Bakgrunn og aktiviteter

Kort om meg

Jeg er historiker og musiker med et spesielt forhold til NTNU. Jeg har skrevet masteroppgave om akustikkmiljøet ved Norges tekniske høgskole og en bok om NTNUs datahistorie. Sammen med Thomas Brandt har jeg vært medforfatter på NTNUs jubileumshistorie fra 2010, og sammen med Roland Wittje har jeg gjennomført en kartlegging av NTNUs historiske gjenstander. Jeg er i dag stipendiat ved Institutt for musikk der jeg arbeider med en doktrograd om komponisten Arne Nordheim. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Brandt, Thomas; Nordal, Ola. (2010) Turbulens og tankekraft. Historien om NTNU. Pax Forlag. 2010. ISBN 9788253033488.
 • Nordal, Ola. (2010) Verktøy og vitenskap. Datahistorien ved NTNU. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 9788251926102.
 • Wittje, Roland; Nordal, Ola. (2005) Universitetshistoriske samlinger ved NTNU - Rapport over kartleggingen av vitenskaps- og teknologihistoriske gjenstander og samlinger ved NTNU: perspektivet for bevaring og tilgjengeliggjøring for forskning, undervisning og formidling. Tapir Akademisk Forlag. 2005. ISBN 8251920922. Forum for kunnskapshistorie, skriftserie (4).

Del av bok/rapport

 • Nordal, Ola. (2013) Ingen -ismer for meg, takk! - Et portrett av komponisten som ung mann. Arne Nordheim. ingen -ismer for meg takk!.
 • Nordal, Ola. (2013) Ode til lyset - En samtidskunstdetektivhistorie. Arne Nordheim. ingen -ismer for meg takk!.
 • Nordal, Ola. (2009) Tool or Science? The History of Computing at the Norwegian University of Science and Technology. History of Nordic Computing 2: Second IFIP WG 9.7 Conference, HiNC2, Turku, Finland, August 2007, Revised Selected Papers.
 • Suominen, Jaakko; Antila, Kimmo; Blom, Peter; Nordal, Ola; Penninkangas, Outi. (2009) IT Museums and Related Projects in the Nordic Countries: Summary of a Panel Discussion. History of Nordic Computing 2: Second IFIP WG 9.7 Conference, HiNC2, Turku, Finland, August 2007, Revised Selected Papers.
 • Nordal, Ola. (2006) GIER - a computer revolution in a wardrobe. The birth of digital computing at the Norwegian Insitute of Technology in 1962. East and West. The Common European Heritage: Proceedings of the XXV Scientific Instrument Symposium, Jagiellonian University Museum, Krakow, Poland, 10-14 September 2006.

Rapport/avhandling

 • Nordal, Ola; Andersen, Håkon With. (2005) Akustisk laboratorium ved NTH/SINTEF Om utbyggingen av anvendt akustisk forskning i Norge, 1948 – 1965. 2005.

