Bakgrunn og aktiviteter

Professor for musikkhistorie. Leder til IMS-forskningsgruppen Cantus Planus. Musikk, tekst og sosio-politisk historie fra middelalderen til i dag.

Roman Hankeln (*1965) forsker om tekst, musikalsk struktur, stil og sosio-politisk kontekst til middelaldersk liturgisk vokalmusikk. Hankelns andre forskningsfelt, også med fokus på tekst og musikk, utforsker tyskspråkelige komposisjoner i forbindelsen med Weimarer Klassik og Empfindsamkeit 1750-1800 (Habilitationsschrift, Weimar 2004, publ. 2011, om lieder fra J. F. Reichardt, Ch. W. Gluck, and Ch. G. Neefe).

Siden 2010 er Hankeln president til studiegruppen Cantus Planus til International Musicological Society:

http://www.cantusplanus.org/

Hankeln leder den norske delen til det internasjonale Cultsymbols-prosjektet i EU-programmet EUROCORES. Prosjektet utforsker middelaldersk enstemmig kirkemusikk som et element til tidlige regionale og nasjonale identiteter i Europa. Prosjektet berører blant annet offisiene som ble sunget til ære av de skandinaviske konger og fyrster Olav, Erik,  Knut IV, og Knut Lavard i en internasjonal kontekst: http://cultsymbols.net/node/21027

Hankeln ble akademisk utdannet 1985-1991 ved Regensburg Universitet (Bayern, Tyskland; dissertasjon om troper til gregorianske offertorier 1996, 3 bind, publisert 1999) hos den kjente gregorianikk-forskeren David Hiley. Senere var Hankeln Hileys assistent i forbindelse med et forskningsprosjekt om helgenoffisier, støttet av Deutsche Forschungsgemeinschaft (1996–1999). 1999–2004 jobbet Hankeln ved Institut für Musikwissenschaft ved Musikkhøyskolen Weimar og Universitetet Jena.

I løpet av sin skoletid fikk Hankeln sin utdanning som korsanger ved Regensburg katedralskolen, og deltok blant annet som alto-solist ved innspillinger til J. S. Bachs oratorier. Etterpå var Hankeln medlem i forskjellige vokalgrupper, ledet egne gregorianikk-ensembler i Regensburg og Weimar og gir også gregorianikk-undervisning ved NTNU.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

 • Hankeln, Roman. (2015) Chants from the Divine Office liturgy for St Liudger. Gregorian Chant in the Grey Collection (National Library of South Africa, Cape Town). Officium sancti Liudgeri

Bøker

 • Hankeln, Roman. (2019) Officium sancti Mauritii sociorumque eius Thebaicae legionis (traditione Sedunensis ecclesiae). Institute of Mediæval Music. 2019. ISBN 978-1-926664-53-8.
 • Hankeln, Roman; Hiley, David; Pörnbacher, Mechthild; Czagany, Zsuzsa; Haggh, Barbara. (2016) Balther von Säckingen, Bischof von Speyer, Historia sancti Fridolini (ca. 970). 2016. ISBN 9781926664392.
 • Hankeln, Roman; Haagh, Barbara; Czagany, Zsuzsa; Maurey, Yossi. (2014) Historia sancti Gatiani episcopi Turonensis. Institute of Mediæval Music. 2014. ISBN 9781926664262.
 • Czagany, Zsuza; Hankeln, Roman. (2013) Historia sancti Demetrii Thessalonicensis. Institute of Mediæval Music. 2013. ISBN 9781926664156.
 • Hiley, David; Berschin, Walter; Hankeln, Roman. (2013) Hermannus Contractus (1013-1054)Historia sancti Magni. Institute of Mediæval Music. 2013. ISBN 9781926664231.
 • Hankeln, Roman; Haggh, Barbara; Czagany, Zsuzsa; Arnaud, Brigitte; Dennery, Annie. (2012) L'office de la couronne d'Épines à Sens. Institute of Mediæval Music. 2012. ISBN 9781926664118.
 • Hankeln, Roman; Haggh, Barbara; Czagany, Zsuzsa; Tremp, Ernst; Berschin, Walter; Hiley, David. (2012) Historia sancti Galli circa 900. Institute of Mediæval Music. 2012. ISBN 9781926664156.
 • Hankeln, Roman. (2011) Kompositionsproblem Klassik: antikeorientierte Versmetren im Liedschaffen J. F. Reichardts und einiger Zeitgenossen. Böhlau. 2011. ISBN 978-3-412-20287-3.
 • Hankeln, Roman; Dobszay, László; Haggh, Barbara; Bezuidenhout, Morné. (2010) Historia sancti Ludgeri. Institute of Mediæval Music. 2010. ISBN 9781926664002.
 • Hankeln, Roman; Haggh, Barbara; Dobszay, László. (2010) Historia sancti Stephani regis 1190-1270. Institute of Mediæval Music. 2010. ISBN 9781926664064.
 • Hankeln, Roman; Haggh, Barbara; Dobszay, László; Bergsagel, John. (2010) The Offices and Masses of St. Knud Lavard (d. 1131). Institute of Mediæval Music. 2010. ISBN 9781926664026.
 • Hankeln, Roman; Haggh, Barbara; Dobszay, László; Brand, Benjamin. (2010) Historia sancti Reguli episcopi et martiris. Institute of Mediæval Music. 2010. ISBN 9781926664019.
 • Hankeln, Roman. (2009) Political plainchant? Music, text and historical context of medieval saints' offices. Institute of Mediæval Music. 2009. ISBN 9781896926971.