Folkehelse

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Folkehelse

Bilde av bestefar og barnebarn

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Folkehelse

Om folkehelse

Vannkvalitet og vaksine, gulrot og gangvei, natur og nærhet – hva gir god folkehelse?

Master i folkehelse er studiet av hvordan vi kan arbeide for å nå målene i folkehelsearbeidet: å fremme befolkningens helse, trivsel, gode og sosiale forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via NTNU søknadsweb. Vi tar opp 30 studenter i Trondheim.


Jobbmuligheter

I frivillig, offentlig og privat sektor trengs systematisk tilnærming til folkehelse både lokalt, nasjonalt og globalt. Forebyggende og helsefremmende arbeid er en viktig del av de fleste områder, som helse og omsorg, oppvekst, beredskap, samfunnsplanlegging, arbeid og fritid. En master i folkehelse ved NTNU gir deg kompetanse til å arbeide i dette spenningsfeltet.


Videre studier

Etter å ha fullført master i folkehelse ved NTNU det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

Master i folkehelse er et fulltidsstudium som går over to år, men du kan søke om å ta studiet på deltid over fire år. Undervisningen er dels lagt til blokkuker.

Studieprogrammet består av obligatoriske og valgfrie emner i folkehelse og forskningsmetode, i tillegg til en masteroppgave. 


Studieveiledning

Kontakt gjerne vår studieveileder hvis du har spørsmål om master i folkehelse.


Studiemiljø

Hvordan er det å være masterstudent i Trondheim?


Utenlandsopphold

Som masterstudent i folkehelse har du mulighet til å ta deler av studiet i utlandet.


Læringsutbytte

Når du har fullført master i folkehelse, forventes det at du har oppnådd studieprogrammets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Video

Fakta

Fakta

Gradsnavn: Master i folkehelse

Studieprogramkode: MFHLS
Studiepoeng: 120
Undervisningsspråk: Norsk og engelsk
Karakterkrav: C

Studiested: Trondheim (Øya)

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.