Bakgrunn og aktiviteter

 

 

Om Harald Rise:

Harald Rise har bachelorutdanning i kirkemusikk og master (solistdiplom) i orgel fra Norges Musikkhøgskole. Han har dessuten hatt opphold i Paris og London for studier i orgelinterpretasjon med hhv Daniel Roth og David Sanger. Rise debuterte som orgelsolist i 1981, og etter dette har han turnert som solist og akkompagnatør i Europa, Canada og USA. Han har holdt en lang rekke orgelkonserter i NRK radio og TV, har utgitt 12 solo CD-plater og medvirket i flere andre.

Rise er seksjonsleder for orgel- og kirkemusikkutdanningen ved Institutt for musikk NTNU. Han underviser i solistisk og liturgisk orgelspill, samt orgelkunnskap, musikkhistorie og musikkvitenskap.

I tillegg til sitt virke som utøver og pedagog, er Rise også aktiv som musikkviter. På dette feltet har han hovedsakelig arbeidet med symfonisk og impresjonistisk orgelmusikk. I 2002 disputerte han til PhD-graden med avhandlingen "Orgelet og impresjonismen. En studie av impresjonistiske aspekter i orgelverker av Maurice Duruflé". Rise har publisert artikler og bøker om orgelestetikk og framføringspraksis, samt om orgelets og orgelspillets interaksjon med den teknologiske utvikling. Fra 2015 er han medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

Diskografi:

VCD 19061, Organ works on Gregorian themes. Verker av Ludvig Nielsen, Otto Olsson og Maurice Duruflé. Innspilt i Helligåndkirken, København.

VCD 19062, Vierne organ symphonies no 2 & 5. Innspilt i Luleå domkirke, Sverige.

VCD 19107, Ludvig Nielsen Organ Works. Innspilt i Haderslev Domkirke, Danmark.

SONCD 6004, Organ Concert. Verker av Bach, Händel, Vivaldi, Beethoven og Mozart., Innspilt på Wagnerorgelet i Nidaros Domkirke, Trondheim.

SONCD 6005, Organ impressions. Verker av Duruflé, Ravel og Bonnal. Innspilt i Katarinakyrkan, Stockholm.

SONCD 6006, Bach recital. Innspilt på Wagnerorgelet i Nidaros Domkirke, Trondheim.

EUCD 52, Ave Maria. Verker av Lemare, Reger, Jongen, Sandvold og Karg-Elert. Innspilt på Sauerorgelet i Vår Frue kirke, Trondheim.

EUCD 55, The French romantic organ at the Music conservatory of Trondheim. Alain, Bossi, Karg-Elert, Vierne. Innspilt i orgelsalen, Institutt for musikk, NTNU.

LW 1031, Gaudeamus. Orgelverker av Kjell Habbestad. innspilt på Rieger-orgelet i Bergen domkirke.

SONCD 6008, Organ miniatures. Innspilt i orgelsalen, Institutt for musikk NTNU. 

SONCD 6009, Organ miniatures II. Innspilt i orgelsalen, Institutt for musikk NTNU.

SONCD 6010, Organ portraits. Innspilt på historiske orgler i Trondheim.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Rise, Harald. (2016) En norsk orgelstil? Om nasjonale spor i norske orgelverker 1850-2010. Studia Musicologica Norvegica. vol. 42.
 • Rise, Harald. (2014) Instrumentenes konge - eller: Monsteret som aldri trekker pusten?. Norsk Kirkemusikk.
 • Rise, Harald. (2014) Katedral og orgel - metafor og symbol. Adresseavisen.
 • Rise, Harald. (2010) Orgelbyen Trondheim. Adresseavisen.
 • Rise, Harald. (2006) Pedalklaveret. Orgelspeilet. vol. 17 (1).
 • Rise, Harald. (2006) Max Regers og Sigfrid Karg-Elerts orgelmusikk - en sammenlignende stilstudie. Studia Musicologica Norvegica. vol. 32.
 • Rise, Harald. (2000) Orgelet - et kulturbarometer?. Adresseavisen.

Kunstneriske produksjoner

 • Rise, Harald. (2019) CD: Organ Portraits - SONCD 6010. CD: Organ Portraits - SONCD 6010
 • Rise, Harald. (2019) CD: Organ miniatures II - SONCD 6009. Pieces en style libre/Five short pieces
 • Rise, Harald. (2018) Orgelkonsert i Nidarosdomen. null
 • Rise, Harald. (2016) Orgelkonsert i Nidarosdomen. null
 • Rise, Harald. (2016) Orgelkonsert i Vang kirke. null
 • Rise, Harald. (2016) Orgelkonsert ved Egil Hovland-festivalen. null
 • Rise, Harald. (2016) Orgelkonsert ved Trondheim orgelfestival. Konsert ved Trondheim orgelfestival
 • Rise, Harald. (2015) Organ miniatures - SONCD 6008. SONOR Records, Trondheim. 2015.
 • Rise, Harald. (2014) Orgelkonsert i Bodø Domkirke, Bodø Internasjonale Orgelfestival. null
 • Rise, Harald. (2014) Orgelkonsert ved årskonferanse Norsk orgelkonsulentforening. null
 • Rise, Harald. (2014) Orgelkonsert, Trondheim internasjonale orgelfestival. null
 • Rise, Harald. (2013) Konsert i Vår Frue kirke. null
 • Rise, Harald. (2013) Orgelkonsert i Moss kirke. null
 • Rise, Harald. (2013) Orgelkonsert i Stiklestad kirke. null
 • Rise, Harald. (2013) Orgelkonsert i Tønsberg domkirke. Orgelkonsert
 • Rise, Harald. (2012) LWC 1031 Gaudeamus - orgelverker av Kjell Habbestad. LAWO Classics, Oslo. 2012.
 • Rise, Harald. (2012) Orgelkonsert i Haugesund kirke. null
 • Rise, Harald. (2011) Orgelkonsert i Kallio kyrka, Helsinki. null
 • Rise, Harald. (2011) Åpningskonsert ved Trondheimn orgelfest 2011. null
 • Rise, Harald. (2010) Konsert i Nidarosdomen. null
 • Rise, Harald. (2010) Orgelkonsert i Fagerborg kirke, Oslo. null
 • Rise, Harald. (2010) Orgelkonsert i Vår Frue kirke, Trondheim. null

