Bakgrunn og aktiviteter

 

Reidar Bakke er utdannet ved Bergen Musikkonservatorium og Norges musikkhøgskole. I årene 1981-86 undervisning i hørelære og satslære ved Bergen Musikkonservatorium. Fra 1986 ansatt ved Institutt for musikk med undervisning i hørelære og satslære. Instituttstyrer 1990-92 og studieleder for musikkvitenskap 2005-09. Av forskningsområder kan nevnes nordiske vokaltradisjoner og nordiske komponister som Grieg, Sibelius og Rautavaara.

 

 

 

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Bakke, Arild Reidar; Jakola, Trygg; Maliniemi, Kaisa. (2018) Ei sole sorrakieli - Kvensk/norskfinsk muntlig tradisjon i Varanger. 2018. ISBN 9788275226998. Varanger Museum Skriftserie (7).
 • Bakke, Reidar. (2006) Grieg og Sibelius - relasjoner mellom tonekunstnere. Tapir Akademisk Forlag. 2006. ISBN 82-519-2100-7.
 • Bakke, Reidar. (2001) Vårherres blomsterenger - religiøse sanger i Varanger. Tapir Akademisk Forlag. 2001. ISBN 82-519-1707-7.
 • Bakke, Reidar. (1999) Finske læstadianske sanger i Varanger. 1999. ISBN 82-519-1513-9.
 • Bakke, Reidar. (1996) Finske sanger i Varanger. Tapir Akademisk Forlag. 1996.

Del av bok/rapport

 • Bakke, Arild Reidar. (2014) Impressions of Nature in Rautavaara's Music. Raw: Architectural Engagements with Nature.
 • Bakke, Arild Reidar. (2012) Musikkvitenskap i et halvt sekel. Musikkopplæring i 100! Hundre år med musikkundervisning i Trondheim.
 • Bakke, Reidar. (2007) En Regnart-melodi i Norden. VOKAL FOLKEMUSIKK VERDEN RUNDT. STUDIES IN GLOBAL VOCAL TRADITIONS.
 • Bakke, Reidar. (2005) Edvard Grieg og Jean Sibelius - noen møteplasser. Edvard Grieg og 1905.
 • Bakke, Reidar. (2005) Episk formidling og taktart (artikkel). Kunstens rytmer i tid og rom.
 • Bakke, Reidar. (2003) Kalevala og runosangtradisjoner. Varanger Årbok 2003.
 • Bakke, Reidar. (2002) Lönnrot, Kalevala og runosangens overnaturlige kraft. Musikklidenskapelig Årbok 2002, Institutt for Musikk, NTNU Trondheim.
 • Bakke, Reidar. (2001) Sangtradisjon og identitet - melodier i finsk læstadiansk tradisjon som identitetskaper i Varanger. Musikklidenskapelig, Årbok 2001.
 • Bakke, Reidar. (1994) Hørelære. Musikk Dans Drama Grunnkurs.