Profesjonsstudium

Medisin

Velkommen til studiestart 2016

Når og hvor møter jeg opp?

Oppstart 16. august

Kl. 09.15 - Immatrikulering

Velkomstseeremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak hovedbygningen på Gløshaugen.
» Her finner du mer informasjon om programmet

11:00 - Fadderne møter deg 

Møt opp ved trappen på fremsiden av hovedbygget på Gløshaugen. Sammen går dere ned til Campus Øya.

Mellom kl. 11:00 og 12:00 serveres den en enkel lunsj i Kunnskapssenteret.

12:00 -  Oppmøte, Campus Øya

Immatrikuleringen ved Det medisinske fakultet er i KunnskapssenteretImmatrikuleringen er høytidelig, så vi ser gjerne at du kler deg i pent sommerantrekk.

Husk at det ermøteplikttirsdag 16. august. 
Fravær medfører tap av studieplassen! Har du problemer med å møte denne dagen, vennligst ta kontakt med studieseksjonen, tlf: 72 82 07 00 eller e-post til studie@medisin.ntnu.no

Dette må du gjøre før studiestart

Søk om polititattest

Politiattest kreves ved opptak til studier der studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier.

» Informasjon om politiattest

Politiattest leveres ved studiestart  i resepsjonen i Kunnskapssenteret, Det medisinske fakultet.

Har du politattest med merknad skal denne sendes til  Det medisinske fakultet, Postboks 8905, 7491 Trondheim innen tre uker etter at du fikk beskjed om opptak.

Tuberkulose og/eller MRSA

Som student ved profesjonsstudiet i medisin må du fylle ut et egenerklæringsskjema. Skjemaet inneholder spørsmål som avgjør om du skal testes for tuberkulose og/eller MRSA.

» Informasjon og egenerklæringsskjema

Skjemaet leveres ved studiestart.

BCG-vaksine

Personer født i 1995 eller senere har ikke BCG-vaksinen i sitt vaksinasjonsprogram. Universitetssykehuset St. Olavs hospital anbefaler at ansatte og studenter har BCG-vaksine.

Informasjon om BCG-vaksine

Hepatitt B

Det vil i starten av studieåret blir gitt informasjon om Hepatitt B, og tilbud om vaksinering.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, ta kontakt med studieseksjonen DMF
Telefon 72 82 07 00 eller epost: studie@medisin.ntnu.no

Bruk de elektroniske innendørskartene i MazeMap for å finne frem på Campus Øya.

Studieseksjonen finner du i Medisinsk-teknisk forskningssenter (MTFS).

 

Studentregistrering og fadderuke

Kom i gang som student

Studiestart og registrering

Hva må du ordne de første dagene.

Søknad om opprykk

Har du allerede bestått første studieår av medisin ved UiT, UiB eller UiO?
På grunnlag av dette kan du søke om opprykk til 2. studieår på medisin ved NTNU. Utdanningen kan ikke være mer enn 2 år gammel.

Forutsetning for å få innvilget opprykk er opptak på medisinstudiet ved NTNU og at det er ledig plass på 2. studieår.

Søknadsfrist er 1. august
» Søknadsskjema for opprykk til 2. studieår

Undervisning

Undervisningsstart

Mandag 22. august 2016.

Taushetserklæring

Som student ved medisinstudiet kan du få tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Derfor skal alle medisinstudenter signere en taushetserklæring.

» Elektronisk taushetserklæringsskjema

Skal fylles ut før 1. september. Du vil ikke få tilgang til elektonisk skjema før du har fått registrert deg som student og opprettet brukerkonto ved NTNU.

Timeplan

Sjekk ut timepl@n.

Her finner du informasjon om hva forelesningene handler om og hvor du skal møte.
Trykk på "Velg semester" oppe i venstre hjørne og velg IA - Høst. 

Må må være registrert som student for å få tilgang til all informasjon som ligger i timeplanen for medisinstudiet.

Studieinformasjon

På fakultetets nettsider for studieinformasjon finner du alt du trenger i forbindelse med studiene. Her finner du lenke til timeplanen, eksamensinformasjon, læringsressurser og annen praktisk informasjon.

Obligatorisk HMS-opplæring

Alle studenter må gjennomføre obligatorisk opplæring i helse, miljø og sikkerhet (HMS). Du må delta på følgende:

  • Sikkerhetskurs: tid og sted annonseres senere
  • Brannvernkurs: tid og sted annonseres senere

Etter at du har fullført sikkerhets- og brannvernkurset, må du ta en nettbasert HMS-test. Denne må være bestått innen 15. september. Informasjon om testen vil bli gitt ved semesterstart.

Bli med på fadderuka

MF Placebo er medisinstudentenes egen linjeforening. MF Placebos formål er å være en miljøskapende faktor for medisinstudenter i Trondheim.

MF Placebo og kull 15 vil gjøre sitt beste for at du skal bli godt kjent med dine medstudenter under fadderukene.

» MF Placebo sine hjemmesider


 

Om medisinstudiet

Medisinstudiet ved NTNU utdanner deg til et fremtidig legeyrke.

Utdanningen gir deg grunnlaget til et yrke der det stilles høye krav til medisinsk kunnskap, praktiske ferdigheter, vitenskapelig og profesjonell kompetanse.


Ny studieretning

Fra og med høsten 2016 har NTNU blitt tildelt 15 nye studieplasser på medisinstudiet. 


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak. Opptaksrammen for dette studieprogrammet 120 plasser, og opptaksgrensen i 2014 var  60,2 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 67,1 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

De fleste som er ferdig med medisinstudiet jobber som leger, enter på sykehus eller på legekontor.

Men det finnes også andre muligheter for eksempel innen forskning, administrasjon eller undervisnig.


Studiets oppbygging

Profesjonsstudiet i medisin er en 6-årig utdanning.

Studiet legger vekt på tidlig og mye pasientkontakt. Problembasert læring er en viktig del av studiemodellen.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studie@medisin.ntnu.no, eller telefon 72 82 07 00.

Du kan og besøke oss på Øya: Medisinsk teknisk forskningssenter, 1. etg


Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Profesjonsstudium
Adgangsbegrensning: Ja
Opptak: Samordna opptak
Søknadsfrist: 15. april/1. mars
Studiested: Trondheim
Fakultet: Det medisinske fakultet
Informasjonens gyldighet: Studieåret 2015/2016


Søknadsfrist 15 april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak

Søk opptak