Profesjonsstudium 6-årig, Trondheim

Medisin

Om medisinstudiet

Medisinstudiet ved NTNU utdanner deg til et fremtidig legeyrke.

Utdanningen gir deg grunnlaget til et yrke der det stilles høye krav til medisinsk kunnskap, praktiske ferdigheter, vitenskapelig og profesjonell kompetanse.


Ny studieretning

Fra og med høsten 2016 har NTNU blitt tildelt 15 nye studieplasser på medisinstudiet. 


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak. Opptaksrammen for dette studieprogrammet 120 plasser, og opptaksgrensen i 2016 var  60,7 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 67,0 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

De fleste som er ferdig med medisinstudiet jobber som leger, enter på sykehus eller på legekontor.

Men det finnes også andre muligheter for eksempel innen forskning, administrasjon eller undervisning.


Studiets oppbygging

Profesjonsstudiet i medisin er en 6-årig utdanning.

Studiet legger vekt på tidlig og mye pasientkontakt. Problembasert læring er en viktig del av studiemodellen.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: medisinstudiet@mh.ntnu.no eller telefon 72 82 07 00.

Du kan og besøke oss på Øya: Medisinsk teknisk forskningssenter

Fakta
Gradsnavn: Candidata/candidatus medicinae (cand.med.)

Studieprogramkode: CMED
Studiepoeng: 360
Søknadskode: 194 740
Adgangsbegrensning: Ja
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)
Informasjonens gyldighet: Studieåret 2016/2017