Ph.d.-utdanning

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Ph.d.-utdanning

Myelom lab

Samfunnet trenger forskere og fagfolk med spesialistkompetanse innen et bredt spekter av fagområder, som kan bidra til å utvikle fremtidens helsevesen og en god folkehelse.

Vi tilbyr våre ph.d.-kandidater et tverrfaglig forskningsmiljø, og muligheten for deltakelse i både nasjonale og internasjonale forskernettverk. Fakultet for medisin og helsevitenskap samarbeider tett med helsetjenestene i regionen, og har et nært forhold til flere av teknologimiljøene ved NTNU og SINTEF.

Hvordan bli doktorgradskandidat?

Hvordan bli doktorgradskandidat?

Opptak og finansiering av doktorgradsutdanning

Forskerlinjen for medisinstudenter er opprettet for å rekruttere flere medisinere til forskning. 

Lurer du på noe? Ta kontakt på: phd@mh.ntnu.no

 

 

Mini calevent portlet

Disputaser

Avlagte doktorgrader