Sykepleie

Bachelorprogram, 3-årig - Gjøvik, Trondheim og Ålesund

Sykepleie

Sykepleierstudenter med pasentsimulator i seng Bilde
Foto: Geir Mogen/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Sykepleie -forside

Om sykepleie

Som sykepleier er du med på å fremme helse og behandle sykdom. Du får anledning til å samarbeide med andre, ta ansvar, og utøve sykepleie til mennesker i alle livsfaser. Bachelor i sykepleie består av både teoretiske og praktiske studier, og gjennom studietiden får du læring, erfaring og kunnskap om hvordan det er å arbeide som sykepleier. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via Samordna opptak. Vi tar opp 210 studenter i Gjøvik, 260 studenter i Trondheim og 155 studenter i Ålesund.

Opptaksgrensen i førstegangsvitnemålskvoten i 2020 var på 41,7 poeng i Gjøvik, 50,9 poeng i Trondheim og 44,3 poeng i Ålesund.


Jobbmuligheter

Bachelor i sykepleie gir deg et sikkert yrke og varierte jobbmuligheter. Du kan jobbe innen alle felt av helsetjenesten. Behovet for sykepleiere er stort og arbeids­mulighetene er utallige, både i offentlig og privat sektor, og i inn- og utland.


Videre studier

Bachelor i syepleie kvalifiserer deg for en rekke masterprogram og videreutdanninger. NTNU tilbyr blant annet master i jordmorfag og master i klinisk sykepleie, i tillegg til videreutdanninger i blant annet anestesisykepleie, avansert sykepleie, barnesykepleie, helsesykepleie (helsesøster), intensivsykepleie, kardiologisk sykepleie, kreftsykepleie, operasjonssykepleie og psykisk helsearbeid.  


Studiets oppbygning

Bachelor i sykepleie er på 180 studiepoeng, og gjennomføres normalt på tre år. Undervisningen er variert, og du veksler mellom studier ved universitetet og praksisstudier i ulike deler av helsetjenesten.


Studiemiljø

Hvordan er det å være student i sykepleie ved NTNU i Gjøvik, Trondheim og Ålesund?


Utenlandsopphold

Som sykepleierstudent ved NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Vi har avtaler med institusjoner i mange deler av verden.


Læringsutbytte

Når du har fullført bachelor i sykepleie, forventes det at du har oppnådd studieprogrammets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Kontakt

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere i Gjøvik, Trondheim eller Ålesund hvis du har spørsmål om bachelor i sykepleie.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: BSPL
  • Gradsnavn: Bachelor i sykepleie
  • Studiepoeng: 180
  • Studiekode opptak: Gjøvik: 194 050 / Trondheim: 194 055 / Ålesund: 194 056
  • Adgangsbegrensning: Ja
  • Ansvarlig: Fakultet for medisin og helsevitenskap
  • Studiested: Ålesund, Gjøvik, Trondheim

Studiestart 2021

Studiestart 2021

Lurer du på når og hvor du skal møte første studiedag? 

Her vil det komme mer informasjon om studiestart etter 15. juni. 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


Møt NTNU

Se oversikt over arrangement og få informasjon om våre studier.

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?