Studier

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Studier

Studie

  • Tre sykepleiestudenter øver med en medstudent
  • Medisinstudent lytter på en annen medisinstudent med stetoskop

  • Tre studenter på lesesal

Studier

Under ser du hvilke studietilbud Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie tilbyr. Leter du etter andre studieprogram? Du kan søke opp alle studier ved NTNU på NTNUs studieside. På nettsidene til fakultetet finner du en oversikt over alle studier innen medisin og helsefag som tilbys, samt oversikt over utgåtte studieprogram. 

Enhet for helsefaglig simulering ved instituttet tilbyr ferdighetstrening og simuleringsøvelser til studenter ved andre institutt ved Fakultet for medisin og helsefag ved NTNU, samt kurs for eksterne. 

 

Bachelorprogram

Medisinstudiet

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie er involvert i ulike deler av undervisningen på medisinstudiet. 

  • Lege-Pasientkurset (LPK) går over de to første årene i profesjonsstudiet i medisin. Målet er at studenten, gjennom møte med pasienter, medstudenter og skuespillere (F-lab), skal kunne trene opp grunnleggende kliniske ferdigheter som kommunikasjon og praktiske undersøkelsesteknikker.
  • Hovedoppgave IIIA/IIIB Formålet med hovedoppgaven er å videreutvikle  vitenskapelig og problemorienterte tenkemåte som fremmer evne til livslang læring. 
  • Semester IIIC er hovedsakelig viet allmenn-, miljø- og samfunnsmedisin. I løpet av semesteret skal studentene videreutvikle kunnskaper og ferdigheter innen medisinske atferdsfag og lege-pasient-kommunikasjon, miljømedisin, epidemiologi og medisinsk statistikk, samt klinisk beslutningslære, og sette dette inn i en praktisk/klinisk ramme. Dessuten skal studentene tilegne seg nytt stoff innen yrkesfagene allmennmedisin, anvendt samfunnsmedisin og arbeidsmedisin, samt emnefagene miljømedisin, sosialmedisin, forebyggende medisin, geriatri/eldreomsorg, helsetjenesteadministrasjon, helsetjenesteøkonomi og sosial ulikhet i helse, kvinnehelse, samt utvalgte emner innen medisinsk historie, etikk og rettsmedisin. Sentralt i terminen står seks ukers praksis i kommunehelsetjenesten.
  • Semester IIID er et oversiktssemester som skal være en oppsummering av det som tidligere er lært. Fokus er faglig overblikk og helhetlig forståelse. Semesteret er delt inn i forskjellige temauker etter organsystem eller overordnet tema, og er også ispedd noen forelesninger om komplekse allmennmedisinske utfordringer. 

Masterprogram

Jordmorutdanningen er fra 2020 flyttet til Institutt for klinisk og molekylær medisin.

Etter- og videreutdanninger

Kurs

Tverrfaglig prosjektemner (Eksperter i team)

Ph.d.-program

Ph.d.-emner

Her kan du lese mer om ph.d.-utdanningen ved Fakultet for medisin og helse

02 sep 2020

Har du spørsmål om instituttets studier?

Har du spørsmål om instituttets studier?

Her finner du all studieinformasjon for studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. 

Ledelsen ved instituttet.