Kva er ein norsk komponist?

Kva er ein norsk komponist?

Penn på notepapir - illustrasjon

Prosjektet "Kva er ein norsk komponist?" er eit prosjekt som er basert ved NTNU, og støtta finansielt av Norsk Komponistforening (NKF) og NTNU. Prosjektleiarane frå NTNU såg på kritikken som boka "Hundre års utakt" fekk, då den utkom i 2017, i høve Norsk komponistforenings 100-årsjubileum. Boka hadde som mål å “gi noen antydninger om omfanget av [...] virksomheten, samtidig som den synliggjør noen av de viktigste initiativene og vågestykkene”, og å “belyse [...] bredden og allsidigheten blant den relativt ukjente jubilantens medlemmer”. Boka skapte debatt i delar av norsk kulturliv, og i tekstar på nettstaden Ballade.no vart det stilt spørsmål ved kva forteljingar og menneske som fekk stå i fokus. Dette prosjektet er på mange måtar ei vidareføring av denne debatten, og har som mål å vise fram fleire ulike tankar og perspektiv på den "norske komponisten".

Introduksjon til prosjektet "Kva er ein norsk komponist?"

02 mai 2022

Tre komponistar om “den norske komponisten” og alt som høyrer med - Ein panelsamtale på Dokkhuset

Tre komponistar om “den norske komponisten” og alt som høyrer med - Ein panelsamtale på Dokkhuset

Panelsamtale på scenen på Dokkhuset
Foto: Kristoffer Hylland Skogheim

Sidan oppstarten av “Kva er ein norsk komponist?” hausten 2021 har prosjektet vore innom fleire ulike tema og har gjeve både nyetablerte og godt etablerte komponistar plass til å fortelje om sine erfaringar. Det har mellom anna dreia seg om korleis det er å vere ein nyutdanna komponist, komponistutdanningane i Noreg, korleis nasjonalitet speler inn på musikken ein skriv, og korleis det er å vere ein komponist i Noreg i dag. Det dei har fortald oss har blitt formidla både gjennom tekstar og innspelte podcastepisodar, samt ein panelsamtale på Dokkuset som fann stad 2. april i år. Paneldeltakarane Ørjan Matre, Rebecka Ahvenniemi og Knut Anders Vestad bidrog til ein spennande samtale som tok opp viktige refleksjonar, og denne teksten er ei samanfatning av noko av det som vart sagt under panelsamtalen.

Av Solveig Rivenes Lone og Solveig Rønning

Les innlegget i bloggen


En samtale med Ellen Lindquist

En samtale med Ellen Lindquist

Ellen Lindquist
Ellen Lindquist. Foto: privat

Gjennom musikk kan vi forestille oss lokale fortellinger, nordiske landskap og kulturarv i det internasjonale verdensbildet. Vi pratet med Ellen Lindquist, komponist bak spellemannsnominerte «Rehnqvist og Lindquist» om dette, og om likestillingsarbeid, møte med andre kulturer og mer. 

Av Kim Arvid Leon Tran og Solveig Rivenes Lone

Les innlegget i bloggen


"Det å gløyme sitt altfor påtrengande eg" - i samtale med Ståle Kleiberg.

"Det å gløyme sitt altfor påtrengande eg" - i samtale med Ståle Kleiberg.

Komponist Ståle Kleiberg
Foto: Morten Antonsen

Gjennom ein lang karriere som komponist er det ein ting som har vore kjerna av Ståle Kleibergs kompositoriske virke - eit ynskje om å seie noko om å vere eit menneske i verda og "å gløyme sitt altfor påtrengande eg", slik han sjølv seier det.

Av Anders Olai Neerland Kruse

Les innlegget i bloggen


Kombinasjonskomponisten!

Kombinasjonskomponisten!

Birgit Djupedal
Foto: Emil Bager Holm

Få lever utelukkende av kunsten. Resten av oss gjøgler med andre jobber og oppgaver for å kunne overleve som komponister. Hva er da forskjellen på å være amatør eller profesjonell komponist? Måles tittelen «komponist» etter jobben du gjør eller utdanningen og erfaringen du har? spør Birgit Djupedal. 

Les innlegget i bloggen


I skjæringspunktet mellom improvisasjon og komposisjon: Ståle Storløkken om det å være norsk komponist.

I skjæringspunktet mellom improvisasjon og komposisjon: Ståle Storløkken om det å være norsk komponist.

Ståle Storløkken
Foto: Juliane Schütz

Veien fra jazzutdanning ved NTNU til utsolgte konserter på Solsiden har bragt Ståle Storløkken innom det meste norsk musikkliv har å by på. Vi møtte han for å snakke om hva det vil si å være norsk komponist i 2021. Dette intervjuet ble gjort i forbindelse med vår omtale av  forestillingen DRIV under Trondheim Kammermusikkfestival 2021, som Storløkken skrev musikken til. Omtalen av forestillingen kan leses i innlegget.

Av Sondre A. Yggeseth

Les innlegget i bloggen


Kven er ein norsk komponist? - ei tankerekke frå Ingrid Steinkopf

Kven er ein norsk komponist? - ei tankerekke frå Ingrid Steinkopf

Ingrid Steinkopf
Foto: Bitkina Anastasia

Kven er komponisten, og kven kan kalle seg for komponist? Musikar og komponist Ingrid Steinkopf reflekterer rundt desse spørsmåla i denne teksten, og ser på korleis dette relaterer til henne sjølv.

Av Ingrid Steinkopf


Konsertanmeldelse: Rå og sakral åpning av Trondheim Kammermusikkfestival 2021

Konsertanmeldelse: Rå og sakral åpning av Trondheim Kammermusikkfestival 2021

Tine Thing Helseth spiller på KamFests åpningskonsert 2021
Foto: Anders Olai Neerland Kruse
 

Kamfest 2021 opna med ein konsert i Nidarosdomen med 400 publikumarar. Med eit variert program sette det tonen for resten av festivalen, og denne omtalen er den første teksten frå prosjektet om festivalen.

Av Anders Olai Neerland Kruse

10 nov 2021