Videreutdanning, heltid - Trondheim

Barnesykepleie


Studiestart 2019

Studiestart blir i uke 34. Trykk på lenken i overskriften for nærmere informasjon om studiestart.


Om barnesykepleie  

Er du sykepleier og har lyst til å ta en videreutdanning? Ønsker du å utøve omsorg og behandling for akutt og/eller kritisk syke barn og unge og deres familie? I så fall kan videreutdanning i barnesykepleie være noe for deg. 


Søk opptak  

Videreutdanning i barnesykepleie er et tilbud til deg som har fullført en bachelor eller tilsvarende i sykepleie, har norsk autorisasjon som sykepleier og minimum to års relevant yrkeserfaring.  

Søknadsfristen er 15. april. Vi tar opp studenter i Trondheim. 


Jobbmuligheter og videre studier 

Som barnesykepleier er du kvalifisert til en rekke spennende oppgaver, f.eks. i neonatal-, og barneintensivavdelinger og andre intensivavdelinger med sengeplasser for barn. Du kan også bygge på videreutdanningen med en master i klinisk sykepleie ved NTNU. 


Videreutdanningens oppbygning  

Videreutdanning i barnesykepleie har et omfang på 90 studiepoeng og gjennomføres på heltid over tre semester. Videreutdanningen består av teoretiske emner (45 studiepoeng) og kliniske praksisstudier (45 studiepoeng).  


Studieveiledning  

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om videreutdanning i barnesykepleie.

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning 1,5 år

Studieprogramkode: VBASP
Studiepoeng: 90
Undervisningsform: Heltid
Undervisningsspråk: Norsk 


Søknadsfrist: 15. april

Studiested: Trondheim (Øya) 

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Har du søkt om opptak i 2019?

På Opptakskontorets nettsider finner du informasjon om når tilbud blir sendt ut i hovedopptaket og ved eventuelle suppleringsopptak. Der finner du også fristene for å takke ja til studieplass og annen relevant informasjon for deg som har søkt.

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU