Masteroppgaver ved institutt for musikk

Masteroppgaver ved institutt for musikk

 

Masteroppgaver, institutt for musikk. Foto.

Titler på nye masteroppgaver legges ut etter hvert semesters sensurfrister. Velg fagområdet du vil se oppgavetitler fra. Flere av de senere års masteroppgaver kan leses i fulltekst i NTNU Open.

Masteroppgaver ved institutt for musikk (toggler)

 1. Tran, Kim Arvid Leon: EMBODYING KUPU AND RINGARINGA IN KAPA HAKA: CROSS-DISCIPLINARY PERSPECTIVES ON MĀORI PERFORMING ARTS. NTNU, vår 2019
 2. Solem, Christina Elisabeth: «JUST LISTENING TO SOME RECORDS» – EN STUDIE AV KOMPILERT POPULÆRMUSIKK I TRE FILMER AV WES ANDERSON. NTNU, vår 2019
 3. Solbakken, Susanne Odijk: Å VERDSETJE KULTUR ER EIN TRENA KAPASITET: OM PUBLIKUMSUTVIKLING, INKLUDERING OG EIGENINNTENING I TRONDHEIM KAMMERMUSIKKFESTIVAL. NTNU, vår 2019
 4. Riise, Sigurd Skogum: EN HEKSEGRYTE AV PUERILT SLAGG. NTNU, vår 2019
 5. Jystad, Johannes Tessem: "JUST A WAY TO STAY ALIVE" - EN STUDIE AV TURBONEGERS FORHOLD TIL ALTERNATIVKULTUR OG SJANGERBLANDING. NTNU, vår 2019
 6. Jermstad, Karoline Nygård: FRA LIMEWIRE TIL SPOTIFY: ET KVALITATIVT PERSPEKTIV PÅ TENÅRINGERS BRUK AV MUSIKKTEKNOLOGIER I HVERDAGEN. NTNU, vår 2019
 7. Hoem, Emil Holden: TIDLIG MODAL JAZZ À LA DJANGO REINHARDT – DE FORSØMTE MILEPÆLENE. NTNU, vår 2019
 8. Fuglerud, Einar Kjensmo: JAZZ & FLY FISHING. EN STUDIE AV ET BANDS ULIKE AKTIVITETSOMRÅDER, STUDIOALBUM OG FILMMUSIKK. NTNU, vår 2019
 9. Boassen, Bjørn Mack: LOST IN THE GRID: EN STUDIE AV MIDIS REVOLUSJONERENDE OG VIDEREFØRENDE ASPEKT. NTNU, vår 2019
 10. Øwre, Jan Viggo Moksnes: LUFTFORSVARETS MUSIKKORPS KORPSETS HISTORIE FRA 1818, MED ET SÆRSKILT FOKUS PÅ ENDRINGER OG PROFESJONALISERING GJENNOM UTVIKLING AV LEDELSESSTRUKTUR I TIDSPERIODEN 1945 TIL 1990. NTNU, høst 2018
 11. Qvarnström, Petra: HVOR BLE DET AV IMPROVISASJONEN I KUNSTMUSIKKEN. ENDRINGEN AV KUNSTMUSIKKENS ESTETIKK OG BETYDNINGEN FOR PEDAGOGIKKEN. EN LITTERATURSTUDIE MED PARTIMENTI SOM METODISK EKSEMPEL. NTNU, høst 2018
 12. Finsaas, Knut: Å HOLDE DET EKTE - AUTENTISITET I BANDUNDERVISNING. NTNU, høst 2018
 13. Wammer, Bjørn: CLOSER TO THE HEART. PERSPEKTIVER PÅ 40 ÅR MED BANDET RUSH. NTNU, vår 2018
 14. Viken, Andreas Sørnes: MUSIKK OG LYD I WOLFENSTEIN: THE NEW ORDER: EN ANALYTISK TILNÆRMING TIL ET HISTORIEDREVET VIDEOSPILL. NTNU, vår 2018
 15. Hoem, Magnus: AL JACKSON JR. EN STUDIE AV TROMMEGROOVE I SOULMUSIKK. NTNU, vår 2018
 16. Guleng, Vegar: UTVALGTE KOMPOSISJONER – ET MASTERSTUDIUM. NTNU, vår 2018
 17. Fagerslett, Eirik: ELEKTROAKUSTISKE SCENER. EMOSJONELLE OG ROMLEGE ILLUSJONAR I TEATERMUSIKK. NTNU, vår 2018
 18. Engeland, Silje: MUSIKK I PARK OG PAVILJONG. OFFENTLEG MILITÆRMUSIKK I TRONDHEIM MELLOM 1825 OG 1850. NTNU, vår 2018
 19. Einebakken, Gaute: FRA INSPIRASJON TIL KOMPOSISJON ET STUDIUM I KOMPOSISJON. NTNU, vår 2018
 20. Dowkes, John: CHANGING LISTENING HABITS IN NORWAY: THE ALBUM FORMAT, VINYL REVIVAL AND TRANSFORMATIONS IN THE MUSIC INDUSTRY. NTNU, vår 2018
 21. Welle, Cesilie: SYNGER DU I KOR? SÅ HYGGELIG. MEN HVA GJØR DU EGENTLIG? OM DEN KLASSISKE SANGUTDANNINGENS RELEVANS TIL ET ØKENDE ARBEIDSMARKED FOR KOR OG VOKALENSEMBLER. EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE. NTNU, høst 2017
 22. Khalil, Thamer Abdulkarem: THE EUROPEAN-STYLISTIC ORCHESTRAL MUSIC IN IRAQ BY FOCUSING UPON MUSICAL CAREER AND MAJOR WORKS BY THE IRAQI COMPOSER KHALIL ISMAIL HAKKI. NTNU, høst 2017
 23. Blok, Sampath Chandrakumara Johannes: COMPOSITION. NTNU, vår 2017
 24. Hansen, Karina Valnumsen: MOZARTS DIE ZAUBERFLÖTE - ET SPEILBILDE AV POLITISKE, SOSIALE OG KULTURELLE STRØMNINGER I HABSBURG-MONARKIETS WIEN. NTNU, vår 2017
 25. Netland, Håvard Flatjord: KEITH EMERSON - DEN ENDELØSE GÅTEN. EN STUDIE AV "THE ENDLESS ENIGMA", OG ET INNBLIKK I ANDRE KOMPOSISJONER AV EMERSON. NTNU, vår 2017
 26. Vesje, Uno Alexander: HARPEN - FRA SOLO TIL STORT FORMAT. NTNU, vår 2017
 27. Andersen, Thomas: VIRTUELL POLYFONI. FENOMENET LIVELOOPING OG JARLE BERNHOFTS FREMFØRINGSPRAKSIS. NTNU, vår 2016
 28. Herjuaune, Lise Waet: BLIR PRAKTISKE DISIPLINER SOM HØRELÆRE, GEHØR OG PRIMAVISTA INTEGRERT I SANGOPPLÆRINGEN? NTNU, vår 2016
 29. Jordbrekk, Anders: THE INFLUENCE OF THE PAST. A STUDY OF RETROMANIA AND TECHNOSTALGIA IN CONTEMPORARY POPULAR MUSIC. NTNU, vår 2016
 30. Leite, Magnus: KOMPONISTEN SIGURD ISLANDSMOEN (1881–1964) OG HANS REQUIEM OP. 42. NTNU, vår 2016
 31. Nguyen, Thomas: KONTRAST OG VARIASJON. NTNU, vår 2016
 32. Opedal, Åsmund Hjorthol: MOTORPSYCHO PÅ MUSEUM. EIN STUDIE AV ROCKHEIM SOM FORMIDLAR AV POPULÆRMUSIKKENS HISTORIE. NTNU, vår 2016
 33. Selfjord, Audun Berg: SUITE FOR STRYKEORKESTER OG ANDRE VERKER. NTNU, vår 2016
 34. Schanke, Janne Kristin: DEN AUTENTISKE SANGEREN. SANGERE ER LYTTERE I EN UNDERSØKELSE AV DET AUTENTISKE VOKALUTTRYKKET I POPULÆRMUSIKK. NTNU, vår 2016
 35. Størvold, Tore: BEATS, STRINGS AND VOLCANIC THINGS. CROSS-GENRE MUSICAL PRACTICES IN THE INDEPENDENT MUSIC SCENE IN REYKJAVIK, ICELAND. NTNU, vår 2016
 36. Østrem, Mathias: MUSIKK I SKYEN. VIRTUELL PROSESS OG SAMARBEID I OHM STUDIO. NTNU, vår 2016
 37. Warholm, Heidi Synnøve: NADISHANA – EN MULTIINSTRUMENTALIST, KOMPONIST OG INSTRUMENTINNOVATØR. NTNU, høst 2015
 38. Pedersen, Ann Britt: THE STORY ABOUT A STORY ABOUT NOBODY. EN PRAKTISK-TEORETISK OPPGAVE OM FILMMUSIKK. NTNU, høst 2015
 39. Hammer, Håkon: MUSIKK I BUTIKK. EN STUDIE AV HVORDAN «BAKGRUNNSMUSIKK» BRUKES I KLESBUTIKK. NTNU, høst 2015
 40. Aas, Ranveig: O CHE NUOVO MIRACOLO! -EN STUDIE AV DET POLITISKE ASPEKTET TIL TEKST OG MUSIKK I LA PELLEGRINAS INTERMEDIER. NTNU, vår 2015
 41. Stokkeland, Sølvi: «WE'RE GONNA NEED BIGGER GUNS» EN ANALYTISK TILNÆRMING TIL LYD I DATASPILL. NTNU, vår 2015
 42. Krokan, Eva Lise Haaland: SANGEREN I VOKALENSEMBLET. OM MUSIKALSKE OG SOSIALE DIMENSJONER I SANGERKOLLEKTIVET. NTNU, vår 2015
 43. Hofgaard, Nicoline Strandskogen: TRADISJON OG FORANDRING I NYERE NORSK FOLKEMUSIKKPRAKSIS. NTNU, vår 2015
 44. Bakken, Kjersti Anderdal: MUSIKK I EIN NY MEDIESITUASJON. EIN STUDIE AV MUSIKK OG MÅLGRUPPE I NRK P13. NTNU, vår 2015
 45. Svanholm, Arnstein Dahle: MUSIKKOPPLEVELSEN OG KUNNSKAPSLØFTET. NTNU, høst 2014
 46. Rånes, Brian Christer Nebb: CHOCOLATE, MUSTARD AND A FOX. NTNU, høst 2014
 47. Moe, Eva Synnøve Ødmann: TIL KJÆRLIGHETENS PRIS, P1+ JINGLER OG THE UGLY DUCKLING. NTNU, høst 2014
 48. Burdal, Kristin Johnsrud: LYDEN AV DE MØRKE SJELER - LYD OG MUSIKK I VIDEOSPILLET DARK SOULS. NTNU, høst 2014
 49. Bergendahl, Marit Arnesen: HAYDNS KANONER. NTNU, høst 2014
 50. Werness, Annette Vangen: FRA IDÉ TIL MUSIKK. ET STUDIUM I KOMPOSISJON. NTNU, vår 2014
 51. Langøygjelten, Siri: DIFFERENT TIMELINES. NTNU, vår 2014
 52. Huseby, Henning: «HERSKERNES MUSIKALSKE BILDE». OM TEKST OG MUSIKK I OFFISIET TIL ST. OSWALD AV NORTHUMBRIA. NTNU, vår 2014
 53. Nybrott, Lisa Gabrielsen: «ER DU MOTIVERT?» EN INTERVJUUNDERSØKELSE OM MOTIVASJON I HØRELÆREFAGET PÅ UTØVENDE MUSIKKUTDANNING. NTNU, vår 2014
 54. Fors, Elisabeth Steen: «JEG SKAL ALDRI SLUTTE!»  EN UNDERSØKELSE AV PROSJEKTET UNGDOM OG MEDBESTEMMELSE, MESTRING OG MOTIVASJON - ET NASJONALT SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM NORGES MUSIKKORPS FORBUND OG NORSK KULTURSKOLERÅD. NTNU, vår 2014
 55. Dyrseth, Åshild Rørvik: VURDERING I HOVEDINSTRUMENT. EN KVALITATIV UNDERSØKELSE AV MUSIKKPEDAGOGERS VURDERINGSPRAKSIS. NTNU, vår 2014