Bøker

 • Rise, Harald. (2019) Lutherske perspektiver på liturgisk musikk. Novus Forlag. 2019. ISBN 978-82-8390-018-7.
 • Rise, Harald. (2019) Orgelportretter fra Trondheim. Novus Forlag. 2019. ISBN 978-82-8390-030-9.
 • Rise, Harald. (2013) Aspekter ved norsk orgelkultur. Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0161-0.
 • Rise, Harald. (2008) Orgel og teknologi, tradisjon - innovasjon. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2294-4.

Del av bok/rapport

 • Rise, Harald. (2019) Reformasjon og transformasjon: Orgelkulturen etter Luther. Lutherske perspektiver på liturgisk musikk.
 • Rise, Harald. (2019) Utdatert eller uunnværlig? Om orgelets status i kult og kultur. Lutherske perspektiver på liturgisk musikk.
 • Rise, Harald. (2013) Referanse og symbol - et blikk på Kjell Habbestads orgelverker. Aspekter ved norsk orgelkultur.
 • Rise, Harald. (2012) "Johan orgemester" og andre orgelmestere - om orgelkultur og kirkemusikkutdanning i Trøndelag. Musikkopplæring i 100! Hundre år med musikkundervisning i Trondheim.
 • Rise, Harald. (2008) Refleksjoner over orgel og teknologi - med et sideblikk til Max Webers rasjonalitetsteori. Orgel og teknologi, tradisjon - innovasjon.
 • Rise, Harald. (2007) Individ eller eksemplar? Om den romantiske orgelestetikk og Sauerorgelet i Vår Frue kirke. Vår Frue kirke - 800 år i byens hjerte.

Rapport/avhandling

 • Rise, Harald. (2007) Det romantiske orgelet i Vår Frue kirke (festskrift til restaureringen av Sauer-orgelet i Vår frue kirke). 2007.
 • Rise, Harald. (2007) Mitt orgel er et orkester - om orkestrale elementer i romantisk orgelbygging (artikkel). 2007.
 • Rise, Harald. (2002) Orgelet og impresjonismen. En studie av impresjonistiske aspekter i orgelverker av Maurice Duruflé. 2002. ISBN 82-471-5111-1.
 • Rise, Harald. (1991) Fra klaver til orgel - liten orgelskole. 1991.
 • Rise, Harald. (1991) Opp jublende sang - Håndbok i liturgisk orgelspill. 1991.

Andre

 • Rise, Harald. (2019) Historiske orgler i Trondheim. Foredrag . Sverresborg folkemuseum; Trondheim. 2019-11-26.
 • Rise, Harald. (2017) Orgelets semantiske annerledeshet. Lutherske perspektiver på liturgisk musikk . NTNU, Norges musikkgøgskole; Trondheim. 2017-09-28 - 2017-09-29.
 • Rise, Harald. (2016) Nasjonale spor i norsk orgelmusikk. Egil Hovland-festivalen 2016 . Egil Hovland-festivalen 2016; Fredrikstad. 2016-10-28.
 • Rise, Harald. (2015) Strategier for rekruttering til kirkemusikerprofesjonen. Konferanse . Nidaros bispedømme; 2015-11-26.
 • Rise, Harald. (2014) Orgelkultur i Norge. Forelesning . Bodø internasjonale orgelfestival; Bodø. 2014-04-24.
 • Rise, Harald. (2011) Utfordringer i rekruttering til kirkemusikeryrket. Konferanse . Olavsfestdagene; Trondheim. 2011-10-31.
 • Rise, Harald. (2010) CD: Harald Rise plays the French romantic organ at the Music conservatory of Trondheim. Euridice Turn Left A/S, Bodø. 2010.
 • Rise, Harald. (2009) CD - Ave Maria - Harald Rise plays the 1922 Sauer organ in the Church of Our Lady, Trondheim. Euridice Turn Left AS, Bodø. 2009.
 • Rise, Harald. (2006) Ludvig Nielsens orgelverker. Faglig forum for kirkemusikere . Bragernes menighet; Drammen. 2006-12-05.
 • Rise, Harald. (2004) Orgelet - et tidsspeil?. Kulturarr. . Berg Kirkeforening; Trondheim. 2004-09-08.
 • Rise, Harald. (2003) Bach recital. SONOR records, Trondheim. 2003.
 • Rise, Harald. (2002) Organ impressions. SONOR Records. 2002.
 • Rise, Harald. (1999) Organ concert. SONOR records, Trondheim. 1999.
 • Rise, Harald. (1998) Orgelet og impresjonismen. GOArt January Conference 1998 . [Mangler data]; Göteborg, 10. januar 1998.
 • Rise, Harald. (1994) Louis Vierne organ symphonies no 2 & 5. Victoria, Oslo. 1994.
 • Rise, Harald. (1992) Organ works on gregorian themes. Victoria, Oslo. 1992.