Masterprogram 2-årig, Gjøvik og Trondheim

Folkehelse

Bilde av bestefar og barnebarn
 

Om folkehelse

En master i folkehelse ved NTNU gir deg en solid tverrfaglig forståelse av folkehelsearbeidet. Du får en bred innføring i hvordan både forebygging og helsefremmende arbeid påvirker menneskers helse og sykdom, og hvordan vi kan jobbe systematisk for å løse folkehelseutfordringene. 


Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Master i folkehelse er et tilbud til deg som har fullført en treårig helse- og sosialfaglig, samfunnsvitenskapelig, naturvitenskapelig eller humanistisk bachelorutdanning med relevans for folkehelsearbeidet, eller en utdanning innen medisin, psykologi eller tannhelse minimum tilsvarende treårig bachelorutdanning.

Vi tar opp studenter både på Gjøvik og i Trondheim.


Jobbmuligheter

En master i folkehelse fra NTNU gir deg kompetanse til å arbeide systematisk med folkehelsearbeidet både på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Studiet kvalifiserer deg til folkehelsearbeid i offentlig og privat sektor, samt i frivillige organisasjoner. Dette kan være jobber innenfor forebyggende og helsefremmende arbeid samt arbeid med forskning, fagutvikling og ledelse, eller i vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler.

Master i folkehelse er et fulltidsstudium som går over to år, men du kan søke om å ta studiet på deltid over fire år. Undervisningen er samlingsbasert.

Studieprogrammet består av obligatoriske og valgfrie emner i folkehelse og forskningsmetode, i tillegg til en masteroppgave. 


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere hvis du har spørsmål om master i folkehelse.

Thu, 01 Mar 2018 12:39:06 +0100
Fakta

Gradsnavn: Master i folkehelse

Studieprogramkode: MFHLS
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid
Undervisningsspråk: Norsk og engelsk
Karakterkrav: C
Søknadsfrist: 15. april

Studiested: Gjøvik eller Trondheim (Øya)

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilke vei du velger kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.