 56. Reistadbakk, Egil Furu: BONDS, BEATS & BELIEFS. OM BEATPRODUKSJON I HIPHOP. NTNU, høst 2013
 57. Gudmundset, Lars- Andrè: SKOLEKORPSDIRIGENTEN. PEDAGOG OG TILRETTELEGGER. NTNU, høst 2013
 58. Fostad, Ingrid: KUNSTEN Å KOMMUNISERE SANGTEKNIKK TIL KOR. EN KASUSSTUDIE AV TRE DIRIGENTERS PRAKSIS. NTNU, høst 2013
 59. Fjellseth, Martin: MUSIKKUNDERVISNING I UNGDOMSSKOLEN -EN ANALYSE AV KUNNSKAPSLØFTET. NTNU, høst 2013
 60. Breistrand, Kim Olve: COUNTRY I NORGE - MUSIKK FRA OG PÅ BYGDA? EN STUDIE I SJANGRE, RESEPSJON OG GRÅSONER. NTNU høst 2013
 61. Aasheim, Marte Annesdatter: "MUSIKK KAN IKKE LÆRES!" FORVENTNINGER OG KRAV TIL GRUNNSKOLENS MUSIKKLÆRER. NTNU vår 2013
 62. Østgårdsgjelten, Lisbeth Bækken: LYDEN AV LIVET. MUSIKKENS ROLLE OG FUNKSJON I EN KRISESITUASJON. NTNU vår 2013
 63. Novosad-Maehlum, Inna: COMPOSING: SELF-EXPRESSION AND SELF-ACTUALIZATION THROUGH COMMUNICATION. STÅLE KLEIBERG AND MISHA ALPERIN AS REPRESENTATIVES OF CONTRASTING CULTURAL CLIMATES. NTNU vår 2013
 64. Moen, Erlend Furholt: ET STUDIE I KOMPOSISJON. NTNU vår 2013
 65. Hosar, Halvor: A FAITH THAT FITS THE FORMS? FORMENLEHRE REVIVED AND THE KYRIE MOVEMENTS OF THE FIRST VIENNESE MODERNISM. NTNU vår 2013
 66. Bang, Jon: THE PRINCIPLES OF ORCHESTRATION. ANALYSIS, THEORY AND PRACTICE. NTNU vår 2013
 67. Skalmeraas, Nina: SKOLEKORPSET – ET ATTRAKTIVT TILBUD FOR DAGENS 8-ÅRINGER, ELLER EN FRITDISAKTIVITET PÅ TUR UT? NTNU høst 2012
 68. Harneshaug, Kari: EARLY MORNING MEMORIES. EI PLATEUTGIVING, EIN UTØVAR OG EIN PROSESS. NTNU høst 2012
 69. Håkestad, Andreas: FRA MESTER TIL MASTER. ET STUDIUM I KOMPOSISJON. NTNU vår 2012
 70. Skogstad, Torid: SØR-VARANGER KULTURSKOLE. INSTRUMENTALPEDAGOGERS UTFORDRINGER I ET SAMISK-NORSK SAMFUNN. NTNU vår 2012
 71. Nyhaug, Anne-Grethe: «OM POPULÆRMUSIKKPRAKSIS OG KJØNNSROLLER». NTNU vår 2012
 72. Kulset, Nora: MUSIKK OG ANDRESPRÅK. OM MUSIKK SOM VERKTØY I NORSKOPPLÆRINGEN AV MINORITETSSPRÅKLIGE FØRSKOLEBARN. NTNU vår 2012
 73. Kines, Ørjan Breivik: KULTURSKOLEN I INTERNETTALDEREN - STREAMINGMEDIER SOM PEDAGOGISK VERKTØY I INSTRUMENTUNDERVISNING. NTNU vår 2012
 74. Johnsrud, Stian Burheim: BLOW BY BLOW. GITARISTEN JEFF BECK I PERIODEN 1975-2003. NTNU vår 2012
 75. Grønbeck, Erlend: UTØVEREN OG MUSIKKEN. EN BELYSNING AV SIDER VED DET Å UTØVE MUSIKK. NTNU vår 2012
 76. Eilertsen, Agnete: FRA BIKINI KILL TIL RIOT GRRRL - PERSPEKTIVER PÅ PUNKROCK OG FEMINISME. NTNU vår 2012
 77. Sylthe, Judit Toth: FREMMER DANNELSE MUSIKALSK OPPLEVELSE? BLANT ANNET BASERT PÅ EN SPØRREUNDERSØKELSE I FIRE UNGDOMSKOLEKLASSER I SKOLEÅRET 2008-2011. NTNU høst 2011
 78. Skrede, Geir Marius: STUDIOPRODUKSJON OG LIVEFRAMFØRELSE. FREMFØRINGSPRAKSIS I LYS AV MICHAEL JACKSONS «BILLIE JEAN». NTNU høst 2011
 79. Sjelmo, Vigdis: KAN STRIKKEMØNSTER VÆRE MUSIKK? METAMUSIKALSKE TILBLIVELSER. NTNU høst 2011
 80. Koren, Martin Eikeset: RACHMANINOVS OPUS 37 VESPER. ANALYSE SOM GRUNNLAG FOR EGEN KOMPOSITORISK PRAKSIS. NTNU høst 2011
 81. Koren, Marièl Eikeset: NIELS JESPERSSØNS GRADUALE 1573 - PLASSERING I EUROPEISK KYRKJEMUSIKALSK TRADISJON OG NYSKAPING. NTNU høst 2011
 82. Aune, Marte Elnan: DE UUNNVÆRLIGE JENTESANGERNE – EN UNDERSØKELSE AV DEN UNGE JENTESTEMMENS VILKÅR. NTNU høst 2011
 83. Øksnes, Ingunn Sørli: TRADISJON OG TRANSE. I LYS AV FOLKEMUSIKEREN HALLVARD TORLEIVSSON BJØRGUMS FILOSOFI OG PRAKSIS. NTNU vår 2011
 84. Tafjord, Tonje E.: NY MUSIKK I HISTORIE OG ENDRING. SAMTIDSMUSIKKEN SITT LIV I NOREG FRÅ PAULINE HALL TIL GRØNLAND KAMMERMUSIKKFESTIVAL. NTNU vår 2011
 85. Stebergløkken, Ken R.: FRA BLUEGRASS TIL NEWGRASS. KONSTRUKSJON AV AUTENTISITET OG UTVIKLING AV NYE SJANGERDEFINISJONER. NTNU vår 2011
 86. Schrøder, Morten: UTØVER OG VITENSKAP. VITENSKAPELIG REFLEKSJON OVER EGEN PRAKSIS. NTNU vår 2011
 87. Schiøtt, Arne: MUSIKK I DATASPILL. EN FREMSTILLING OM MUSIKKENS UTVIKLING, PROSESS OG FUNKSJON. NTNU vår 2011
 88. Naustdal, Vegard: MUSIKKPRODUKSJON PÅ ISAK. EN STUDIE AV UNGDOMS MUSIKALSKE PRAKSIS VED DET KOMMUNALE KULTURSENTERET ISAK. NTNU vår 2011.
 89. Alstad, Mari: BLÅSETEKNIKK I KULTURSKOLEN. FOKUS PÅ LUFTBRUK I MESSINGOPPLÆRINGEN. NTNU vår 2011
 90. Werstad, Svein Tore: IMPROVISASJON I JAZZ OG FOTBALL. NTNU høst 2010
 91. Mikkelsen, Steinar: TEKST OG MUSIKK I STRAVINSKIJS LATINSKE VOKALVERK. «IN THE BEGINNING WAS THE WORD...». NTNU høst 2010
 92. Skjær, Gudmund Bolstad: BILL FRISELL OG DET RURALE AMERIKANSKE IDEALET I JAZZ. NTNU vår 2010
 93. Rabben, Astrid: ERSTATNINGSJAZZ OG PROPAGANDASWING. KULTURPOLITIKK, KRINGKASTING OG JAZZ I DET TREDJE RIKET. NTNU vår 2010
 94. Netland, Torbjørn: JAZZGITAR: LÆRINGSTEORETISKE UTFORDRINGER. DOKUMENTASJON AV EN LÆRINGSPROSESS. NTNU vår 2010
 95. Karlsen, Roger: MUNTLIGE OG SKRIFTLIGE KULTURTRADISJONER PERSPEKTIVERT GJENNOM UTVIKLINGEN AV BLUESROCK. NTNU vår 2010
 96. Østvang, Ingrid Synnøve Røste: MILLA' STEN OG MÅSSÅ OPPI ØSTERDAL'N. DOKUMENTASJON, BESKRIVELSE OG ANALYSE AV VOKAL FOLKEMUSIKK FRA OS I ØSTERDALEN. NTNU høst 2009
 97. Vinge, Anders: IN SEARCH OF A HISTORICALLY INFORMED APPROACH TO IMITATIONS: CLEMENTI'S MUSICAL CHARACTERISTICS (1787) IN THE LIGHT OF CONTEMPORARY SOURCES. NTNU høst 2009
 98. Lorentzen, Siv Anette: PAUL HINDEMITH OG ORGELET - EN GJENNOMGANG AV HANS TRE ORGELSONATER. NTNU høst 2009
 99. Hasund, Gunnhild: TRØNDERRAP - OM DEN GLOBALISERTE FORMA AV HIPHOP I TRONDHEIM. NTNU høst 2009
 100. Velle, Ingrid: UNG LÅT. EIN STUDIE AV LÆRINGSPROSESSAR, IDENTITET OG UTVIKLING HOS DELTAKARANE PÅ TKMK SITT LÅTSKRIVINGSKURS 2007/2008. NTNU vår 2009
 101. Torvik, Arne: INTERAKSJON OG IMPROVISASJON I BOBO STENSON TRIO. NTNU vår 2009
 102. Pedersen, Rainer Andre Svartrapmo: STANTON MOORE – EN ANALYSE AV SPILLESTIL. NTNU vår 2009
 103. Lillegård, Eva: EKSTREM METAL FRA 1990-TALLET OG FREM TIL I DAG: EN UTVIKLINGSSTUDIE. NTNU vår 2009
 104. Håpnes, Odd S.: ET SKAPENDE FRIROM – PERSPEKTIVER PÅ KORSANG, LIVSVERDEN OG HELSE. NTNU vår 2009
 105. Hämäläinen, Soile Päivikki: I SKJÆRINGSPUNKTET MELLOM MUSIKK, SPIRITUALITET OG HELSE – WERBECKSANGEN MELLOM MUSIKK, MEDITASJON OG HOLISTISKE TERAPIER. NTNU vår 2009
 106. Grønbech, Stian: THE LONER. EN STUDIE I NEIL YOUNGS MUSIKK. NTNU vår 2009
 107. Grendahl, Laila: MUSIKKPEDAGOGISK IDEOLOGI OG PRAKSIS I DET POSTMODERNE – EN KVALITATIV STUDIE. NTNU vår 2009
 108. Gjelstenli, Kjetil: «MUSIC IS A DROP IN THE OCEAN OF LIFE» SAMMENHENG MELLOM MUSIKALSKE OG PERSONLIGE ENDRINGSPROSESSER? EN STUDIE AV WAYNE SHORTERS MUSIKK I 1988 OG 2005. NTNU vår 2009
 109. Dolmen, Bjørn David: ROCK OG KOMPOSISJONSMUSIKK: DEN FINSKE KOMPONISTEN PEKKA POHJOLA OG HANS MUSIKALSKE PRAKSIS. NTNU vår 2009
 110. Brun, Ingeborg: POPULÆRMUSIKK FRA ADDIS ABEBA: REDEFINERING AV LOKAL TRADISJON. NTNU vår 2009
 111. Bogstrand, Gøran Ove: OM POPULÆRMUSIKKDISKURS. NTNU vår 2009
 112. Jensen, Rannveig Eikrem: KRISTIAN HALSE «EIN NORDMØRSK TONESKALD». NTNU høst 2008
 113. Vaagan, Bjørn-Thore Hønstad: RESONANS – ET STUDIE AV STEMMEN. NTNU vår 2008
 114. Sørum, Mattis: PREMIATA FORNERIA MARCONI – FRA INNOVASJON TIL PROSTITUSJON... OG TILBAKE IGJEN. NTNU vår 2008
 115. Sørtømme, Anne: LONG LIVE THE LONG SONG MUSIKK OG IDENTITETSBYGGING I DET POST-KOMMUNISTISKE MONGOLIA. NTNU vår 2008
 116. Smidt, Kristina Olsen: VOKAL BALANSEKUNST - EN SANGERS REFLEKSJONER RUNDT GJENSKAPING OG NYSKAPING AV TIDLIGMUSIKK. NTNU vår 2008
 117. Pettersen, Mari Ann Lervåg: OM KUNNSKAP OG MUSIKK I KUNNSKAPSLØFTET - EN BESKRIVELSE OG VURDERING AV TRE OFFENTLIGE DOKUMENTER. NTNU vår 2008
