Bakgrunn og aktiviteter

 

Reidar Bakke er utdannet ved Bergen Musikkonservatorium og Norges musikkhøgskole. I årene 1981-86 underviste han i hørelære og satslære ved Bergen Musikkonservatorium. Fra 1986 har han vært ansatt ved Institutt for musikk med undervisning i hørelære og satslære. Han var instituttstyrer 1990-92 og studieleder for musikkvitenskap 2005-09. Av forskningsområder kan nevnes nordiske vokaltradisjoner og nordiske komponister som Grieg, Sibelius og Rautavaara.

Utvalgte publikasjoner:

Vårherres blomsterenger - religiøse sanger i Varanger, Tapir Akademisk Forlag (Trondheim ) 2001

Grieg og Sibelius - relasjoner mellom tonekunstnere, Tapir Akademisk Forlag (Trondheim ) 2006

Grieg - a great choral composer, International Grieg Society, se: http://griegsociety.org/default.asp?kat=1037&id=4947&sp=1  (Bergen) 2009

"Rautavaaras Rasputin - et spenningsfylt drama" i Studia Musicologica Norvegica 37, Universitetsforlaget (Oslo) 2011

"Impressions of Nature in Rautavaara's Music" i Raw: Architectural Engagements with Nature, Ashgate (Surrey) 2014

 

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Bakke, Reidar. (2006) Grieg og Sibelius - relasjoner mellom tonekunstnere. Tapir Akademisk Forlag. 2006. ISBN 82-519-2100-7.
 • Bakke, Reidar. (2001) Vårherres blomsterenger - religiøse sanger i Varanger. Tapir Akademisk Forlag. 2001. ISBN 82-519-1707-7.
 • Bakke, Reidar. (1999) Finske læstadianske sanger i Varanger. 1999. ISBN 82-519-1513-9.
 • Bakke, Reidar. (1996) Finske sanger i Varanger. Tapir Akademisk Forlag. 1996.

Del av bok/rapport

 • Bakke, Arild Reidar. (2014) Impressions of Nature in Rautavaara's Music. Raw: Architectural Engagements with Nature.
 • Bakke, Arild Reidar. (2012) Musikkvitenskap i et halvt sekel. Musikkopplæring i 100! Hundre år med musikkundervisning i Trondheim.
 • Bakke, Reidar. (2007) En Regnart-melodi i Norden. VOKAL FOLKEMUSIKK VERDEN RUNDT. STUDIES IN GLOBAL VOCAL TRADITIONS.
 • Bakke, Reidar. (2005) Edvard Grieg og Jean Sibelius - noen møteplasser. Edvard Grieg og 1905.
 • Bakke, Reidar. (2005) Episk formidling og taktart (artikkel). Kunstens rytmer i tid og rom.
 • Bakke, Reidar. (2003) Kalevala og runosangtradisjoner. Varanger Årbok 2003.
 • Bakke, Reidar. (2002) Lönnrot, Kalevala og runosangens overnaturlige kraft. Musikklidenskapelig Årbok 2002, Institutt for Musikk, NTNU Trondheim.
 • Bakke, Reidar. (2001) Sangtradisjon og identitet - melodier i finsk læstadiansk tradisjon som identitetskaper i Varanger. Musikklidenskapelig, Årbok 2001.
 • Bakke, Reidar. (1994) Hørelære. Musikk Dans Drama Grunnkurs.

Rapport/avhandling

 • Bakke, Arild Reidar. (2016) Folk singing in Varanger in the northern part of Norway. 2016. Conference Report: Traditional Music Through Ages and Borders (1).