Bakgrunn og aktiviteter

Status at Academia.edu February 2019 
545 Followers 562 Following 7 Co-authors
12,715 Total Views 
Top 3% 102 Public Mentions

Egil Bakka

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

  • Elvemo, Johan-Magnus; Bakka, Egil. (2008) Dance Structures - Live Illustrations - Addition to the book Dance Structures - Perspective on the analysis of human movement. Dance Structures - Live Illustrations

Bøker

  • Bakka, Egil; Biskop, Gunnel. (2007) Norden i dans. Folk - Fag - Forskning. Novus Forlag. 2007. ISBN 978-82-7099-468-7.
  • Grau, Andrée; Wierre-Gore, Georgiana; Bakka, Egil. (2006) Antropologi de la danse. Genèse et construction d'une discipline. 2006. ISBN 2-914124-28-7.
  • Bakka, Egil. (2005) Svettedråpen. Folkedansdråpar : læremateriell for folkedans i grunnskulen / av Egil Bakka, Brit Versland og Dag Vårdal. 2005. ISBN 82-91419-22-1.
  • Bakka, Egil; Wikan, Arne. (1996) Dansetradisjoner fra Finnmark. 1996.
  • Waagen, Wenche; Bakka, Egil; Gravesen, Finn; Høgset, Carl; Nedberg, Nina; Rygg, Maja Lise Rønneberg; Dahl, Tor Edvin. (1994) Musikk dans drama:Grunnkurs. 1994. ISBN 82-05-22101-4.

Del av bok/rapport

  • Bakka, Egil. (2018) The Nordic “folkedansstemne”: A participatory intention in folk Dance meetings across borders. The Cultural Development of Folk Dance Festivals and the Sustainability of Tradition.
  • Bakka, Egil. (2018) The Norwegian Folk Dance Movement in Political Perspective. Folklore Revival Movements. Shifting Context and Perspectives.
  • Bakka, Egil. (2014) Class Dimensions of Dance Spaces: Situating Central Agents accross Countries and Categories. Nordic Dance Spaces. Practicing and Imagining a Region.
  • Bakka, Egil; Karoblis, Gediminas; Mæland, Siri; Stranden, Marit. (2014) How performer-spectator relationship affects private and public place distinction. Dance, Place, Festival. Proceedings from the 27th Symposium of the International Council for Traditional Music (ICTM). Study Group on Ethnochoreology.