 118. Olsen, Terje: ROCKESPIRER EN UNDERSØKELSE OM HVORDAN UNGDOM ØVER I BAND. NTNU vår 2008
 119. Johansen, Maria Kaggerud: PIRATES OF THE CARIBBEAN: EN STUDIE I HANS ZIMMERS FILMMUSIKK. NTNU vår 2008
 120. Eidsvaag, Fritz Flåmo: THE SOUND OF EARTH - ANALYTISK BLIKK PÅ CHARLIE HADENS BASSPILL OG VIRKE SOM JAZZMUSIKER. NTNU vår 2008
 121. Dvali, Ekaterine: STATISK SONORISK KONSEPT I GYÖRGY LIGETIS ORKESTERVERKER APPARITIONS OG ATMOSPHÈRES. NTNU vår 2008
 122. Bjørseth, Pål Selsjord: SAMSPILL MELLOM MUSIKK OG FORVALTNING – EN FORSØMT DISIPLIN? OM MUSIKKFORVALTNINGENS ENDREDE RAMMEFAKTORER. NTNU vår 2008
 123. Solli-Mork, Anniken: SÆRTREKK VED DREVJAS SANGTRADISJON. NTNU høst 2007
 124. Nyseter, Anne Grete: VOKAL FOLKEMUSIKK FRA OPPDAL. NTNU høst 2007
 125. Eiksund, Øyvind Johan: «DER GESTISCHE CHARAKTER DER MUSIK». EI KONTEKSTUELL DRØFTING AV KURT WEILLS TANKAR OM SCENISK MUSIKK. NTNU høst 2007
 126. Stamnsve, Ann Helen: KELTISK MODERNITET: KELTIFISERING AV IRSK TRADISJONSMUSIKK GJENNOM GLOBALISERTE MUSIKKSCENER. NTNU vår 2007
 127. Sirnes, Åsta Willumsen: MUSIKK OG KONTEKST. EN STUDIE AV VICTOR JARAS MUSIKK I EN CHILENSK KONTEKST. NTNU vår 2007
 128. Siem, Kristoff: MAGNOLIA JAZZBAND. ET MØTE MELLOM FOLKETONER OG NEW ORLEANS JAZZ. NTNU vår 2007
 129. Schei, Liv Mari: DER STIGER ET LAND. LONGYEARBYENS MUSIKKHISTORIE 1906 - 2006. NTNU vår 2007
 130. Petersen, Anne Karin: KAMMERMUSIKK I MUSIKK- OG KULTURSKOLEN. ER DET VIKTIG? NTNU vår 2007
 131. Løvaas, Nadja Johansen: JAZZ, BLUES OG KJØNN. NTNU vår 2007
 132. Hårklau, Eli: LEGGE PUSLESPILL MED BRAHMS. NTNU vår 2007
 133. Åse, Tone: IMPROVISASJON I UNDERVISNINGEN - FORSKNING PÅ EGEN PRAKSIS. NTNU vår 2007
 134. Øien, Ola Buan: INTERNETT-BASERT GITARUNDERVISNING VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE: ET VERDIG SUPPLEMENT I DEN EKSISTERENDE KOMMUNALE KULTURSKOLE: FORSKNING PÅ EGEN PRAKSIS. NTNU vår 2007
 135. Sæther, Gunn: «ESTETISKE DIMENSJONER» I NORSK GRUNNSKOLE. NTNU vår 2007
 136. Solem, Arnstein: BRANFORD MARSALIS, FOOTSTEPS OF OUR FATHERS. NTNU vår 2007
 137. Snustad, Rolf Martin: Joshua Redman: SAXOFONSOUND, HELHETLIG SOUND OG STEMME. NTNU vår 2007
 138. Ramlo, Tove: KOR I UTVIKLING. NTNU vår 2007
 139. Mogstad, Ivar: FOLKEMUSIKALSKE SPELETEKNIKKAR PÅ VANLEG FELE. NTNU vår 2007
 140. Merakerås, Hege Aalberg: ERIK BLOMBERG – FRA TEKST TIL KONTEKST. NTNU vår 2007
 141. Laitinen, Inkeri: INSTRUMENTALUNDERVISNING I INDIA OG NORGE I ET KULTURELT PERSPEKTIV. NTNU vår 2007
 142. Følstad, Arild: SALSAPIANO – OM KLAVERETS ROLLE I CUBANSK POPULÆR- OG TRADISJONSMUSIKK. NTNU vår 2007
 143. Dahl, Tone: KORPSMUSIKK PÅ BYNESET 1889 – 2007. NTNU vår 2007
 144. Bjørkøy, Erlend Olav: KRYDDER, KRIMSKRAMS OG GAMMELGUBBSVIBRATO. NTNU vår 2007
 145. Kolstø, Linda: SEKS JENTER OM ELGITARISTROLLEN. FORTELJINGAR OM MUSIKK, IDENTITET OG KJØNN. NTNU høst 2006
 146. Berg, Øivind: DEN NORSKE SANGSKATTEN? NTNU høst 2006
 147. Bandlien, Bjørn Terje: HAN LA I MIN MUNN EN NY SANG. REPERTOARUTVIKLING OG IDEOLOGISKE STRØMNINGER I INDREMISJONEN FRA 1945 TIL 2000. NTNU høst 2006
 148. Paulsen, Jeanette: DADAFON - ET BAND I UTVIKLING. NTNU vår 2006
 149. Norbeck, Synne Teiseth: POPULÆRMUSIKKARENAER I TRONDHEIM - MELLOM ØVINGSLOKALER OG GRÅ KORRIDORER. UTFORDRINGER OG DEBATTER I MØTE MED KULTURPOLITIKKEN. NTNU vår 2006
 150. Hellem, Wenche: MUSIKKPEDAGOGIKK FOR BLINDE – TILRETTELEGGING AV MUSIKKFAGET I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE. NTNU vår 2006
 151. Aadland, Ragnhild: ÅÅÅÅÅÅH, LEVVA LIVET!: MUSIKK OG MUSIKALSK LIV PÅ TRØNDELAG TEATER HØSTEN 2004 OG VÅREN 2005 : HVORDAN FUNGERER MUSIKKEN I EN KULTURINSTITUSJON MED EN ANNEN KUNSTFORM I HOVEDFOKUS? NTNU høst 2005
 152. Olsen, Sissel Brean: OVERTONESANG. EN STRUKTURELL ANALYSE OG KULTURELL BESKRIVELSE AV KHÖÖMEI-MONGOLSK OVERTONESANG. NTNU høst 2005
 153. Moe, Frøydis: DE PEDAGOGISKE SIDENE VED BELA BARTOKS 44 DUO. HVORDAN ER DUETTENE PEDAGOGISKE OG HVORDAN VILLE DE FUNGERT I DAGENS UNDERVISNINGSSITUASJON? NTNU høst 2005
 154. Jaastad, Lise: MAFIGA «TRE STEINER» «KVINNE» «LIV». TERAPEUTISKE MUSIKKTRADISJONER BLANT GIRIAMA- OG KAMBAFOLKENE I KENYA. NTNU høst 2005
 155. Hovde, Sunniva Skjøstad: PASSENDE UNGE KVINNER. OM KJØNN OG IMPROVISASJON I TYRKISK MUSIKK OG JAZZ, PÅ BAKGRUNN AV FELTARBEID I ISTANBUL OG ETABLERING AV EN KRYSSKULTURELL DISKURS. NTNU høst 2005
 156. Tronvoll, Sølvi Dons: GÅTE – ET MØTE MELLOM ULIKE GENRE. NTNU vår 2005.
 157. Rimereit, Marit: NEW CONCEPTION OF JAZZ. BUGGE WESSELTOFT OG ELEKTRONISK JAZZ. NTNU vår 2005.
 158. Hesjedal, Ingrid M.Wold:ANALYSE AV MODEST P MUSSORGSKIJS SANGPRODUKSJON: - 'KUTSJKA' - NASJONALISME, FOLKEIDIOMER OG REALISME. NTNU vår 2005.
 159. Hagerup, Ragnhild Endseth: NORSK CELLOSKOLE. BLÅKOPI ELLER NYSKAPING? NTNU vår 2005.
 160. Boyd, Alice: VOCAL TRADITIONS IN SOUTHERN MOZAMBIQUE. NTNU vår 2005.
 161. Storheim, Jan Ragnar: BEETHOVENS CELLOSONATER OPUS 5 –  TILBLIVELSEN AV EN KAMMERMUSIKALSK SJANGER. NTNU høst 2004.
 162. Marcussen, Maja Lillian: MODAL CONCEPTS AND MELODIC LANGUAGE IN WEST FRANKISH INTROIT TROPE REPERTORIES. NTNU høst 2004.
 163. Husmoen, Turid Grøtting: PAUL OKKENHAUG. MENNESKET – ORGANISTEN – KOMPONISTEN. NTNU høst 2004.
 164. Solbakken, Line Anni:. DANSEREN SOM MUSIKER – SOM RYTMEKUNSTNER. NTNU vår 2004
 165. Korsbrekke; Anne Karin: DIE MUSIK MUSICS. EN REPERTOARUNDERSØKELSE AV KONSERTER ARRANGERT AV RIKSKONSERTENE OG MUSIKKENS VENNER I MOLDE 1993/1994 – 2003/2004. NTNU vår 2004
 166. Kleven, Kjellrun Åsgard: MEDIEVALISM OG RESTAURERING AV MIDDELALDERENS ENSTEMMIGE KIRKESANG. NTNU vår 2004.
 167. Eriksen, Kristin Richstad: MUSIKK OG KJØNN I DEN NYE MUSIKKVITENSKAPEN. NTNU vår 2004.
 168. Eriksen, Grete Storbæk: WHEN LILACS LAST IN THE DOORYARD BLOOM'D. EN STUDIE AV FORHOLDET MELLOM TEKST OG MUSIKK I HINDEMITHS REQUIEM. NTNU høst 2003.
 169. Rørtveit, Bodil Lunde: TRADISJONELL MUSIKK I UGANDA 2002. KORLEIS TRADISJONELL MUSIKK KJEM TIL UTTRYKK GJENNOM TRE ULIKE KONTEKSTAR I HOVUDSTADEN KAMPALA. NTNU vår 2003.
 170. Kvaran, Knut: WOLOFGEWELEN OG WOLOF-TROMMEMUSIKK I GAMBIA. NTNU vår 2003.
 171.  
 172. Rolfsnes, Gunhild Sofie Aadland: «IF YOU FEEL SOMETHING, YOU'RE NOT GOING TO SIT THERE, YOU'RE GOING TO MOVE!» EI STUDIE I GOSPELMUSIKK OG KORLEIS DEN KJEM TIL UTTRYKK I FIRST CHURCH OF DELIVERANCE, EIN SVART KYRKJELYD I CHICAGO. NTNU høst 2002
 173. Eikje, Ivar Håkon: SYMFONI/ANTISYMFONI - ANTISYMFONI/SYMFONI. EN LESNING AV ALFRED SCHNITTKES FØRSTE SYMFONI. NTNU høst 2002
 174. Wilhelmsen, Merete: PROSJEKT «SAMSPILL» – SOM ARENA FOR KULTURSKOLELÆRERES KOMPETANSEHEVING. NTNU vår 2002
 175. Solum, Håvard: BEGYNNERUNDERVISNING PÅ SLAGVERK – STATUS OG UTFORDRINGER. NTNU vår 2002
 176. Solberg, Jon: ROCKABILLY/SWING. NTNU vår 2002
 177. Skjerdal, Lena: NIRANJAN JHAVERI SIN TEORI OM HVORDAN VOKALJAZZEN KAN UTVIKLE SEG VIDERE. NTNU vår 2002
 178. Skjelbred, Julie: VOKALJAZZ IMPROVISASJON MED HOVEDVEKT PÅ ELLA FITZGERALD. NTNU vår 2002
 179. Norbeck, Tone: BYGDA MI OG SKOLEMUSIKKEN. NTNU vår 2002
 180. Kolbjørnsen, Katrine Gilje: RUDOLF VON FICKERS BEARBEIDING (1930) AV PEROTINS ORGANA (1200-TALLET). NTNU vår 2002
 181. Jensen, Lillian Grete: FRA BEL CANTO TIL BELTING: PERSPEKTIVER PÅ BELTSTEMMEN. NTNU vår 2002
 182. Grøttland, Torhild Didrikke: ARETHA FRANKLIN: MUSIKALSK STILSKAPER OG BORGERRETTSFORKJEMPER. NTNU vår 2002
