Profesjonsstudium

Medisin

Om medisinstudiet

Medisinstudiet ved NTNU utdanner deg til et fremtidig legeyrke.

Utdanningen gir deg grunnlaget til et yrke der det stilles høye krav til medisinsk kunnskap, praktiske ferdigheter, vitenskapelig og profesjonell kompetanse.


Ny studieretning

Fra og med høsten 2016 har NTNU blitt tildelt 15 nye studieplasser på medisinstudiet. 


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak. Opptaksrammen for dette studieprogrammet 120 plasser, og opptaksgrensen i 2014 var  60,2 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 67,1 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

De fleste som er ferdig med medisinstudiet jobber som leger, enter på sykehus eller på legekontor.

Men det finnes også andre muligheter for eksempel innen forskning, administrasjon eller undervisnig.


Studiets oppbygging

Profesjonsstudiet i medisin er en 6-årig utdanning.

Studiet legger vekt på tidlig og mye pasientkontakt. Problembasert læring er en viktig del av studiemodellen.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studie@medisin.ntnu.no, eller telefon 72 82 07 00.

Du kan og besøke oss på Øya: Medisinsk teknisk forskningssenter, 1. etg


Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Profesjonsstudium
Adgangsbegrensning: Ja
Opptak: Samordna opptak
Søknadsfrist: 15. april/1. mars
Studiested: Trondheim
Fakultet: Det medisinske fakultet
Informasjonens gyldighet: Studieåret 2015/2016


Søknadsfrist 15 april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak

Søk opptak