIGE KIRKESANG. NTNU vår 2004.
 147. Eriksen, Kristin Richstad: MUSIKK OG KJØNN I DEN NYE MUSIKKVITENSKAPEN. NTNU vår 2004.
 148. Eriksen, Grete Storbæk: WHEN LILACS LAST IN THE DOORYARD BLOOM'D. EN STUDIE AV FORHOLDET MELLOM TEKST OG MUSIKK I HINDEMITHS REQUIEM. NTNU høst 2003.
 149. Rørtveit, Bodil Lunde: TRADISJONELL MUSIKK I UGANDA 2002. KORLEIS TRADISJONELL MUSIKK KJEM TIL UTTRYKK GJENNOM TRE ULIKE KONTEKSTAR I HOVUDSTADEN KAMPALA. NTNU vår 2003.
 150. Kvaran, Knut: WOLOFGEWELEN OG WOLOF-TROMMEMUSIKK I GAMBIA. NTNU vår 2003.
 151.  
 152. Rolfsnes, Gunhild Sofie Aadland: «IF YOU FEEL SOMETHING, YOU'RE NOT GOING TO SIT THERE, YOU'RE GOING TO MOVE!» EI STUDIE I GOSPELMUSIKK OG KORLEIS DEN KJEM TIL UTTRYKK I FIRST CHURCH OF DELIVERANCE, EIN SVART KYRKJELYD I CHICAGO. NTNU høst 2002
 153. Eikje, Ivar Håkon: SYMFONI/ANTISYMFONI - ANTISYMFONI/SYMFONI. EN LESNING AV ALFRED SCHNITTKES FØRSTE SYMFONI. NTNU høst 2002
 154. Wilhelmsen, Merete: PROSJEKT «SAMSPILL» – SOM ARENA FOR KULTURSKOLELÆRERES KOMPETANSEHEVING. NTNU vår 2002
 155. Solum, Håvard: BEGYNNERUNDERVISNING PÅ SLAGVERK – STATUS OG UTFORDRINGER. NTNU vår 2002
 156. Solberg, Jon: ROCKABILLY/SWING. NTNU vår 2002
 157. Skjerdal, Lena: NIRANJAN JHAVERI SIN TEORI OM HVORDAN VOKALJAZZEN KAN UTVIKLE SEG VIDERE. NTNU vår 2002
 158. Skjelbred, Julie: VOKALJAZZ IMPROVISASJON MED HOVEDVEKT PÅ ELLA FITZGERALD. NTNU vår 2002
 159. Norbeck, Tone: BYGDA MI OG SKOLEMUSIKKEN. NTNU vår 2002
 160. Kolbjørnsen, Katrine Gilje: RUDOLF VON FICKERS BEARBEIDING (1930) AV PEROTINS ORGANA (1200-TALLET). NTNU vår 2002
 161. Jensen, Lillian Grete: FRA BEL CANTO TIL BELTING: PERSPEKTIVER PÅ BELTSTEMMEN. NTNU vår 2002
 162. Grøttland, Torhild Didrikke: ARETHA FRANKLIN: MUSIKALSK STILSKAPER OG BORGERRETTSFORKJEMPER. NTNU vår 2002
 163. Duun, Ann Evy: SAMARBEID MELLOM SKOLEKORPS OG KULTURSKOLE - FALLGRUVE ELLER GULLGRUVE? NTNU vår 2002
 164. Bjørklund, Camilla Wicklund: SCENESKREKK OG MUSIKKUTØVELSE. NTNU vår 2002
 165. Svarstad, Jostein: «ELECTRIC CHURCH» OM JIMI HENDRIX' SOUND FRA ULIKE PERSPEKTIV. NTNU høst 2001
 166. Skogvoll, Ingrind: PROSJEKT SAMSPILL – UTVIKLING FOR MUSIKANTER ELLER ORGANISASJON? NTNU høst 2001
 167. Selseth, Ingunn: VOKALSTEMMEN I SAMTIDSMUSIKKEN. NTNU høst 2001
 168. Kolaas, Solveig Salthammer: PAUL OKKENHAUG SOM SANGKOMPONIST. NTNU høst 2001
 169. Smalås, Ingrid: «IGNIS ARDENS» - DEN FLAMMENDE ILD. NTNU vår 2001
 170. Furuli, Pål Helge: CHANGING OPINION, OM PHILIP GLASS OG HANS MUSIKK. NTNU vår 2001
 171. Daling, Grete: CUBANSK SON BELYST GJENNOM SANGERENS ROLLE. NTNU vår 2001
 172. Bæverfjord, Hanne: AMAZING GRACE. AMERIKANSK MIKROTONAL KUNSTMUSIKK I DET 20. ÅRHUNDRE, MED HOVEDVEKT PÅ BEN JOHNSTON OG HANS STRYKEKVARTETT NR. 4. NTNU vår 2001
 173. Aksnes, Bård: HVORDAN DRIVE FLERKULTURELL MUSIKKPEDAGOGIKK? NTNU vår 2001
 174. Lamvik, Knut: COMPAD. THE COMPOSER'S NOTEPAD. NTNU høst 2000
 175. Hansen, Tone: GAMBISKE KVINNER SOM KULTURPRODUSENTAR. NTNU høst 2000
 176. Erland, Jogrim: MORTON FELDMAN. NTNU høst 2000
 177. Åsnes, Øystein: EIT STUDIE AV DET VESTAFRIKANSKE STRENGEINSTRUMENTET BOLON. NTNU vår 2000
 178. Solheim, Kristin: WEST-SIDE STORY – EN STUDIE AV MUSIKKENS DRAMATURGISKE FUNKSJONER. NTNU vår 2000
 179. Rønningsgrind, Guro: DEN IVERKSATTE TILFELDIGHET. JOHN CAGES ESTETIKK PÅ 1950-TALLET OG TILFELDIGHET OG UBESTEMTHET SOM KOMPOSITORISKE METODER. NTNU vår 2000
 180. Løfaldli, Marit: VOKALTRADISJON I RINDAL. DOKUMENTASJON OG FORMIDLING AV EIN LOKAL KULTURARV. NTNU vår 2000
 181. Kotte, Nina: AUDIOVISUELL ILLUSJON. EN ANALYSE AV LYDLIGE VIRKEMIDLER I STAR WARS-FILMENE. NTNU vår 2000
 182. Kelder, Kersti: NÅR STILLHETEN FÅR MENING: EN ANALYSE AV ARVO PÄRTS KANON POKAJANEN SETT I LYS AV HANS STILISTISKE UTVIKLING. NTNU vår 2000
 183. Kanestrøm, Nils: ELEVBASERT MUSIKKPEDAGOGIKK I ET UNGDOMSKULTURELT PERSPEKTIV.
 184. Jensen, Kjersti: Farben. ARNOLD SCHÖNBERG OG MALERKUNSTEN. NTNU vår 2000
 185. Håland, Frode: MODAL IMPROVISASJON MED HOVEDVEKT PÅ JAZZ. NTNU vår 2000