 183. Duun, Ann Evy: SAMARBEID MELLOM SKOLEKORPS OG KULTURSKOLE - FALLGRUVE ELLER GULLGRUVE? NTNU vår 2002
 184. Bjørklund, Camilla Wicklund: SCENESKREKK OG MUSIKKUTØVELSE. NTNU vår 2002
 185. Svarstad, Jostein: «ELECTRIC CHURCH» OM JIMI HENDRIX' SOUND FRA ULIKE PERSPEKTIV. NTNU høst 2001
 186. Skogvoll, Ingrind: PROSJEKT SAMSPILL – UTVIKLING FOR MUSIKANTER ELLER ORGANISASJON? NTNU høst 2001
 187. Selseth, Ingunn: VOKALSTEMMEN I SAMTIDSMUSIKKEN. NTNU høst 2001
 188. Kolaas, Solveig Salthammer: PAUL OKKENHAUG SOM SANGKOMPONIST. NTNU høst 2001
 189. Smalås, Ingrid: «IGNIS ARDENS» - DEN FLAMMENDE ILD. NTNU vår 2001
 190. Furuli, Pål Helge: CHANGING OPINION, OM PHILIP GLASS OG HANS MUSIKK. NTNU vår 2001
 191. Daling, Grete: CUBANSK SON BELYST GJENNOM SANGERENS ROLLE. NTNU vår 2001
 192. Bæverfjord, Hanne: AMAZING GRACE. AMERIKANSK MIKROTONAL KUNSTMUSIKK I DET 20. ÅRHUNDRE, MED HOVEDVEKT PÅ BEN JOHNSTON OG HANS STRYKEKVARTETT NR. 4. NTNU vår 2001
 193. Aksnes, Bård: HVORDAN DRIVE FLERKULTURELL MUSIKKPEDAGOGIKK? NTNU vår 2001
 194. Lamvik, Knut: COMPAD. THE COMPOSER'S NOTEPAD. NTNU høst 2000
 195. Hansen, Tone: GAMBISKE KVINNER SOM KULTURPRODUSENTAR. NTNU høst 2000
 196. Erland, Jogrim: MORTON FELDMAN. NTNU høst 2000
 197. Åsnes, Øystein: EIT STUDIE AV DET VESTAFRIKANSKE STRENGEINSTRUMENTET BOLON. NTNU vår 2000
 198. Solheim, Kristin: WEST-SIDE STORY – EN STUDIE AV MUSIKKENS DRAMATURGISKE FUNKSJONER. NTNU vår 2000
 199. Rønningsgrind, Guro: DEN IVERKSATTE TILFELDIGHET. JOHN CAGES ESTETIKK PÅ 1950-TALLET OG TILFELDIGHET OG UBESTEMTHET SOM KOMPOSITORISKE METODER. NTNU vår 2000
 200. Løfaldli, Marit: VOKALTRADISJON I RINDAL. DOKUMENTASJON OG FORMIDLING AV EIN LOKAL KULTURARV. NTNU vår 2000
 201. Kotte, Nina: AUDIOVISUELL ILLUSJON. EN ANALYSE AV LYDLIGE VIRKEMIDLER I STAR WARS-FILMENE. NTNU vår 2000
 202. Kelder, Kersti: NÅR STILLHETEN FÅR MENING: EN ANALYSE AV ARVO PÄRTS KANON POKAJANEN SETT I LYS AV HANS STILISTISKE UTVIKLING. NTNU vår 2000
 203. Kanestrøm, Nils: ELEVBASERT MUSIKKPEDAGOGIKK I ET UNGDOMSKULTURELT PERSPEKTIV.
 204. Jensen, Kjersti: Farben. ARNOLD SCHÖNBERG OG MALERKUNSTEN. NTNU vår 2000
 205. Håland, Frode: MODAL IMPROVISASJON MED HOVEDVEKT PÅ JAZZ. NTNU vår 2000
 206. Håheim, Stig: FRÅ EKVATORIAL-AFRIKA TIL MISSOURI. SCOTT JOPLIN OG RAGTIMESTILEN. NTNU vår 2000
 207. Hadland, Kjersti: KVALITETSVURDERING AV FIOLINER I ET MUSIKKHISTORISK PERSPEKTIV - UT FRA INSTRUMENTMAKERNES OG MUSIKERNES STÅSTED. NTNU vår 2000
 208. Gran, Reidun: OPPLÆRING PÅ BLÅSEINSTRUMENTER. EN DRØFTING PÅ BAKGRUNN AV HISTORISKE PERSPEKTIVER, NYERE UNDERVISNINGSMETODER OG GENERELL MUSIKKPEDAGOGISK TENKNING. NTNU vår 2000
 209. Fagerheim, Paal: DUKE ELLINGTON. TRANSKRIPSJON, ANALYSE OG KULTURHISTORISK AKTIVITETSFORSTÅELSE. NTNU vår 2000
 210. Eggestad, Olaf: MUSIKALITETSBEGREPET I ROMAIN ROLLANDS JEAN-CHRISTOPHE. NTNU vår 2000
 211. Eek, Kristin: ORGELHISTORIE I TRØNDELAG FRÅ 1850 TIL 1940. NTNU vår 2000
 212. Bevanger, Kjartan: CHOPIN-RESEPSJON I FRANKRIKE, TYSKLAND OG STORBRITANNIA 1832–1910. NTNU vår 2000
 213. Rusten, Camilla: FILMMUSIKK I VIETNAMKRIGSFILMEN. EN ANALYSE AV DET AUDIOVISUELLE SAMSPILLET I PLATOON OG APOCALYPSE NOW. NTNU høst 1999
 214. Løvik, Tone: HANNA MARIE HANSEN (1875 – 1954). NTNU høst 1999
 215. Hansen, Kjetil Falkenberg: TURNTABLISME. HIS MASTER'S VOICE: THE ART OF THE RECORD PLAYER. NTNU høst 1999
 216. Grimnes, Skjalg: JAZZPIANISTEN EGIL KAPSTAD. PERSPEKTIVER PÅ HANS MUSIKALSKE UTVIKLING OG UTTRYKK. NTNU høst 1999
 217. Følstad, Ole Jørgen: MUSIKKPEDAGOGENS ROLLE OG UTFORDRINGER I MUSIKK – OG KULTURSKOLEN. NTNU høst 1999
 218. Bergsland, Andreas: VÆVET AV «ROSER» .... – OLAV ANTON THOMMESENS «VÆVET AV STÆNGLER» SOM LESNING AV OBSTFELDERS «ROSER». NTNU høst 1999
 219. Vollan, Ståle Tvete: BULGARSK FOLKEMUSIKK – MUSIKKTRADISJON OG FELTARBEID. NTNU vår 1999
 220. Skevik, Dag: BRIAN FERNEYHOUGHS MUSIKK. ANALYSE, ESTETISKE OG HISTORISKE PERSPEKTIVER. NTNU vår 1999
 221. Scarbocci, Synnøve Hadland: MUSIKKJOURNALISTIKK - FORBRUKERVEILEDNING ELLER FOLKEOPPLYSNING? NTNU vår 1999
 222. Rønningen, Anders: HIMMELSK SANG HEDENSK LARM. MUSIKK, IDENTITET OG INKULTURASJON I DEN LUTHERSKE KIRKE PÅ SØRVEST-MADAGASKAR. NTNU vår 1999
 223. Neergaard, Johan Henrik: OPERAEN I KRISTIANSUND. NTNU vår 1999
 224. Madsen, Heidi Blix: WARNE MARSH – HANS LIV OG MUSIKK. NTNU vår 1999
 225. Koppen, Henny Marie: «DET EG GJER, LÆRER EG AV». OM PRAKTISK MUSIKOPPLÆRING I UNGDOMSSKULEN. NTNU vår 1999
 226. Kohl, Vibeke: JAN KRTITLEL JIRI NERUDA: KONSERT I ESS-DUR. EN ANALYSE. NTNU vår 1999
 227. Solheim, Oddmund: KVARTHARMONIKK I JAZZMUSIKK. EN REFLEKSJON OVER EMNET KVARTHARMONIKK MED UTGANGSPUNKT I JAZZPIANIST MCCOY TYNERS INNSPILLING AV «TUNJI» MED THE JOHN COLTRANE QUARTET (1962). NTNU høst 1998
 228. Nygård, Synnøve I. Keilegavlen: UTVIKLINGEN AV MUSIKKLINJER PÅ GYMNAS/VIDEREGÅENDE SKOLER. NTNU høst 1998
 229. Lian, Tone: MUSIKKLIVET I OVERHALLA. EN HISTORISK KARTLEGGING AV MUSIKKEN I EI NORD-TRØNDERSK BYGD. NTNU høst 1998
 230. Larsen, Elin Hennie: «GODE SAMFUNNSBORGERE» – OM MUSIKALSKE AKTIVITETER OG IDENTITETSDANNELSE. NTNU høst 1998
 231. Tveter, Astrid Torunn: INDIVIDUALISME OG ORNAMENTIKK. EN STUDIE I IRANSK MUSIKK OG KULTUR. NTNU Vår 1998
 232. Nikolaisen, Brith Johanne: MUSIKKBYEN MOSJØEN 1900-1980. SÆRTREKK OG UTVIKLING – EN HISTORISK OVERSIKTSSTUDIE. NTNU Vår 1998
 233. Flatås, Rune: KULTURELT MANGFOLD OG POLITISK ENSRETTING. BULGARIAS FOLKEMUSIKK I PERIODEN 1944 – 1989. NTNU Vår 1998
 234. Berg-Lennertzen, Geir Kristian: FRA SKOLE TIL KULTURELT RESSURSSENTER. EN STUDIE AV NAMSOS KOMMUNALE MUSIKKSKOLE 1982 – 1998. NTNU Vår 1998
 235. Waade, Roy Aksel: EL.GITARPEDAGOGIKK. EN KARTLEGGING OG DRØFTING AV EL.GITARPEDAGOGIKK. NTNU Høst 1997
 236. Kleiberg, Keth Ingunn: RAMMEVILKÅR FOR KORVIRKSOMHET I BY OG DISTRIKT. KARTLEGGING AV SENTRALE VILKÅR FOR KORDRIFT I TRONDHEIM OG DEN ØVRIGE DELEN AV TRØNDELAG . NTNU Høst 1997
 237. Hove, Sigrun: MUSIKK SOM SPENNINGSOPPLEVELSE. EN UNDERSØKELSE AV FORHOLDET MELLOM MUSIKK OG HØYSPENNINGSSØKING. NTNU Høst 1997
 238. Aase, Andreas: EN HÖGRE RYMD. OM EVERT TAUBE OG SANGSKRIVERKUNSTEN. NTNU Vår 1997
 239. Wilhelmsen, Ellen Helene: TRADISJON OG FORNYELSE. EN ANALYSE AV JOHANNES BRAHMS CELLOSONATER, OP. 38 OG 99. NTNU Vår 1997
 240. Torgersen, Jan Ketil: MUSIKER OG MASKIN. MUSIKERENS MØTE MED MUSIKKTEKNOLOGIEN. NTNU Vår 1997
 241. Rian, Hans Ole: IANNIS XENAKIS. BIOGRAFI, KOMPOSISJONSTEORI OG PRAKSIS REPRESENTERT VED «TROORKH» FOR TROMBONE OG ORKESTER. NTNU Vår 1997
 242. Furunes, Siv: STRYKEKVARTETTEN SOM MEDIUM FOR FORMIDLING AV SAMTIDSMUSIKK. NTNU Vår 1997
 243. Forbord, Kjersti: KULTURELL PROFESJONALITET. SØKELYS PÅ DEN KOMMUNALE MUSIKKFORMIDLINGEN. NTNU Vår 1997
 244. Ansnes, Jostein: I MØTE MED ROCKEN. TRE PERSPEKTIV PÅ ROCK OG ROCKFORSKNING. NTNU Vår 1997
 245. Warholm, Beate Kristin: WAGNERS MUSIKKDRAMAER I KVINNEPERSPEKTIV. NTNU Høst 1996
 246. Stendahl, Odd-Erik: TAIZÉ - FELLESSKAP OG MUSIKK. NTNU Høst 1996
 247. Solberg, Bjørn Ole: AFRICAN HORNS. NTNU Høst 1996
 248. Sandnesmo, Janniken: EN EVALUERING AV PROSJEKTET POSITIVT SKOLEMILJØ I NORD-TRØNDELAG. NTNU Høst 1996
 249. Johansen, Sylvis Hildegunn: TREKKSPILL. ET INSTRUMENT I UTVIKLING. NTNU Høst 1996
 250. Bekken, Tor Einar: VERSAILLES I SUMPENE. NTNU Høst 1996
 251. Strøm, Regine Vesterlid: INTERPRETASJON AV SOLOSANGER – MED VEKT PÅ EDVARD GRIEGS HAUGTUSSA OP. 67. NTNU Vår 1996
