Kurs i SKUV-metodikk for sykepleiere

Kurs i SKUV-metodikk for sykepleiere

Dette kurset i systematisk klinisk undersøkelse og vurdering av pasienter (SKUV) retter seg mot sykepleiere i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Helsetjenesten er preget av stor kompleksitet og er i stadig endring. Mange sykepleiere oppgir behov for økt kompetanse i systematisk undersøkelse og vurdering av pasienter.

SKUV-kurset er et praksisnært kurs med fokus på systematisk klinisk undersøkelse og vurdering av pasienter. SKUV-metodikken er fra 2017 ett av læringsutbyttene i alle praksisstudieperioder for sykepleierstudenter både i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Arrangør av kurset er Enhet for helsefaglig simulering ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. 

Veileder instruerer to personer

Innhold i kurset

Deltakerne på kurset får en teoretisk innføring i klinisk undersøkelse av pasienter. Deretter vil det være praktiske ferdighetsøvelser med fokus på systematikk gjennom inspeksjon, auskultasjon, perkusjon og palpasjon.

Hensikten med kurset er todelt og skal bidra til at:

 1. sykepleiere får økt kompetanse i systematisk klinisk undersøkelse av pasienter.
 2. sykepleiere som er praksisveiledere for sykepleierstudenter får tilgang på de samme kunnskaper og ferdigheter som studentene skal ha fokus på gjennom sine praksisstudier.

 

Program

Kl 08:00-08:15: Velkommen, introduksjon og praktiske informasjon

Kl 08:15-11:15: Teoretisk innføring i SKUV metodikken og bruk av ABCDE algoritmen inkl. pauser

 • Undersøkelse og vurdering av luftveier og respirasjon/lunger
 • Undersøkelse og vurdering av hjertet og sirkulasjon
 • Undersøkelse og vurdering av nervesystemet (inkludert psykisk helse) og bevegelsesapparatet
 • Undersøkelse og vurdering av øre, nese hals og svelg
 • Undersøkelse og vurdering av mage/tarm
 • Undersøkelse og vurdering av hud

Kl 11:15-12:00: Lunsj

Kl 12:00-15:30: Praktiske øvelser inkl. pauser

Deltakerne arbeider i grupper gjennom fire forskjellige stasjoner:

 1. luftveier/respirasjon
 2. sirkulasjon
 3. nervesystem/bevegelsesapparat
 4. øre/nese/hals, mage/tarm, hud

Bruk av avanserte simulatorer samt undersøkelser på hverandre

 

Med forbehold om evt endringer. 

09 aug 2022

Kurs våren 2023

Kurs våren 2023

 

SKUV-kurs onsdag 22. mars

Påmelding

Påmeldingen stenger ved 32 påmeldte eller 17. mars 2023.

Påmeldingen er bindende. Endring av navn på deltaker er mulig inntil 1,5 uke før kursstart. Deretter kommer et administrasjonsgebyr på kr 200,-.

Med forbehold om endringer

 SKUV-kurs onsdag 10. mai

Påmelding

Påmeldingen stenger ved 32 påmeldte eller fredag 5. mai 2023

Påmeldingen er bindende. Endring av navn på deltaker er mulig inntil 1,5 uke før kursstart. Deretter kommer et administrasjonsgebyr på kr 200,-.

Med forbehold om endringer

06 jan 2023