 186. Håheim, Stig: FRÅ EKVATORIAL-AFRIKA TIL MISSOURI. SCOTT JOPLIN OG RAGTIMESTILEN. NTNU vår 2000
 187. Hadland, Kjersti: KVALITETSVURDERING AV FIOLINER I ET MUSIKKHISTORISK PERSPEKTIV - UT FRA INSTRUMENTMAKERNES OG MUSIKERNES STÅSTED. NTNU vår 2000
 188. Gran, Reidun: OPPLÆRING PÅ BLÅSEINSTRUMENTER. EN DRØFTING PÅ BAKGRUNN AV HISTORISKE PERSPEKTIVER, NYERE UNDERVISNINGSMETODER OG GENERELL MUSIKKPEDAGOGISK TENKNING. NTNU vår 2000
 189. Fagerheim, Paal: DUKE ELLINGTON. TRANSKRIPSJON, ANALYSE OG KULTURHISTORISK AKTIVITETSFORSTÅELSE. NTNU vår 2000
 190. Eggestad, Olaf: MUSIKALITETSBEGREPET I ROMAIN ROLLANDS JEAN-CHRISTOPHE. NTNU vår 2000
 191. Eek, Kristin: ORGELHISTORIE I TRØNDELAG FRÅ 1850 TIL 1940. NTNU vår 2000
 192. Bevanger, Kjartan: CHOPIN. NTNU vår 2000
 193. Rusten, Camilla: FILMMUSIKK I VIETNAMKRIGSFILMEN. EN ANALYSE AV DET AUDIOVISUELLE SAMSPILLET I PLATOON OG APOCALYPSE NOW. NTNU høst 1999
 194. Løvik, Tone: HANNA MARIE HANSEN (1875 – 1954). NTNU høst 1999
 195. Hansen, Kjetil Falkenberg: TURNTABLISME. HIS MASTER'S VOICE: THE ART OF THE RECORD PLAYER. NTNU høst 1999
 196. Grimnes, Skjalg: JAZZPIANISTEN EGIL KAPSTAD. PERSPEKTIVER PÅ HANS MUSIKALSKE UTVIKLING OG UTTRYKK. NTNU høst 1999
 197. Følstad, Ole Jørgen: MUSIKKPEDAGOGENS ROLLE OG UTFORDRINGER I MUSIKK – OG KULTURSKOLEN. NTNU høst 1999
 198. Bergsland, Andreas: VÆVET AV «ROSER» .... – OLAV ANTON THOMMESENS «VÆVET AV STÆNGLER» SOM LESNING AV OBSTFELDERS «ROSER». NTNU høst 1999
 199. Vollan, Ståle Tvete: BULGARSK FOLKEMUSIKK – MUSIKKTRADISJON OG FELTARBEID. NTNU vår 1999
 200. Skevik, Dag: BRIAN FERNEYHOUGHS MUSIKK. ANALYSE, ESTETISKE OG HISTORISKE PERSPEKTIVER. NTNU vår 1999
 201. Scarbocci, Synnøve Hadland: MUSIKKJOURNALISTIKK - FORBRUKERVEILEDNING ELLER FOLKEOPPLYSNING? NTNU vår 1999
 202. Rønningen, Anders: HIMMELSK SANG HEDENSK LARM. MUSIKK, IDENTITET OG INKULTURASJON I DEN LUTHERSKE KIRKE PÅ SØRVEST-MADAGASKAR. NTNU vår 1999
 203. Neergaard, Johan Henrik: OPERAEN I KRISTIANSUND. NTNU vår 1999
 204. Madsen, Heidi Blix: WARNE MARSH – HANS LIV OG MUSIKK. NTNU vår 1999
 205. Koppen, Henny Marie: «DET EG GJER, LÆRER EG AV». OM PRAKTISK MUSIKOPPLÆRING I UNGDOMSSKULEN. NTNU vår 1999
 206. Kohl, Vibeke: JAN KRTITLEL JIRI NERUDA: KONSERT I ESS-DUR. EN ANALYSE. NTNU vår 1999
 207. Solheim, Oddmund: KVARTHARMONIKK I JAZZMUSIKK. EN REFLEKSJON OVER EMNET KVARTHARMONIKK MED UTGANGSPUNKT I JAZZPIANIST MCCOY TYNERS INNSPILLING AV «TUNJI» MED THE JOHN COLTRANE QUARTET (1962). NTNU høst 1998
 208. Nygård, Synnøve I. Keilegavlen: UTVIKLINGEN AV MUSIKKLINJER PÅ GYMNAS/VIDEREGÅENDE SKOLER. NTNU høst 1998
 209. Lian, Tone: MUSIKKLIVET I OVERHALLA. EN HISTORISK KARTLEGGING AV MUSIKKEN I EI NORD-TRØNDERSK BYGD. NTNU høst 1998
 210. Larsen, Elin Hennie: «GODE SAMFUNNSBORGERE» – OM MUSIKALSKE AKTIVITETER OG IDENTITETSDANNELSE. NTNU høst 1998
 211. Tveter, Astrid Torunn: INDIVIDUALISME OG ORNAMENTIKK. EN STUDIE I IRANSK MUSIKK OG KULTUR. NTNU Vår 1998
 212. Nikolaisen, Brith Johanne: MUSIKKBYEN MOSJØEN 1900-1980. SÆRTREKK OG UTVIKLING – EN HISTORISK OVERSIKTSSTUDIE. NTNU Vår 1998
 213. Flatås, Rune: KULTURELT MANGFOLD OG POLITISK ENSRETTING. BULGARIAS FOLKEMUSIKK I PERIODEN 1944 – 1989. NTNU Vår 1998
 214. Berg-Lennertzen, Geir Kristian: FRA SKOLE TIL KULTURELT RESSURSSENTER. EN STUDIE AV NAMSOS KOMMUNALE MUSIKKSKOLE 1982 – 1998. NTNU Vår 1998
 215. Waade, Roy Aksel: EL.GITARPEDAGOGIKK. EN KARTLEGGING OG DRØFTING AV EL.GITARPEDAGOGIKK. NTNU Høst 1997
 216. Kleiberg, Keth Ingunn: RAMMEVILKÅR FOR KORVIRKSOMHET I BY OG DISTRIKT. KARTLEGGING AV SENTRALE VILKÅR FOR KORDRIFT I TRONDHEIM OG DEN ØVRIGE DELEN AV TRØNDELAG . NTNU Høst 1997
 217. Hove, Sigrun: MUSIKK SOM SPENNINGSOPPLEVELSE. EN UNDERSØKELSE AV FORHOLDET MELLOM MUSIKK OG HØYSPENNINGSSØKING. NTNU Høst 1997
 218. Aase, Andreas: EN HÖGRE RYMD. OM EVERT TAUBE OG SANGSKRIVERKUNSTEN. NTNU Vår 1997
 219. Wilhelmsen, Ellen Helene: TRADISJON OG FORNYELSE. EN ANALYSE AV JOHANNES BRAHMS CELLOSONATER, OP. 38 OG 99. NTNU Vår 1997
