Studier

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Studier

Studie

  • Tre sykepleiestudenter øver med en medstudent
  • Medisinstudent lytter på en annen medisinstudent med stetoskop

  • Tre studenter på lesesal

Studier

Under ser du hvilke studietilbud Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie tilbyr. Leter du etter andre studieprogram? Du kan søke opp alle studier ved NTNU på NTNUs studieside. På nettsidene til fakultetet finner du en oversikt over alle studier innen medisin og helsefag som tilbys, samt oversikt over utgåtte studieprogram. 

Enhet for helsefaglig simulering ved instituttet tilbyr ferdighetstrening og simuleringsøvelser til studenter ved andre institutt ved Fakultet for medisin og helsefag ved NTNU, samt kurs for eksterne. 

 

Bachelorprogram

Profesjonsstudium - 6-årig

Masterprogram

  • Folkehelse - 2-årig masterprogram
  • Global helse - 2-årig masterprogram
  • Klinisk sykepleie - erfaringsbasert masterprogram
  • Helsesykepleie - 2-årig masterprogram
  • Avansert klinisk allmennsykepleie (nytt fra høsten 2024)
  • Master i spesialsykepleie - 2-årig masterprogram med studieretningene anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie og kreftsykepleie (nytt fra høsten 2023)

Instituttet tilbyr felles metodeemner for masterprogram ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. 

Etter- og videreutdanninger

Kurs og enkeltemner

Tverrfaglig prosjektemner (Eksperter i team)

Ph.d.-program

Ph.d.-emner 

 

20 mar 2023

Har du spørsmål om instituttets studier?

Har du spørsmål om instituttets studier?

Her finner du all studieinformasjon for studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. 

Ledelsen ved instituttet.