Sykepleie

Bachelorprogram, 3-årig - Gjøvik, Trondheim og Ålesund

Sykepleie

Studenter simulerer en behandlingssituasjon, lytter på hjerteslagene til en babydukke.
Foto: Ole Ekker / NTNU 

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Har du søkt om studieplass? Få nyttige tips i facebookgruppen for søkere til NTNU i Gjøvik.

Viktige datoer

Immatrikulering 10. august

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at du skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered deg på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangement.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er ennå ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Velkomstdag 11. august

Du skal møte opp tirsdag 11. august klokken 10:30. Dagen vil begynne med et møte med fadderne. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om hvor du skal møte.

Kullet vil bli delt i to grupper. Den første gruppen ønskes velkommen til Institutt for helsevitenskap i Gjøvik klokken 11:30, og den andre gruppen klokken 12:00. Fadderne vil gi deg beskjed om hvilken gruppe du tilhører. Velkomsten foregår i Eureka i Helvin-bygget og i klasserom. Deretter vil det bli orienteringsmøte for bachelor i sykepleie og registrering av oppmøte. Det er obligatorisk oppmøte på orienteringsmøtet. 

Fra klokken 14:30 vil det bli et videre program med faddere.

Resten av uke 33 vil det bli en kombinasjon mellom daglige digitale og fysiske aktiviteter/undervisning.


Kan du ikke møte til studiestart?

Det er obligatorisk oppmøte ved oppstart. Dersom du likevel ikke kan møte, må du registrere deg i dette skjemaet 


Politiattest

Du må må levere politiattest for å begynne på dette studieprogrammet.

Hvis du har politiattest med merknad, må du levere denne senest tre uker etter at du har fått tilbud om studieplass. Denne sendes til NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, 7491 Trondheim. Merk konvolutten med Bernt N. Særsten.

Hvis du har politiattest uten merknad, leverer du denne ved studiestart. 


Taushetserklæring

Som student ved Fakultet for medisin og helsevitenskap kan du få tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Derfor skal alle studenter signere en taushetserklæring.

» Taushetserklæringsskjema finner du her

Taushetserklæringen leveres elektronisk innen 15. september.


Nyttig å vite

Studiestart og registrering:
Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU i Gjøvik
Billettpriser og rutetider

Kart over NTNU
Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Studentliv
Få oversikt over hva du kan gjøre som student i Gjøvik


Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Gjøvik. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Følg Fadderuka 2020 på Facebook for å få en løpende oppdatering om hva som skjer.


Arbeidsklær og nødvendig utstyr

Til bruk i simulering må du selv skaffe deg egnet arbeidsantrekk. Dette inkluderer navneskilt med for- og etternavn og tittel sykepleierstudent. Arbeidsantrekket må kunne vaskes på 60 grader. Innesko skal benyttes i simulering. Det foreventes at du møter opp i arbeidsantrekk til første simulering i uke 34.

Du må også ha eget stetoskop klart til uke 41. Klokken med sekundviser ("søsterur") er også nødvendig.

Du står fritt til selv å velge hvor arbeidstøy/utstyr anskaffes. Erfaringsmessig er det gunstige tilbud fra flere aktører på campus ved studiestart.


Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjons-plattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under studiets oppbygning.

Om du ikke finner ditt emne, så vil det være klart til studiestart. Pensum vil bli informert om etter studiestart.


Tilrettelegging av din studiehverdag

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet. Har du behov tilrettelegging vil vi gjerne få kontakt med deg så så snart som mulig etter at du har fått opptak, slik at studietiden ved NTNU blir best mulig.

For tilrettelegging på campus Gjøvik, send en e-post til studier@gjovik.ntnu.no.

NB. Ikke send sensitiv informasjon i e-post, dette sender du til oss som vanlig brevpost.

Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU.

 

Viktige datoer

Velkomstdag 10. august

Vi gleder oss til å ønske deg som ny student velkommen til oss mandag 10. august i rom A1 i Øya Helsehus (Mauritz Hansens gate 2).  

Studentene blir delt i to grupper etter den første bokstaven i etternavnet. Hvis du har etternavn som starter med A-L skal du møte klokken 11:00. Hvis du har etternavn som starter med M-Å skal du møte klokken 13:00.  

Program for begge grupper:

 1. Se på digital immatrikulering (se under) 
 2. Møte med studentorganisasjonene
 3. Velkomstmøte med sykepleierutdanningen
 4. Fadderordning. Nutrix linjeforening har ansvar for fadderordningen, 

Det er obligatorisk oppmøte på velkomstdagen. Dersom du ikke har anledning til å møte, er det viktig at du gir oss beskjed om dette på forhånd. Du risikerer ellers å miste studieplassen din.

Les mer om immatrikuleringen 2020


Politiattest

Du må må levere politiattest for å begynne på dette studieprogrammet.

Hvis du har politiattest med merknad, må du levere denne senest tre uker etter at du har fått tilbud om studieplass. Denne sendes til NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, 7491 Trondheim. Merk konvolutten med Bernt N. Særsten.

Hvis du har politiattest uten merknad, leverer du denne ved studiestart. 


Taushetserklæring

Som student ved Fakultet for medisin og helsevitenskap kan du få tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Derfor skal alle studenter signere en taushetserklæring.

» Taushetserklæringsskjema finner du her

Taushetserklæringen leveres elektronisk innen 15. september.