 220. Torgersen, Jan Ketil: MUSIKER OG MASKIN. MUSIKERENS MØTE MED MUSIKKTEKNOLOGIEN. NTNU Vår 1997
 221. Rian, Hans Ole: IANNIS XENAKIS. BIOGRAFI, KOMPOSISJONSTEORI OG PRAKSIS REPRESENTERT VED «TROORKH» FOR TROMBONE OG ORKESTER. NTNU Vår 1997
 222. Furunes, Siv: STRYKEKVARTETTEN SOM MEDIUM FOR FORMIDLING AV SAMTIDSMUSIKK. NTNU Vår 1997
 223. Forbord, Kjersti: KULTURELL PROFESJONALITET. SØKELYS PÅ DEN KOMMUNALE MUSIKKFORMIDLINGEN. NTNU Vår 1997
 224. Ansnes, Jostein: I MØTE MED ROCKEN. TRE PERSPEKTIV PÅ ROCK OG ROCKFORSKNING. NTNU Vår 1997
 225. Warholm, Beate Kristin: WAGNERS MUSIKKDRAMAER I KVINNEPERSPEKTIV. NTNU Høst 1996
 226. Stendahl, Odd-Erik: TAIZÉ - FELLESSKAP OG MUSIKK. NTNU Høst 1996
 227. Solberg, Bjørn Ole: AFRICAN HORNS. NTNU Høst 1996
 228. Sandnesmo, Janniken: EN EVALUERING AV PROSJEKTET POSITIVT SKOLEMILJØ I NORD-TRØNDELAG. NTNU Høst 1996
 229. Johansen, Sylvis Hildegunn: TREKKSPILL. ET INSTRUMENT I UTVIKLING. NTNU Høst 1996
 230. Bekken, Tor Einar: VERSAILLES I SUMPENE. NTNU Høst 1996
 231. Strøm, Regine Vesterlid: INTERPRETASJON AV SOLOSANGER – MED VEKT PÅ EDVARD GRIEGS HAUGTUSSA OP. 67. NTNU Vår 1996
 232. Steinskog, Erik: OLIVIER MESSIAENS TURANGALILA SYMPHONIE. Analytiske perspektiver. NTNU Vår 1996
 233. Skjervold, Petter: ZOLTÁN KODÁLYS MUSIKKPEDAGOGISKE IDEER OG MUSIKKFAGETS RAMMEPLANER I NORSK GRUNNSKOLE. NTNU Vår 1996
 234. Nilsen, Ragnhild Dahl: DER KAISER VON ATLANTIS. EN OPERA KOMPONERT I THERESIENSTADT I 1943, EN ANALYSE AV VICTOR ULLMANNS OPERA «DER KAISER VON ATLANTIS». NTNU Vår 1996
 235. Martinsen, Gro Stokker: INTERPRETASJON AV SOLOSANGER – MED VEKT PÅ EDVARD GRIEGS HAUGTUSSA OP. 67. NTNU Vår 1996
 236. Kvarving, Håvard: INSTRUMENTALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE SKOLE. INTEGRERING AV ULIKE MUSIKALSKE RETNINGER MED SÆRLIG HENBLIKK PÅ GEHØRTRADERTE OMRÅDER. NTNU Vår 1996
 237. Kanestrøm, Nils Halse: SAMSPILL I MUSIKK PÅ GRUNNSKOLENS 5. OG 6. TRINN. NTNU Vår 1996
 238. Hinsverk, Håvard: FOLKEMUSIKKPROSJEKTET 1990-1993. Den alltid levende tradisjon. NTNU Vår 1996
 239. Bratsberg, Bjørn Aleksander: STEINKJÆRPOSITIVET, ET TRØNDERSK BIDRAG TIL LIREKASSETRADISJONEN. NTNU Vår 1996
 240. Berson, Asbjørn: THORGEIR STUBØ. MUSIKALSK BIOGRAFI MED FOKUS PÅ INNLÆRINGSPROSESSER. NTNU Vår 1996
 241. Smidt, Martin: TROMMAS SANG. TONALE OG KLANGLIGE MØNSTRE I VESTAFRIKANSK MUSIKK. NTNU Høst 1995
 242. Nordbø, Anne Margrete Steensnæs: REINHARD KEISER SOM KOMPONIST VED HAMBURGS OPERASCENE OG FORHOLDET MELLOM TEKST OG MUSIKK I HANS OPERA: MASAGNIELLO FURIOSO. NTNU Høst 1995
 243. Markussen, Harald: STINGS MUSIKK. NTNU Høst 1995
 244. Fagerheim, Hege: THE VISUAL EDITION OF BRAHMS VIOLIN CONCERTO. NTNU Høst 1995
 245. Dalaker, Ingrid: CARL NIELSEN KLAVERMUSIKK – EN STILISTISK OG STRUKTURELL ANALYSE. NTNU Høst 1995
 246. Skrede, Tori: HIMMEL OG HELVETE I MUSIKKEN. EN STUDIE AV SAMSPILLET MELLOM MUSIKK OG TEKST I ARNE NORHEIMS DRAUMKVEDET. NTNU Vår 1995
 247. Koppang, Tore O.: EIN VIETNAMESISK MULTIKUNSTNAR I PARIS. TRÂN QUANG HAI; FORSKAR, MUSIKAR OG PEDAGOG. UNIT Vår 1995
 248. Fossen, Wenche-Helene: KORSANG I NIDAROSDOMEN I DET 20. ÅRHUNDRE. UNIT Vår 1995
 249. Fjørtoft, Frode Jan: FØLELSE - STEMME - MUSIKK. STEMMENS ROLLE SOM BASISREFERANSE FOR VÅR OPPLEVELSE AV MUSIKK. UNIT Vår 1995
 250. Özgen, Mustak Zafer: THE MUSIC OF LEO BROUWER. UNIT Høst 1994
 251. Fiskvik, Anne Margrete: APPALACHIAN SPRING. EN KOREOGRAFISK-MUSIKALSK ANALYSE. UNIT Høst 1994
 252. Egseth, Bodil: KARL V -SCENEVERK MED MUSIKK I TO DELER AV ERNST KRENEK OP. 73, 1931-1933. UNIT Høst 1994
 253.  Åsnes, Magne: EI ANALYSE AV KOMPONISTEN MAGNAR ÅMS VERK «BØN» OG «BURFUGLS DRAUM». UNIT Vår 1994
 254. Hov, Eva: NÅR GAMMELLEKAN SET DANSARAN PÅ PRØVE. UNIT Vår 1994
 255. Hofstad, Morten: PETER GABRIELS MUSIKK. UNIT Vår 1994
 256. Dimmen, Ola: DEN PARAGUYANSKE HARPEMUSIKK. UNIT Vår 1994
 257. Botten, Irene: EN AFFEKTANALYSE AV ABBAS «WATERLOO» OG «CHIQUITITA». UNIT Vår 1994