 252. Steinskog, Erik: OLIVIER MESSIAENS TURANGALILA SYMPHONIE. Analytiske perspektiver. NTNU Vår 1996
 253. Skjervold, Petter: ZOLTÁN KODÁLYS MUSIKKPEDAGOGISKE IDEER OG MUSIKKFAGETS RAMMEPLANER I NORSK GRUNNSKOLE. NTNU Vår 1996
 254. Nilsen, Ragnhild Dahl: DER KAISER VON ATLANTIS. EN OPERA KOMPONERT I THERESIENSTADT I 1943, EN ANALYSE AV VICTOR ULLMANNS OPERA «DER KAISER VON ATLANTIS». NTNU Vår 1996
 255. Martinsen, Gro Stokker: INTERPRETASJON AV SOLOSANGER – MED VEKT PÅ EDVARD GRIEGS HAUGTUSSA OP. 67. NTNU Vår 1996
 256. Kvarving, Håvard: INSTRUMENTALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE SKOLE. INTEGRERING AV ULIKE MUSIKALSKE RETNINGER MED SÆRLIG HENBLIKK PÅ GEHØRTRADERTE OMRÅDER. NTNU Vår 1996
 257. Kanestrøm, Nils Halse: SAMSPILL I MUSIKK PÅ GRUNNSKOLENS 5. OG 6. TRINN. NTNU Vår 1996
 258. Hinsverk, Håvard: FOLKEMUSIKKPROSJEKTET 1990-1993. Den alltid levende tradisjon. NTNU Vår 1996
 259. Bratsberg, Bjørn Aleksander: STEINKJÆRPOSITIVET, ET TRØNDERSK BIDRAG TIL LIREKASSETRADISJONEN. NTNU Vår 1996
 260. Berson, Asbjørn: THORGEIR STUBØ. MUSIKALSK BIOGRAFI MED FOKUS PÅ INNLÆRINGSPROSESSER. NTNU Vår 1996
 261. Smidt, Martin: TROMMAS SANG. TONALE OG KLANGLIGE MØNSTRE I VESTAFRIKANSK MUSIKK. NTNU Høst 1995
 262. Nordbø, Anne Margrete Steensnæs: REINHARD KEISER SOM KOMPONIST VED HAMBURGS OPERASCENE OG FORHOLDET MELLOM TEKST OG MUSIKK I HANS OPERA: MASAGNIELLO FURIOSO. NTNU Høst 1995
 263. Markussen, Harald: STINGS MUSIKK. NTNU Høst 1995
 264. Fagerheim, Hege: THE VISUAL EDITION OF BRAHMS VIOLIN CONCERTO. NTNU Høst 1995
 265. Dalaker, Ingrid: CARL NIELSEN KLAVERMUSIKK – EN STILISTISK OG STRUKTURELL ANALYSE. NTNU Høst 1995
 266. Skrede, Tori: HIMMEL OG HELVETE I MUSIKKEN. EN STUDIE AV SAMSPILLET MELLOM MUSIKK OG TEKST I ARNE NORHEIMS DRAUMKVEDET. NTNU Vår 1995
 267. Koppang, Tore O.: EIN VIETNAMESISK MULTIKUNSTNAR I PARIS. TRÂN QUANG HAI; FORSKAR, MUSIKAR OG PEDAGOG. UNIT Vår 1995
 268. Fossen, Wenche-Helene: KORSANG I NIDAROSDOMEN I DET 20. ÅRHUNDRE. UNIT Vår 1995
 269. Fjørtoft, Frode Jan: FØLELSE - STEMME - MUSIKK. STEMMENS ROLLE SOM BASISREFERANSE FOR VÅR OPPLEVELSE AV MUSIKK. UNIT Vår 1995
 270. Özgen, Mustak Zafer: THE MUSIC OF LEO BROUWER. UNIT Høst 1994
 271. Fiskvik, Anne Margrete: APPALACHIAN SPRING. EN KOREOGRAFISK-MUSIKALSK ANALYSE. UNIT Høst 1994
 272. Egseth, Bodil: KARL V -SCENEVERK MED MUSIKK I TO DELER AV ERNST KRENEK OP. 73, 1931-1933. UNIT Høst 1994
 273.  Åsnes, Magne: EI ANALYSE AV KOMPONISTEN MAGNAR ÅMS VERK «BØN» OG «BURFUGLS DRAUM». UNIT Vår 1994
 274. Hov, Eva: NÅR GAMMELLEKAN SET DANSARAN PÅ PRØVE. UNIT Vår 1994
 275. Hofstad, Morten: PETER GABRIELS MUSIKK. UNIT Vår 1994
 276. Dimmen, Ola: DEN PARAGUYANSKE HARPEMUSIKK. UNIT Vår 1994
 277. Botten, Irene: EN AFFEKTANALYSE AV ABBAS «WATERLOO» OG «CHIQUITITA». UNIT Vår 1994
 278. Adrian, Alexander Chr.: ANALYSE AV CLAUDE DEBUSSYS OPERA «PALLEAS ET MELLISANDE». MED EN PRESENTASJON AV DE ESTETISKE VERDIER BAK. UNIT Vår 1994
 279. Özgen, Lise Karin: STURM UND DRANG I MUSIKKEN. EN DEL AV 1700-TALLETS EPOKEPROBLEMATIKK. UNIT Høst 1993
 280. Størseth, Randi: MUSIKK I TEATER. TEATER I MUSIKK UNIT Høst 1993
 281. Solemsli, Stig Åge: STRAVINSYS BRUK AV TROMPETSEKSJONEN MED HOVEDVEKT PÅ «VÅROFFERET», «SOLDATENS HISTORIE» OG «AGON». UNIT Høst 1993
 282. Juvkam, Egill: BAROKKENS RETORIKK. UNIT Høst 1993
 283. Folkvord, Svein: NEW YORK, NEW YORK - EN UNDERSØKELSE AV SITATTEKNIKK OG FORMMESSIGE ASPEKTER HOS JOHN ZORN'S NAKED CITY. UNIT Høst 1993
 284. Birkelund, Roald: DATATEKNOLOGI OG MUSIKK. UNIT Høst 1993
 285. Valberg, Trond: ROCK PÅ 80-TALLET. EI OVERSIKT OVER TRENDER, STILARTER OG UTVIKLINGSLINJER I ENGELSK OG AMERIKANSK ROCKEMUSIKK. UNIT Vår 1993
 286. Solvang, Sten-Frode: SAMARBEID MUSIKKSKOLE OG HELDAGSSKOLE. TILRETTELEGGING OG ORGANISERING AV ET MUSIKKTILBUD, SAMT BETRAKTNINGER OM BARNEKULTURENS OG KREATIVITETENS VILKÅR INNENFOR HELDAGSSKOLEN. UNIT Høst 1992
 287. Keilen, Trond: ALLAN HOLDSWORTH. TRANSKRIPSJONER OG ANALYSE MED HOVEDVEKT PÅ HARMONISKE, LINEÆRE OG RYTMISKE TREKK. UNIT Høst 1992
 288. Heide, Anne-Lise: BARNS MUSIKKOPPLEVELSE VED Å VÆRE AKTØRER I ET MUSIKKSPILL. UNIT Høst 1992
 289. Haugan, Monica: ESTETISKE OG KOMPOSITORISKE ASPEKTER I ARVO PÄRTS TINTINNABULIVERKER. UNIT Høst 1992
 290. Breivik, Magnar: BESSER ALS MUSIK HÖREN IST MUSIK MACHEN. PAUL HINDEMITHS FOLKEPEDAGOGISKE ENGASJEMENT. UNIT Høst 1992
 291. Tønnessen, Kirsten Falch: OLAV RATKJES FILOSOFI OG METODE. UNIT Vår 1992
 292. Dalane, Anders: TRADISJONSFORMIDLING I EN PLURALISK SAMTID. UNIT Vår 1992
 293. Willadsen, Bjørn: STANDARDS LIVE. KEITH JARRET, JACK DE JONETTE, GARY PEACOCK. EN ANALYSE AV STIL, STRUKTUR OG SAMSPILLTEKNIKK. UNIT Høst 1991
 294. Skjæveland, Ragnhild Strømsfjord: SONDRE BRATLAND. TRADISJONSBÆRER OG NYSKAPER. UNIT Høst 1991
 295. Pettersen, Trond Arne: MUSIKK SOM OBLIGATORISK FAG PÅ UNGDOMSTRINNET. EN UNDERSØKELSE OMKRING ELEVOPPFATNING. UNIT Høst 1991
 296. Solstad, Stein Helge: JAZZ IMPROVISATION AS INFORMATION PROSESSING. UNIT Vår 1991
 297. Johansen, Hilde S.: FESTSPILLENE I NORD-NORGE. PERSPEKTIVER PÅ FESTIVALENS INNHOLD, FORM OG HISTORIE. UNIT Vår 1991
 298. Bjørnstad, Fred Ola : KRINGELAUK OG TRALL. UNIT Vår 1991
 299. Ødmann, Eva: PRESTASJONSANGST HOS MUSIKKUTØVERE. EN REDEGJØRELSE FOR ÅRSAKER, VIRKNINGER OG FOREBYGGELSES-/BEHANDLINGSMÅTER. UNIT Høst 1990
 300. Sæther, Morten: MUSIKKORPS. ET UTVIKLINGSTILTAK FOR BARN OG UNGDOM MED PSYKISK FUNKSJONSHEMMING. UNIT Høst 1990
 301. Lien, Marit: REISENDES MUSIKK. OM TRADISJONER BLANT NORSKE TATERE. UNIT Høst 1990
 302. Wien, Ragna Ingeborg: KAMPEN FOR KIRKEMUSIKKEN. NORDISKE ORGANISTERS ARBEID FOR Å HØYNE DET KIRKEMUSIKALSKE NIVÅ OG STYRKE KIRKEMUSIKKENS OG KIRKEMUSIKERENS STATUS. UNIT Høst 1989
 303. Weisethaunet, Hans P: MODAL IMPROVISASJON I ØST OG VEST. EN SAMMENLIKNING AV IMPROVISASJONSESTETIKK I TO MUSIKKULTURER – HOS JAZZGITARISTEN JOHN MCLAUGHLIN OG NORDINDISK KUNSTMUSIKKTRADISJON. UNIT Høst 1989
 304. Strandheim, Elin: MUSIKALSK UTVLIKLING SETT I LYS AV PIAGETS TEORI OM KOGNITIV UTVIKLING. UNIT Høst 1989
 305. Haugland, Marit: KLARINETTENS HISTORIE MED HOVEDVEKT PÅ DENS OPPRINNELSE OG VIDEREUTVIKLING FREM TIL 1840. UNIT Høst 1989
 306. Dybo, Tor: TID I CHARLES MINGUS' MUSIKK. EN TIDSFENOMENOLOGIS ANALYSE AV KOMPONISTEN OG JAZZBASSISTEN CHARLES MINGUS' MUSIKK, MED UTGANGSPUNKT I KOMPOSISJONENE «MINGUS FINGUS» OG «HAITIAN FIGHT SONG». UNIT Vår 1989
 307. Hestnes, Bård: ROCKE-VERKSTED I MALVIK KOMMUNE. ET FRITIDSTILBUD FOR UORGANISERT UNGDOM. UNIT 1988
 308. Tønnesen, Jan Eivind: UNGDOMSFORSKNING OG -MUSIKK. UNIT Vår 1988
 309. Førde, Magne Leidulv: KOMMUNALE MUSIKKSKOLAR. EIT OFFENTLEG ANSVAR ELLER...? UNIT Vår 1988
 310. Rodum, Eva Johanne: NAMDAL SYMFONIORKESTER 1946-1986. EN HISTORISK FREMSTILLING. UNIT 1987
 311. Levine-Humm, Beatrix: ERIK SATIE, PARADE. ANALYTISCHE, ÄSTHETISCHE, UND KUNSTGESCHICHTLICHE ASPEKTE. UNIT Høst 1987
 312. Mohrsen, Jens Bjarne: STEINKJER MANNSSANGFORENING. REVYVIRKSOMHET I 50 ÅR. UNIT Vår 1987
 313. Tveiten, Per: BACHS JULEORATORIUM - ORATORIUM ELLER SEKS KANTATER? EN UNDERSØKELSE AV JULEORATORIETS PLASS I FORHOLD TIL TYSK ORATORIETRADISJON. UNIT Høst 1986
 314. Strandheim, Odd-Inge: BEVEGELSE OG DANS. PEDAGOGISK VIRKEMIDDEL ELLER TIDTRØYTE. UNIT Høst 1986
 315. Hansen, Ivar Roger: SANGEREN FRA ALSTAHAUG. OM MUSIKALSKE SIDER VED PETTER DASS SIN DIKTNING. UNIT Høst 1986