Nyttig å vite

Studiestart og registrering:
Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU i Trondheim
Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU
Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Studentliv
Få oversikt over hva du kan gjøre som student i Trondheim


Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU. Mer informasjon kommer senere


Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjons-plattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under studiets oppbygning.

Om du ikke finner ditt emne, så vil det være klart til studiestart. Pensum vil bli informert om etter studiestart.


Tilrettelegging av din studiehverdag

Har du behov tilrettelegging av studiene vil vi gjerne få kontakt med deg så tidlig som mulig, slik at studietiden ved NTNU blir best mulig.

Sende e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no.
NB! Ikke send sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Les mer om tilrettelegging

Har du søkt om studieplass? Få nyttige tips i facebookgruppen for søkere til NTNU i Ålesund.

Viktige datoer

Immatrikulering 10. august

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at du skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered deg på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangement.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er ennå ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Orienteringsmøte 10. august

Orienteringsmøter for bachelor i sykepleie i  Ålesund er mandag 10. august. Kullet blir delt i to grupper. Den ene gruppen skal møte klokken 12:00 og den andre gruppe klokken 14:00. Orienteringsmøtene foregår  i auditoriet Fogdegården. Du vil få beskjed om hvilken gruppe du tilhører nærmere studiestart.

Det er obligatorisk oppmøte på orienteringsmøtet. Dersom du ikke har anledning til å møte, er det viktig at du gir oss beskjed om dette på forhånd. Du risikerer ellers å miste studieplassen din.


Politiattest

Du må må levere politiattest for å begynne på dette studieprogrammet.

Hvis du har politiattest med merknad, må du levere denne senest tre uker etter at du har fått tilbud om studieplass. Denne sendes til NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, 7491 Trondheim. Merk konvolutten med Bernt N. Særsten.

Hvis du har politiattest uten merknad, leverer du denne ved studiestart. 


Taushetserklæring

Som student ved Fakultet for medisin og helsevitenskap kan du få tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Derfor skal alle studenter signere en taushetserklæring.

» Taushetserklæringsskjema finner du her

Taushetserklæringen leveres elektronisk innen 15. september.


Nyttig å vite

Studiestart og registrering:
Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU
Billettpriser og rutetider

Kart over NTNU
Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Studentliv
Få oversikt over hva du kan gjøre som student i Ålesund


Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Ålesund. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.


Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjons-plattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne på studieprogramsidene.

Om du ikke finner ditt emne, så vil det være klart til studiestart. Pensum vil bli informert om etter studiestart.


Tilrettelegging av din studiehverdag

Har du behov tilrettelegging av studiene vil vi gjerne få kontakt med deg så tidlig som mulig, slik at studietiden ved NTNU blir best mulig.

Sende e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no.
NB! Ikke send sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Les mer om tilrettelegging

Sykepleie -forside

Om sykepleie

Som sykepleier er du med på å fremme helse og behandle sykdom. Du får anledning til å samarbeide med andre, ta ansvar, og utøve sykepleie til mennesker i alle livsfaser. Bachelor i sykepleie består av både teoretiske og praktiske studier, og gjennom studietiden får du læring, erfaring og kunnskap om hvordan det er å arbeide som sykepleier. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via Samordna opptak. Vi tar opp 210 studenter i Gjøvik, 240 studenter i Trondheim og 140 studenter i Ålesund.

Opptaksgrensen i førstegangsvitnemålskvoten i 2019 var på 38,9 poeng i Gjøvik49,4 poeng i Trondheim og 40,9 poeng i Ålesund.


Jobbmuligheter

Bachelor i sykepleie gir deg et sikkert yrke og varierte jobbmuligheter. Du kan jobbe innen alle felt av helsetjenesten. Behovet for sykepleiere er stort og arbeids­mulighetene er utallige, både i offentlig og privat sektor, og i inn- og utland.


Videre studier

Bachelor i syepleie kvalifiserer deg for en rekke masterprogram og videreutdanninger. NTNU tilbyr blant annet master i jordmorfag og master i klinisk sykepleie, i tillegg til videreutdanninger i blant annet anestesisykepleie, avansert sykepleie, barnesykepleie, helsesykepleie (helsesøster), intensivsykepleie, kardiologisk sykepleie, kreftsykepleie, operasjonssykepleie og psykisk helsearbeid.  


Studiets oppbygning

Bachelor i sykepleie er på 180 studiepoeng, og gjennomføres normalt på tre år. Undervisningen er variert, og du veksler mellom studier ved universitetet og praksisstudier i ulike deler av helsetjenesten.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere i Gjøvik, Trondheim eller Ålesund hvis du har spørsmål om bachelor i sykepleie.


Studiemiljø

Hvordan er det å være student i sykepleie ved NTNU i Gjøvik, Trondheim og Ålesund?


Utenlandsopphold

Som sykepleierstudent ved NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Vi har avtaler med institusjoner i mange deler av verden.


Læringsutbytte

Når du har fullført bachelor i sykepleie, forventes det at du har oppnådd studieprogrammets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: BSPL
 • Gradsnavn: Bachelor i sykepleie
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: Gjøvik: 194 050 / Trondheim: 194 055 / Ålesund: 194 056
 • Adgangsbegrensning: Ja
 • Ansvarlig: Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Studiested: Campus Ålesund, ÅlesundCampus Gjøvik, GjøvikØya, Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.