Bakgrunn og aktiviteter

 

 

Om Harald Rise:

Harald Rise har bachelorutdanning i kirkemusikk og master (solistdiplom) i orgel fra Norges Musikkhøgskole. Han har dessuten hatt opphold i Paris og London for studier i orgelinterpretasjon med hhv Daniel Roth og David Sanger. Rise debuterte som orgelsolist i 1981, og etter dette har han turnert som solist og akkompagnatør i Europa, Canada og USA. Han har holdt en lang rekke orgelkonserter i NRK radio og TV, har utgitt 10 solo CD-plater og medvirket i flere andre.

Rise er seksjonsleder for orgel- og kirkemusikkutdanningen ved Institutt for musikk NTNU. Han underviser i solistisk og liturgisk orgelspill, samt orgelkunnskap, musikkhistorie og musikkvitenskap.

I tillegg til sitt virke som utøver og pedagog, er Rise også aktiv som musikkviter. På dette feltet har han hovedsakelig arbeidet med symfonisk og impresjonistisk orgelmusikk. I 2002 disputerte han til PhD-graden med avhandlingen "Orgelet og impresjonismen. En studie av impresjonistiske aspekter i orgelverker av Maurice Duruflé". Rise har dessuten publisert om romantisk orgelestetikk og framføringspraksis, samt om orgelets og orgelspillets interaksjon med den teknologiske utvikling. Fra 2015 er han medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

Diskografi:

VCD 19061, Organ works on Gregorian themes. Verker av Ludvig Nielsen, Otto Olsson og Maurice Duruflé. Innspilt i Helligåndkirken, København.

VCD 19062, Vierne organ symphonies no 2 & 5. Innspilt i Luleå domkirke, Sverige.

VCD 19107, Ludvig Nielsen Organ Works. Innspilt i Haderslev Domkirke, Danmark.

SONCD 6004, Organ Concert. Verker av Bach, Händel, Vivaldi, Beethoven og Mozart., Innspilt på Wagnerorgelet i Nidaros Domkirke, Trondheim.

SONCD 6005, Organ impressions. Verker av Duruflé, Ravel og Bonnal. Innspilt i Katarinakyrkan, Stockholm.

SONCD 6006, Bach recital. Innspilt på Wagnerorgelet i Nidaros Domkirke, Trondheim.

EUCD 52, Ave Maria. Verker av Lemare, Reger, Jongen, Sandvold og Karg-Elert. Innspilt på Sauerorgelet i Vår Frue kirke, Trondheim.

EUCD 55, The French romantic organ at the Music conservatory of Trondheim. Alain, Bossi, Karg-Elert, Vierne. Innspilt i orgelsalen, Institutt for musikk, NTNU.

LW 1031, Gaudeamus. Orgelverker av Kjell Habbestad. innspilt på Rieger-orgelet i Bergen domkirke.

SONCD 6008, Organ miniatures. Innspilt i orgelsalen, Institutt for musikk, NTNU. 

 

 

Noen publikasjoner:

Antologi (red.): Aspekter ved norsk orgelkultur. Akademika forlag 2013 (ISBN 978-82-321-0161-0)

Artikkel: Referanse og symbol - et blikk på Kjell Habbestads orgelverker. I: Aspekter ved norsk orgelkultur. Akademika forlag 2013

Bokomtale: Organistpraxis. Norsk Kirkemusikk 2012

Artikkel: "Johan orgemester" og andre orgelmestere - om orgelkultur og kirkemusikkutdanning i Trøndelag. I: Musikkopplæring i 100! Hundre år med musikkundervisning i Trondheim. Trondheim: Schrøderforlaget 2012

Artikkel: Orgelet - et mangefasettert instrument. Rennebunytt 2012;Volum 35

Artikkel: Det fransk-romantiske orgelet ved NTNU Trondheim. Orgelspeilet 2010; Volum 21

Antologi (red.): Orgel og teknologi, tradisjon - innovasjon. Tapir Akademisk Forlag 2008 (ISBN 978-82-519-2294-4)

Artikkel: Refleksjoner over orgel og teknologi - med et sideblikk til Max Webers rasjonalitetsteori. I: Orgel og teknologi, tradisjon - innovasjon. Tapir Akademisk Forlag 2008