 258. Adrian, Alexander Chr.: ANALYSE AV CLAUDE DEBUSSYS OPERA «PALLEAS ET MELLISANDE». MED EN PRESENTASJON AV DE ESTETISKE VERDIER BAK. UNIT Vår 1994
 259. Özgen, Lise Karin: STURM UND DRANG I MUSIKKEN. EN DEL AV 1700-TALLETS EPOKEPROBLEMATIKK. UNIT Høst 1993
 260. Størseth, Randi: MUSIKK I TEATER. TEATER I MUSIKK UNIT Høst 1993
 261. Solemsli, Stig Åge: STRAVINSYS BRUK AV TROMPETSEKSJONEN MED HOVEDVEKT PÅ «VÅROFFERET», «SOLDATENS HISTORIE» OG «AGON». UNIT Høst 1993
 262. Juvkam, Egill: BAROKKENS RETORIKK. UNIT Høst 1993
 263. Folkvord, Svein: NEW YORK, NEW YORK - EN UNDERSØKELSE AV SITATTEKNIKK OG FORMMESSIGE ASPEKTER HOS JOHN ZORN'S NAKED CITY. UNIT Høst 1993
 264. Birkelund, Roald: DATATEKNOLOGI OG MUSIKK. UNIT Høst 1993
 265. Valberg, Trond: ROCK PÅ 80-TALLET. EI OVERSIKT OVER TRENDER, STILARTER OG UTVIKLINGSLINJER I ENGELSK OG AMERIKANSK ROCKEMUSIKK. UNIT Vår 1993
 266. Solvang, Sten-Frode: SAMARBEID MUSIKKSKOLE OG HELDAGSSKOLE. TILRETTELEGGING OG ORGANISERING AV ET MUSIKKTILBUD, SAMT BETRAKTNINGER OM BARNEKULTURENS OG KREATIVITETENS VILKÅR INNENFOR HELDAGSSKOLEN. UNIT Høst 1992
 267. Keilen, Trond: ALLAN HOLDSWORTH. TRANSKRIPSJONER OG ANALYSE MED HOVEDVEKT PÅ HARMONISKE, LINEÆRE OG RYTMISKE TREKK. UNIT Høst 1992
 268. Heide, Anne-Lise: BARNS MUSIKKOPPLEVELSE VED Å VÆRE AKTØRER I ET MUSIKKSPILL. UNIT Høst 1992
 269. Haugan, Monica: ESTETISKE OG KOMPOSITORISKE ASPEKTER I ARVO PÄRTS TINTINNABULIVERKER. UNIT Høst 1992
 270. Breivik, Magnar: BESSER ALS MUSIK HÖREN IST MUSIK MACHEN. PAUL HINDEMITHS FOLKEPEDAGOGISKE ENGASJEMENT. UNIT Høst 1992
 271. Tønnessen, Kirsten Falch: OLAV RATKJES FILOSOFI OG METODE. UNIT Vår 1992
 272. Dalane, Anders: TRADISJONSFORMIDLING I EN PLURALISK SAMTID. UNIT Vår 1992
 273. Willadsen, Bjørn: STANDARDS LIVE. KEITH JARRET, JACK DE JONETTE, GARY PEACOCK. EN ANALYSE AV STIL, STRUKTUR OG SAMSPILLTEKNIKK. UNIT Høst 1991
 274. Skjæveland, Ragnhild Strømsfjord: SONDRE BRATLAND. TRADISJONSBÆRER OG NYSKAPER. UNIT Høst 1991
 275. Pettersen, Trond Arne: MUSIKK SOM OBLIGATORISK FAG PÅ UNGDOMSTRINNET. EN UNDERSØKELSE OMKRING ELEVOPPFATNING. UNIT Høst 1991
 276. Solstad, Stein Helge: JAZZ IMPROVISATION AS INFORMATION PROSESSING. UNIT Vår 1991
 277. Johansen, Hilde S.: FESTSPILLENE I NORD-NORGE. PERSPEKTIVER PÅ FESTIVALENS INNHOLD, FORM OG HISTORIE. UNIT Vår 1991
 278. Bjørnstad, Fred Ola : KRINGELAUK OG TRALL. UNIT Vår 1991
 279. Ødmann, Eva: PRESTASJONSANGST HOS MUSIKKUTØVERE. EN REDEGJØRELSE FOR ÅRSAKER, VIRKNINGER OG FOREBYGGELSES-/BEHANDLINGSMÅTER. UNIT Høst 1990
 280. Sæther, Morten: MUSIKKORPS. ET UTVIKLINGSTILTAK FOR BARN OG UNGDOM MED PSYKISK FUNKSJONSHEMMING. UNIT Høst 1990
 281. Lien, Marit: REISENDES MUSIKK. OM TRADISJONER BLANT NORSKE TATERE. UNIT Høst 1990
 282. Wien, Ragna Ingeborg: KAMPEN FOR KIRKEMUSIKKEN. NORDISKE ORGANISTERS ARBEID FOR Å HØYNE DET KIRKEMUSIKALSKE NIVÅ OG STYRKE KIRKEMUSIKKENS OG KIRKEMUSIKERENS STATUS. UNIT Høst 1989
 283. Weisethaunet, Hans P: MODAL IMPROVISASJON I ØST OG VEST. EN SAMMENLIKNING AV IMPROVISASJONSESTETIKK I TO MUSIKKULTURER – HOS JAZZGITARISTEN JOHN MCLAUGHLIN OG NORDINDISK KUNSTMUSIKKTRADISJON. UNIT Høst 1989
 284. Strandheim, Elin: MUSIKALSK UTVLIKLING SETT I LYS AV PIAGETS TEORI OM KOGNITIV UTVIKLING. UNIT Høst 1989
 285. Haugland, Marit: KLARINETTENS HISTORIE MED HOVEDVEKT PÅ DENS OPPRINNELSE OG VIDEREUTVIKLING FREM TIL 1840. UNIT Høst 1989
 286. Dybo, Tor: TID I CHARLES MINGUS' MUSIKK. EN TIDSFENOMENOLOGIS ANALYSE AV KOMPONISTEN OG JAZZBASSISTEN CHARLES MINGUS' MUSIKK, MED UTGANGSPUNKT I KOMPOSISJONENE «MINGUS FINGUS» OG «HAITIAN FIGHT SONG». UNIT Vår 1989
 287. Hestnes, Bård: ROCKE-VERKSTED I MALVIK KOMMUNE. ET FRITIDSTILBUD FOR UORGANISERT UNGDOM. UNIT 1988
 288. Tønnesen, Jan Eivind: UNGDOMSFORSKNING OG -MUSIKK. UNIT Vår 1988
 289. Førde, Magne Leidulv: KOMMUNALE MUSIKKSKOLAR. EIT OFFENTLEG ANSVAR ELLER...? UNIT Vår 1988
 290. Rodum, Eva Johanne: NAMDAL SYMFONIORKESTER 1946-1986. EN HISTORISK FREMSTILLING. UNIT 1987
