Videreutdanning, Trondheim

Kardiologisk sykepleieVidereutdanningen i kardiologisk sykepleie har et klinisk fokus med basis i kunnskapsbasert praksis. Utdanningen gir spesialkompetanse for å møte hjertesyke pasienters behov for sykepleie, både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

Søknadsfrist 16. april 2018.


Målgruppe

Sykepleiere som ønsker å arbeide med hjertepasienter.


Studiets oppbygging

Studiet går på deltid over tre semestre med teoriundervisning i samlinger og praksisperioder. Arbeidsbelastningen er 2/3 av et fulltidsstudium og kan kombineres med jobb. Fullført studium gir 60 studiepoeng. 


Karrieremuligheter

Antall pasienter med hjertesykdom forventes å øke i årene fremover. Dette, samt en omfattende utvikling i diagnostisering og behandling av hjertesykdom, setter nye krav til sykepleierens kompetanse i alle deler av helsetjenesten.

Etter endt studium kan du bruke tittelen spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie. Kardiologiske sykepleiere er kvalifisert til å arbeide som spesialsykepleiere med pasienter som har ulike typer hjertesykdommer. Utdanningen gir muligheter til å velge mange ulike fag- og arbeidsområder.


Fagmiljø

Studiet tilbys av Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, med god hjelp av fagmiljøer både på Institutt for sirkulasjon og billeddiagnostikk og på St. Olavs Hospital


Studieveiledning

Faglig kontaktperson:
Berit Andersen Sandvik
Telefon 73 41 21 83
E-post berit.a.sandvik@ntnu.no

Administrativ kontaktperson: 
Astrid Østensen
Telefon 73 59 52 16
E-post videre@ntnu.no


Fakta

Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Deltidsstudium med samlinger i Trondheim
Søknadsfrist: 16. april 2018
Studiestart: medio august 2018

Pris: kr 54 000. Les mer om pris og angrerett.

Sykepleiere startet hjerteskole for pasienter

På St. Olavs hospital i Trondheim har sykepleiere startet en hjerteflimmerskole for pasienter etter å ha tatt videreutdanning i kardiologi.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.