Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Selvik, Randi Margrete; Gladsø, Svein; Skagen, Annabella. (2021) Relevance and Marginalisation in Scandinavian and European Performing Arts 1770–1860. Questioning Canons. Routledge. 2021. ISBN 978-0-367-46943-6.
  • Skagen, Annabella. (2021) Beethoven Factory: Ringve Musikkmuseum 6. februar 2021 - 6. februar 2022. 2021. ISBN 978-82-92588-16-1.
  • Skagen, Annabella. (2016) I grevinnens tid: Musikk og mennesker i Trondhjem 1740-1815 In Time with the Countess: Music and People in Trondhjem 1740-1815. 2016. ISBN 978-82-990305-1-9.
  • Gladsø, Svein; Gjervan, Ellen Karoline; Hovik, Lise; Skagen, Annabella. (2015) Dramaturgi : forestillinger om teater. Universitetsforlaget. 2015. ISBN 9788215025155.
  • Gladsø, Svein; Gjervan, Ellen Karoline; Hovik, Lise; Skagen, Annabella. (2005) DRAMATURGI : forestillinger om teater. Universitetsforlaget. 2005. ISBN 8215006167.

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Skagen, Annabella. (2019) Fredrikshalds Teater – Teaterhistorisk Museum Prosjekt for et norsk teaterhistorisk kulturarvsenter. 2019.
  • Skagen, Annabella; Gladsø, Svein. (2015) Fra grevens gård til Prinsens gate : teater i Trondhjem 1790-1814. 2015. ISBN 9788232610143. Doktoravhandlinger ved NTNU (179).
  • Berg, Thoralf; Fiskvik, Anne Margrete; Gjervan, Ellen Karoline; Gladsø, Svein; Selvik, Randi Margrete; Skagen, Annabella. (2012) Kunstfagenes kilder : Åpen fagkonferanse om status og utfordringer for arkiv og samlinger innen dans, teater og musikk i Norge og Skandianavia. 10.-11. november 2011, Arkivsenteret Dora, Trondheim. Rapport. 2012.