Kardiologisk sykepleie

Videreutdanning, Trondheim

Kardiologisk sykepleie

Restplasser: Ny søknadsfrist 10.8.2020.

Se "Søk opptak".


Kardiologisk sykepleie


studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Videreutdanning

  • Deltid
  • 10.8.2020 Søknadsfrist

Korona

Forbehold 

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at søknadsfrist, studiestart og samlinger utsettes, ev. at de planlagte kurssamlingene blir gjennomført på andre måter.

Kardiologisk sykepleie


Er du sykepleier og har lyst til å fordype deg innen kardiologi?

Antall pasienter med hjertesykdom forventes å øke i årene fremover. Samtidig setter en kontinuerlig utvikling innen kardiologi nye krav til sykepleierens kompetanse i alle deler av helsetjenesten. Videreutdanningen i kardiologisk sykepleie har et klinisk fokus, vektlegger kunnskapsbasert praksis og oppdatert forskning.


For restplasser - se "Søk opptak". Søknadsfrist 10.8.2020.


Målgruppe

Sykepleiere som ønsker å arbeide med hjertepasienter.


Studiets oppbygging

Studiet går på deltid over tre semestre med teoriundervisning i samlinger og praksisperioder. Arbeidsbelastningen er 2/3 av et fulltidsstudium og kan kombineres med jobb. Fullført studium gir 60 studiepoeng. 


Karrieremuligheter

Antall pasienter med hjertesykdom forventes å øke i årene fremover. Dette, samt en omfattende utvikling i diagnostisering og behandling av hjertesykdom, setter nye krav til sykepleierens kompetanse i alle deler av helsetjenesten.

Etter endt studium kan du bruke tittelen spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie. Kardiologiske sykepleiere er kvalifisert til å arbeide som spesialsykepleiere med pasienter som har ulike typer hjertesykdommer. Utdanningen gir muligheter til å velge mange ulike fag- og arbeidsområder.


Fagmiljø

Studiet tilbys av Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, med god hjelp av fagmiljøer både på Institutt for sirkulasjon og billeddiagnostikk og på St. Olavs Hospital


Studieveiledning

Faglig ansvarlig:
Kari Hanne Gjeilo
Telefon: 73 41 21 64
E-post: kari.h.gjeilo@ntnu.no

Studieveileder/koordinator:
Inger Finserås
Telefon: 73 41 23 09
E-post: inger.finseras@ntnu.no 

Kontaktperson opptak: 
Astrid Østensen
Telefon: 73 59 52 16
E-post: videre@ntnu.no

 


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Blogg: Sykepleiere startet hjerteskole for pasienterSykepleiere startet hjerteskole for pasienter

På St. Olavs hospital i Trondheim har sykepleiere startet en hjerteflimmerskole for pasienter etter å ha tatt videreutdanning i kardiologi.

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.