 316. Einarsen, Astri: DUSJ, ET KAMMERSPILL MED OPERAGENREN. UNIT Høst 1986
 317. Kristiansen, Marianne: PUBLIKUM, PROGRAM OG PROFESJONELT ORKESTER. EN ANALYSE AV KONSERTVIRKSOMHETEN TIL TRONDHEIM SYMFONIORKESTER MED UTGANGSPUNKT I FAGOMRÅDENE SOSIOLOGI OG PSYKOLOGI. UNIT Vår 1986
 318. Dyndahl, Petter: BARNEMARKED OG MUSIKKINDUSTRI. NOEN ASPEKTER PÅ BARNEKULTUR, MUSIKK OG MASSEMEDIER, MED HOVEDVEKT PÅ FONOGRAMMER FOR BARN. UNIT Vår 1986
 319. Jenssen, Siv Lysvold: SOME MAJOR TRENDS IN THE DEVELOPEMENT OF AMERICAN POPULAR MUSIC FROM 1885 TO 1930. UNIT Vår 1985
 320. Hoff, Eldbjørg: SIGNE LUND SOM KLAVERKOMPONIST. UNIT Vår 1985
 321. Hag, Finn Arne: MUSIKKVALG. TEORETISKE PERSPEKTIV PÅ BESTEMMENDE FAKTORER. UNIT Vår 1985
 322. Garmo, Trond Einar: HENRY COW. EN ANALYSE AV AVANTGARDEROCK. UNIT Vår 1985
 323. Vennesland, Gunhild Rye: SANGSTEMMENS KLANGKONTROLL. UNIT Høst 1984
 324. Otterstad, Evald: MUSIKK I FILM.En analyse av det audiovisuelle samspill i Alan Reinas fil ìHiroshima mon amourî. UNIT Høst 1984
 325. Nåvik, Eivind: TRONDHEIM SYMFONIORKESTER 1909-1984. EN HISTORISK FRAMSTILLING. UNIT Høst 1984
 326. Lånkan, Tove: NOTER OG UNOTER I NORD-TRØNDERKOR. EN STUDIE AV STATUS I NOTEKUNNSKAP HOS NORDTRØNDERSKE KORSANGERE, SAMT UTPRØVING AV ET SYSTEMATISK PROGRAM FOR LÆRING AV NOTER I ET BLANDAKOR. UNIT Høst 1984
 327. Skrove, Asgeir: SAMSPILL ETTER GEHØR. EN STUDIE AV LÆRINGSPROSESSEN I ET GAMMELDANSORKESTER OG ET ROCKEBAND. UNIT Vår 1984
 328. Mortensen, Stein Ivar: REPEORTOAR I SKOLEKORPS. UNIT Vår 1984
 329. Waagen, Wenche: RACHMANINOVS ROMANSER. UNIT Høst 1983
 330. Rygg, Anne Kristin: ENGELSK CEMBALOMUSIKK PÅ 1600-TALLET. UNIT Høst 1983
 331. Lund, Randi Sofie: GRUPPEUNDERVISNING I SANG. UNIT Høst 1983
 332. Kvam, Hilde: KLAVERVERK I SOSIO-HISTORISK KONTEKST. KLAVERMUSIKK AV BEETHOVEN, SCHUBERT OG CZERNY -SETT I SAMFUNNSMESSIG SAMMENHENG. UNIT Høst 1983
 333. Hestholm, Arne: INSTRUMENTALUTØVEREN I FRAMFØRINGSSITUASJONEN. EN BESKRIVELSE AV DET PSYKOLOGISKE ASPEKT. UNIT Høst 1983
 334. Berg, Ulf Steinar: MILITÆRMUSIKK I NORGE CA 1600-1818, MED SÆRLIG HENBLIKK PÅ INFANTERIET I TRONDHEIMSDISTRIKTET. UNIT Høst 1983
 335. Andreassen, Gjermund: VANGSVIK-PROSJEKTET DELRAPPORT III. LIVET OG MUSIKKEN I FRISTATEN SENJA. UNIT Høst 1983
 336. Aarnes, Baard: LANDSLAGET FOR SPELEMENN SOM FORMELL ORGANISASJON OG ORGANISASJONENS MUSIKALSKE AKTIVITET PÅ GRUNNPLANET. UNIT Vår 1983
 337. Welde, Solveig: UNDOM OG ROCK. EN STUDIE I UNGDOMMENS MUSIKKULTUR. UNIT Vår 1983
 338. Samdal, Tord: MUSIKK SOM KOMMUNIKASJON. OM BRUK AV INFORMASJONSTEKNOLOGI INNEN MUSIKKPSYKOLOGI OG MUSIKALSK ANALYSE. UNIT Vår 1983
 339. Gilberg, Dagrun: FIOLINMAKER ODD P. JAKOBSEN -HÅNDTVERK OG TRADISJON. UNIT Vår 1983
 340. Eilertsen, Sigbjørn: JAZZ I TRONDHEIM 1919-1955. UNIT Vår 1983
 341. Bøe, Odd Magne: POPMUSIKK I UNGDUMSSKOLEN. UTPRØVING AV ET OPPLEGG. UNIT Vår 1983
 342. Aagard, Svend: EL-ORGELETS UTBREDELSE. UNIT Høst 1982
 343. Torvanger, Kåre: REKRUTTERING TIL EIN OPEN MUSIKKSKOLE. SOSIALE OG MUSIKALSKE BAKGRUNNSTILHØVE VED TRONDHEIM KOMMUNALE MUSIKKSKOLE. UNIT Høst 1982
 344. Steffenak, Knut V.: VANGSVIK-PROSJEKTET, DELRAPPORT I. UNIT Høst 1982
 345. Knutsen, Tove: VANGSVIKPROSJEKTET, DELRAPPORT II OM KVINNENE I DET LOKALE MUSIKKLIVET. UNIT Høst 1982
 346. Damm, Nils Ivar: ROCK ROLL-MUSIKK I TRONDHEIM 1958-1963. UNIT Høst 1982
 347. Reinåmo, Ståle: PINK FLOYD. NOEN INNFALLSVINKLER TIL EN ANALYSE AV ROCKEGRUPPAS PLATEPRODUKSJON. UNIT Vår 1982
 348. Rasmussen, Erlend: MUSIKK I TRONDHEIM CA 1800-1815. BRUKSMUSIKK OG KONSERTLIV BLANT DE KONDISJONERTE. UNIT Vår 1982
 349. Hofstad, Turid: MUSIKK I EPISK TEATER. EN ANALYSE AV BRECHT/WEILL: DIE DREIGROSCHENOPER. UNIT Vår 1982
 350. Bjørhovde, Sigurd: PAT MARTINO. EN MUSIKALS ANALYSE. UNIT Vår 1982
 351. Andersen, Kirsten Knedal: SNÅSA ORKESTERFORENING. FRA SPELEMANSLAG TIL SYMFONIORKESTER. UNIT Vår 1982
 352. Løkken, Anton: SIGURD BERGE SOM KOMPONIST OG PEDAGOG. UNIT Høst 1981
 353. Nordbotn, Tori Lee: TRONDHJEM NATIONALE SCENE 1911 - 1927. DET MUSIKALSKE LIV OMKRING TEATRET OG DETS ORKESTER. UNIT Vår 1981
 354. Aas, Torill Saxesen: TROMPETEN. INSTRUMENTETS HISTORIKK OG BRUK I ORKESTERMUSIKK FRA BEETHOVENS TID TIL BEGYNNELSEN AV VÅRT ÅRHUNDRE. UNIT Høst 1980
 355. Husmoen, Sveinung Melvin: PAUL OKKENHAUG. EIN BIOGRAFI OG ANALYSE AV MUSIKKEN TIL SPELET OM HEILAG OLAV. UNIT Høst 1980
 356. Brekke, Jon Egil: TRONDHJEMS ARBEIDERPARTIS SANGKOR OG FAGFORENINGENS MANNSKOR, TRONDHEIM. BIDRAG TIL KARAKTERISTIKK AV DEN NORSKE ARBEIDARKORRØRSLA. UNIT Høst 1980
 357. Stavang, Gunnstein: TUBAEN. UNIT Vår 1980
 358. Bjørklund, Miriam W.: MUSIKK OG FARGE. UNIT Vår 1980
 359. Aksdal, Bjørn: MUSIKKINSTRUMENTER I NORGE CA. 1600-1800. EN FORELØPIG INVENTERING OG GJENNOMGANG AV KILDEMATERIALET. UNIT Vår 1980
 360. Waagø, Hans: LADEORGELET. ET KLENODIUM I RINGVE MUSEUMS SAMLINGER. UNIT Vår 1979
 361. Indrebø, Oddbjørn: KREATIV MUSIKKUNDERVISNING. UNIT Vår 1979
 362. Uddu, Per Kvistad: GRUPPEUNDERVISNING I PIANO VED TRONDHEIM KOMMUNALE MUSIKKSKOLE (TKM) 1975 OG 1976. RAPPORT FRA ET FORSØKSPROSJEKT INNENFOR SAMORDNET MUSIKKFORSØK I TRONDHEIM. UNIT Høst 1978
 363. Dahl, Ranveig Tingdal: KIRKESANGBEVEGELSEN I ETTERKRIGSTIDEN, MED SÆRLIG HENBLIKK PÅ RIKSKIRKESANGFESTENE. UNIT Høst 1978
 364. Tødaas, Per Arnt: EN UNDERSØKELSE OM MUSIKKMILJØ HOS UNGDOMSSKOLEELEVER. RAPPORT FRA ET PROSJEKT I SAMMENHENG MED SAMORDNET MUSIKKFORSØK I TRONDHEIM. UNIT Vår 1978
 365. Gran, Einar: KINOMUSIKK I STUMFILMENS DAGER OG DENS HISTORIE I TRONDHJEM (1920-1932). UNIT Vår 1978
 366. Brekke, Elisa: MUSIKKUNDERVISNINGEN I GYMNASET. UNIT Vår 1978
 367. Dahl, Per: PROBLEMET OMKRING EN SPRÅKLIG FORMIDLING AV MUSIKKOPPLEVELSEN. UNIT Vår 1977
 368. Tangvik, Randi Elisabeth: NUMERISK ANALYSE AV KORALHARMONISERINGER. UNIT Høst 1976
 369. Haugen, Simon Oddbjørn: IDEOLOGI OG PRAKSIS I ARBEIDERKORRØRSLA. ORKANGER ARBEIDERPARTIS SANGKOR SETT I HØVE TIL NORSK ARBEIDERSANGFORBUND. UNIT Vår 1976
 370. Simonsen, Tore: STILANALYSE AV OPPNOTERT MUSIKK VED HJELP AV EDB. UNIT Vår 1975
 371. Johansen, Kai Lennert: SKOLEKORSETS BETYDNING SOM MUSIKALSK OG SOSIAL INSTITUSJON. EN UNDERSØKELSE BLANT TIDLIGERE ELEVER VED BYÅSEN SKOLE, Trondheim. UNIT Vår 1975
 372. Holen, Astrid: OLAVSJUBILEUM I EN KRISETID. MUSIKKLIV I TRONDHEIM 1926-1935. UNIT Vår 1975
 373. Flobakk, Jan Christen: FORM. TONESYSTEM. I RUDIMENTER TIL EN TONALITETSTEORI. UNIT Vår 1975
 374. Stendal, Tor Anders: MUSIKKRITIKK - OPPGAVE OG FUNKSJON. UNIT Høst 1974
 375. Espeland, Magne: LÆREBØKER I MUSIKK FOR BARNESKOLEN. En analyse. UNIT Høst 1974
 376. Oversand, Kjell: TRADISJON OG NYSKAPNING I TRØNDERSK SPELLEMANNSMUSIKK. UNIT Vår 1974
 377. Moe, Bjørn: LUDVIG NIELSEN. BIOGRAFI OG STUDIER I «MESSE PÅ OLAVSDAGEN». UNIT Vår 1974
 378. Rishaug, Harry: TROMBONEN. UNIT Høst 1973
 379. Diesen, Rolf: MUSIKKLIVET I EI BYGD. RAPPORT II. UNIT Vår 1973
 380. Nagelhus, Lorents Åge: STOFF OG STILTREKK FRA NORSK FOLKEMUSIKK I EDVARD GRIEGS INSTRUMENTALVERKER. UNIT Høst 1972
 381. Johansen, Unni B.: DET MUSIKALSKE ØVELSES SELSKAB I TRONDHJEM 1815-1830. UNIT Høst 1972
 382. Osa, Svein: ELEMENTARY MUSIC ACHIEVEMENT TESTS. EN VURDERING AV TESTENE SOM UTVALGSKRITERIUM MED MUSIKKVITENSKAPELIG INSTITUTT VED NORGES LÆRERHØGSKOLE. UNIT Vår 1972
 383. Sivertsen, Håkon: DET TRONDHJEMSKE MUSIKALSKE SELSKAB. UNIT Høst 1971
 384. Michelsen, Kari: JOHAN DANIEL BERLIN. UNIT Høst 1971

