Klinisk sykepleie

Erfaringsbasert masterprogram - Gjøvik, Trondheim og Ålesund

Klinisk sykepleie

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Erfaringsbasert

  • Deltid
  • 15. april Søknadsfrist

Klinisk sykepleie - forside

Om klinisk sykepleie

Er du sykepleier og har lyst til å ta en mastergrad i klinisk sykepleie?

Ved NTNU kan du både ta en full master på 120 studiepoeng eller en masterpåbygning på 30 eller 60 studiepoeng hvis du har tatt en relevant videreutdanning fra før.  


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april (studieretning avansert klinisk sykepleie). Opptak i Gjøvik og Ålesund. Du kan også ta masterpåbygning i avansert klinisk sykepleie hvis du har tatt en relevant videreutdanning fra før.

Søknadsfrist 15. oktober (studieretning anestesi-, barne-, intensiv- og oprasjonssykepleie). Gjelder for studenter som har tatt videreutdanning ved NTNU med opptak høsten 2019 eller senere. Opptak i Gjøvik, Trondheim og Ålesund. 

Du søker om opptak via NTNUs Søknadsweb.


Jobbmuligheter

Etter fullført master i klinisk sykepleie vil du kunne ta et utvidet ansvar for omsorg og behandling av pasienter i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Du vil ha kompetanse til å jobbe i fagutviklingsstillinger og kunne bidra i forskning og innovasjonsarbeid.


Videre studier

Etter å ha fullført master i klinisk sykepleie ved NTNU det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).


Studiets oppbygging

Master i klinisk sykepleie har et omfang på 120 studiepoeng, og gjennomføres på deltid. Du kan både ta full master på 120 studiepoeng, med fordypning i avansert klinisk sykepleie, masterpåbygning på 30 studiepoeng hvis du har tatt videreutdanning i anestesi- barne-, intensiv- eller operasjonssykepleie ved NTNU (opptak til videreutdanning i 2019 eller senere) og masterpåbygning på 60 studiepoeng hvis du har tatt videreutdanning  kreftsykepleie en annen relevant videreutdanning fra før.


Studieveiledning

Vi har studieveiledere både i Gjøvik, Trondheim og Ålesund. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om master i klinisk sykepleie.


Læringsutbytte

Når du har fullført master i klinisk sykepleie, forventes det at du har oppnådd studieprogrammets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: MKLISP
  • Gradsnavn: Master i klinisk sykepleie
  • Studiepoeng: 120
  • Studiested: Campus Ålesund, ÅlesundCampus Gjøvik, GjøvikØya, Trondheim

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.