 291. Levine-Humm, Beatrix: ERIK SATIE, PARADE. ANALYTISCHE, ÄSTHETISCHE, UND KUNSTGESCHICHTLICHE ASPEKTE. UNIT Høst 1987
 292. Mohrsen, Jens Bjarne: STEINKJER MANNSSANGFORENING. REVYVIRKSOMHET I 50 ÅR. UNIT Vår 1987
 293. Tveiten, Per: BACHS JULEORATORIUM - ORATORIUM ELLER SEKS KANTATER? EN UNDERSØKELSE AV JULEORATORIETS PLASS I FORHOLD TIL TYSK ORATORIETRADISJON. UNIT Høst 1986
 294. Strandheim, Odd-Inge: BEVEGELSE OG DANS. PEDAGOGISK VIRKEMIDDEL ELLER TIDTRØYTE. UNIT Høst 1986
 295. Hansen, Ivar Roger: SANGEREN FRA ALSTAHAUG. OM MUSIKALSKE SIDER VED PETTER DASS SIN DIKTNING. UNIT Høst 1986
 296. Einarsen, Astri: DUSJ, ET KAMMERSPILL MED OPERAGENREN. UNIT Høst 1986
 297. Kristiansen, Marianne: PUBLIKUM, PROGRAM OG PROFESJONELT ORKESTER. EN ANALYSE AV KONSERTVIRKSOMHETEN TIL TRONDHEIM SYMFONIORKESTER MED UTGANGSPUNKT I FAGOMRÅDENE SOSIOLOGI OG PSYKOLOGI. UNIT Vår 1986
 298. Dyndahl, Petter: BARNEMARKED OG MUSIKKINDUSTRI. NOEN ASPEKTER PÅ BARNEKULTUR, MUSIKK OG MASSEMEDIER, MED HOVEDVEKT PÅ FONOGRAMMER FOR BARN. UNIT Vår 1986
 299. Jenssen, Siv Lysvold: SOME MAJOR TRENDS IN THE DEVELOPEMENT OF AMERICAN POPULAR MUSIC FROM 1885 TO 1930. UNIT Vår 1985
 300. Hoff, Eldbjørg: SIGNE LUND SOM KLAVERKOMPONIST. UNIT Vår 1985
 301. Hag, Finn Arne: MUSIKKVALG. TEORETISKE PERSPEKTIV PÅ BESTEMMENDE FAKTORER. UNIT Vår 1985
 302. Garmo, Trond Einar: HENRY COW. EN ANALYSE AV AVANTGARDEROCK. UNIT Vår 1985
 303. Vennesland, Gunhild Rye: SANGSTEMMENS KLANGKONTROLL. UNIT Høst 1984
 304. Otterstad, Evald: MUSIKK I FILM.En analyse av det audiovisuelle samspill i Alan Reinas fil ìHiroshima mon amourî. UNIT Høst 1984
 305. Nåvik, Eivind: TRONDHEIM SYMFONIORKESTER 1909-1984. EN HISTORISK FRAMSTILLING. UNIT Høst 1984
 306. Lånkan, Tove: NOTER OG UNOTER I NORD-TRØNDERKOR. EN STUDIE AV STATUS I NOTEKUNNSKAP HOS NORDTRØNDERSKE KORSANGERE, SAMT UTPRØVING AV ET SYSTEMATISK PROGRAM FOR LÆRING AV NOTER I ET BLANDAKOR. UNIT Høst 1984
 307. Skrove, Asgeir: SAMSPILL ETTER GEHØR. EN STUDIE AV LÆRINGSPROSESSEN I ET GAMMELDANSORKESTER OG ET ROCKEBAND. UNIT Vår 1984
 308. Mortensen, Stein Ivar: REPEORTOAR I SKOLEKORPS. UNIT Vår 1984
 309. Waagen, Wenche: RACHMANINOVS ROMANSER. UNIT Høst 1983
 310. Rygg, Anne Kristin: ENGELSK CEMBALOMUSIKK PÅ 1600-TALLET. UNIT Høst 1983
 311. Lund, Randi Sofie: GRUPPEUNDERVISNING I SANG. UNIT Høst 1983
 312. Kvam, Hilde: KLAVERVERK I SOSIO-HISTORISK KONTEKST. KLAVERMUSIKK AV BEETHOVEN, SCHUBERT OG CZERNY -SETT I SAMFUNNSMESSIG SAMMENHENG. UNIT Høst 1983
 313. Hestholm, Arne: INSTRUMENTALUTØVEREN I FRAMFØRINGSSITUASJONEN. EN BESKRIVELSE AV DET PSYKOLOGISKE ASPEKT. UNIT Høst 1983
 314. Berg, Ulf Steinar: MILITÆRMUSIKK I NORGE CA 1600-1818, MED SÆRLIG HENBLIKK PÅ INFANTERIET I TRONDHEIMSDISTRIKTET. UNIT Høst 1983
 315. Andreassen, Gjermund: VANGSVIK-PROSJEKTET DELRAPPORT III. LIVET OG MUSIKKEN I FRISTATEN SENJA. UNIT Høst 1983
 316. Aarnes, Baard: LANDSLAGET FOR SPELEMENN SOM FORMELL ORGANISASJON OG ORGANISASJONENS MUSIKALSKE AKTIVITET PÅ GRUNNPLANET. UNIT Vår 1983
 317. Welde, Solveig: UNDOM OG ROCK. EN STUDIE I UNGDOMMENS MUSIKKULTUR. UNIT Vår 1983
 318. Samdal, Tord: MUSIKK SOM KOMMUNIKASJON. OM BRUK AV INFORMASJONSTEKNOLOGI INNEN MUSIKKPSYKOLOGI OG MUSIKALSK ANALYSE. UNIT Vår 1983
 319. Gilberg, Dagrun: FIOLINMAKER ODD P. JAKOBSEN -HÅNDTVERK OG TRADISJON. UNIT Vår 1983
 320. Eilertsen, Sigbjørn: JAZZ I TRONDHEIM 1919-1955. UNIT Vår 1983
 321. Bøe, Odd Magne: POPMUSIKK I UNGDUMSSKOLEN. UTPRØVING AV ET OPPLEGG. UNIT Vår 1983
 322. Aagard, Svend: EL-ORGELETS UTBREDELSE. UNIT Høst 1982
 323. Torvanger, Kåre: REKRUTTERING TIL EIN OPEN MUSIKKSKOLE. SOSIALE OG MUSIKALSKE BAKGRUNNSTILHØVE VED TRONDHEIM KOMMUNALE MUSIKKSKOLE. UNIT Høst 1982
 324. Steffenak, Knut V.: VANGSVIK-PROSJEKTET, DELRAPPORT I. UNIT Høst 1982
 325. Knutsen, Tove: VANGSVIKPROSJEKTET, DELRAPPORT II OM KVINNENE I DET LOKALE MUSIKKLIVET. UNIT Høst 1982
 326. Damm, Nils Ivar: ROCK ROLL-MUSIKK I TRONDHEIM 1958-1963. UNIT Høst 1982
 327. Reinåmo, Ståle: PINK FLOYD. NOEN INNFALLSVINKLER TIL EN ANALYSE AV ROCKEGRUPPAS PLATEPRODUKSJON. UNIT Vår 1982