2019:

Wallumrød, Peter: Laptop som musikkinstrument: Fortolkningsmessig fleksibilitet i musikkteknologisk praksis
Schjelderup, Halvor: Amp over IP: Analog fjernprosessering av audio over IP-nettverk
Lavik, Lars Horn: Produsere norsk popmusikk
Åberg, Are: Dynamisk musikk i videospill

2018:

Austvik, Marianne Nathalie: 3D Music
Jensen, Esca: Music technology as a tool and guideline for composition
Lilly, Anders G.: A World Beyond What We Can See: Lydens påvirkining på brukeropplevelsen i interaktive medier
Skretting, Vegard Birkeland: Samarbeid i musikkproduksjon og samspill gjennom internett

2017:

Kristoffersen, Martin: Digital effektkontroller basert på el-gitarens vibarm
Forselv, Sondre: Moderne Studioproduksjon: Prosess og Metode

2016:

Kleveland, Morten Gunnar: Interactive tutor for DSP ear training on the web
Lacroix, Mathieu: The Producer/Composer - The hybridization of roles and how it affects production and composition of contemporary music
Sivertsen, Julia: Lydopptak av handpan - fra akustiske målinger til studio

2015:

Havnes, Eirik Meling: Feed Forward - Bruk av feedback i lydkunst
Rønning, Håkon Stavik: Lyd i dataspill

2014:

Andersen, Claus Sohn: The Transition
Gjerdsjø, Geir Døhlie: Abstrakt concrète (Transdiegetiske lydobjekter som estetiske og narrative virkemidler i filmmusikk)
Gulliksen, Gullik Åge: Musikk for hodetelefoner - Rom og retning gjennom binaural prosessering
Kristensen, Espen: Grunnleggende elektronisk musikkproduksjon i ungdomsskolen - fra idé til ferdig konsept
Letnes, Marius Dalen: Akustikk i innspillingsrom
Sandnes, Andreas Kvinge: Produksjonsteknikker innen rockemusikk

