Ph.d.-utdanning

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Ph.d.-utdanning

Myelom lab

Samfunnet trenger forskere og fagfolk med spesialistkompetanse innen et bredt spekter av fagområder, som kan bidra til å utvikle fremtidens helsevesen og en god folkehelse.

Vi tilbyr våre ph.d.-kandidater et tverrfaglig forskningsmiljø, og muligheten for deltakelse i både nasjonale og internasjonale forskernettverk. Fakultet for medisin og helsevitenskap samarbeider tett med helsetjenestene i regionen, og har et nært forhold til flere av teknologimiljøene ved NTNU og SINTEF.