Klinisk sykepleie

Erfaringsbasert masterprogram - Gjøvik, Trondheim og Ålesund

Klinisk sykepleie

 

Om klinisk sykepleie

Er du sykepleier og har lyst til å ta en videreutdanning som munner ut i en mastergrad? Siden klinisk sykepleie er knyttet til den praktiske hverdagen, vil dette studietilbudet gi deg avansert kunnskap i møte med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere. Du vil også få økt kunnskap innen fagutvikling og forskning som du vil ha nytte av i den kliniske hverdagen.  

Når du søker om opptak, velger du mellom seks ulike studieretninger/spesialiseringer (se under).

Hvis du har en videreutdanning i sykepleie på minimum 60 studiepoeng fra før, kan du søke om opptak til siste del av studiet og søke om innpassing for utdanningen du har tatt fra før. 


Søk opptak

Master i klinisk sykepleie er et tilbud til deg som har fullført en bachelor eller tilsvarende i sykepleie, har norsk autorisasjon som sykepleier og minimum to års relevant yrkeserfaring. Søknadsfristen er 15. april. Vi tar opp studenter i Gjøvik, Trondheim og Ålesund.


Jobbmuligheter

Master i klinisk sykepleie ved NTNU inkluderer videreutdanning i valgt spesialisering. Fullført master gjør deg dessuen kvalifisert til å kunne kritisk vurdere forskningsresultater, i tillegg til å kunne initiere, planlegge, gjennomføre og formidle egne forsknings- og utviklingsarbeider. En master i klinisk sykepleie kvalifiserer for opptak til forskerutdanning (ph.d.). 


Videre studier

Etter å ha fullført master i klinisk sykepleie ved NTNU det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).


Studiets oppbygging

Master i klinisk sykepleie har et omfang på 120 studiepoeng. Når du søker opptak velger du mellom seks ulike studieretninger:

Studieretning Gjøvik Trondheim Ålesund Heltid/ deltid
Anestesisykepleie X X X Heltid
Avansert klinisk sykepleie X   X Deltid
Barnesykepleie   X   Heltid
Intensivsykepleie X X X Heltid
Kreftsykepleie   X X Deltid
Operasjonssykepleie X X X Heltid

Studieveiledning

Vi har studieveiledere både i Gjøvik, Trondheim og Ålesund. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om master i klinisk sykepleie.

Faktaboks

Fakta

Gradsnavn: Master i klinisk sykepleie

Studieprogramkode: MKLISP
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid og deltid (avhengig av studieretning)
Undervisningsspråk: Norsk 
Karakterkrav: C
Søknadsfrist: 15. april

Studiested: Gjøvik, Trondheim (Øya) eller Ålesund

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.