Kardiologisk sykepleie

Kardiologisk sykepleie

Videreutdanning for sykepleiere

Studier EVU-faktaboks

Er du sykepleier og har lyst til å fordype deg innen kardiologi?

Antall pasienter med hjertesykdom forventes å øke i årene fremover. Samtidig setter en kontinuerlig utvikling innen kardiologi store krav til sykepleiernes kompetanse i alle deler av helsetjenesten. Videreutdanningen i kardiologisk sykepleie har et klinisk fokus, vektlegger kunnskapsbasert praksis og oppdatert forskning.

Studiestart 2023

Se informasjon om studiestart.

Mulige arbeidsplasser for kardiologiske sykepleiere kan være i sykehjem, hjemmebasert omsorg eller rehabilitering. Behovet for videreutdanningen er likevel størst ved medisinske og kirurgiske avdelinger i sykehus: sengeposter, overvåkningsenheter, poliklinikker og spesialenheter innen behandling og diagnostikk.

Pasienter med hjertesykdom er en stor pasientgruppe som sykepleiere møter i alle deler av helsevesenet. Kardiologiske sykepleiere er kvalifisert til å arbeide som spesialsykepleiere med pasienter som har ulike typer hjertesykdommer. Utdanningen gir muligheter til å velge mange ulike fag- og arbeidsområder.

Utdanningen gir spesialkompetanse både til å arbeide med selvstendige konsultasjoner og til å jobbe i team.

Les mer om hva du lærer

Studiet går på deltid med teoriundervisning i samlinger og praksisperioder. Arbeidsbelastningen er 2/3 av et fulltidsstudium og kan kombineres med jobb. Fullført studium gir 60 studiepoeng.

Les mer om studiets oppbygning

For å nå studiets læringsutbyttebeskrivelser benyttes forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening, seminar med muntlige presentasjoner, hospiteringspraksis og digitale læringsressurser. Arbeidskrav mellom samlingene inngår som en viktig del av studiet.

Studiet har totalt 10 samlinger av 1 ukes varighet i Trondheim.

Praksis

I studiet inngår to praksisperioder, begge på to uker. Dette er å regne som hospitering uten krav om veiledning av studentene. Den første praksisperioden er en observasjonspraksis som må være gjennomført. Den andre perioden, fordypningspraksisen, inngår som en del av arbeidet med fordypningsoppgaven Studenten avtaler selv med valgte avdeling/praksisplass. Studenten skal utarbeide læringsutbyttebeskrivelser til begge praksisperiodene.

Valg av praksissted skal godkjennes av emneansvarlig. Læringsutbyttebeskrivelser og attestering på tilstedeværelse i praksis må være levert for å få studiet godkjent.

Oppstart i uke 46 2023
 

Søknadsfrist 1. juni 2023

Les mer om opptak og opptakskrav

Studieavgift

Studieavgiften er kr 55.000,-.

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning på samlinger
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Tilbakemelding og oppfølging av oppgaver og øvinger til den enkelte student 
  • Sensur av eksamen og karakterutskrift

Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Det tas forbehold om endring av kursavgiften.

I tillegg må alle som skal avlegge eksamen ved norske universitet og høyskoler i Norge, betale semesteravgift
 

Avmelding og angrerett

Frem til søknadsfristens utløp kan du fritt trekke søknaden din.

Har du fått opptak på et kurs/emne med kursavgift gjelder angrerettloven.

Faglig ansvarlig:
Kari Hanne Gjeilo

Studieveileder/koordinator:
Rune Alexander Grønning Øyan

Kontaktperson: 
Astrid Østensen
Telefon: 73 59 52 16
E-post: videre@ntnu.no