Masterprogram 2-årig, Gjøvik og Trondheim

Folkehelse

Bilde av bestefar og barnebarn

Om folkehelse

En master i folkehelse ved NTNU gir deg en solid tverrfaglig forståelse av folkehelsearbeidet. Du får en bred innføring i hvordan både forebygging og helsefremmende arbeid påvirker menneskers helse og sykdom, og hvordan vi kan jobbe systematisk for å løse folkehelseutfordringene. 


Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar opp studenter både på Gjøvik og i Trondheim.


Jobbmuligheter

En master i folkehelse fra NTNU gir deg kompetanse til å arbeide systematisk med folkehelsearbeidet både på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Studiet kvalifiserer deg til folkehelsearbeid i offentlig og privat sektor, samt i frivillige organisasjoner. Dette kan være jobber innenfor forebyggende og helsefremmende arbeid samt arbeid med forskning, fagutvikling og ledelse, eller i vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler.


Videre studier

Etter å ha fullført master i folkehelse ved NTNU det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

Master i folkehelse er et fulltidsstudium som går over to år, men du kan søke om å ta studiet på deltid over fire år. Undervisningen er samlingsbasert.

Studieprogrammet består av obligatoriske og valgfrie emner i folkehelse og forskningsmetode, i tillegg til en masteroppgave. 


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere hvis du har spørsmål om master i folkehelse.

Fakta

Gradsnavn: Master i folkehelse

Studieprogramkode: MFHLS
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid
Undervisningsspråk: Norsk og engelsk
Karakterkrav: C
Søknadsfrist: 15. april

Studiested: Gjøvik eller Trondheim (Øya)

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie