Klinisk sykepleie

Erfaringsbasert masterprogram - Gjøvik, Trondheim og Ålesund

Klinisk sykepleie

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Erfaringsbasert

  • Deltid
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Har du søkt om studieplass? Få nyttige tips i facebookgruppen for søkere til NTNU i Gjøvik.

Viktige datoer

Immatrikulering 10. august

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at du skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered deg på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangement.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er ennå ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

NB! Det er ikke obligatorisk oppmøte på immatrikuleringen.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Orienteringsmøte for master i klinisk sykepleie 17. august

Du som skal ta en full master (120 studiepoeng) skal møte klokken 09:15 i rom S310 i Smaragd-bygget. Hvis du skal ta masterpåbygning (tredje og fjerde studieår), skal du møte klokken 09.15 i rom S415 i Smaragd-bygget.

På orienteringsmøtet vil du møte lærere, studieveileder og dine medstudenter, og du får praktisk informasjon om studieprogrammet ditt. 

Det er obligatorisk oppmøte på orienteringsmøtet. Dersom du ikke har anledning til å møte, er det viktig at du gir oss beskjed om dette på forhånd. Du risikerer ellers å miste studieplassen din.

Undervisning ved studiestart

Full master: Det timeplan og undervisning hver dag i uke 34 unntatt fredag. Du har all undervisning i det første emnet SYG3101 i uke 34 og 37 på campus på Gjøvik, og det blir felles undervisning med Ålesund.

Masterpåbygning: Det er timeplan og undervisning 17.08 og 18.08. 


Kan du ikke møte til studiestart?

Det er obligatorisk oppmøte ved oppstart. Dersom du likevel ikke kan møte, må du registrere deg i dette skjemaet 


Politiattest

Du må må levere politiattest for å begynne på dette studieprogrammet.

Hvis du har politiattest med merknad, må du levere denne senest tre uker etter at du har fått tilbud om studieplass. Denne sendes til NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, 7491 Trondheim. Merk konvolutten med Bernt N. Særsten.

Hvis du har politiattest uten merknad, leverer du denne ved studiestart. 


Taushetserklæring

Som student ved Fakultet for medisin og helsevitenskap kan du få tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Derfor skal alle studenter signere en taushetserklæring.

» Taushetserklæringsskjema finner du her

Taushetserklæringen leveres elektronisk innen 15. september.


Nyttig å vite

Studiestart og registrering:
Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU i Gjøvik
Billettpriser og rutetider

Kart over NTNU
Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Studentliv
Få oversikt over hva du kan gjøre som student i Gjøvik


Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjons-plattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under studiets oppbygning.

Om du ikke finner ditt emne, så vil det være klart til studiestart. Pensum vil bli informert om etter studiestart.


Tilrettelegging av din studiehverdag

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet. Har du behov tilrettelegging vil vi gjerne få kontakt med deg så så snart som mulig etter at du har fått opptak, slik at studietiden ved NTNU blir best mulig.

For tilrettelegging på campus Gjøvik, send en e-post til studier@gjovik.ntnu.no.

NB. Ikke send sensitiv informasjon i e-post, dette sender du til oss som vanlig brevpost.

Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU.

Har du søkt om studieplass? Få nyttige tips i facebookgruppen for søkere til NTNU i Ålesund.

Viktige datoer

Immatrikulering 10. august

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at du skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered deg på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangement.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er ennå ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

NB! Det er ikke obligatorisk oppmøte på immatrikuleringen.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Orienteringsmøte

Orienteringsmøte for master i klinisk sykepleie i Ålesund er mandag 17. august klokken 10:15 i auditoriet Åse i Ankeret. Møt gjerne opp klokken 09:45 for registrering. 

På orienteringsmøtet vil du møte lærere, studieveileder og dine medstudenter, og du får praktisk informasjon om studieprogrammet ditt.

Det er obligatorisk oppmøte på orienteringsmøtet. Dersom du ikke har anledning til å møte, er det viktig at du gir oss beskjed om dette på forhånd. Du risikerer ellers å miste studieplassen din.


Politiattest

Du må må levere politiattest for å begynne på dette studieprogrammet.

Hvis du har politiattest med merknad, må du levere denne senest tre uker etter at du har fått tilbud om studieplass. Denne sendes til NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, 7491 Trondheim. Merk konvolutten med Bernt N. Særsten.

Hvis du har politiattest uten merknad, leverer du denne ved studiestart. 


Taushetserklæring

Som student ved Fakultet for medisin og helsevitenskap kan du få tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Derfor skal alle studenter signere en taushetserklæring.

» Taushetserklæringsskjema finner du her

Taushetserklæringen leveres elektronisk innen 15. september.


Nyttig å vite

Studiestart og registrering:
Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU
Billettpriser og rutetider

Kart over NTNU
Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Studentliv
Få oversikt over hva du kan gjøre som student i Ålesund


Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjons-plattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne på studieprogramsidene.

Om du ikke finner ditt emne, så vil det være klart til studiestart. Pensum vil bli informert om etter studiestart.


Tilrettelegging av din studiehverdag

Har du behov tilrettelegging av studiene vil vi gjerne få kontakt med deg så tidlig som mulig, slik at studietiden ved NTNU blir best mulig.

Sende e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no.
NB! Ikke send sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Les mer om tilrettelegging

Klinisk sykepleie - forside

Om klinisk sykepleie

Er du sykepleier og har lyst til å ta en mastergrad i klinisk sykepleie?

Ved NTNU kan du både ta en full master på 120 studiepoeng eller en masterpåbygning på 30 eller 60 studiepoeng hvis du har tatt en relevant videreutdanning fra før.  


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april (studieretning avansert klinisk sykepleie). Opptak i Gjøvik og Ålesund. Du kan også ta masterpåbygning i avansert klinisk sykepleie hvis du har tatt en relevant videreutdanning fra før.

Søknadsfrist 15. oktober (studieretning anestesi-, barne-, intensiv- og oprasjonssykepleie). Gjelder for studenter som har tatt videreutdanning ved NTNU med opptak høsten 2019 eller senere. Opptak i Gjøvik, Trondheim og Ålesund. 

Du søker om opptak via NTNUs Søknadsweb.


Jobbmuligheter

Etter fullført master i klinisk sykepleie vil du kunne ta et utvidet ansvar for omsorg og behandling av pasienter i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Du vil ha kompetanse til å jobbe i fagutviklingsstillinger og kunne bidra i forskning og innovasjonsarbeid.


Videre studier

Etter å ha fullført master i klinisk sykepleie ved NTNU det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).


Studiets oppbygging

Master i klinisk sykepleie har et omfang på 120 studiepoeng, og gjennomføres på deltid. Du kan både ta full master på 120 studiepoeng, med fordypning i avansert klinisk sykepleie, masterpåbygning på 30 studiepoeng hvis du har tatt videreutdanning i anestesi- barne-, intensiv- eller operasjonssykepleie ved NTNU (opptak til videreutdanning i 2019 eller senere) og masterpåbygning på 60 studiepoeng hvis du har tatt videreutdanning  kreftsykepleie en annen relevant videreutdanning fra før.


Studieveiledning

Vi har studieveiledere både i Gjøvik, Trondheim og Ålesund. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om master i klinisk sykepleie.


Læringsutbytte

Når du har fullført master i klinisk sykepleie, forventes det at du har oppnådd studieprogrammets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: MKLISP
  • Gradsnavn: Master i klinisk sykepleie
  • Studiepoeng: 120
  • Studiested: Campus Ålesund, ÅlesundCampus Gjøvik, GjøvikØya, Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.