Musikkvitenskap

Fagområde forskning Institutt for musikk

Musikkvitenskap

Tone Åse holder foredrag.

Ved musikkvitenskap forskes det både på det musikkhistoriske og etnomusikologiske feltet, på populærmusikk, filmmusikk, opera, vokaltradisjoner og musikk i ulike tverrfaglige perspektiver. Dette betyr at så vel teoretiske som metodiske innfallsvinkler varierer, fra kildestudier og analyser til det multimediale og praksisnære.

Musikkvitenskap har gjennom sine fagansatte en internasjonal kontaktflate som inkluderer medvirkning i ulike fagnettverk, prosjekter og internasjonale publikasjoner. At de ansatte har røtter i fem ulike nasjoner er med på å styrke de internasjonale perspektivene også i forskningsvirksomheten.

Hvis du er interessert i en ph.d. innenfor musikkvitenskap, ta kontakt med studieprogramleder.

Kontakt

Kontakt

Programrådet for musikkvitenskap

Utgivelser og publikasjoner

Utgivelser og publikasjoner

Søk i forskningsdatabasen Cristin.

Instituttets egne utgivelser og publikasjoner omfatter bøker, artikler og kronikker, CD-utgivelser og noter.

Masteroppgavene ved Institutt for musikk.

Lars Karlsson og Øivind Farmen

Lars Karlsson og Øivind Farmen

YouTube: Annas visa med Lars Karlsson og Øivind Farmen, Fjärås oktober 2013. 


Norsk musikkarv

Norsk musikkarv

Forskningsprosjektet Norsk musikkarv

Norsk musikkarv skal bevare og formidle kulturarven av musikk etter norske komponister. Det omfatter vern og digitalisering av kildematerialet, forskning, edisjon og formidling av kvalitetsnoter og innsikt til musikklivet.

Målet er at musikkarven tas vare på og gjøres tilgjengelig for musikere og orkestre.

Kontakt Institutt for musikk: Randi M. Selvik


Trondheim Voices & Batagraf

Trondheim Voices & Batagraf

YouTube: On Anodyne (Jon Balke) med Trondheim Voices & Batagraf, Molde 5. mars 2015.


Håvard Lund & Vigleik Storaas

Håvard Lund & Vigleik Storaas

Vimeo: Live i Store Studio. Håvard Lund og Vigleik Storaas, Bodø 25. mars 2011.


Instrument og utstyr

Instrument og utstyr

Instrument og utstyr som brukes ved instituttet.

Musikkbiblioteket er tett tilknyttet instituttet.

Universitetsbibliotekets fagside for musikk.

Forskningsrelatert: 
NordForskNOTAMAECNorges Forskningsråd