Andre

 • Johnson, Andreas; Nordal, Ola; Claesson, Mats. (2014) Spillerom - Hovedsending. NRK P2 [Radio]. 2014-10-14.
 • Nordal, Ola; Håtun, Jon Anders. (2014) To eksperter i en sofa – om Zappa og Nordheim. ZAPPA & NORDHEIM: KONSERT OG SAMTALE . Rockheim; Trondheim. 2014-10-17 - 2014-10-17.
 • Finborud, Lars Mørch; Sten, Helge; Nordal, Ola. (2013) Arne Nordheim i kunsten: Ingen -ismer for meg, takk!. Arne Nordheim i kunsten: Ingen -ismer for meg, takk! [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Henie Onstad Kunstsenter; Høvikodden, Oslo. 2013-08-22 - 2014-01-12.
 • Nordal, Ola. (2012) Light and Shadow in the Sounds of Arne Nordheim. Mediation - Aesthetics and Politics . NTNU PhD programme in Humanities and the Arts; Norwegian Sailors Church, New York. 2012-05-02 - 2012-05-04.
 • Nordal, Ola. (2012) The first 50 years - a History of Digital Computing at NTNU. Youtube - http://youtu.be/wFIyw9zIhrw [Internett]. 2012-12-18.
 • Nordal, Ola; Bazilchuck, Nancy. (2012) Fra ingen datamaskin til datamaskin. forskning.no [Internett]. 2012-11-24.
 • Nordal, Ola; Brandt, Thomas; Normannsen, Sølvi Waterloo. (2012) Hus-historikerne er ikke imponert. Universitetsavisa [Internett]. 2012-03-23.
 • Nordal, Ola. (2011) Ode til lyset - en tidlig interaktiv lydinstallasjon. Musikkteknologidagene 2011 . Institutt for musikk, NTNU; Trondheim. 2011-10-19 - 2011-10-21.
 • Nordal, Ola. (2010) Intervju om NTH under krigen. NRK Midtnytt [TV]. 2010-09-20.
 • Nordal, Ola. (2010) Intervju om NTH under krigen. NRK P2 Kulturnytt [Radio]. 2010-09-20.
 • Nordal, Ola. (2010) Intervju om Verktøy og vitenskap. Datahistorien ved NTNU. Morgensendingen [Radio]. 2010-09-17.
 • Nordal, Ola. (2010) Intervju om Verktøy og vitenskap. Datahistorien ved NTNU. NRK P1 Kveldsåpent [Radio]. 2010-09-21.
 • Nordal, Ola. (2010) -NTH var ikke et nazireir. nrk.no/trondelag [Internett]. 2010-09-20.
 • Sørumgård, Marit; Ødegården, Mona; Noach, Kerstin Gjesdahl; Ekroll, Øystein; Sandbakk, Elin; Indergaard, Mentz Petter; Nordal, Ola. (2010) 100 skapende år. NTNUs Jubileumsutstilling 2010, utsmykning i Hovedbygningen, Gløshaugen. NTNU Jubileum 2010 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU; Gløshaugen, Trondheim. 2010-09-01.
 • Nordal, Ola. (2009) Generalkonduktør Hammers vitenskapshistoriske samling. Den andre nasjonale konferansen i vitenskapshistorie . Universitetet i Tromsø; Tromsø og Lofoten. 2009-11-10 - 2009-11-12.
 • Lykknes, Annette; Nordal, Ola. (2008) Trondheim or Kristiania? An early 20th century debate on the education of industrial chemists in Norway. 6th meeting of STEP . STEP - Science and Technology in the European Periphery; Istanbul. 2008-06-18 - 2008-06-22.
 • Nordal, Ola. (2008) Play that machine! Art, fun and IT – from the historians chronicles. ITovation 2.0 . IME-faculty, NTNU and NTNU Technology Transfer Office; Trondheim. 2008-06-04 - 2008-06-04.
 • Nordal, Ola; Bätcke, Claudia. (2008) Sensasjonelt funn avdekker NTHs forhistorie. Universitetsavisa [Internett]. 2008-12-17.
 • Nordal, Ola; Falnes, Johannes; Lillealtern, Randi. (2008) Intervju om dataord. NRK Språkteigen [Radio]. 2008-06-02.
 • Nordal, Ola; Trinh, Dang; Svihus, Årstein; Torp, Hege. (2008) Navlebeskuende historikere. NRK kulturnytt [Radio]. 2008-07-11.
 • Asphjell, Arne; Nordal, Ola; Brandt, Thomas; Jacobsen, Yngve Sandhei; Holt, Knut; Aase, Asbjørn; Børresen, Anne Kristine. (2007) Skriver I, Karle?. Universitetsavisa [Internett]. 2007-09-19.
 • Asphjell, Arne; Nordal, Ola; Børresen, Anne Kristine; Brandt, Thomas; Jacobsen, Yngve Sandhei. (2007) Hektiske tider for historikere. Universitetsavisa [Internett]. 2007-10-04.
 • Lykknes, Annette; Nordal, Ola. (2007) Trondheim eller Oslo? Kontroversen om retten til å utdanne kjemikere på 1920-tallet. Det 18. landsmøte i kjemi . Faggruppen for kjemiens historie / Norsk Kjemisk Selskap; Lillestrøm. 2007-10-16 - 2007-10-18.
 • Lykknes, Annette; Nordal, Ola. (2007) Trondheim or Oslo? Territories in early 20th century chemistry education in Norway. 6th International Conference on the History of Chemistry . Working Party History of Chemistry / EuCheMS; Leuven. 2007-08-28 - 2007-09-01.
 • Nordal, Ola. (2007) A tool or a science? The history of computing at the Norwegian University for Science and Technology. History of Nordic Computing - HINC2 . Turku Centre for Computer Science; Turku. 2007-08-21 - 2007-08-23.
 • Wittje, Roland; Brandt, Thomas; Johansen, Jon-Arild; Lundstrøm, Sivert Mo; Lundstrøm, Bruno; Nordal, Ola; Østgaard, Sven; Busch, Gaute. (2007) Etterklang - vitenskap, musikk og massemedia i elektroakustikkens tidsalder. Utstilling i Vitenskapsmuseet [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Kunnskapsparken Faros, NTNU; Vitenskapsmuseet i Trondheim. 2007-04-16 - 2007-07-31.
 • Wittje, Roland; Nordal, Ola. (2006) "Ikke bare for datanerder!" Maskiner som regner i vitenskapen 1910-2006. Utstilling ved realfagbiblioteket, NTNU [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Realfagbiblioteket, NTNU; Trondheim. 2006-10-12.
 • Wittje, Roland; Nordal, Ola; Asphjell, Arne. (2006) Datahistorie i Realfagbiblioteket. Universitetsavia Trondheim [Avis]. 2006-10-25.
 • Nordal, Ola. (2006) “Det dreide seg om å regne” - Glimt fra datahistorien ved NTNU. Forum for kunnskapshistorie, seminarrekke høst 2006 . Forum for kunnskapshistorie; Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU. 2006-11-06.
 • Nordal, Ola. (2006) GIER – A Computer Revolution in a Wardrobe. The Birth of Digital Computing at the Norwegian Institute of Technology in 1962. XXV Scientifi Instrument Symposium . Collegium Maius, Jagiellonian University Museum; Krakow. 2006-09-10 - 2006-09-14.
 • Nordal, Ola. (2006) The Computer as Scientific Instrument in the 1960s and 1970s. First Tensions of Europe Summer School . Tensions of Europe Network; MSHA, Université Michel-de-Montaigne Bordeaux III, Bordeaux. 2006-09-18 - 2006-09-22.