Folkehelse

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Folkehelse

Bilde av bestefar og barnebarn

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Folkehelse

Om folkehelse

Vannkvalitet og vaksine, gulrot og gangvei, natur og nærhet – hva gir god folkehelse? Master i folkehelse er studiet av hvordan vi kan fremme befolkningens helse, trivsel, gode og sosiale forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar opp 42 studenter i Trondheim. 12 av plassene er forbeholdt søkere som har påbegynt eller fullført videreutdanning i aldring og eldres helse (opptak i 2019) eller helsesykepleie (opptak i 2020) ved NTNU.


Jobbmuligheter

Det trengs en systematisk tilnærming til folkehelse både lokalt, nasjonalt og globalt. Forebyggende og helsefremmende arbeid er en viktig del av de fleste områder, som helse og omsorg, oppvekst, beredskap, samfunnsplanlegging, arbeid og fritid. En master i folkehelse ved NTNU gir deg kompetanse til å arbeide i dette spenningsfeltet.


Videre studier

Etter å ha fullført master i folkehelse ved NTNU det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

Master i folkehelse er et fulltidsstudium som går over to år, men du kan søke om å ta studiet på deltid over fire år. 


Studiemiljø

Hvordan er det å være masterstudent i Trondheim?


Utenlandsopphold

Som masterstudent i folkehelse har du mulighet til å ta deler av studiet i utlandet.


Læringsutbytte

Når du har fullført master i folkehelse, forventes det at du har oppnådd studieprogrammets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Kontakt

Kontakt gjerne vår studieveileder hvis du har spørsmål om master i folkehelse.

Video

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: MFHLS
  • Gradsnavn: Master i folkehelse
  • Studiepoeng: 120
  • Adgangsbegrensning: Ja
  • Ansvarlig: Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
  • Søknadskoder: 1613 (full master) / 1789 (masterpåbygning 2. år)
  • Studiested: Trondheim

Studiestart 2021

Studiestart 2021

Lurer du på når og hvor du skal møte første studiedag? 

Her vil det komme mer informasjon om studiestart etter 15. juni. 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


Møt NTNU

Se oversikt over arrangement og få informasjon om våre studier.

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?