Klinisk sykepleie

Erfaringsbasert masterprogram - Gjøvik, Trondheim og Ålesund

Klinisk sykepleie

Studenter på Bibliotek for medisin og helsefag ved NTNU. Bilde
Foto: Geir Mogen/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Erfaringsbasert

Klinisk sykepleie - forside

Om klinisk sykepleie

Klinisk sykepleie har ikke opptak høsten 2024.

Er du en sykepleier som har tatt en videreutdanning og har lyst til å bygge på til en mastergrad?

Ved NTNU kan du ta en masterpåbygging i klinisk sykepleie. Det er mulig å ta masterpåbyggingen som et deltids- eller heltidsstudium.


Søk opptak

Klinisk sykepleie har ikke opptak høsten 2024.

Vi tilbyr følgene opptaksalternativer:

  • Masterpåbygging på 30 studiepoeng til deg som fra før har en videreutdanning ved NTNU (opptak i 2019 eller senere) i anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie eller operasjonssykepleie. Oppstart er i januar 2024. Tilbys i Gjøvik, Trondheim og Ålesund.
  • Masterpåbygging i klinisk sykepleie for deg som har en annen relevant videreutdanning på minimum 60 studiepoeng fra før. Oppstart er i august 2023. Tilbys i Trondheim.

​​Du søker om opptak via NTNUs Søknadsweb.


Jobbmuligheter

Etter fullført master i klinisk sykepleie vil du kunne ta et utvidet ansvar for omsorg og behandling av pasienter i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Du vil ha kompetanse til å jobbe i fagutviklingsstillinger og kunne bidra i forskning og innovasjonsarbeid.


Videre studier

Etter å ha fullført master i klinisk sykepleie ved NTNU det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).


Studiets oppbygging

Master i klinisk sykepleie har et omfang på 120 studiepoeng. Dette inkluderer innpassing av videreutdanningen som du har fra før.


Studiemiljø

Hvordan er det å være student på master i klinisk sykepleie ved NTNU?


Utenlandsopphold

Som student har du mulighet til å ta deler av de kliniske praksisstudiene i utlandet. 


Læringsutbytte

Når du har fullført master i klinisk sykepleie, forventes det at du har oppnådd studieprogrammets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Kontakt

Vi har studieveiledere både i Gjøvik, Trondheim og Ålesund. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om master i klinisk sykepleie.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel