Aldring og eldres helse

videreutdanning - 2 år (deltid) - Trondheim

Aldring og eldres helse

Bilde av gammel seiler

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Videreutdanning

  • Deltid
  • 15. april Søknadsfrist

Aldring og eldres helse

NB! Videreutdanningen i aldring og eldres helse har ikke opptak i 2020. Det er foreløpig ikke klart når neste opptak vil være.

Om videreutdanningen i aldring og eldres helse

En videreutdanning i aldring og eldres helse ved NTNU gir deg en solid tverrfaglig forståelse av normal aldring, forebygging av sykdom og helsefremming. Du vil også få inngående kunnskap om eldres sykdommer, helseutfordringer og hvordan du kan behandle disse. Videreutdanningen gir deg et godt innblikk i hvordan velferdsteknologi, ehelse og innovasjon kan bidra til en bedre hverdag for den eldre og til kvalitetsforbedring av våre tjenester.


Søk opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i år. Du søker via NTNUs SøknadsWeb.
Vi tar opp studenter i Trondheim høsten 2019.

Dette er en deltidsutdanning over to år på 60 studiepoeng. 


Jobbmuligheter

Videreutdanningen fra NTNU gir deg god kompetanse til å arbeide systematisk og tverrfaglig med aldring og eldres helse både på individ nivå og på gruppenivå lokalt, regionalt og nasjonalt. 


Videreutdanningens oppbygning

Videreutdanningen i aldring og eldres helse har et omgang på 60 studiepoeng, og gjennomføres på deltid over to år. Studiet er hovedsakelig samlingsbasert.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med vår studieveileder hvis du har spørsmål om tverrfaglig videreutdanning i aldring og eldres helse.

Fakta

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning 2 år

Studieprogramkode: SPVIDAEHS
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Deltid
Undervisningsspråk: Norsk


Søknadsfrist: Det er ikke opptak av nye studenter i 2020

Studiested: Trondheim (Øya) 

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.