 328. Rasmussen, Erlend: MUSIKK I TRONDHEIM CA 1800-1815. BRUKSMUSIKK OG KONSERTLIV BLANT DE KONDISJONERTE. UNIT Vår 1982
 329. Hofstad, Turid: MUSIKK I EPISK TEATER. EN ANALYSE AV BRECHT/WEILL: DIE DREIGROSCHENOPER. UNIT Vår 1982
 330. Bjørhovde, Sigurd: PAT MARTINO. EN MUSIKALS ANALYSE. UNIT Vår 1982
 331. Andersen, Kirsten Knedal: SNÅSA ORKESTERFORENING. FRA SPELEMANSLAG TIL SYMFONIORKESTER. UNIT Vår 1982
 332. Løkken, Anton: SIGURD BERGE SOM KOMPONIST OG PEDAGOG. UNIT Høst 1981
 333. Nordbotn, Tori Lee: TRONDHJEM NATIONALE SCENE 1911 - 1927. DET MUSIKALSKE LIV OMKRING TEATRET OG DETS ORKESTER. UNIT Vår 1981
 334. Aas, Torill Saxesen: TROMPETEN. INSTRUMENTETS HISTORIKK OG BRUK I ORKESTERMUSIKK FRA BEETHOVENS TID TIL BEGYNNELSEN AV VÅRT ÅRHUNDRE. UNIT Høst 1980
 335. Husmoen, Sveinung Melvin: PAUL OKKENHAUG. EIN BIOGRAFI OG ANALYSE AV MUSIKKEN TIL SPELET OM HEILAG OLAV. UNIT Høst 1980
 336. Brekke, Jon Egil: TRONDHJEMS ARBEIDERPARTIS SANGKOR OG FAGFORENINGENS MANNSKOR, TRONDHEIM. BIDRAG TIL KARAKTERISTIKK AV DEN NORSKE ARBEIDARKORRØRSLA. UNIT Høst 1980
 337. Stavang, Gunnstein: TUBAEN. UNIT Vår 1980
 338. Bjørklund, Miriam W.: MUSIKK OG FARGE. UNIT Vår 1980
 339. Aksdal, Bjørn: MUSIKKINSTRUMENTER I NORGE CA. 1600-1800. EN FORELØPIG INVENTERING OG GJENNOMGANG AV KILDEMATERIALET. UNIT Vår 1980
 340. Waagø, Hans: LADEORGELET. ET KLENODIUM I RINGVE MUSEUMS SAMLINGER. UNIT Vår 1979
 341. Indrebø, Oddbjørn: KREATIV MUSIKKUNDERVISNING. UNIT Vår 1979
 342. Uddu, Per Kvistad: GRUPPEUNDERVISNING I PIANO VED TRONDHEIM KOMMUNALE MUSIKKSKOLE (TKM) 1975 OG 1976. RAPPORT FRA ET FORSØKSPROSJEKT INNENFOR SAMORDNET MUSIKKFORSØK I TRONDHEIM. UNIT Høst 1978
 343. Dahl, Ranveig Tingdal: KIRKESANGBEVEGELSEN I ETTERKRIGSTIDEN, MED SÆRLIG HENBLIKK PÅ RIKSKIRKESANGFESTENE. UNIT Høst 1978
 344. Tødaas, Per Arnt: EN UNDERSØKELSE OM MUSIKKMILJØ HOS UNGDOMSSKOLEELEVER. RAPPORT FRA ET PROSJEKT I SAMMENHENG MED SAMORDNET MUSIKKFORSØK I TRONDHEIM. UNIT Vår 1978
 345. Gran, Einar: KINOMUSIKK I STUMFILMENS DAGER OG DENS HISTORIE I TRONDHJEM (1920-1932). UNIT Vår 1978
 346. Brekke, Elisa: MUSIKKUNDERVISNINGEN I GYMNASET. UNIT Vår 1978
 347. Dahl, Per: PROBLEMET OMKRING EN SPRÅKLIG FORMIDLING AV MUSIKKOPPLEVELSEN. UNIT Vår 1977
 348. Tangvik, Randi Elisabeth: NUMERISK ANALYSE AV KORALHARMONISERINGER. UNIT Høst 1976
 349. Haugen, Simon Oddbjørn: IDEOLOGI OG PRAKSIS I ARBEIDERKORRØRSLA. ORKANGER ARBEIDERPARTIS SANGKOR SETT I HØVE TIL NORSK ARBEIDERSANGFORBUND. UNIT Vår 1976
 350. Simonsen, Tore: STILANALYSE AV OPPNOTERT MUSIKK VED HJELP AV EDB. UNIT Vår 1975
 351. Johansen, Kai Lennert: SKOLEKORSETS BETYDNING SOM MUSIKALSK OG SOSIAL INSTITUSJON. EN UNDERSØKELSE BLANT TIDLIGERE ELEVER VED BYÅSEN SKOLE, Trondheim. UNIT Vår 1975
 352. Holen, Astrid: OLAVSJUBILEUM I EN KRISETID. MUSIKKLIV I TRONDHEIM 1926-1935. UNIT Vår 1975
 353. Flobakk, Jan Christen: FORM. TONESYSTEM. I RUDIMENTER TIL EN TONALITETSTEORI. UNIT Vår 1975
 354. Stendal, Tor Anders: MUSIKKRITIKK - OPPGAVE OG FUNKSJON. UNIT Høst 1974
 355. Espeland, Magne: LÆREBØKER I MUSIKK FOR BARNESKOLEN. En analyse. UNIT Høst 1974
 356. Oversand, Kjell: TRADISJON OG NYSKAPNING I TRØNDERSK SPELLEMANNSMUSIKK. UNIT Vår 1974
 357. Moe, Bjørn: LUDVIG NIELSEN. BIOGRAFI OG STUDIER I «MESSE PÅ OLAVSDAGEN». UNIT Vår 1974
 358. Rishaug, Harry: TROMBONEN. UNIT Høst 1973
 359. Diesen, Rolf: MUSIKKLIVET I EI BYGD. RAPPORT II. UNIT Vår 1973
 360. Nagelhus, Lorents Åge: STOFF OG STILTREKK FRA NORSK FOLKEMUSIKK I EDVARD GRIEGS INSTRUMENTALVERKER. UNIT Høst 1972
 361. Johansen, Unni B.: DET MUSIKALSKE ØVELSES SELSKAB I TRONDHJEM 1815-1830. UNIT Høst 1972
 362. Osa, Svein: ELEMENTARY MUSIC ACHIEVEMENT TESTS. EN VURDERING AV TESTENE SOM UTVALGSKRITERIUM MED MUSIKKVITENSKAPELIG INSTITUTT VED NORGES LÆRERHØGSKOLE. UNIT Vår 1972
 363. Sivertsen, Håkon: DET TRONDHJEMSKE MUSIKALSKE SELSKAB. UNIT Høst 1971
 364. Michelsen, Kari: JOHAN DANIEL BERLIN. UNIT Høst 1971

