Klinisk sykepleie

Erfaringsbasert masterprogram - Gjøvik, Trondheim og Ålesund

Klinisk sykepleie

Studenter på Bibliotek for medisin og helsefag ved NTNU. Bilde
Foto: Geir Mogen/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Erfaringsbasert

 • Deltid
 • 15. april Søknadsfrist

Klinisk sykepleie - forside

Om klinisk sykepleie

Er du en sykepleier som har tatt en videreutdanning og har lyst til å bygge på med en mastergrad?

Ved NTNU kan du ta en masterpåbygning i klinisk sykepleie. Studiet går i utgangspunktet på deltid, men det er mulig å ta masterpåbygningen også som et heltidsstudium. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april 

Vi tilbyr følgene opptaksalternativer:

 • Masterpåbyging på 30 studiepoeng til deg som fra før har en videreutdanning ved NTNU (opptak i 2019 eller senere) i anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie eller operasjonssykepleie. Oppstart  er i januar 2022.
 • Masterpåbygning på 60 studiepoeng for deg som fra før har en videreutdanning ved NTNU (opptak i 2019 eller senere) i kreftsykepleie. Oppstart er i august 2021. 
 • Masterpåbygning i avansert klinisk sykepleie for deg som har en annen relevant videreutdanning på minimum 60 studiepoeng fra før. Oppstart er i august 2021.

Vi tar opp studenter i Gjøvik, Trondheim og Ålesund. Du søker om opptak via NTNUs Søknadsweb.


Jobbmuligheter

Etter fullført master i klinisk sykepleie vil du kunne ta et utvidet ansvar for omsorg og behandling av pasienter i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Du vil ha kompetanse til å jobbe i fagutviklingsstillinger og kunne bidra i forskning og innovasjonsarbeid.


Videre studier

Etter å ha fullført master i klinisk sykepleie ved NTNU det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).


Studiets oppbygging

Master i klinisk sykepleie har et omfang på 120 studiepoeng, og gjennomføres på deltid. Dette inkluderer innpassing av videreutdanningen som du har fra før. Masterpåbygningens omfang avhenger av hvilken videreutdanning du har. 


Studiemiljø

Hvordan er det å være student på master i klinisk sykepleie ved NTNU?


Utenlandsopphold

Som student har du mulighet til å ta deler av de kliniske praksisstudiene i utlandet. 


Læringsutbytte

Når du har fullført master i klinisk sykepleie, forventes det at du har oppnådd studieprogrammets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Kontakt

Vi har studieveiledere både i Gjøvik, Trondheim og Ålesund. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om master i klinisk sykepleie.studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: MKLISP
 • Gradsnavn: Master i klinisk sykepleie
 • Studiepoeng: 120
 • Ansvarlig: Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Karakterkrav: C
 • Studiested: Ålesund, Gjøvik, Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


FAQ opptak

Ofte stilte spørsmål og svar om opptak.