Kurs i systematiske kliniske undersøkelser og vurderinger for helsefagutdannede

Kurs i systematiske kliniske undersøkelser og vurderinger for helsefagutdannede

Dette kurset i systematisk klinisk undersøkelse og vurdering av pasienter retter seg mot sykepleiere i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Helsetjenesten er preget av stor kompleksitet og er i stadig endring. Mange sykepleiere oppgir behov for økt kompetanse i systematisk undersøkelse og vurdering av pasienter.

Kurset er et praksisnært kurs med fokus på systematisk klinisk undersøkelse og vurdering av pasienter. 

Arrangør av kurset er Enhet for helsefaglig simulering ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. 

Veileder instruerer to personer

Innhold i kurset

Deltakerne på kurset får en teoretisk innføring i klinisk undersøkelse av pasienter. Deretter vil det være praktiske ferdighetsøvelser med fokus på systematikk gjennom inspeksjon, auskultasjon, perkusjon og palpasjon.

Hensikten med kurset er todelt og skal bidra til at:

  1. sykepleiere får økt kompetanse i systematisk klinisk undersøkelse av pasienter.
  2. sykepleiere som er praksisveiledere for sykepleierstudenter får tilgang på de samme kunnskaper og ferdigheter som studentene skal ha fokus på gjennom sine praksisstudier.

 

Program

08.30 – 08.55: Velkommen, introduksjon og praktisk informasjon, litt om de forskjellige undersøkelsesteknikkene; inspeksjon, palpasjon, perkusjon og auskultasjon.

08.55- 09.05 Pause med forflytning til EHS (Enhet for helsefaglig simulering)

09.05-10.20 Sesjon I - Øvelser - luftvei og respirasjon. Forelesning og ferdighetstrening forløpende.

10.20-10.30: Pause med kaffe.

10.30-11.45: Sesjon II - Øvelser - sirkulasjon. Forelesning og ferdighetstrening forløpende.

11.45-12.15: Det serveres lunsj.

12.15-13.30: Sesjon III, Øvelser - hode, nevrologi, muskel og skjelett, mental status. Forelesning og ferdighetstrening forløpende.

13.30-13.45: Kaffe med kanelsnurr.

13.45-15.00: Sesjon IV – Øvelser - abdomen, øre/nese/hals og svelg. Forelesning og ferdighetstrening forløpende.

15.00-15.30: Hvordan anvende kunnskap om undersøkelse og vurderinger. Eksempler fra praksis og diskusjon. Oppsummering og utlevering av kursbevis.

Vi bruker avanserte simulatorer og vi undersøker hverandre.

Med forbehold om endringer.

30 jun 2023

Kurs høsten 2023

Kurs høsten 2023

 

Kurs onsdag 27. september

Påmelding

Påmeldingen stenger ved 32 påmeldte.

Påmeldingen er bindende. Endring av navn på deltaker er mulig inntil 1,5 uke før kursstart. Deretter kommer et administrasjonsgebyr på kr 200,-.

Med forbehold om endringer

 Kurs onsdag 13. desember

Påmelding

Påmeldingen stenger ved 32 påmeldte.

Påmeldingen er bindende. Endring av navn på deltaker er mulig inntil 1,5 uke før kursstart. Deretter kommer et administrasjonsgebyr på kr 200,-.

Med forbehold om endringer

22 jun 2023