Musikkteknologi

2014:

Andersen, Claus Sohn: The Transition
Gjerdsjø, Geir Døhlie: Abstrakt concrète (Transdiegetiske lydobjekter som estetiske og narrative virkemidler i filmmusikk)
Gulliksen, Gullik Åge: Musikk for hodetelefoner - rom og retning gjennom binaural prosessering
Kristensen, Espen: Grunnleggende elektronisk musikkproduksjon i ungdomsskolen - fra idé til ferdig konsept
Letnes, Marius Dalen: Akustikk i innspillingsrom
Sandnes, Andreas Kvinge: Produksjonsteknikker innen rockemusikk

2013:

Elvesveen, Erlend: ANANA - MANIERISM. En musikkproduksjonsoppgave
Ervik, Kim: Frekvensmodulasjon i granulærsyntese. Utvikling av nye synteseteknikker ved kombinasjon av kjente teknikker
Løding, Oliver Hostad: Integrert system for Time stretch
Melhus, Bjørn Thomas Brustad: Sanntids algoritmisk komposisjon og partiturgenerering
Scheby, Christian: Dynefx. Dynamisk prosessering av gitareffekter

2012:

Ekle, Sigurd: 80-tallsestetikk i moderne musikkproduksjon
Haugland, Mats: Interaktiv musikk i spill
Mäkinen, Kristian: Lyddesign som illusjonistisk virkemiddel i interaktive medier
Nybø, Håkon: Elektroakustisk filmlyd. Teori og praksis på grensen mellom filmlyd og elektroakustisk komposisjon
Stokke, Ole Alexander Lyng: Skapelsen av et soloalbum. Fra musikalsk idé til komplett musikkproduksjon

2011:

Hagerup, Ingebjørg: Digital distribusjon. Hvordan benytte seg av den mest hensiktsmessig som uetablert artist?
Holter, Kenneth Øvrid: Eth Eonel – Drawing Lines (1989)
Hoven, Magne: We are monsters. Strategier for utøvelse av sequencerbasert musikk
Jensen, Roy Sturla: Det musikalske biljardbordet – en interaktiv lydinstallasjon av et tradisjonelt spill
Kaldestad, Gyrid Nordal: Broken Body
Martìnez, Marc Casanovas i: Music production at the RDAM (Projects compilation (2010-11)
Owren, Jan Olav: Assistive Music Technology. Music Access for the Disabled
Rød, Jan Erik: ‘Delusions of Grandeur’ – Komposisjon med granulærsyntese

2010:

Alstad, Rune Aalberg: Digital kontroll av analoge gitareffekter
Borgen, Øystein: Akustisk interaktivitet for småbarn. Utvikling og utforming av lydsystemet ‘virrvarr’ for undersøkelse av barns respons på akustisk interaktive omgivelser
Dahlen, Tommy Alfred: OSCController. En ny musikkapplikasjon med Open Sound Control
Stenkløv, Helle: Det e itj som TV, radio. Hvilken innvirkning har bruken av lydeffekter, musikk og jingler i radioprogrammer på lytteren?
Wien, Kristian Hauge: Fra handling til lyd
Wærstad, Bernt Isak: Granulated Guitar. En digital utvidelse av gitaren som instrument

2009:

Aaltvedt, Håkon: LoopGran. Et verktøy for komposisjon og framføring av musikk basert på granulære lydbehandlingsteknikker
Blekesaune, Eirik Arthur: BSControlMixer – dynamisk mappingsystem for et digitalt musikkinstrument
Johansen, Sverre Knut: Hvítur Hestur
Killingtveit, Arnfinn: Algorythm. En eksperimentell tilnærming til hybride algoritmer i et musikalsk perspektiv

2008:

Jerve, Espen og Rommerud, Hanstein: Generativ musikk for dataspill. Forslag til system for emosjonelle uttrykk

2007:

Engum, Trond: City of glass
Orheim, Jørgen: Musikkdesign – eit skapande studie i utøvande musikkteknologi

 

Dansevitenskap

2017:

Dahl, Natalie Kristin: Diskurser om norsk dansekunst anno 2016

Hellem, Tonje Solemdal: Relasjoner mellom lærer og elev ved danselinja. En kvalitativ intervjustudie om betydningen av lærer-elev-relasjoner sett fra dansepedagogens perspektiv.

