Folkehelse

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Folkehelse

Bilde av bestefar og barnebarn

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at du skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered deg på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangement.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er ennå ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Det er ikke obligatorisk oppmøte på immatrikuleringen.

Les mer om immatrikuleringen 2020

På orienteringsmøtet vil du møte lærere, studieveileder og dine medstudenter, og du får praktisk informasjon om studieprogrammet ditt. Det er obligatorisk oppmøte på orienteringsmøtet.

På grunn av koronarestriksjonene vet vi ennå ikke om orienteringsmøtet gjennomføres digitalt eller ved fysisk oppmøte. Nærmere informasjon om tid og sted kommer senere. 

Som student ved Fakultet for medisin og helsevitenskap kan du få tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Derfor skal alle studenter signere en taushetserklæring.

» Taushetserklæringsskjema finner du her

Taushetserklæringen leveres elektronisk innen 15. september.

SOMA er linjeforeningen for masterstudentene ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. De har ulike faglige og sosiale aktiviteter i løpet av studieåret, deriblant en fadderuke for nye studenter.

Mer informasjon om fadderuka kommer senere.

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning». Om du ikke finner timplanen under emnet ditt, vil den være klart til studiestart.

Pensum

Pensumlistene finnes du på Blackboard, som du får tilgang til etter at du er registrert som student på studieprogrammet.

Hvis du har behov for tilrettelegging av din studiehverdag er det viktig at du tar kontakt med studieveileder så snart som mulig etter at du har fått opptak.

Se gjerne også vår video om tilrettelegging

Folkehelse

Om folkehelse

Vannkvalitet og vaksine, gulrot og gangvei, natur og nærhet – hva gir god folkehelse?

Master i folkehelse er studiet av hvordan vi kan arbeide for å nå målene i folkehelsearbeidet: å fremme befolkningens helse, trivsel, gode og sosiale forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via NTNU søknadsweb. Vi tar opp 30 studenter i Trondheim.


Jobbmuligheter

I frivillig, offentlig og privat sektor trengs systematisk tilnærming til folkehelse både lokalt, nasjonalt og globalt. Forebyggende og helsefremmende arbeid er en viktig del av de fleste områder, som helse og omsorg, oppvekst, beredskap, samfunnsplanlegging, arbeid og fritid. En master i folkehelse ved NTNU gir deg kompetanse til å arbeide i dette spenningsfeltet.


Videre studier

Etter å ha fullført master i folkehelse ved NTNU det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

Master i folkehelse er et fulltidsstudium som går over to år, men du kan søke om å ta studiet på deltid over fire år. Undervisningen er dels lagt til blokkuker.

Studieprogrammet består av obligatoriske og valgfrie emner i folkehelse og forskningsmetode, i tillegg til en masteroppgave. 


Studieveiledning

Kontakt gjerne vår studieveileder hvis du har spørsmål om master i folkehelse.


Studiemiljø

Hvordan er det å være masterstudent i Trondheim?


Utenlandsopphold

Som masterstudent i folkehelse har du mulighet til å ta deler av studiet i utlandet.


Læringsutbytte

Når du har fullført master i folkehelse, forventes det at du har oppnådd studieprogrammets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Video

Fakta

Fakta

Gradsnavn: Master i folkehelse

Studieprogramkode: MFHLS
Studiepoeng: 120
Undervisningsspråk: Norsk og engelsk
Karakterkrav: C

Studiested: Trondheim (Øya)

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Immatrikulering 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff.  Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.