Studiar

Institutt for samfunnsmedisin og sjukepleie

Studiar

Studie

  • Tre sykepleiestudenter øver med en medstudent
  • Medisinstudent lytter på en annen medisinstudent med stetoskop

  • Tre studenter på lesesal

Studier

Under ser du kva studietilbod Institutt for samfunnsmedisin og sjukepleie tilbyr. Leitar du etter andre studieprogram? Du kan søkja opp alle studium ved NTNU på NTNUs studieside. På nettsidene til fakultetet finn du ei oversikt over alle studiar innan medisin og helsefag som blir tilbode, og dessutan oversikt over utgåtte studieprogram.

 

Eining for helsefagleg simulering ved instituttet tilbyr ferdigheitstrening og simuleringsøvingar til studentar ved andre institutt ved Fakultet for medisin og helsefag ved NTNU, og dessutan kurs for eksterne.

 

Bachelorprogram

Profesjonsstudium - 6-årig

Masterprogram

  • Folkehelse - 2-årig masterprogram
  • Global helse - 2-årig masterprogram
  • Klinisk sjukepleie - erfaringsbasert masterprogram
  • Helsesjukepleie - 2-årig masterprogram
  • Avansert klinisk allmennsjukepleie (nytt frå hausten 2024)
  • Master i spesialsjukepleie - 2-årig masterprogram med studieretningane anestesisjukepleie, barnesjukepleie, intensivsjukepleie, operasjonssjukepleie og kreftsjukepleie (nytt frå hausten 2023)

Instituttet tilbyr felles metodeemne for masterprogram ved Fakultet for medisin og helsevitskap.

Etter- og vidareutdanningar

Kurs og enkeltemne

Tverrfaglege prosjektemne (Ekspertar i team)

Ph.d.-program

Ph.d.-emnar

 

15 nov 2023

Har du spørsmål om studiane til instituttet?

Har du spørsmål om studiane til instituttet?

Her finn du all studieinformasjon for studentar ved Fakultet for medisin og helsevitskap. 

Leiinga ved instituttet.