Husby, Victoria: Kunsten å vurdere dans. Kritisk diskursanalyse av lærplanene i dans på videregående skole og undersøkelse av én danselinjes vurderingspraksis

Kristensen, Toini: Professional ballet in Norway. Status, positioning and individual artistic development

Sveli, Julie Marie: Vågen Dansekompani. Hvordan har talentutviklingsprogrammet ved danselinjen innvirket på deltakernes motivasjon?

Vaagsether, Ingvild: Jazz Dance Art in Norway Today. Perceptions and discourse

2016:

Havelund-Willett, Julie: Phenomenological Falling. An Embodied Exploration of Falling in Aerial Circus Through Heideggerian Theory

Johnsen, Silje Solheim: Dans i skolen. Betydningen av en tydelig definisjon av dans og lærernes kompetanse

Nordhagen, Camilla Christiane: Dans, talentidentifisering og talentutvikling. En kvalitativ undersøkelse omkring kulturskolens rolle i utvikling av dansetalenter

Whittaker, Jorunn Gravem: Teaching Classical Ballet. A research paper exploring the use of traditional syllabus in classical ballet

2015:

Bringsværd, Thea Færden: Epic Encounters, Sør-Øst Asias første og eneste inkluderende dansekompani

Hogstad, Ine Terese: Finding layers in the Gaga Movement Language

2014:

Henriksen, Hanne Romme: Folkedansmiljøet i Danmark. Fra almuekultur til subkultur?

Jacobsen, Kathrine: The Body Remembers. A personal experience of researching memory and autobiography embodied in the dance created for a camera.

Jønsson, Ingeborg Beate D.: Dans og danning - en arena i folkehøgskolen?

Stene, May: Fra et historisk og kulturpolitisk perspektiv - hvilken status og hvilke levevilkår har dans i det frie feltet i Norge i dag?

2013:

Pettersen, Susanne: Spor av Samisk Dans

Teperowska, Sosha: Den talende krop og den tavse viden - Et studie af disciplinering og læring på en balletskole

Tryggestad, Silje Kathrine: "The Warrior Dance Xigubo of Maputo area, Mozambique". From Past through Present in a Diachronic Perspective

2012:

Dolva, Anette: Dans og disiplin – en undersøkelse om hva danselærere tenker om fenomenet disiplin

Walslag, Per Erik: «Are you jumping or bouncing? » A case-study of jumping and bouncing in classical ballet using the Motiongram computer program.

2011:

Andresen, Jannicke von Essen: Embodied knowledge in high-school dance students; communicating the bodily experience

Nash, Kristin: Salient Features in Choreographic Collaboration. A study based on interviews with six Norwegian choreographers on their collaborative partnerships

Sæbø, Anne Kristin: Carte Blanche Dansekompani. Pionerer innenfor ny jazzdanssjanger. En historisk presentasjon av Carte Blanche i årene mellom 1984-1989

Tyldum, Agnes: Terapi, bevegelse og dans. Dansens rolle i dans- og bevegelsesterapien slik den blir oppfattet av forskjellige profesjonelle terapeuter/veiledere

2010:

Berg, Kathrine: Svanesjøen. En komparativ analyse av ballettene til Petipa/Ivanov, Mats Ek og Matthew Bourne.

2009:

Folkedal, Halldis: Den kvinnelige hallingdansaren (om kropp, kjønn og seksualitet i norsk folkedans).

Hakvåg, Åsne: Dans i Trondheim i tiden omkring 1920. Norsk dansehistorie sett i ett regionalt perspektiv.

Rothmund, Irene Velten: Releaseteknikk - Refleksjoner om historie, erfaring og undervisning

Tarebø, Ingrid Bekkevoll: Et etnografisk feltarbeid hvor utvalgte aspekter ved etnografi og koreografisk innstudering er relatert til metode ("Hvordan jobber koreografer i innstudering relatert til metode?")

Teien, Anne Grethe: Utkast til en utvidet danseteologisk diskurs

Tiusainen, Larissa: Dance or Die: re-thinking the subject in terms of the body in the contemporary performance.

Tronstad, Tone R.: BIT Teatergarasjen. -Ei oppgåve om korleis BIT Teatergarasjen tenkjer og arbeider i forhold til produksjonar, samarbeid og økonomi

2008:

Ajspur, Mie Lotte: Skriftlig dans på universitetet. Overvejelser og valg i labanotationsprocessen.

Larsen, Maj Vester: Et supplement til den danske folkedanshistorie – fortalt fra Vendsyssel i 2008.

2007:

Bang, Nora: Åndelige erfaringer i dansen- en tekstanalyse av to afrikanske tradisjoner.

Bjørge, Knut Harald Kloster: Hvilken betydning kan psyken ha for prestasjonsmotiverte dansere?

Siegumfeldt, Kamma: Med Deleuze i værktøjskassen. Om at opleve video dance.

Steen, Kirsten Roll: Dans for alle? –en problematisering av dansens verdier og funksjoner i estetiske læreprosesser.

Stilling, Pia: Hiphoppens indtog i den danske hovedkultur – status anno 2007.

2006:

Fajnburg, Miriam: Når øjne byder til dans: Et etnologisk feltstudie af blikinklinationen i det københavnske tangomiljø.

Nielsen, Anna-Maria: Italesættelse af folkedans. –Diskursanalyse af de cirkulerende diskurser om folkedans som repertoire i debatten om etableringen af Riksscene for folkemusikk og folkedans i Norge i perioden 2002-2006.

Rustad, Hilde: Kroppssubjekt i dans og kontekst. En undersøkelse av mening i kontaktimprovisasjon.

Selnes, Elke: Collage Dansekompani. Pionerer innenfor norsk moderne dans. En presentasjon og kritisk gjennomgang av Collage i møte med anmeldere og fagmiljø.

2005:

Herstad, Heide Marie: Leben als Kunst- Kunst als Leben.

Lauritsen, Elizabeth Svarstad: Rekonstuksjon og tolkning med 1700-tallets sarabande som eksempel.

Pape, Sidsel: Dans litt for oss da! Indre- eller ytrestyrt motivasjon for dans, et dilemma?

Sjømæling, Torill: Hvordan plasseres den sceniske dansen i norsk kultur- og samfunnsoppfatning- sett fra et opplæringsperspektiv? Applisering av metodologier med henblikk på Paula Saukkos konsept om en multi-sited forskningstilnærming.

Torvik, Eli: Den raske kroppen og den langsomme tanken? En problematisering av forholdet mellom kropp og tanke i kontaktimprovisasjon.