Lege-Pasient kurset

Lege-Pasient kurset

Lege-Pasient kurset (LPK) går over de to første årene i profesjonsstudiet i medisin. Målet er at studenten, gjennom møte med pasienter, medstudenter og skuespillere (F-lab), skal kunne trene opp grunnleggende kliniske ferdigheter som kommunikasjon og praktiske undersøkelsesteknikker.

Møtet med pasienten utfordrer studentens og legens totale kompetanse. Kurset legger derfor vekt på kunnskap, ferdigheter, holdninger og hvordan disse integreres gjennom virkelighetsnære situasjoner. Et annet viktig element i studentens totale kompetanse er forholdet mellom det personlige og det profesjonelle. Studenten vil derfor få veiledning knyttet til personlig utvikling.

Allerede i 1993 introduserte Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, som et av de første i Europa, problembasert læring og vektla tidlig pasientkontakt og kommunikasjonstrening. Siden har mange medisinske fakulteter fulgt NTNUs eksempel.

Les mer om program og mål for Lege-Pasient kurset
 

 

Ferdighetslab

På legesenter

Eksamen