Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Studier

  • Tre sykepleiestudenter øver med en medstudent
  • Medisinstudent lytter på en annen medisinstudent med stetoskop

  • Tre studenter på lesesal

Under ser du hvilke studietilbud Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie har. Leter du etter andre studieprogram? Du kan søke opp alle studier ved NTNU på NTNUs studieside

Bachelorprogram

Medisinstudiet

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie er involvert i ulike deler av undervisningen på medisinstudiet. 

  • Lege-Pasientkurset (LPK) går over de to første årene i profesjonsstudiet i medisin. Målet er at studenten, gjennom møte med pasienter, medstudenter og skuespillere (F-lab), skal kunne trene opp grunnleggende kliniske ferdigheter som kommunikasjon og praktiske undersøkelsesteknikker.
  • Hovedoppgave IIIA/IIIB Formålet med hovedoppgaven er å videreutvikle  vitenskapelig og problemorienterte tenkemåte som fremmer evne til livslang læring.
  • Semester IIIC (informasjon til studenter - informasjon til leger) er hovedsakelig viet klinisk allmennmedisin, arbeidsmedisin og anvendt samfunnsmedisin. Studentene skal også tilegne seg kunnskap i miljømedisin, sosial- og trygdemedisin, forebyggende medisin, geriatri/eldreomsorg, helsetjenesteadministrasjon, helsetjenesteøkonomi og sosial ulikhet i helse. Semesteret omfatter også utvalgte emner innen medisinsk historie, etikk og rettsmedisin. Sentralt i semesteret står seks ukers praksistjeneste i kommunehelsetjenesten. 
  • Semester IIID er et oversiktssemester som skal være en oppsummering av det som tidligere er lært. Fokus er faglig overblikk og helhetlig forståelse. Semesteret er delt inn i forskjellige temauker etter organsystem eller overordnet tema, og er også ispedd noen forelesninger om komplekse allmennmedisinske utfordringer.

Her kan du lese mer om de andre delene av profesjonsstudiet i medisin

Master-, etter- og videreutdanninger

Kurs

Tverrfaglig prosjektemne

Ph.d.-program

Ph.d.-emner

Her kan du lese mer om ph.d.-utdanningen ved Fakultet for medisin og helse

Wed, 07 Mar 2018 10:32:19 +0100

Enhet for helsefaglig simulering tilbyr ferdighetstrening og simuleringsøvelser til spesifikke profesjoner og tverrprofesjonelt samarbeid. 

Har du spørsmål om instituttets studier?

Her finner du all studieinformasjon for studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. 

Ledelsen ved instituttet.