Masterprogram 2-årig, Gjøvik og Trondheim

Folkehelse

Bilde av bestefar og barnebarn

Studiestart

Nye masterstudenter i folkehelse må delta på obligatorisk seminar torsdag 15. august og fredag 16. august. Trykk på lenken i overskriften for å lese mer om dette og andre arrangementer og gjøremål i forbindelse med studiestart.


Om folkehelse

Vannkvalitet og vaksine, gulrot og gangvei, natur og nærhet – hva gir god folkehelse?

Systematisk satsing kan løse folkehelseutfordringene. En master i folkehelse ved NTNU gir deg en solid tverrfaglig forståelse av hva som påvirker hverdagen vår.


Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar opp studenter både på Gjøvik og i Trondheim.


Jobbmuligheter

I frivillig, offentlig og privat sektor trengs systematisk tilnærming til folkehelse både lokalt, nasjonalt og globalt. Forebyggende og helsefremmende arbeid er en viktig del av de fleste områder, som helse og omsorg, oppvekst, beredskap, samfunnsplanlegging, arbeid og fritid. En master i folkehelse ved NTNU gir deg kompetanse til å arbeide i dette spenningsfeltet.


Videre studier

Etter å ha fullført master i folkehelse ved NTNU det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

Master i folkehelse er et fulltidsstudium som går over to år, men du kan søke om å ta studiet på deltid over fire år. Undervisningen er samlingsbasert.

Studieprogrammet består av obligatoriske og valgfrie emner i folkehelse og forskningsmetode, i tillegg til en masteroppgave. 


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere hvis du har spørsmål om master i folkehelse.

Fakta

Gradsnavn: Master i folkehelse

Studieprogramkode: MFHLS
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid
Undervisningsspråk: Norsk og engelsk
Karakterkrav: C
Søknadsfrist: 15. april

Studiested: Gjøvik eller Trondheim (Øya)

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie