course-details-portlet

KLMED8018 - Analyse av repeterte målinger

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager

Faglig innhold

Kurset vil gi en innføring i analyse av repeterte målinger (longitudinelle data) for studier med kontinuerlig utfallsmål. Det blir gitt en beskrivelse av longitudinelle studiedesign, der individuelle målinger blir registrert gjentatte ganger over tid, samt deskriptiv fremstilling av repeterte målinger. Kurset omhandler lineære, sammensatte modeller med kontinuerlig eller kategorisk tidsvariabel, og marginale modeller der korrelasjonsstrukturen i de repeterte målingene blir spesifisert direkte og ikke ved bruk av en sammensatt modell. Det vil bli lagt vekt på beskrivelse av ulike korrelasjonsstrukturer for modellering av avhengighet i tid, og hvordan velge modellen som best passer til dataene. Metoder for repeterte målinger fra randomiserte studier med pre-post design vil bli diskutert spesielt. Kurset inkluderer øvinger med bruk av programvaren Stata.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomgått kurset skal studenten være i stand til å:

  • Forstå betydningen av avhengighet i repeterte målinger for statistisk analyse og modellering, og konsekvensene av å ikke ta denne avhengigheten i betraktning.
  • Gi en oppsummering av repeterte målinger ved enkle deskriptive analyser og grafisk fremstilling
  • Kjenne til lineære sammensatte modeller og marginale modeller for repeterte målinger, og kjenne forskjellen mellom disse
  • Gjennomføre statistiske analyser av repeterte målinger for kontinuerlige data ved bruk av statistisk programpakke, og tolke resultater fra analysene
  • Kunne velge passende modell for et gitt datasett og design, inkludert korrelasjonsstruktur for tidsavhengigheten
  • Kunne rapportere resultater fra den statistiske dataanalysen i et vitenskapelig tidsskrift

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger

Kursmateriell

Rabe-Hesketh & Skrondal (2022). Multilevel and Longitudinal Modeling Using Stata; Volume 1: Continuous Responses, 4th ed. Stata Press

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  3.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisin
  • Statistikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
29.09.2023

Innlevering
06.10.2023


09:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU