Bakgrunn og aktiviteter

Om Randi M. Selvik

- Cand. philol. fra Universitetet i Oslo. Musikk hovedfag med hovedoppgave Steenbergs forhold til Palestrinastilen, med hovedvekt på dissonansbehandlingen (1969).

- Dr.art. fra NTNU i 2005 med avhandlingen "Kjendere og Liebhabere". Musikere og musikkliv i Bergen ca. 1750-1830. Avhandlingen undersøker samvirket mellom priviligerte musikere og amatørmusikervirksomheten i det harmoniske og dramatiske selskap, samt utviklingen av konsertlivet.

- Redaktør for Studia Musicologica Norvegica 2007-2009.

- Undervisning hovedsakelig innen den europeisk kunstmusikkens historie, estetikk og analyse, med hovedvekt på musikk fra ca. 1670-1850.

- Instituttleder ved Musikkonservatoriet i Trondheim 1996-1998, før sammenslåing med Musikkvitenskapelig institutt til Institutt for musikk

- Styreleder i Norsk Kammermusikkforbund siden 1982.

Pågående forskningsprosjekter

- Prosjektleder for det treårige tverrfaglige samarbeidsprosjektet Performing arts between dilettantism and professionalism. Music, theatre and dance in the Norwegian public sphere 1770-1850. Prosjektet fikk i 2012 støtte fra Norges forskningsråd og NTNU (Fellesløftet). Øvrige deltagere er professor Svein Gladsø, stipendiat Annabella Skagen og forsker Ellen Karoline Gjervan, Institutt for kunst og mediefag ved NTNU, førsteamanuensis Anne Margrethe Fiskvik, stipendiatene Elizabeth Svarstad og Cecilie Louise Macé Stensrud, Institutt for musikk, NTNU.

 

Utvalgte publikasjoner

Randi M. Selvik: 'Høstgildet by J.P.A. Schulz: A national Singspiel?', Tracing Operatic Performances in the Long Nineteenth Century: Practices, Performers, Peripheries, eds. Anne Kauppala, Ulla-Britta Broman-Kananen and Jens Hesselager, Helsinki: DocMus Research Publications 9, Sibelius Academy Uniarts, 2017, p. 215–248. 

Randi M. Selvik: «1. Borgerskapets orkester», Lorentz Reitan (red.): Harmonien i fire satser. Bergen filharmoniske orkester 1765–2015, Bergen: Bodoni Forlag, 2015, s. 11–126.

Hans Erik Aarset & Randi M. Selvik: Solkongens opera. Den franske tragédie en musique 1673-86, Bergen: Fagbokforlaget, 2015, 540 s.

«'Syngestykker' i Bergen og Trondheim på tidlig 1800-tall - utøvere, repertoar og publikum», Lidenskap eller levebrød? Utøvende kunst i endring rundt 1800, red. Randi M. Selvik, ellen Karoline Gjervan og Svein Gladsø, Bergen: Fagbokforlaget, 2015, s. 81-121.

«Tanker om Musiken - et stykke norsk musikkritikk fra 1770-årenes Bergen», Kritikk før 1814. 1700-tallets politiske og litterære offentlighet, red. Eivind Tjønneland, Oslo: Dreyers forlag, 2014, s. 573-592.

«Rahbeks kritikk av Sanders Odeum og Sanders svar til Rahbek», Kritikk før 1814. 1700-tallets politiske og litterære offentlighet, red. Eivind Tjønneland, Oslo: Dreyers forlag, 2014, s. 593-613.

«Tonenes skjulte fornuft - H.C. Ørsteds dialog om musikken», Kritikk før 1814. 1700-tallets politiske og litterære offentlighet, red. Eivind Tjønneland, Oslo: Dreyers forlag, 2014, s. 614-632.

"'... uden at spilde Tid og Andagt ved unyttig og utilladelig Spillen.' Organister i Bergen ca. 1750-1830", Aspekter ved norsk orgelkultur, red. Harald Rise, Trondheim: Akademika forlag, 2013, s. 47-64.

"'Concerterende Elskere'. Musikkdilettanter i Bergen før og etter 1800", Mellom pasjon og profesjonalisme. Dilettantkulturer i skandinavisk kunst og vitenskap, red. Marie-Theres Federhofer og Hanna Hodacs, Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2011.

"Ole Bull. Barndom og ungdom i Bergen", Bergen - Bull - Bergenserne, Bergen: Bodoni forlag, 2010.

"Dem til Tieneste som ere Elskere af Musiken". Musikksynet i lærebøker om musikk og dansk-norske tidsskrift på 1700-tallet", Opplysninens tidsskrifter. Norske og danske periodiske publikasjoner på 1700-tallet, Bergen: Fagbokforlaget, 2008.

"'Musikelskerinder' og kvinnelige musikere i Bergen ca. 1750-1830", Studia Musicologica Norvegica, 2007.

"Kjendere og Liebhabere". Musikere og musikkliv i Bergen ca. 1750-1830, dr. art.-avhandling, NTNU, 2005.

"Musikklivet i Bergen på Holbergs tid", Gamle Bergen Årbok 2004, Bergen: Gamle Bergen Museum, 2004.

"Christian Frederik Gotfried Bohr - musiker og pedagog i Bergen", Bergen og Troldhaugen, Møteplasser og impulser. Bergen: Troldhaugens Venner, 2003.

"Konserter i Bergen fra ca. 1770 til 1820", Nordlit nr. 11. 1700-tallet og romantikkens utspring, Tromsø: Universitetet i Tromsø, 2002.

"Om følsomhet og musikk på 1700-tallet", Frihetens århundre. Litteratur, kunst og filosofi i Frankrike på 1700-tallet, vol. 4, Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2001.

"Concerterende Elskere af Musiqven". Noen glimt fra musikklivet i Bergen i siste halvdel av 1700-tallet", Artikler om språk, litteratur, musikk og estetikk, Kristiansand: HøyskoleForlaget, 2000.

"Fra byggekunst til tonekunst. Om Per Hjort Albertsen og hans musikk", Festskrift til Per Hjort Albertsen 1919-1989, Trondheim: Trøndelag musikkonservatorium, Trondhjem Studentersangforening, 1989.

Lenker

Randi M. Selvik i Cristin: www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres

Norsk Kammermusikkforbund: www.kammermusikkforbundet.no/

"Språk, stemme, klang og identitet". Fjeldeventyret i et norsk-europeisk kulturelt perspektiv": foreninger.uio.no/nmf/NMFL_aug08/Selvik.pdf

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Selvik, Randi Margrete. (2007) "Musikelskerinder" og kvinnelige musikere i Bergen ca. 1750-1830. Studia Musicologica Norvegica.
 • Selvik, Randi Margrete. (2002) Om konserter og musikalsk kanon i Bergen ca. 1765-1830. Musikklidenskapelig årbok.
 • Selvik, Randi Margrete. (1983) Guus Janssen: "Streepjes", strykekvartett nr. 2. NMH-publikasjoner.

Bøker

 • Selvik, Randi Margrete; Gladsø, Svein; Fiskvik, Anne Margrete. (2020) Performing Arts in Changing Societies: Opera, Dance, and Theatre in European and Nordic Countries around 1800. Routledge. 2020. ISBN 9780367243180.
 • Selvik, Randi Margrete. (2016) Europeisk musikk og musikkliv i endring. 2016. ISBN 978-82-990305-1-9.
 • Selvik, Randi Margrete; Aarset, Hans Erik. (2015) Solkongens opera. Den franske tragédie en musique 1673–86. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 9788232103843.
 • Selvik, Randi Margrete; Gjervan, Ellen Karoline; Gladsø, Svein. (2015) Lidenskap eller levebrød. Utøvende kunst i endring rundt 1800. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 978-82-321-0458-1.
 • Overøye, O.J.; Selvik, R.M.; Stendal, T.A.. (1999) Konkylie - Musikkonservatoriet i Trondheim 25 år 1973-1998. 1999.

Del av bok/rapport

 • Gladsø, Svein; Selvik, Randi Margrete. (2020) Performative arts between rules and realities: The adaptive history of genre. Performing Arts in Changing Societies: Opera, Dance, and Theatre in European and Nordic Countries around 1800.
 • Selvik, Randi Margrete. (2017) Høstgildet by J.P.A. Schulz: A national Singspiel?. Tracing Operatic Performances in the Long Nineteenth Century: Practices, Performers, Peripheries.
 • Gladsø, Svein; Gjervan, Ellen Karoline; Selvik, Randi Margrete. (2015) Leve av lidenskap - skape et levebrød. Lidenskap eller levebrød. Utøvende kunst i endring rundt 1800.
 • Selvik, Randi Margrete. (2015) Borgerskapets orkester. Harmonien i fire satser. Bergen Filharmoniske Orkester 1765–2015.
 • Selvik, Randi Margrete. (2015) «Syngestykker» i Bergen og Trondheim på tidlig 1800-tall – utøvere, repertoar og publikum. Lidenskap eller levebrød. Utøvende kunst i endring rundt 1800.
 • Selvik, Randi Margrete. (2014) Rahbeks krikk av Sanders Odeum og Sanders svar til Rahbek. Kritikk før 1814.
 • Selvik, Randi Margrete. (2014) Tanker om Musiken – et stykke norsk musikkritikk fra 1770-årenes Bergen. Kritikk før 1814.
 • Selvik, Randi Margrete. (2014) Tonenes skjulte fornuft – H.C. Ørsteds dialog om musikken. Kritikk før 1814.
 • Selvik, Randi Margrete. (2013) "... uden at spilde Tid og Andagt ved unyttig og utilladelig Spillen." Organister i Bergen ca. 1750-1830. Aspekter ved norsk orgelkultur.
 • Selvik, Randi Margrete. (2012) En lekende musiker - portrett av Per Hjort Albertsen. Musikkopplæring i 100! Hundre år med musikkundervisning i Trondheim.
 • Selvik, Randi Margrete. (2011) "Concerterende Elskere". Musikkdilettanter i Bergen før og etter 1800. Mellom pasjon og profesjonalisme. Dilettantkulturer i skandinavisk kunst og vitenskap.
 • Selvik, Randi Margrete. (2010) Ole Bull. Barndom og ungdom i Bergen. Bergen-Bull-Bergenserne.