2013:

Elvesveen, Erlend: ANANA - MANIERISM. En musikkproduksjonsoppgave
Ervik, Kim: Frekvensmodulasjon i granulærsyntese. Utvikling av nye synteseteknikker ved kombinasjon av kjente teknikker
Løding, Oliver Hostad: Integrert system for Time stretch
Melhus, Bjørn Thomas Brustad: Sanntids algoritmisk komposisjon og partiturgenerering
Scheby, Christian: Dynefx. Dynamisk prosessering av gitareffekter

2012:

Ekle, Sigurd: 80-tallsestetikk i moderne musikkproduksjon
Haugland, Mats: Interaktiv musikk i spill
Mäkinen, Kristian: Lyddesign som illusjonistisk virkemiddel i interaktive medier
Nybø, Håkon: Elektroakustisk filmlyd. Teori og praksis på grensen mellom filmlyd og elektroakustisk komposisjon
Stokke, Ole Alexander Lyng: Skapelsen av et soloalbum. Fra musikalsk idé til komplett musikkproduksjon

2011:

Hagerup, Ingebjørg: Digital distribusjon. Hvordan benytte seg av den mest hensiktsmessig som uetablert artist?
Holter, Kenneth Øvrid: Eth Eonel – Drawing Lines (1989)
Hoven, Magne: We are monsters. Strategier for utøvelse av sequencerbasert musikk
Jensen, Roy Sturla: Det musikalske biljardbordet – en interaktiv lydinstallasjon av et tradisjonelt spill
Kaldestad, Gyrid Nordal: Broken Body
Martìnez, Marc Casanovas i: Music production at the RDAM (Projects compilation (2010-11)
Owren, Jan Olav: Assistive Music Technology. Music Access for the Disabled
Rød, Jan Erik: ‘Delusions of Grandeur’ – Komposisjon med granulærsyntese

2010:

Alstad, Rune Aalberg: Digital kontroll av analoge gitareffekter
Borgen, Øystein: Akustisk interaktivitet for småbarn. Utvikling og utforming av lydsystemet ‘virrvarr’ for undersøkelse av barns respons på akustisk interaktive omgivelser
Dahlen, Tommy Alfred: OSCController. En ny musikkapplikasjon med Open Sound Control
Stenkløv, Helle: Det e itj som TV, radio. Hvilken innvirkning har bruken av lydeffekter, musikk og jingler i radioprogrammer på lytteren?
Wien, Kristian Hauge: Fra handling til lyd
Wærstad, Bernt Isak: Granulated Guitar. En digital utvidelse av gitaren som instrument

2009:

Aaltvedt, Håkon: LoopGran. Et verktøy for komposisjon og framføring av musikk basert på granulære lydbehandlingsteknikker
Blekesaune, Eirik Arthur: BSControlMixer – dynamisk mappingsystem for et digitalt musikkinstrument
Johansen, Sverre Knut: Hvítur Hestur
Killingtveit, Arnfinn: Algorythm. En eksperimentell tilnærming til hybride algoritmer i et musikalsk perspektiv

2008:

Jerve, Espen og Rommerud, Hanstein: Generativ musikk for dataspill. Forslag til system for emosjonelle uttrykk

2007:

Engum, Trond: City of glass
Orheim, Jørgen: Musikkdesign – eit skapande studie i utøvande musikkteknologi

 

2019:

Amundsen Marit: Å danse endring: Aktivisme i norsk samtidsdans. En undersøkelse av danseaktivisme ved Klimafestivalen §112 i Oslo 2014-2019

Blichfeldt, Malin Elena: The Sexual Sublimation of the Ballerina: Gazing at the Gaze

Schmidt, Anna Thu: Dance and installation art: Approaching the concept of dance installations and its effects on the viewer

Stark, Susanne: Med språk som verktøy i danseundervisning

2018:

Lutnæs, Ingebjørg: Dansen på Kristiania Tivoli i 1912. Bruk av aviser som kildemateriale i dansehistorisk forskning.

Jørgensen, Signe-Hilde: Sensing the dance in your body. A Review of contemporary Research on the interception & dance.

Fause, Hanna Tjelmeland: Scenic Dance: categorisation, hierarchisation and building capital.

Apeland, Camilla: Dans og resonans. En kvalitativ studie om relasjonsaspektet i en samlingsstund med dans for demensrammede.

2017:

Dahl, Natalie Kristin: Diskurser om norsk dansekunst anno 2016.

Hellem, Tonje Solemdal: Relasjoner mellom lærer og elev ved danselinja. En kvalitativ intervjustudie om betydningen av lærer-elev-relasjoner sett fra dansepedagogens perspektiv.

Husby, Victoria: Kunsten å vurdere dans. Kritisk diskursanalyse av lærplanene i dans på videregående skole og undersøkelse av én danselinjes vurderingspraksis.

Kristensen, Toini: Professional ballet in Norway. Status, positioning and individual artistic development.

Sveli, Julie Marie: Vågen Dansekompani. Hvordan har talentutviklingsprogrammet ved danselinjen innvirket på deltakernes motivasjon?

Vaagsether, Ingvild: Jazz Dance Art in Norway Today. Perceptions and discourse.

2016:

Havelund-Willett, Julie: Phenomenological Falling. An Embodied Exploration of Falling in Aerial Circus Through Heideggerian Theory.

Johnsen, Silje Solheim: Dans i skolen. Betydningen av en tydelig definisjon av dans og lærernes kompetanse.

Nordhagen, Camilla Christiane: Dans, talentidentifisering og talentutvikling. En kvalitativ undersøkelse omkring kulturskolens rolle i utvikling av dansetalenter.

Whittaker, Jorunn Gravem: Teaching Classical Ballet. A research paper exploring the use of traditional syllabus in classical ballet.

2015:

Bringsværd, Thea Færden: Epic Encounters, Sør-Øst Asias første og eneste inkluderende dansekompani.

Hogstad, Ine Terese: Finding layers in the Gaga Movement Language.

2014:

Henriksen, Hanne Romme: Folkedansmiljøet i Danmark. Fra almuekultur til subkultur?

Jacobsen, Kathrine: The Body Remembers. A personal experience of researching memory and autobiography embodied in the dance created for a camera.

Jønsson, Ingeborg Beate D.: Dans og danning - en arena i folkehøgskolen?

Stene, May: Fra et historisk og kulturpolitisk perspektiv - hvilken status og hvilke levevilkår har dans i det frie feltet i Norge i dag?

2013:

Pettersen, Susanne: Spor av Samisk Dans.

Teperowska, Sosha: Den talende krop og den tavse viden - Et studie af disciplinering og læring på en balletskole.

Tryggestad, Silje Kathrine: "The Warrior Dance Xigubo of Maputo area, Mozambique". From Past through Present in a Diachronic Perspective.

2012:

Dolva, Anette: Dans og disiplin – en undersøkelse om hva danselærere tenker om fenomenet disiplin.

Walslag, Per Erik: «Are you jumping or bouncing?» A case-study of jumping and bouncing in classical ballet using the Motiongram computer program.

2011:

Andresen, Jannicke von Essen: Embodied knowledge in high-school dance students; communicating the bodily experience.

Nash, Kristin: Salient Features in Choreographic Collaboration. A study based on interviews with six Norwegian choreographers on their collaborative partnerships.

Sæbø, Anne Kristin: Carte Blanche Dansekompani. Pionerer innenfor ny jazzdanssjanger. En historisk presentasjon av Carte Blanche i årene mellom 1984-1989.

Tyldum, Agnes: Terapi, bevegelse og dans. Dansens rolle i dans- og bevegelsesterapien slik den blir oppfattet av forskjellige profesjonelle terapeuter/veiledere.

2010:

Berg, Kathrine: Svanesjøen. En komparativ analyse av ballettene til Petipa/Ivanov, Mats Ek og Matthew Bourne.

2009:

Folkedal, Halldis: Den kvinnelige hallingdansaren (om kropp, kjønn og seksualitet i norsk folkedans).

Hakvåg, Åsne: Dans i Trondheim i tiden omkring 1920. Norsk dansehistorie sett i ett regionalt perspektiv.

Rothmund, Irene Velten: Releaseteknikk - Refleksjoner om historie, erfaring og undervisning.

Tarebø, Ingrid Bekkevoll: Et etnografisk feltarbeid hvor utvalgte aspekter ved etnografi og koreografisk innstudering er relatert til metode ("Hvordan jobber koreografer i innstudering relatert til metode?")

Teien, Anne Grethe: Utkast til en utvidet danseteologisk diskurs

Tiusainen, Larissa: Dance or Die: re-thinking the subject in terms of the body in the contemporary performance.

Tronstad, Tone R.: BIT Teatergarasjen. -Ei oppgåve om korleis BIT Teatergarasjen tenkjer og arbeider i forhold til produksjonar, samarbeid og økonomi

2008:

Ajspur, Mie Lotte: Skriftlig dans på universitetet. Overvejelser og valg i labanotationsprocessen.

Larsen, Maj Vester: Et supplement til den danske folkedanshistorie – fortalt fra Vendsyssel i 2008.

2007:

Bang, Nora: Åndelige erfaringer i dansen- en tekstanalyse av to afrikanske tradisjoner.

Bjørge, Knut Harald Kloster: Hvilken betydning kan psyken ha for prestasjonsmotiverte dansere?

Siegumfeldt, Kamma: Med Deleuze i værktøjskassen. Om at opleve video dance.

Steen, Kirsten Roll: Dans for alle? –en problematisering av dansens verdier og funksjoner i estetiske læreprosesser.

Stilling, Pia: Hiphoppens indtog i den danske hovedkultur – status anno 2007.

2006:

Fajnburg, Miriam: Når øjne byder til dans: Et etnologisk feltstudie af blikinklinationen i det københavnske tangomiljø.

Nielsen, Anna-Maria: Italesættelse af folkedans. –Diskursanalyse af de cirkulerende diskurser om folkedans som repertoire i debatten om etableringen af Riksscene for folkemusikk og folkedans i Norge i perioden 2002-2006.

Rustad, Hilde: Kroppssubjekt i dans og kontekst. En undersøkelse av mening i kontaktimprovisasjon.

Selnes, Elke: Collage Dansekompani. Pionerer innenfor norsk moderne dans. En presentasjon og kritisk gjennomgang av Collage i møte med anmeldere og fagmiljø.

2005:

Herstad, Heide Marie: Leben als Kunst- Kunst als Leben.

Lauritsen, Elizabeth Svarstad: Rekonstuksjon og tolkning med 1700-tallets sarabande som eksempel.

Pape, Sidsel: Dans litt for oss da! Indre- eller ytrestyrt motivasjon for dans, et dilemma?

Sjømæling, Torill: Hvordan plasseres den sceniske dansen i norsk kultur- og samfunnsoppfatning- sett fra et opplæringsperspektiv? Applisering av metodologier med henblikk på Paula Saukkos konsept om en multi-sited forskningstilnærming.

Torvik, Eli: Den raske kroppen og den langsomme tanken? En problematisering av forholdet mellom kropp og tanke i kontaktimprovisasjon.