Aldring og eldres helse

Videreutdanning - 2 år (deltid) - Trondheim

Aldring og eldres helse

Bilde av gammel seiler

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Videreutdanning

  • Deltid
  • 15. april Søknadsfrist

Aldring og eldres helse

Om aldring og eldres helse

En tverrfaglig videreutdanning i aldring og eldres helse ved NTNU gir deg en solid forståelse av normal aldring, forebygging av sykdom og helsefremming. Du vil også få inngående kunnskap om eldres sykdommer, helseutfordringer og hvordan du kan behandle disse. Videreutdanningen gir deg et godt innblikk i hvordan velferdsteknologi, ehelse og innovasjon kan bidra til en bedre hverdag for den eldre og til kvalitetsforbedring av våre tjenester.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker via NTNUs SøknadsWeb. Vi tar opp 30 studenter i 2021.


Jobbmuligheter

Videreutdanningen ved NTNU gir deg god kompetanse til å arbeide systematisk og tverrfaglig med aldring og eldres helse både på individ nivå og på gruppenivå lokalt, regionalt og nasjonalt. 


Studiets oppbygning

Den tverrfaglige videreutdanningen i aldring og eldres helse har et omgang på 60 studiepoeng, og gjennomføres på deltid over to år. Studiet er hovedsakelig samlingsbasert.


Studiemiljø

Hvordan er det å være student i Trondheim?


Læringsutbytte

Når du har fullført en tverrfaglige videreutdanningen i aldring og eldres helse, forventes det at du har oppnådd studiets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Kontakt

Ta gjerne kontakt med vår studieveileder hvis du har spørsmål om tverrfaglig videreutdanning i aldring og eldres helse.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona