Sykepleie

Bachelorprogram, 3-årig - Gjøvik, Trondheim og Ålesund

Sykepleie

Studenter simulerer en behandlingssituasjon, lytter på hjerteslagene til en babydukke.
Foto: Ole Ekker / NTNU 

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Sykepleie -forside

Om sykepleie

Som sykepleier er du med på å fremme helse og behandle sykdom. Du får anledning til å samarbeide med andre, ta ansvar, og utøve sykepleie til mennesker i alle livsfaser. Bachelor i sykepleie består av både teoretiske og praktiske studier, og gjennom studieforløpet får du læring, erfaring og kunnskap om hvordan det er å arbeide som sykepleier. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via Samordna opptak. Vi tar opp 210 studenter i Gjøvik, 240 studenter i Trondheim og 140 studenter i Ålesund.

Opptaksgrensen i førstegangsvitnemålskvoten i 2019 var på 38,9 poeng i Gjøvik49,4 poeng i Trondheim og 40,9 poeng i Ålesund.


Jobbmuligheter

Sykepleierutdanningen gir deg et sikkert yrke og gode jobbmuligheter. Du kan du jobbe innen alle felt av helsetjenesten. Behovet for sykepleiere er stort og arbeids­mulighetene er utallige, både i offentlig og privat sektor, og i inn- og utland.


Videre studier

Bachelor i syepleie kvalifiserer deg for en rekke masterprogram og videreutdanninger. NTNU tilbyr blant annet master i jordmorfag og klinisk sykepleie og videreutdanninger i blant annet anestesisykepleie, barnesykepleie, helsesykepleie, intensivsykepleie, kardiologisk sykepleie, kreftsykepleie og operasjonssykepleie.  


Studiets oppbygning

Bachelor i sykepleie er på 180 studiepoeng, og gjennomføres normalt på tre år. Undervisningen er variert, og du veksler mellom studier ved universitetet og praksisstudier i ulike deler av helsetjenesten.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere i Gjøvik, Trondheim og Ålesund hvis du har spørsmål om bachelor i sykepleie.


Studiemiljø

Hvordan er det å være student i sykepleie ved NTNU i Gjøvik, Trondheim og Ålesund?


Utenlandsopphold

Som sykepleierstudent ved NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Vi har avtaler med institusjoner i mange deler av verden.


Læringsutbytte

Når du har fullført bachelor i sykepleie, forventes det at du har oppnådd studieprogrammets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: BSPL
  • Gradsnavn: Bachelor i sykepleie
  • Studiepoeng: 180
  • Studiekode opptak: Gjøvik: 194 050 / Trondheim: 194 055 / Ålesund: 194 056
  • Adgangsbegrensning: Ja
  • Ansvarlig: Fakultet for medisin og helsevitenskap
  • Studiested: Campus Ålesund, ÅlesundCampus Gjøvik, GjøvikØya, Trondheim

KRYSSPUBLISERT til guttedagen

Bli med på Guttedagen! 

Gutter som ser i mikroskop. Tekst på bildet: Invitasjon til å søke på Guttedagen 2019. Fotograf: Per Henning/NTNU

Dette studieprogrammet er med på Guttedagen 2020. 

Les om arrangementet

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.