course-details-portlet

KLMED8017 - Flernivåmodeller

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Fordeler og ulemper med avhengige observasjoner. Summasjonsmål (f.eks. arealet under kurven [AUC], stigningskoeffisient, min/max verdi) Kovarians- og korrelasjon. Varianskomponenter. Lineær og logistisk modell med faste og tilfeldige effekter ("mixed effect models") for flernivåanalyse. Bruk av programvaren Stata.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomgått kurset skal studenten være i stand til å:

 • Forstå betydningen av avhengighet i grupperte observasjoner, og hvordan denne avhengigheten endrer tilnærmingen til statistisk analyse og modellering; såvel som konsekvensene av å se bort fra dette;
 • Identifisere grupper og nivåer innenfor et hierarki av observasjoner (f.eks. flere målinger innen samme individ), og gjenkjenne mulig avhengighet av observasjoner ved å betrakte forsøksoppsettet og/eller det resulterende datamaterialet;
 • Forstå prinsippene for forsøksoppsett der eksperimentelle faktorer varierer både mellom og innen grupper;
 • Gjennomføre enkle, deskriptive analyser som beregning av utvalgs-kovarians og korrelasjon; inklusive grafisk visualisering med scatterplot for å belyse nøkkelegenskaper ved grupperte observasjoner;
 • Estimere og tolke lineær sammensatt modell med varianskomponenter;
 • Estimere og tolke lineær "mixed effects" modell med tilfeldig konstantledd;
 • Estimere og tolke logistisk "mixed effects" modell med tilfeldig konstantledd;
 • Estimere og tolke lineær "mixed" modell med tilfeldig konstantledd og tilfeldig stigningstall for kovariater.
 • Bruke relevant programvare.

Læringsformer og aktiviteter

Lectures and guided excercises.

Kursmateriell

Lærebok: Rabe-Hesketh & Skrondal (2021). Multilevel and Longitudinal Modeling Using Stata; Volume 1 : Continuous Responses, Volume 2: Categorical Responses, Counts, and Survival. Fourth Edition, Stata Press. College Station, USA. Press. ISBN-13: 978-1-59718-136-5

Forelesningsnotater. Legges ut ved kursstart,

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLMED8008 3.0 HØST 2022
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  3.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Klinisk medisin
 • Statistikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU