Bakgrunn og aktiviteter

Kort om meg

Jeg er historiker og musiker med et spesielt forhold til NTNU. Jeg har skrevet masteroppgave om akustikkmiljøet ved Norges tekniske høgskole og en bok om NTNUs datahistorie. Sammen med Thomas Brandt har jeg vært medforfatter på NTNUs jubileumshistorie fra 2010, og sammen med Roland Wittje har jeg gjennomført en kartlegging av NTNUs historiske gjenstander. Jeg er i dag stipendiat ved Institutt for musikk der jeg arbeider med en doktrograd om komponisten Arne Nordheim. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Nordal, Ola. (2007) A tool or a science? The history of computing at the Norwegian University of Science and Technology. TUCS General Publications.

Bøker

 • Brandt, Thomas; Nordal, Ola. (2010) Turbulens og tankekraft. Historien om NTNU. Pax Forlag. 2010. ISBN 9788253033488.
 • Nordal, Ola. (2010) Verktøy og vitenskap. Datahistorien ved NTNU. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 9788251926102.
 • Wittje, Roland; Nordal, Ola. (2005) Universitetshistoriske samlinger ved NTNU - Rapport over kartleggingen av vitenskaps- og teknologihistoriske gjenstander og samlinger ved NTNU: perspektivet for bevaring og tilgjengeliggjøring for forskning, undervisning og formidling. Tapir Akademisk Forlag. 2005. ISBN 8251920922. Forum for kunnskapshistorie, skriftserie (4).

Del av bok/rapport

 • Nordal, Ola. (2013) Ingen -ismer for meg, takk! - Et portrett av komponisten som ung mann. Arne Nordheim. ingen -ismer for meg takk!.
 • Nordal, Ola. (2013) Ode til lyset - En samtidskunstdetektivhistorie. Arne Nordheim. ingen -ismer for meg takk!.
 • Nordal, Ola. (2009) Tool or Science? The History of Computing at the Norwegian University of Science and Technology. History of Nordic Computing 2: Second IFIP WG 9.7 Conference, HiNC2, Turku, Finland, August 2007, Revised Selected Papers.
 • Suominen, Jaakko; Antila, Kimmo; Blom, Peter; Nordal, Ola; Penninkangas, Outi. (2009) IT Museums and Related Projects in the Nordic Countries: Summary of a Panel Discussion. History of Nordic Computing 2: Second IFIP WG 9.7 Conference, HiNC2, Turku, Finland, August 2007, Revised Selected Papers.
 • Nordal, Ola. (2006) GIER - a computer revolution in a wardrobe. The birth of digital computing at the Norwegian Insitute of Technology in 1962. East and West. The Common European Heritage: Proceedings of the XXV Scientific Instrument Symposium, Jagiellonian University Museum, Krakow, Poland, 10-14 September 2006.
 • Nordal, Ola. (2006) The sound sculpture Ode to Light – Arne Nordheim’s first project at the Studio Eksperymentalne. Between National Identity and a Community of Cultures.

Rapport/avhandling

 • Nordal, Ola; Andersen, Håkon With. (2005) Akustisk laboratorium ved NTH/SINTEF Om utbyggingen av anvendt akustisk forskning i Norge, 1948 – 1965. 2005.