Artikkel: Det romantiske orgelet i Vår Frue kirke. Festskrift til restaureringen av Sauer-orgelet i Vår Frue kirke. Trondheim: Nidarosdomen/Vår Frue menighet 2007

Artikkel: Individ eller eksemplar? Om den romantiske orgelestetikk og Sauerorgelet i Vår Frue kirke. I: Vår Frue kirke - 800 år i byens hjerte. Tapir Akademisk Forlag 200

Artikkel: Mitt orgel er et orkester - om orkestrale elementer i romantisk orgelbygging. Festskrift til restaureringen av Sauer-orgelet i Vår Frue kirke. Trondheim: Nidarosdomen/Vår Frue menighet 2007

Artikkel: Pedalklaveret. Orgelspeilet 2006 ;Volum 17

Artikkel: Max Regers og Sigfrid Karg-Elerts orgelmusikk - en sammenlignende stilstudie. Studia Musicologica Norvegica 2006 ;Volum 32.

Kronikk: Om orgelforskning. Adresseavisen 2005-01-14


Artikkel: Nytt orgel i Buvik kirke. Norsk Kirkemusikk 2005

Artikkel: Nytt orgel i Levanger kirke. Norsk Kirkemusikk 2004

Kronikk: Orgelet og teknologien. Adresseavisen 2005

Doktoravhandling (PhD): Orgelet og impresjonismen. En studie av impresjonistiske aspekter i orgelverket av Maurice Duruflé. Trondheim: Det historisk-filosofiske fakultet, NTNU 2002 (ISBN 82-471-5111-1)

Kronikk: Orgelet - et kulturbarometer? Adresseavisen 2000

 

Lenker:

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Rise, Harald. (2018) Utdatert eller uunnværlig? Om orgelets status i kult og kultur. Del 1/2. Luthersk Kirketidende.
 • Rise, Harald. (2016) En norsk orgelstil? Om nasjonale spor i norske orgelverker 1850-2010. Studia Musicologica Norvegica. vol. 42.
 • Rise, Harald. (2014) Instrumentenes konge - eller: Monsteret som aldri trekker pusten?. Norsk Kirkemusikk.
 • Rise, Harald. (2012) Aspekter ved norsk orgelkultur. Orgelspeilet.
 • Rise, Harald. (2010) Det fransk-romantiske orgelet ved NTNU Trondheim. Orgelspeilet. vol. 21 (2).
 • Rise, Harald. (2006) Pedalklaveret. Orgelspeilet. vol. 17 (1).
 • Rise, Harald. (2006) Max Regers og Sigfrid Karg-Elerts orgelmusikk - en sammenlignende stilstudie. Studia Musicologica Norvegica. vol. 32.

Kunstneriske produksjoner

 • Rise, Harald. (2019) CD: Organ Portraits - SONCD 6010. CD: Organ Portraits - SONCD 6010
 • Rise, Harald. (2019) CD: Organ miniatures II - SONCD 6009. Pieces en style libre/Five short pieces
 • Rise, Harald. (2018) Konsert i Rennebu kirke. Konsert i Rennebu kirke
 • Rise, Harald. (2018) Orgelkonsert i Nidarosdomen. null
 • Rise, Harald. (2016) Orgelkonsert i Nidarosdomen. null
 • Rise, Harald. (2016) Orgelkonsert i Vang kirke. null
 • Rise, Harald. (2016) Orgelkonsert ved Egil Hovland-festivalen. null
 • Rise, Harald. (2016) Orgelkonsert ved Trondheim orgelfestival. Konsert ved Trondheim orgelfestival
 • Rise, Harald. (2015) Organ miniatures - SONCD 6008. SONOR Records, Trondheim. 2015.
 • Rise, Harald. (2014) Konsert i Berkåk kirke. null
 • Rise, Harald. (2014) Konsert i Stangvik kirke. null
 • Rise, Harald. (2014) Orgelkonsert i Bodø Domkirke, Bodø Internasjonale Orgelfestival. null
 • Rise, Harald. (2014) Orgelkonsert ved årskonferanse Norsk orgelkonsulentforening. null